Disboxid 961 EP-Grund

Skaidri, greitai kietėjanti, 2 komponentų epoksidinė derva.  

Gruntas ir glaistas mineralinėms grindims.
caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/90322/035500_Disboxid_961_16,67_KG.png

Paskirtis

Kaip gruntas ir glaistas naudojant ant mineralinių pagrindų po grindų dangomis. Kaip rišiklis „Disboxid 946 Mörtelquarz" dengiant dilimui labai atsparias skiedinio dangas.

Nuoroda: nenaudojamas kaip dengiamoji danga.

Savybės

  • Gerai kietėja ir esant 10°C.
  • Atspari oro veiksniams.
  • Atspari ilgalaikiam drėgmės poveikiui.
  • Labai atspari chemikalams.
  • Atitinka DIN EN 1504-2 ir DIN V 18026: „Betoninių paviršių apsaugos sistemos" reikalavimus.

Pagrindinė medžiaga

Mažo klampumo 2 komponentų epoksidinė derva, visiškai patikima pagal Vokietijos statybinę chemiją.

Pakuotė/indų talpa

25 kg indai (masė: 16,67 kg statinaitė, kietiklis: 8,33 kg kibiras),
600 kg indas (masė: 200 kg statinė (x 2), kietiklis: 200 kg statinė (x 1).

Spalvos

Skaidri.

Spalvinama su Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpasten.

Veikiant ultravioletiniams spinduliams ir atmosferos veiksniams, gali pakisti spalva. Nuo organinių dažiklių (pvz., kavos, raudonojo vyno arba lapų), taip pat įvairių chemikalų (pvz., dezinfekavimo medžiagų, rūgščių ir kt.) gali pakisti spalva, bet tai medžiagos funkcinėms savybėms įtakos neturi.

Laikymas

Vėsiai, sausai, bet ne šaltyje.

Nepraimti gamintojo indai gali būti laikomi 1 metus. Kai temperatūra žemesnė, gaminys, prieš jį dengiant, turi būti laikomas apie 200C.

Tankis

apie 1,1 g/cm3

Sausojo sluoksnio storis

apie 95 mm/100 g/m2

Kietumas pagal Kionigo švytuoklę

apie 190 s.

Kietumas pagal Shore (A/D)

apie D 81

Gniuždomasis stiprumas

apie 65 N/mm2

Tinkami pagrindai

Visi mineraliniai pagrindai.
Pagrindas turi išlaikyti apkrovą, būti stabilios formos, tvirtas, be atpleišėjusių dalelių, nedulkėtas, nealyvuotas, neriebaluotas, be gumos nuotrynų arba kitokių sukibtį mažinančių dalelių.
Padengti cementinės, sintetine medžiaga pagerintos išlyginamosios masės bandomąjį plotą ir patikrinti, kaip  dengia. Paviršiaus tempiamasis stiprumas turi būti vidutiniškai 1,5 N/mm2, atskiras mažiausias dydis turi būti ne mažesnis kaip 1,0 N/mm2.

Pagrindų drėgmė turi būti tolygi:
Betonas ir cementinė išlyginamoji danga iki 4 % masės.
Užsandarinti nuo žemės, kad nekiltų drėgmė.

Pagrindo paruošimas

Pagrindą tinkamomis priemonėms, pvz., smėliasrove arba frezomis paruošti taip, kad atitiktų pagrindui keliamus reikalavimus. Pagrindo išdaužas ir trūkumus užpildyti sulig paviršiumi skiediniu „Disbocret®-PCC-Mörtel" arba „Disboxid EP-Mörtel".

Medžiagos paruošimas

Į pagrindinę masę supilti kietiklį ir lėtaeigiu maišytuvu (iki 400 aps./min.) gerai išmaišyti. Perpilti į kitą indą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti. Jei medžiaga turi būti spalvinama, tada pirmiausia į pagrindinę masę supilti dažų pastą (1 plastikinis maišelis „Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste"  25 kg „Disboxid 961 EP-Grund").

Maišymo santykis

Masė: kietiklis = 2:1 masės dalys 

Dengimo būdas

Gumine braukle, lakavimo šepečiu, vidutinio plauko voleliu arba mentele, nelygu, kaip naudojama.

Sluoksnių sandara

Grunto sluoksnis
Sumaišytą medžiagą pilti ant paviršiaus ir tolygiai paskirstyti gumine braukle. Atsiradusias blizgias vietas išlyginti vidutinio plauko voleliu arba lakavimo šepečiu.
Dengiant silpnai sugeriančius pagrindus, medžiagą galima skiesti iki 15% „Disboxid 419
Verdünner" skiedikliu. Šiuo atveju būtina pasirūpinti gera bendrąja ir ištraukiamąja ventiliacija. Šviežų grunto sluoksnį nubarstyti smėliu pagal poreikį.
Slidumą mažinantį sluoksnį, dengiamą voleliu, nubarstyti „Disboxid 943/944 Einstreuquarz". Glaistykle dengiant tolimesnį sklidųjį sluoksnį, nubarstyti „Dis­boxid 942 Mischquarz". Nenubarstytas grunto sluoksnis turi būti padengtas kitais sluoksniais per 24 val.
Glaistymas
Lygūs, šiurkštoki pagrindai
Glaistą paruošti iš:
Disbo­xid 961 EP-Grund, 1 masės dalies,
Disboxid 942 Mischquarz, 1,5 masės dalies.

Nelygūs, šiurkštūs pagrindai
Glaistą paruošti iš:
Disbo­xid 961 EP-Grund, 1 masės dalies,
Quarzsand, 1,5 masės dalies
(Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz, sumaišyta santykiu 1 : 1).
Glaisto masę pilti ant nugruntuoto paviršiaus ir tolygiai išlyginti mentele. Po to dygliuotu volu pašalinti orą. Paruoštą raižytąjį glaisto sluoksnį nubarstyti smėliu pagal poreikį. Labai akytus ir šiurkščius pagrindus, prieš dengiant raižytąjį glaisto sluoksnį, gruntuoti „Disboxid 961 EP-Grund". 
Grindjuostė (spindulys 5 cm )
Grindis nugruntuoti, žr. 1 punktą. Skiedinį paruošti iš:
Disboxid 961 EP-Grund, 1 masės dalies,
Disbo­xid 946 Mörtelquarz, 10 masės dalių.
Šviežioje medžiagoje atitinkamu įrankiu, pvz., specialiąja mentele, suformuoti 5 cm spindulio išraitą.
Sluoksnių sandara pagal OS8
Žr. sistemos atmeną „Disboxid Parkhaus-System OS 8".

Sąnaudos

Grunto sluoksnis

apie 200–400 g/m2

Glaistymas   

šiurkštoki, lygūs pagrindai

Disboxid 961 EP-Grund
Disboxid 942 Mischquarz
apie 660 g/mm/m2
apie 1 kg/mm/m2
šiurkštūs, nelygūs pagrindai
Disboxid 462 EP-Siegel
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz
apie 660 g/mm/m2
apie 500 g/mm/m2
apie 500 g/mm/m2
Grindjuostės
Disboxid 961 EP-Grund
Disboxid 946 Mörtelquarz
apie 1,50 g/m
apie 1,5 kg/m

Dengimo trukmė

Esant 20 °C ir 60 % santykiniam oro drėgnumui apie 20 min. Prie aukštesnės temperatūros dengimo laikas sutrumpėja, prie žemesnės-pailgėja.

Dengimo sąlygos

Medžiagos,aplinkos ir pagrindo temperatūra
turi būti ne žemesnė kaip 10 °C ir ne aukštesnė kaip 30 °C.
Santykinis oro drėgnumas- ne didesnis nei  80 %. Pagrindo temperatūra visada turėtų būti mažiausiai 3 °C aukštesnė už rasos taško temperatūrą.

Prastova tarp darbo ciklų

Kai oro temperatūra 20°C, prastova tarp darbų turėtų būti apie 8 val. Jei paviršius nebuvo nubarstytas smėliu, po ilgesnės prastovos jį reikia nušlifuoti. Priklausomai nuo temperatūros laukimo laikas gali ilgėti arba trumpėti.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra 20°C,santykinis oro drėgnumas 60%, po 16 val. paviršių galima mindyti, maždaug po 3 dienų išlaiko mechaninę apkrovą, po maždaug 7 dienų visiškai sukietėja. Esant žemesnei temperatūrai laikas atitinkamai prailgėja.

Kietėjimo proceso metu (apie 24 val. esant 20°C)paviršių saugoti nuo drėgmės, nes kitu atveju gali atsirasti paviršiaus pakenkimų, sumažėti sukibtis.

Ekspertizė

  • 1-1092: Bandymo aktas OS 8
  • 1-1192 Bandymas dėl gaisrinės laikysenos pagal DIN 13501 Bfl-s1, Fladungenas, „Prüfinstitut Hoch".

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai.
Pagrindinė masė: degi. Dirgina akis ir odą. Susilietus su oda, gali sukelti alergiją. Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Laikyti atokiai nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolių. Vengti patekimo ant odos.

Patekus į akis, nedelsiant kruopščiai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu.
Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į
žemę. Dirbant mūvėti tinkamas apsaugines pirštines, naudoti akių ir veido apsaugines priemones. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.
Sudėtyje yra epoksidinių junginių. Laikytis gamintojo nurodymų (žr. saugos duomenis).
Kietiklis: kenksminga įkvėpus ir prarijus. Nudegina. Susilietus su oda, gali sukelti alergiją.
Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.Laikyti užrakintą ir saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant kruopščiai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Neišpilti į kanalizaciją. Atliekos ir pakuotė turi būti  saugiai pašalintos.
Dirbant mūvėti tinkamas apsaugines pirštines, naudoti akių ir veido apsaugines priemones.
Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jei įmanoma, parodyti šią  etiketę).
Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysta ir sukietėjusi medžiaga sutvarkoma kaip dažų atliekos, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių ir kitų pavojingų medžiagų

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame gaminyje (A/j kateg.): 500 g//l (2010). Šiame gaminyje yra iki 310 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ).

Giscode

RE 2

Išsamesni duomenys

Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenis.

Naudojant medžiagą, laikytis „Caparol Bautenschutz" dengimo nuorodų. 

CE ženklinimas

EN 13813
Standartas EN 13813 „Išlyginamasis skiedinys, išlyginamosios masės ir išlyginamosios dangos: jų savybės ir reikalavimai joms" nusako reikalavimus  išlyginamajam skiediniui, naudojamam patalpų grindų konstrukcijoms. Šis standartas apima ir sintetinės dervos bei galutines dangas.

EN 1504-2  
EN 1504-2 „ Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos, 2 dalis: betoninių paviršių apsaugos sistemos" apima ir reikalavimus, keliamus paviršių apsaugos metodams.
Produktai, atitinkantys aukščiau nurodytą standartą, paženklinti CE ženklu ant indo, taip pat juos galima rasti internete www.caparol.de CE ženklinimo sąraše.
Naudojant Vokietijoje santykinio stabilumo srityse, galioja papildomi standartai. Atitiktis patvirtinama Ü ženklu ant indo. Tai įrodo gamintojo ir pripažintos kontrolės įstaigos (Notified Body) atitikties sertifikatas, kontrolė ir bandymai.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.

Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas