Disbon 400 BodenFinish

Vieno komponento, nenusitrinantys dispersiniai dažai grindims viduje ir išorėje. Leidžiama vartoti alyvos surinktuvių dangai.
caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/151479/049185_Disbon_400_BodenFinish_12,5L.png

Paskirtis

Dispersinių dažų danga mineralinėms  grindims viduje ir išorėje, kurių mechaninė apkrova yra normali. Netinka dengti važiuojamų grindų bei apsemtų vandens, ilgalaikės drėgmės apkrovos veikiamų paviršių.

Oficialiai patvirtinta danga alyvų surinktuvėms ir sandėliavimo patalpoms uždaruose pastatuose, kur sandėliuojami kuras taip pat variklinė, transmisinė alyvos.

Savybės

 • Bekvapiai.
 • Skiedžiami vandeniu.
 • Ekologiški.
 • Atsparūs tepalams.
 • Nenusitrinantys.

Pagrindinė medžiaga

Dispersija

Pakuotė/indų talpa

 • Standartas:
  2,5 l, 5 l, 12,5 l plastikiniai kibirai
 • „ColorExpress":
  12,5 l plastikiniai kibirai

Spalvos

 • Standartas:
  2,5 l, 5 l plastikiniai kibirai: šviesiai pilka (hellgrau), žvyro pilkumo (kieselgrau), vidutinio pilkumo (mittelgrau).
   12,5 l plastikiniai kibirai: šviesiai pilka (hellgrau), žvyro pilkumo
   (kieselgrau), vidutinio pilkumo (mittelgrau), betono pilkumo  
   (betongrau).
   Ypatingos spalvos pagal užsakymą.   
 • „ColorExpress":
  Su „ColorExpress Station" vietoje  nudažoma virš 28000 atspalvių.
  Išskirtinės spalvos gaunamos dažant „FloorColor plus" kolek­cijos spalvomis. Priklausomai nuo spalvos  bazę 1, bazę 2 arba bazę 3 maišyti su „ColorExpress-Station".
  „ColorExpress" spalvos negali būti naudojamos alyvų surinktuvėms.

Organinės dažančios medžiagos (pvz., kava, raudonasis vynas arba lapai), taip pat įvairios cheminės medžiagos (pvz., dezinfekavimo priemonės, rūgštys ir kt.) gali pakeisti atspalvį, bet medžiagos funkcinės savybės dėl to nepasikeičia.

Blizgesio laipsnis

Šilko matiniai.

Laikymas

Vėsiai bet ne šaltyje ir sausai.
Nepraimti indai išlieka nepakitę 2 metus. Kai temperatūra žemesnė, gaminį prieš dengiant reikia palaikyti 20°C temperatūroje.

Tankis

apie 1,3 g/cm3

Sausojo sluoksnio storis

apie 45 µm/100 ml/m2

Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O

apie 2.500

Nusidėvėjimas pagal Taberį (CS 10/1000 U/1000 g)

210 mg/30 cm2

Ribinis pailgėjimas pagal DIN 53504

apie 40 %

Tinkami pagrindai

Mineraliniai pagrindai tokie kaip betonas, išlyginamosios dangos, tinkas, mūras, kietojo asfalto išlyginamosios dangos patalpose, grindys su neatšokusiais senų dažų sluoksniais.  
Pagrindas turi išlaikyti apkrovą, būti stabilios formos, tvirtas, be atpleišėjusių dalelių, nedulkėtas, nealyvuotas, neriebaluotas, be gumos nuotrynų arba kitokių birių dalelių.
Patikrinti, cementinio, sintetine medžiaga pagerinto išlyginamojo mišinio sukibtį su medžiaga, reikalui esant, padengti bandomąjį plotą.
Paviršiaus atplėšimo stiprumas turi būti ne mažesnis kaip 1,0 N/mm2.
Pagrindai turi būti pasiekę savo išlyginamąją drėgmę:
Betono ir cemento danga iki 5% masės
Anhidritinė išlyginamoji danga iki 1% masės
Magnezito išlyginamoji danga 2-4% masės
Ksilolito išlyginamoji danga 4-8% masės
Kietojo asfalto išlyginamoji danga dengiama tik patalpose. Ji turi atitikti IC kietumo klasę 15 ir esant nurodytai temperatūrai bei mechaninei apkrovai turi nepersikreipti. Visi pagrindai turi turėti pakankamą nuolydį, kad nesusilaikytų vanduo.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas paruošiamas tinkamomis priemonėmis  kad atitiktų keliamus reikalavimus. Nuo padengtų paviršių pašalinami atpleišėję ir atšokę senų dažų sluoksniai.
Apkrovos neišlaikančius, stipriai užterštus paviršius (alyvuotus, riebaluotus, su gumos
nuotrynomis ir t. t.), turinčius tepančio arba stikliško cementinio akmens, paruošti mechaniškai. Alyvos dėmes apdoroti įprastiniu alyvos dėmių valikliu. 

Nuvalomi tvirtai prilipę dispersinių dažų sluoksniai. Standžias epoksidinės dervos dangas kruopščiai nuvalyti, po to nušlifuoti arba apdoroti šratasrove (iki pabalimo nuo apkrovos). Dar galima paviršių apdoroti iki matiškumo šlifavimo kempine ir nugruntuoti „Disbon 481 EP-Uniprimer".
Ant dengiamo paviršiaus neturi likti medžiagos liekanų, priežiūros priemonių ar pan.
Dengiant difuziškas senas dangas, prireikus reikia patikrinti, ar pakankama visos sandaros difuzijos geba. Pagrindo išdaužas ir trūkumus užpildyti sulig paviršiumi „Disbocret®-PCC-Mörtel" skiediniu.

Medžiagos paruošimas

Medžiaga yra paruošta dengti. Prieš naudojimą kruopščiai išmaišyti.

Dengimo būdas

Dengiama teptuku, voleliu arba purškiant beoriu purkštuvu (purkštukų dydis 0,013–0,015 colių).

Sluoksnių sandara

Gruntavimas (viduje)
„Disbon 400 BodenFinish", 30 % atskiedus vandeniu arba „CapaSol LF Konzentrat", 1:2 dalimis atskiedžiant vandeniu.
Gruntavimas (išorėje) 
„CapaSol LF Konzentrat", 1 : 2 dalimis atskiedžiant vandeniu, arba „OptiGrund E.L.F." neatskiedus.
Dengimas
Pagrindas be įtrūkių: 
Dengti du kartus neatskiestais „Disbon 400 BodenFinish" dažais.
Pagrindai su įtrūkiais:
Padengiamas vienas sluoksnis. Į šlapią sluoksnį įterpiamas specialus audinys (pvz., Fa, Kobau, stiklo audinio tinklelis 5/5, perklojant ne mažiau kaip per 5 cm), padengiamas tarpinis sluoksnis. Pavienius plyšius galima uždengti audinio juostomis (15 – 20 cm pločio) plyšio kryptimi. Išdžiūvus tarpiniam sluoksniui, dengiamas viršutinis sluoksnis.
Alyvų surinktuvių (vonių) dengimas
Naudojant kaip dangą alyvų surinktuvėms, reikia nugruntuoti bent vieną kartą ir du kartus padengti neskiestais dengiamaisiais dažais. Laikytis nurodytų mažiausių sąnaudų (950 ml/m2). Kad neliktų nepadengtų vietų, sluoksnius dengti skirtingomis spalvomis. Kad padengti atskiri sluoksniai būtų matomi, 2 ir 3 sluoksnius dengti, palikus ankstesnio sluoksnio 1 cm pločio juostą. Baigus dengti matomoje vietoje pritvirtinti lentelę, kurioje nurodomi duomenys: dengimo medžiaga, data ir dengėjas. Dėl tokių iškabų galima kreiptis į „Caparol".

Alternatyvus paviršių apipavidalinimas
Dribsnių įbarstymas:
Į šviežią sluoksnį įbarstyti „Disboxid 948 Color-Chips" dribsnių ir paviršių padengti galutiniu lygiu arba slidumą mažinančiu sluoksniu.
Lygus galutinis sluoksnis:
Išorės paviršius dengti „Disbothan 446 PU-Klarschicht", o vidaus paviršius- „Disbon 405 Klarsiegel".
Slidumą mažinantis sluoksnis:
Išorės paviršiams dengti:
„Disbothan 446, PU-Klarschicht", 100 % tūrio
„Disbon 947 Slide­Stop Rough", 10 % tūrio
„Disbocolor 499" skiediklis, 5–10 % tūrio
Vidaus paviršiams dengti:
„Disbon 405 Klarsiegel", 100 % tūrio
„Disbon 947 Slide­Stop Fine", 3 % tūrio
Nedengti pagrindų, kur tikėtinas ilgalaikis kontaktas su plastifikuotomis sintetinėmis medžiagomis (pvz. padangomis).
Tarnybiniai potvarkiai, kaip dengti alyvų surinktuves
Naudojimo sritys:
Dengimo medžiaga surinktuvėms ir surinkimo patalpoms, padengtoms betonu, tinku ir išlyginamosiomis dangomis, uždaruose statiniuose ir laikant lauke:
 • krosninį kurą pagal DIN 51 603-1:2011-09;
 • nenaudotą vidaus degimo variklių alyvą; nenaudotą automobilių pavarų dėžės alyvą;
 • taip pat mišinius iš sočiųjų ir aromatinių angliavandenilių, kai aromatinių junginių kiekis 20% masės ir užsiliepsnojimo temperatūra < 55 °C, pvz., transformatorių izoliacines alyvas ir hidraulines alyvas, kaip antai: Vokietijos bendrovės „Deutsche Shell AG" Shell Diala Öl D ir tokias hidraulines alyvas: NUTO H 46 iš „Esso AG", Vokietijos bendrovės „Deutsche Shell AG" Shell Tellus ÖL 46, bendrovės „Aral AG" Aral Vitam GF 46, bendrovės „BP Oil Deutschland GmbH" Energol HLP-HM 46.
Dengiant surinktuves ir surinkimo patalpas, būtina laikytis bendrosios statinio statybos techninės priežiūros leidimo reikalavimų.  Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros leidimą galima gauti iš gamintojo.
Statybinės prielaidos:
Konstruktyviomis priemonėmis apsaugoti surinktuvių sienas ir pagrindus nuo suslūgimo plyšių (pvz., naudojant krumplinį jungimą, armatūrą, inkarinį tvirtinimą ir pan.). Reikia atsižvelgti į skysčių slėgį. Deformacinių siūlių surinktuvėse neturi būti. Betono, tinko ir išlyginamosios dangos paviršius turi išlaikyti apkrovą ir būti be trūkumų. Viduje esančius kampus apdoroti kaip grindjuostes. Tinkas ir išlyginamoji danga turi tvirtai prilipti prie laikančios konstrukcijos arba sienų ir pagrindo. Jų paviršius lyginti ne plienine mente, o medine trintuve. Negalima pudruoti cementu. Draudžiama tiesti vamzdžius žemiau maksimaliai leistino skysčio lygio surinktuvėse ir surinkimo patalpose. Mūrą ir betono paviršius, neatitinkančius aukščiau minėtų sąlygų, dengti geros sukibties cementiniu tinku. Betono, tinko ir išlyginamosios dangos  paviršius, prieš dengiant turi būti sausas ir pastovėjęs ne mažiau kaip 28 dienas.
Pagrindams galioja tokie naujausi standartai ir reikalavimai:
 • betonui:  stiprumo klasė C20/25 DIN EN 206-1/ DIN 1045-2; 
 • tinkui: skiedinių grupės CS IV arba P III  pagal DIN EN 998-1/ DIN V 18 550; 
 • išlyginamajai dangai: DIN EN 13813: 2003-01, taip pat DIN 18 560-3: 2006-03,1 lentelė „C25/F4 tvirtumo klasė" kartu su DIN 18 560-1: 2004-04, 7.5 pastr.
Reikia sekti, kad ant užpakalinės dangos pusės nepatektų vandens. Jei į statinį gali patekti gruntinio, beslėgės filtracijos ar kitokio vandens, jį būtina užsandarinti pagal galiojančias normas. DIN 18195-4: 200-08 statinio sandarinimas, izoliacija nuo grindų drėgmės (kapiliarinio vandens, adsorbcinio vandens) ir nesikaupiančio beslėgės filtracijos vandens ant grindų plytelių ir sienų, matavimas ir įrengimas. „Disbon 400 BodenFinish" galima dengti tik esant nurodytoms statybinėms prielaidoms, nes tik tada ši danga atitiks savo paskirtį.

Sąnaudos

Grindų sluoksnių dengimas
Gruntavimas (patalpose)
Disbon 400 BodenFinishapie 150–200 ml/m2
30 % atskiesta vandeniu
Gruntavimas (išorėje)
CapaSol LF Konzentratapie 150–200 ml/m2
1(koncentrato) : 2 (vandens)
Danga
Disbon 400 BodenFinishapie 2 x 200 ml/m2
Paviršių apipavidalinimas
Dribsnių įbarstymas
Disboxid 948 Color-Chips
apie 30 g/m2
Lygus sluoksnis (išorėje)
Disbothan 446 PU-Klarschicht
apie 150 ml/m2
Lygus sluoksnis (patalpose)
Disbon 405 Klar­siegel
apie 130 ml/m2
Slidumą mažinantis sluoksnis (išorėje)
Disbothan 446 PU-Klarschicht
Disbon 947 SlideStopRough
Disbocolor 499 Verdünner

apie 50 ml/m2

apie 15 g/m2
apie 8–15 ml/m2
Slidumą mažinantis sluoksnis (patalpose) 
Disbon 405 Klar­siegel
Disbon 947 SlideStop Fine
apie 130 ml/m2
apie 4 g/m2
Alyvų surinktuvės
Grunto sluoksnisapie 150–200 ml/m2
30 % atskiesta vandeniu
Tarpinis sluoksnisapie 400 ml/m2 neskiedžiant
Galutinis sluoksnisapie 400 ml/m2 neskiedžiant

Tikslios sąnaudos paskaičiuojamos padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Gaminio, aplinkos ir pagrindų temperatūra: 
Turi būti ne žemesnė kaip 5°C ir ne aukštesnė kaip 30° C.
Santykinis oro drėgnumas turi neviršyti 80%. Pagrindo temperatūra visada turi būti 3° laipsniais aukštesnė už rasos taško temperatūrą.

Prastova tarp darbo ciklų

Pertraukos tarp darbo ciklų, esant 20°C temperatūrai turi būti ne trumpesnės kaip 6 val. Šis laikas sutrumpėja esant aukštesnei temperatūrai ir prailgėja esant žemesnei.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 60% , paviršius mindomas po 6 val. Dengiama „Disbon 400 BodenFinish" ir „Disbon 405 Klarsiegel" maždaug po 6 val., o „Disbothan 446 PU- Klarschicht"- po 1 dienos. Po 3 dienų išlaiko mechaninę apkrovą. Kai temperatūra žemesnė, džiūvimo trukmė atitinkamai ilgesnė.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai baigus darbą arba darant didesnes pertraukas iškart plaunami vandeniu arba šiltu muiluotu vandeniu.

Ekspertizė

 • 1-1039: Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros leidimas krosninio kuro gaudytuvėms, MPA Karlsruhe.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru vėdinimu. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos nedelsiant nuplauti vandeniu. Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius, nesusigertų į žemę. Panaudotus įrankius iškart nuplauti vandeniu ir muilu. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Naudoti A2/P2 filtrus.
Sudėtyje yra 1,2- benzizotiazol,-3 (2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono, 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono mišinio (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.
Išsamesnė informacija saugos duomenų lape.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Pakuotę ir produkto likučius tvarkyti laikantis vietinių, regioninių, nacionalinių ir tarptautinių reikalavimų atliekoms tvarkyti.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiam produktui (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Šiame produkte yra iki 50 g/l LOJ (VOC).

Giscode

BSW30

Išsamesni duomenys

Dengiant reikia laikytis pastatų apsaugos medžiagų dengimo bei grindų valymo ir priežiūros nuorodų.

CE ženklinimas

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

06

DIS-400-001264 EN 13813:2002

Sintetinės dervos išlyginamoji danga, naudojama viduje

EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcija į gaisrąEfl
Koroziją sukeliančių medžiagų išskyrimasSR
Vandens pralaidumasNPD
Atsparumas nusidėvėjimui≤ AR1
Sukibimas≥ B1,5
Atsparumas smūgiams≥ IR4

DIN EN 13813 „Išlyginamasis skiedinys, išlyginamosios masės ir išlyginamosios dangos. Savybės ir reikalavimai" (2003 m. sausio mėn.) nusako reikalavimus išlyginamajam skiediniui, naudojamam patalpų grindų konstrukcijoms. Šis standartas apima ir sintetinės dervos bei galutines dangas.
Produktai, atitinkantys aukščiau nurodytą standartą, paženklinti CE ženklu.

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti.
Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų bendradarbius, dirbančius Jūsų šalyje. Mielai Jums patarsime atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva"
Kirtimų g. 41, Vilnius
Tel. 8 5 2602015
el. paštas info@caparol.lt