• youtube

Disbon 404 Acryl-BodenSiegel

Karbono pluoštu sustiprinti, vienkomponenčiai metakriliniai dažai grindims ir alyvos surinktuvėms, naudojami viduje ir išorėje. Mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių (LOJ), kenksmingų medžiagų kontrolė ir priežiūra.

Paskirtis

Apsauginė danga mineraliniams grindų paviršiams lauke ir viduje, taip pat kietojo betono išlyginamajai dangai, kurią veikia normali mindymo apkrova ir kuri yra dengiama patalpose.
Leidžiama naudoti surinktuvėms uždarose patalpose ir lauke laikant mazutą, nenaudotus variklių ir transmisines, transformatorių bei hidraulines alyvas.

Savybės

 • Labai atsparūs smūgiams.
 • Labai gerai valomi.
 • Didelis dylamasis atsparumas.
 • Mažai dyla.
 • Atsparūs UV spinduliams.
 • Atsparūs atmosferos veiksniams.
 • Elastingi.
 • Atsparūs alyvai.
 • Nekenkia aplinkai, nes skiedžiami vandeniu.
Patikrinta pagal AgBB kontrolės kriterijus, taikomus statybinių produktų, naudojamų patalpoje, LOJ išsiskyrimo kontrolei. AgBB (Statybos produktų kenksmingumo sveikatai vertinimo komisija) naudoja vertinimo schemą, priimtą aplinkos ir sveikatos apsaugos įstaigų  dėl statybinių medžiagų naudojimo srityse, kurioms keliami dideli higienos reikalavimai, pvz., viešosioms patalpoms.

Pagrindinė medžiaga

Metakrilato dispersija.

Pakuotė/indų talpa

 • Standartas:
   2,5 l, 5 l, 12,5 l plastikiniai kibirai.
 • ColorExpress:
   2,5 l, 7,5 l, 12,5 l plastikiniai kibirai.

Spalvos

 • Standartas
   12,5 l plastikiniai kibirai: šviesiai pilka, žvyro pilkumo, betono pilkumo,
   akmens pilkumo. 
   2,5 l, 5 l plastikiniai kibirai: šviesiai pilka, žvyro pilkumo, akmens pilkumo.
   Ypatingi atspalviai pagal užsakymą.
 • ColorExpress:
  „ColorExpress" automatinėmis spalvinimo mašinomis vietoje galima nuspalvinti daugiau kaip 28000 atspalvių.
Galimas išskirtinis spalvinis apipavidalinimas pagal „FloorColor-Kollektion” spalvyną. 
„ColorExpress"  įrenginiais maišomi 1, 2 ar 3 baziniai dažai, nelygu koks pasirinktas atspalvis.
Veikiant UV spinduliams ir atmosferos veiksniams, gali pakisti spalva ir imti kreidėti. Organiniai dažai (pvz., kava, raudonasis vynas arba lapai), taip pat įvairios cheminės medžiagos (pvz., dezinfekavimo priemonės, rūgštys ir kt.) gali pakeisti spalvą, bet medžiagos funkcinėms savybėms tai įtakos neturi.

Blizgesio laipsnis

Šilko matiniai.

Laikymas

Vėsiai, sausai, bet ne šaltyje.
Nepraimti indai gali būti laikomi 2 metus. Kai temperatūra žemesnė, dažai prieš dengimą palaikomi 20° C temperatūroje.

Tankis

apie 1,3 g/cm3

Sausojo sluoksnio storis

apie 45 µm/100 ml/m2

Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O

apie 2.500

Nusidėvėjimas pagal Taberį (CS 10/1000 U/1000 g)

190 mg/30 cm2

Ribinis pailgėjimas pagal DIN 53504

apie 40 %

Tinkami pagrindai

Mineraliniai pagrindai: betonas, išlyginamoji danga, tinkas, mūras, kietojo asfalto išlyginamoji danga patalpose ir grindys su neatšokusiais senų dažų sluoksniais.

Pagrindas turi išlaikyti apkrovą, būti stabilios formos, tvirtas, be atšokusių dalelių, nedulkėtas, nealyvuotas, neriebaluotas, be gumos nuotrynų ir kitų, sukibtį mažinančių dalelių. Patikrinama, kaip dengia cementinės, plastiku pagerintos išlyginamosios masės, padengus bandomąjį plotą.
Paviršių sukibties stiprumas turi būti ≥ 1 N/mm2.
Pagrindų išlyginamoji drėgmė turi būti:
Betonas ir cementinė išlyginamoji danga maks. 5 % masės.
Anhidritinė išlyginamoji danga maks. 1% masės.
Magnezito išlyginamoji danga 2 – 4% masės.
Ksilolitinė išlyginamoji danga 4 – 8% masės.
Kietojo asfalto išlyginamoji danga dengiama tik patalpose. Ji turi atitikti IC kietumo klasę 15 ir esant nurodytai temperatūrai ir mechaninei apkrovai turi nepersikreipti. Drėgmės veikiami pagrindai turi turėti pakankamą nuolydį, kad nesusilaikytų vanduo.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas specialiomis priemonėmis nuvalomas taip, kad atitiktų keliamus reikalavimus. Nuo padengtų paviršių pašalinami atpleišėję ir atšokę senų dažų sluoksniai. Apkrovos neišlaikančius, stipriai užterštus paviršius (alyvuotus, riebaluotus, su gumos nuotrynomis ir t. t.), turinčius tepančio arba stikliško cementinio akmens, paruošti mechaniškai. Alyvos dėmes apdoroti įprastiniu alyvos dėmių valikliu.
Nuvalomi tvirtai prilipę dispersinių dažų sluoksniai. Standžias epoksidinės dervos dangas kruopščiai nuvalyti, po to nušlifuoti arba apdoroti šratasrove (iki pabalimo nuo apkrovos). Dar galima paviršių apdoroti iki matiškumo šlifavimo kempine ir nugruntuoti „Disbon 481 EP-Uniprimer".
Ant dengiamo paviršiaus neturi likti medžiagos liekanų, priežiūros priemonių ar pan.
Dengiant difuziškas senas dangas, prireikus reikia patikrinti, ar pakankama visos sandaros difuzijos geba. Pagrindo išdaužas ir defektus užpildyti sulig paviršiumi „Disbocret®-PCC-Mörtel" skiediniu.

Medžiagos paruošimas

Medžiaga yra paruošta dengti. Prieš naudojimą kruopščiai išmaišyti.

Dengimo būdas

Teptuku, voleliu arba purkštuvu (beoriu purkštuvu, be filtro, purkštuko dydis 0,013 – 0,015 colio).

Sluoksnių sandara

Mineraliniai pagrindai:
Gruntavimas:
Gruntuojama „CapaSol LF Konzentrat", atskiedus vandeniu santykiu 1:2 tūrio.
Kietojo asfalto išlyginamosios dangos galima ir negruntuoti. Jei mechaniškai paruošti mineraliniai pagrindai išlaiko apkrovą ir yra tinkamos įgerties, juos galima gruntuoti „Disbon 404 Acryl-BodenSiegel", atskiedus 30% vandens.
Dengimas:
Pagrindai be plyšių:
Dengiama du kartus „Disbon 404 Acryl-BodenSiegel", neatskiedus.
Pagrindai su plyšiais:
Padengiamas vienas sluoksnis. Į šlapią sluoksnį įterpiamas specialus audinys (pvz., Fa, Kobau, Glasgitter-Gewebe 5/5, perklojant ne mažiau kaip per 5 cm), padengiamas tarpinis sluoksnis. Pavienius plyšius galima uždengti audinio juostomis (15 – 20 cm pločio) plyšio kryptimi. Išdžiūvus tarpiniam sluoksniui, dengiamas viršutinis sluoksnis.
Alyvos surinktuvės dengimas:
Naudojant surinktuvėms, dengiamas mažiausiai vienas „Disbon 404 Acryl-BodenSiegel" grunto sluoksnis, atskiedus 30% vandens, ir du viršutiniai sluoksniai, neatskiedus. Laikytis mažiausių sąnaudų (950 ml/m2).
Kad dengiant neliktų nepadengtų vietų, reikia naudoti skirtingų atspalvių laką. Siekiant, kad būtų matomi visi dažų sluoksniai, 2-ąjį ir 3-ąjį sluoksnį  reikia dažyti taip, kad liktų po 1 cm pločio nenudažytos juostos.
Pabaigus dažyti, matomoje vietoje pritvirtinama iškaba, kurioje nurodomi dengimo medžiagos duomenys, darbų atlikimo data ir atlikėjas. Atitinkamų iškabų galima gauti „Disbon" firmoje.
Nuoroda: Alyvos surinktuvėms dengti nenaudoti „ColorExpress" spalvinimo mašinomis nuspalvintų dažų.

Alternatyvūs paviršių apipavidalinimai:

Dribsnių įbarstymas:
„Disboxid 948 Color-Chips" įbarstomi į šviežią sluoksnį ir paviršius nulakuojamas lygiu arba slydimą mažinančiu sluoksniu.
Lygus nulakavimas:
Paviršius padengiamas „Disbothan 446 PU- Klarschicht" arba patalpose – „Disbon 405 Klarsiegel".
Slydimą mažinantis lako sluoksnis:
Išorės paviršiai dengiami:
„Disbothan 446 PU- Klarschicht": 100% masės.
„Disbon 947 SlideStop Rough": 10 % masės. 
„Disbocolor 499 Verdünner": apie 5-10% masės. 
Patalpose dengiama:
„Disbon 405 Klarsiegel": 100% masės,
„Disbon 947 SlideStop Fine": 3%.
Nedengti pagrindų, kur tikėtinas ilgalaikis kontaktas su plastifikuotomis sintetinėmis medžiagomis (pvz. padangomis).

Tarnybiniai potvarkiai dėl surinktuvių dengimo:

Naudojimas:
Dengimo medžiaga surinkimo vonioms bei patalpoms, padengtoms betonu, tinku ir išlyginamosiomis dangomis uždaruose statiniuose ir lauke laikant:
 • krosninį kurą pagal DIN 51 603-1:2011-09;
 • nenaudotą vidaus degimo variklių alyvą; nenaudotą automobilių pavarų dėžės alyvą;
 • taip pat mišinius iš sočiųjų ir aromatinių angliavandenilių, kai aromatinių junginių kiekis < 20% masės ir užsiliepsnojimo temperatūra < 55 °C, pvz., transformatorių izoliacines alyvas ir hidraulines alyvas, kaip antai: Vokietijos bendrovės „Deutsche Shell AG" Shell Diala Öl D ir tokias hidraulines alyvas: NUTO H 46 der Esso AG, Vokietijos bendrovės „Deutsche Shell AG" Shell Tellus ÖL 46, bendrovės „Aral AG" Aral Vitam GF 46, bendrovės „BP Oil Deutschland GmbH" Energol HLP-HM 46.
Dengiant surinkimo vonias bei patalpas, būtina laikytis bendrosios statinio statybos techninės priežiūros leidimo reikalavimų.  Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros leidimą galima gauti iš gamintojo.

Statybinės prielaidos:
Konstruktyviomis priemonėmis neleisti atsirasti surinktuvių sienų ir pagrindo suslūgimo plyšiams (pvz., naudoti krumplinį jungimą, armatūrą, tvirtinti inkarais ir pan.). Reikia atsižvelgti į skysčių slėgį. Deformacinių siūlių surinktuvėse turi nebūti. Betono, tinko ir išlyginamosios dangos paviršius turi išlaikyti apkrovą ir būti be defektų. Vidiniai kraštai formuojami kaip įdubos. Tinkas ir išlyginamoji danga turi tvirtai prilipti prie laikančiosios konstrukcijos arba sienų ir pagrindo. Jų paviršiai lyginami ne plienine mente, o medine trintuve. Negalima papildomai pudruoti cementu. Draudžiama tiesti vamzdžius žemiau maksimaliai leistino skysčio lygio surinktuvėse.
Mūras ir betono paviršiai, neatitinkantys aukščiau minėtų sąlygų, dengiami cementiniu tinku, kuriam būdinga gera sukibtis. Betono, tinko ir išlyginamosios dangos paviršius, prieš dengiant juos, turi būti sausas ir pastovėjęs ne mažiau kaip 28 dienas. Pagrindams galioja šie standartai ir direktyvos:

 • betonui:  stiprumo klasė C20/25 DIN EN 206-1/ DIN 1045-2; 
 • tinkui: skiedinių grupės CS IV arba P III  pagal DIN EN 998-1/ DIN V 18 550; 
 • išlyginamajai dangai DIN EN 13813:2003-01 bei DIN 18 560-3:2006-03,1 lentelė- tvirtumo klasė C25/F4 ryšiumi su DIN 18 560-1:2004-04, Pastr. 7.5.
Reikia sekti, kad ant užpakalinės dangos pusės nepatektų vandens. Jei į statinį gali patekti gruntinio, beslėgės filtracijos ar kitokio vandens, jį būtina užsandarinti pagal galiojančias normas. DIN 18195-4: 200-08 statinio sandarinimas, izoliacija nuo grindų drėgmės (kapiliarinio vandens, adsorbcinio vandens) ir nesikaupiančio beslėgės filtracijos vandens ant grindų plytelių ir sienų, matavimas ir įrengimas. „Disbon 404 Acryl-BodenSiegel" galima dengti tik esant nurodytoms statybinėms prielaidoms, nes tik tada ši danga atitiks savo paskirtį.
Nuoroda: danga neatspari biodyzelinui.

Sąnaudos

Grindų dengimas
Gruntavimas 
CapaSol LF Konzentrat* ~ 150-200 ml/m2, atskiedus vandeniu santykiu 1:2
Dengimas
Disbon 404 Acryl-BodenSiegel apie 2x150 ml/mĮterpiant audinį, sąnaudos didesnės
Paviršių apipavidalinimas
Dribsnių įbarstymas  Disboxid 948 Color-Chips apie 30 g/m2
Lygus padengimas (išorėje) Disbothan 446 PU-Klarschicht

apie 150 ml/m2

Lygus padengimas (viduje)
Disbon 405 Klar­siegel

apie 130 ml/m2

Slydimą mažinančio sluoksnio padengimas (išorėje)  
Disbothan 446 PU-Klarschicht
Disbon 947 SlideStopRough 


apie 150 ml/m2

apie 15 g/m2
Slydimą mažinančio sluoksnio dengimas (viduje)

Disbon 405 Klar­siegel

Disbon 947 SlideStop Fine

apie 130 ml/m2

apie 4 g/m2

Surinktuvių dengimas
Gruntavimas apie 150–200 ml/m2, 30 % atskiedus vandeniu
Tarpinis sluoksnis apie 400 ml/m² neatskiedus
Viršutinis sluoksnis apie 400 ml/m² neatskiedus

Kiek reikia tiksliai, apskaičiuosite padengę bandomąjį plotą.
*Galima dengti „Disbon 404 Acryl-BodenSiegel" apie 150-200 ml/m2, 30 % atskiedus vandeniu.

Dengimo sąlygos

Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra:
Turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip 30°C. Santykinis oro drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 80 %. Pagrindo temperatūra turi būti 3°C aukštesnė už tirpimo taško temperatūrą.

Prastova tarp darbo ciklų

Prastovos tarp darbo ciklų, kai temperatūra 20°C, turi būti ne trumpesnės kaip 5 val., dengiant pagal AgBB bandymą - ne trumpesnės kaip 24 val. Dengti „Disbon 404 Acryl-BodenSiegel" ir „Disbon 405 Klarsiegel" po maždaug 5 val. ir „Disbothan 446 PU-Klarschicht" po maždaug 1 val. Kai temperatūra aukštesnė, nurodyta trukmė trumpesnė, o kai žemesnė – ilgesnė.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis drėgnumas 60 %, paviršius gali būti mindomas po 5 val. Mechaninę apkrovą išlaiko po 3 dienų. Kai temperatūra žemesnė, atitinkamai ilgiau.

Įrankių plovimas

Baigus darbą arba prieš ilgesnę pertrauką, panaudoti įrankiai iškart  plaunami vandeniu arba šiltomis pamuilėmis.

Ekspertizė

Pateikiamos pagal užklausimą.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PATEKUS ANT ODOS nuplauti muilu ir dideliu kiekiu vandens.
Sudėtyje yra 1,2- benzizotiazol,-3 (2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. Išsamesnė informacija saugos duomenų lape.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senų dažų, lako atliekos, sudžiūvę kaip statybos, griovimo arba buitinės šiukšlės.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame produkte (A/I kateg.): 140 g/l (2010). Šiame gaminyje yra iki 50 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ).

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-LW01

Išsamesni duomenys

Žr. Saugos duomenis
Dengiant būtina laikytis „Disbon Bautenschutz" dengimo ir grindų valymo ir priežiūros nurodymų.

CE ženklinimas

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

06

DIS-404-001263
EN 13813:2002 
Sintetinės dervos sluoksnis, danga vidaus darbams
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcija į gaisrą Efl
Koroziją sukeliančių medžiagų išskyrimas SR
Vandens pralaidumas NPD
Atsparumas nusidėvėjimui ≤ AR1
Sukibimas ≥ B1,5
Atsparumas smūgiams ≥ IR4


EN 13813

EN 13813 „Išlyginamosios dangos skiedinys, išlyginamosios dangos masė; savybės ir reikalavimai"   nustato reikalavimus išlyginamajam skiediniui, kuris naudojamas grindų konstrukcijoms patalpose.

Sintetinės dervos dangoms ir galutinėms dangoms taikomos tokios pat normos. Produktai, kurie atitinka aukščiau minėtą normą, yra paženklinti CE ženklu ant pakuotės, taip pat juos galima rasti internete www.disbon.de CE ženklinimo sąraše.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Spalvos tikslumas: atkreipkite dėmesį, kad spalva gali skirtis nuo originalo dėl printerio ar naudojamo popieriaus.

 • Spausdinti
 • Į viršų