Disbon 405 Klarsiegel

Vandeniu skiedžiamas, skaidrus dispersinis lakas lygioms, neslidžioms grindims patalpose. Dribsniais nubarstytiems dispersiniams sluoksniams lakuoti.
 • caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/53492/026372_Disbon_405_10_L.png

  Paskirtis

  Šilko blizgesio, skaidrus, apsauginis lakas nubarstytiems dispersiniams grindų sluoksniams, pvz., „Disbon 400 BodenFinish” ir „Disbon 404 Acryl-BodenSiegel”. Nenaudojamas grindims, kuriomis važinėjama ir kurios apsemtos vandens arba kurias veikia ilgalaikė drėgmės apkrova.

  Savybės

  • Gerai valosi.
  • Atsparus trynimui.
  • Atsparus purvui.

  Pagrindinė medžiaga

  Modifikuota poliuretano dispersija.

  Pakuotė/indų talpa

  2,5 l,10 l plastikiniai kibirai

  Spalvos

  Skaidrus

  Veikiant ultravioletiniams saulės spinduliams ir atmosferos veiksniams, spalva gali pasikeisti ir imti kreiduoti. Organiniai dažai (pvz., kava, raudonasis vynas arba lapai), taip pat įvairios cheminės medžiagos (pvz., dezinfekavimo priemonės, rūgštys ir kt.) gali pakeisti atspalvį. Dėl šlifavimo apkrovos gali susibraižyti paviršius. Bet medžiagos funkcinės savybės dėl to nepasikeičia.

  Blizgesio laipsnis

  Šilko blizgesio.

  Laikymas

  Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
  Nepraimtoje gamintojo pakuotėje gali būti laikomi 1 metus. Esant žemesnei temperatūrai, prieš darbus medžiagą palaikyti 20°C temperatūroje.

  Tankis

  apie 1,1 g/cm3

  Sausojo sluoksnio storis

  apie 42 µm/100 ml/m2

  Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O

  apie 4.000

  Ribinis pailgėjimas pagal DIN 53504

  apie 70 %

  Tinkami pagrindai

  Neatšokę dispersiniai grindų sluoksniai, pvz., „Disbon 400 BodenFinish” grindų dažai  ir „Disbon 404 Acryl-BodenSiegel” grindų akrilinis lakas.
  Pagrindas turi būti  sausas, išlaikantis apkrovą, stabilios formos, tvirtas, be sukibtį mažinančių dalelių, nedulkėtas, nealyvuotas, neriebaluotas, be gumos nuotrynų ir be kitokių birių dalelių.

  Pagrindo paruošimas

  Pagrindas paruošiamas tinkamomis priemonėmis pvz.: kruopščiai nušluojant, nusiurbiant ( ypač nubarstytus išdžiūvusius paviršius), kad atitiktų keliamus reikalavimus.

  Medžiagos paruošimas

  „Disbon 405 Klarsiegel” paruoštas dengti. Prieš naudojant, gerai išmaišyti.

  Dengimo būdas

  Trumpaplaukiu voleliu.

  Sluoksnių sandara

  Lygūs paviršiai
  Medžiaga dengiama trumpaplaukiu voleliu tolygiai kryžmai gerai įsotinant vienu arba dviem sluoksniais. Greta esantys plotai, kad nebūtų matomų sandūrų, dengiami vienu potėpiu.

  Slidumą mažinantys paviršiai
  Medžiaga, įmaišius 3 % „Disbon 947 SlideStop Fine”, kruopščiai išmaišoma ir dengiama, kaip aprašyta aukščiau skyrelyje „Lygūs paviršiai”. Dengiant ilgesnį laiką, medžiaga retsykiais pamaišoma.

  Sąnaudos

  Lygūs paviršiai
  „Disbon 405 Klarsiegel"apie 130–150 ml/m2
  Slidumą mažinantys paviršiai
  „Disbon 405 Klarsiegel"
  „Disbon 947 SlideStop Fine"
  apie 130 ml/m2
  apie 4 g/m2

  Tikslios sąnaudos paskaičiuojamos, dengiant bandomąjį plotą.

  Dengimo sąlygos

  Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra: 
  Turi būti ne žemesnė kaip 5°C ir ne aukštesnė kaip 30°C.
  Santykinis oro drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 80 %. Pagrindo temperatūra visada turi būti 3° aukštesnė už rasos taško temperatūrą.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai oro temperatūra 20° C ir santykinis drėgnumas 60 %, paviršių galima vėl dengti, mindyti po ~ 8 val., mechaninę apkrovą išlaiko po ~ 2 dienų.
  Esant žemesnei temperatūrai atitinkamai ilgiau.

  Įrankių plovimas

  Panaudoti įrankiai arba prieš ilgesnę pertrauką iškart plaunami vandeniu arba šiltu muilinu vandeniu.

  Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti.  Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PATEKUS ANT ODOS: plauti muilu ir dideliu kiekiu vandens.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip senų dažų, lako atliekas, sukietėjusius- kaip statybos, griovimo arba buitines atliekas.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Šiam produktui (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Šiame produkte yra iki 100 g/l LOJ (VOC).

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-KH01

  Išsamesni duomenys

  Žr. saugos duomenų lapus. Dengiant reikia laikytis pastatų apsaugos medžiagų dengimo taip pat „Caparol" grindų valymo bei priežiūros nuorodų.

  CE ženklinimas

  ce-logo
  Disbon GmbH

  Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

  06

  DIS-405-002983 EN 13813:2002

  Sintetinės dervos išlyginamoji danga, naudojama viduje

  EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
  Reakcija į gaisrąEfl
  Koroziją sukeliančių medžiagų išskyrimasSR
  Vandens pralaidumasNPD
  Atsparumas nusidėvėjimui≤ AR1
  Sukibimas≥ B1,5
  Atsparumas smūgiams≥ IR4


  EN 13813 „Išlyginamasis skiedinys, išlyginamosios masės ir išlyginamosios dangos. Savybės ir reikalavimai" nusako reikalavimus išlyginamajam skiediniui, naudojamam patalpų grindų konstrukcijoms. Šis standartas apima ir sintetinės dervos bei galutines dangas. Produktai, atitinkantys aukščiau nurodytą standartą, paženklinti CE ženklu. Ženklinama ant pakuotės ir atitinkamoje CE ženklinimo dokumentacijoje, žr. internete www.caparol.de

  Techninė konsultacija

  Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į  Jūsų objektą.

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva″
  Tel. 8 5 2602015
  El. paštas info@caparol.lt