Disbopox 442 GaragenSiegel

Sustiprinta anglies (karbono) pluoštu,  vandeninė, 2-jų komponentų  epoksidinės dervos danga garažų, sandėlių, rūsių grindims.

 • caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/181784/055108_Disbopox_442_GaragenSiegel_RU.png

  Paskirtis

  Mineralinės grindų ir kietojo asfalto išlyginamosios vidaus dangos individualioms, pramonės įmonių ir cechų patalpoms, kurios yra veikiamos nedidelių ir vidutinių apkrovų.
  Garažų, dviračių sandėlių, skalbyklų ir sanitarinių patalpų grindims.
  Dėl mažesnio išskiriamo lakiųjų organinių junginių kiekio ir atlikto TÜV bandymo ir kontrolės dėl kenksmingųjų medžiagų, ši danga  itin tinka jautrioms sritims, pvz., gyvenamosioms patalpoms, vaikų darželiams, mokykloms ir pan.

  Savybės

  • Atspari smūgiams.
  • Labai gerai valoma.
  • Labai atspari dilimui.
  • Mažai dyla.
  • Difuziška vandens garams.
  • Subrendusi atspari plastiklio migracijai.
  • Mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių, TÜV bandymas ir kontrolė  dėl kenksmingųjų medžiagų.
  • Vokietijos statybos technikos instituto leidimas.

  Bandymas ir leidimas pagal AgBB vertinimo kriterijus dėl LOJ išskyrimo iš patalpose naudojamų statybos produktų. AgBB (Statybos produktų  vertinimo visuomenės sveikatos saugos požiūriu komisijos) vertinimo schema remiasi aplinkos ir sveikatos apsaugos įstaigų schema dėl statybos medžiagų naudojimo didelius higienos reikalavimus keliamose vietose, pvz., gyvenamose patalpose.

  Pagrindinė medžiaga

  Vandeninė dviejų komponentų epoksidinė derva.

  Pakuotė/indų talpa

  • Standartas: 5 kg, 10 kg plastikinių indų rinkinys.
  • „ColorExpress": 5 kg, 10 kg plastikinių indų rinkinys.

  Spalvos

  Standartas:
  10 kg indai: žvyro pilkumo, betono pilkumo, vidutinio tamsumo pilka.
  5 kg indai: žvyro pilkumo, betono pilkumo.
  Ypatingi atspalviai pagal užsakymą.

  „ColorExpress":
  „ColorExpress" spalvinimo mašinomis spalvinama daugiau kaip 25000 spalvų. Galima spalvinti išskirtinėmis spalvomis pagal „FloorColor plus-Kollektion" spalvyną. Priklausomai nuo norimo atspalvio „ColorExpress" spalvinimo mašina spalvinamos dažų 1, 2 ir 3 bazės.

  Veikiant ultravioletiniams saulės spinduliams ir atmosferos veiksniams, gali pasikeisti spalva ir imti kreidinti. Organinės dažomosios medžiagos, esančios kavoje, raudonajame vyne, lapuose, o taip pat įvairūs chemikalai (dezinfekavimo priemonės, rūgštys ir kt.) gali pakeisti spalvą. Dėl šlifavimo apkrovos gali susibraižyti paviršius. Funkcinės savybės dėl to nenukenčia.

  Blizgesio laipsnis

  Blizgi.

  Laikymas

  Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
  Nepraimtos gamintojo pakuotės tinkamumo trukmė 2 metai. Kai temperatūra žema, produktas prieš dengiant palaikomas apie 20°C temperatūroje.

  Tankis

  apie 1,4 g/cm3

  Sausojo sluoksnio storis

  apie 35 µm/100 g/m2

  Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O

  apie 20000

  Nusidėvėjimas pagal Taberį (CS 10/1000 U/1000 g)

  66 mg/30 cm2

  Atsparumas chemikalams

  Atsparumas chemikalams remiantis DIN EN ISO 2812, esant 20°C temperatūrai
  7 dienos
  Acto rūgštis 5%+ B
  Sieros rūgštis 20%+ B
  Azoto rūgštis 10%+ B
  Druskos rūgštis 10%+ B
  Amoniakas 25%+
  Ksilenas+
  Kontrolinis skystis Gr. 5
  Vienvalentis ir daugiavalentis alkoholis (iki 48 % tūrio metanolio), glikolio eteris
  +
  Priemonė nuo apledėjimo+
  Benzinas DIN 51600+
  Kontrolinis skystis Gr. 4
  visi angliavandeniliai, įskaitant mišinius, kurių sudėtyje yra iki 5 % tūrio  benzeno
  +
  Hidraulinis skystis+
  „Shell Diala-1"(transformatorių aušinimo skystis)+
  Ženklų paaiškinimas: += atspari, B = blunka
  Atitinka DIBt principus, taikomus statybos ir vandens apsaugos kontrolei.

  Tinkami pagrindai

  Mineraliniai pagrindai (betonas, cementinė, anhidritinė dangos) ir kietojo asfalto išlyginamoji danga patalpose. 
  Pagrindas turi būti išlaikantis apkrovą, stabilios formos, tvirtas, be atpleišėjusių dalelių, nedulkėtas, nealyvuotas, neriebaluotas, be gumos nuotrynų ir kitų sukibtį mažinančių dalelių. Patikrinti, ar cementinės, plastiku pagerintos išlyginamosios masės yra tinkamos dengti. Kietąsias išlyginamąsias dangas, taip pat paviršius, apdorotus cheminiais priedais (pvz., apdorojimo priemonėmis) reikia paruošti mechaniškai. Jei reikia, padengti bandomąjį plotą.
  Paviršiaus tempiamasis stiprumas turi būti maždaug 1,5 N/mm2, bet ne mažesnis kaip 1,0 N/mm2. Pagrindo drėgmė turi būti pasiekusi pusiausvyrą.
  Betonas ir cementinė išlyginamoji danga: iki 4 % masės (CM metodas).
  Anhidritinė išlyginamoji danga: 1,0 % masės (CM metodas).
  Bandymo metodas pagal DAfStb Remonto gairių 3 dalį.
  Kietojo asfalto išlyginamoji danga turi atitikti IC 15 kietumo klasę ir  nurodytomis temperatūros sąlygomis bei veikiant mechaninei apkrovai turi nesideformuoti.
  Kitokio pobūdžio pagrindams ir kitokiems dengimo būdams būtina profesionali „Disbon" konsultacija.

  Pagrindo paruošimas

  Pagrindas tinkamomis priemonėmis, pvz., šratų srautu, freza arba deimantiniu šlifavimo disku paruošiamas taip, kad atitiktų keliamus reikalavimus.

  Apkrovos neišlaikančius, stipriai užterštus paviršius (alyvuotus, riebaluotus, su gumos nuotrynomis ir t.t.), turinčius tepančio arba stikliško cementinio akmens, paruošti mechaniškai. Alyvos dėmes apdoroti įprastiniu alyvos dėmių valikliu. Garažų grindų padangų žymes ir vėžes apdoroti intensyviai, nes gumos nuotrynos, chloridai (ledui tirpinti naudojama druska) ir pan. mažina sukibtį.

  Paruoštoje kietojo afalto dangoje užpildų turi būti matoma ne mažiau kaip 75 %.

  Vieno komponento ir atsisluoksniavusius dviejų komponentų dažų sluoksnius pašalinti.

  Standžias epoksidinės dervos dangas kruopščiai nuvalyti, po to nušlifuoti arba apdoroti šratasrove (iki pabalimo nuo apkrovos). Dar galima paviršių apdoroti iki matiškumo šlifavimo kempine ir nugruntuoti „Disbon 481 EP-Uniprimer". Ant dengiamo paviršiaus neturi likti medžiagos liekanų, priežiūros priemonių ar pan. Dengiant difuziškas senas dangas, prireikus reikia patikrinti, ar pakankama visos sandaros difuzijos geba.

  Pagrindo išdaužas ir defektus užpildyti sulig paviršiumi „Disbocret®-PCC-Mörtel" arba „Disboxid EP-Mörtel" skiediniais.

  Prieš dengiant galutinę dangą ir padengus aplinkoje nenaudoti silikoninių medžiagų, nes jos gali sukelti defektų paviršiuje.

  Laikytis  BEB darbo blanko KH-0/U ir BEB darbo blanko KH 2, taip pat Vokietijos gelžbetonio komiteto direktyvos „Betoninių konstrukcijų apsauga ir remontas" 2 dalies, 2.5 lentelės.

  Federalinė  išlyginamųjų dangų ir paklotų asociacija, 53842 Troisdorfas Oberlaras.

  Medžiagos paruošimas

  Pagrindinę masę išmaišyti ir supilti kietiklį. Lėtaeige maišykle (iki 400 aps./min.) intensyviai maišyti tol, kol spalva pasidarys vientisa. Perpilti į kitą indą ir dar kartą gerai išmaišyti.

  Maišymo santykis

  Pagrindinė masė: kietiklis = 84 : 16 masės dalių.

  Dengimo būdas

  Medžiagą galima dengti teptuku, voleliu (tekstūruotu poliamidiniu voleliu, plaukelių ilgis 11 mm ir grotelėmis) arba purkštuvu (beoriu, be filtro, slėgis iki 50 bar, purkštukas 0,015-0,017 colių, purškimo kampas 45°; po to išlyginama voleliu).
  Kad paviršius būtų tolygus, dengiama užgriebiant už dar drėgno ploto. Dengiant voleliu, reikia atkreipti dėmesį į rekomenduojamas medžiagos sąnaudas ir tolygiai paskirstyti, dengti kryžmai.
  Didelius plotus turi dengti daugiau asmenų, jei reikia galima plotą susikirstyti į keletą dalių. Šalia esančius plotus dengti tos pačios serijos dažais.

  Sluoksnių sandara

  Gruntavimas
  Mineralinius pagrindus padengti „Disbopox 443 EP-Imprägnierung". Gruntuojama lakavimo šepečiu.
  Kietojo asfalto išlyginamoji danga gruntuojama „Disbopox 442 GaragenSiegel", atskiedus 5-10% vandens.

  Nelygumus užlyginantis glaistas

  Nedideliems defektams ir nelygumams paruošti glaistą iš: 
  1 dalies „Disbopox 442 GaragenSiegel",
  1 dalies „Disboxid 942 Mischquarz". 
  Glaistą užpilti ant nugruntuoto paviršiaus. Mentele paskirstyti tolygiai ir  išlyginti iki grūdelių. Išlyginamojo glaisto sluoksnio storis iki 2 mm. Glaistu užlyginus nelygumus, kad paviršius būtų neslidus, galima gausiai nubarstyti „Disboxid 942 Misch­quarz" kvarciniu smėliu.
  Paviršiuje gali išryškėti didesni pagrindo nelygumai ir glaistymo žymės. Prireikus, galima atlikti tarpinį šlifavimą.

  Dideliems paviršiams ir akytiems pagrindams glaistą paruošti iš:
  100 dalių „Disbopox 453 Verlaufschicht",
  2 dalių vandens,
  20 dalių „Disboxid 942 Mischquarz".
  Glaistą užpilti ant nugruntuoto paviršiaus. Mentele paskirstyti tolygiai ir  išlyginti iki grūdelių.


  Galutinė danga

  Tarpinį ir baigiamąjį sluoksnius dengti neatskiedus. Nubarstomų pagrindų tarpinį sluoksnį dengti atskiedus 5 % vandens. Kai kurios spalvos (pvz., sodri geltona, oranžinė arba raudona) pasižymi bloga dengiamąja geba, tuo atveju gali prireikti dengti daugiau kartų.  Arba pirmą sluoksnį nudažyti gerai dengiamos spalvos gruntiniais dažais.   

  Paviršių apdaila

  „Disboxid 948 Color-Chips" įbarstyti į paskutinį galutinį sluoksnį ir jam išdžiūvus „Disbopur 458 PU-AquaSiegel" padengti lygų arba, įmaišius 3 % „Disbon 947 SlideStop Fine", slidumą mažinantį  galutinį sluoksnį.
  Taip pat galima nubarstyti pabarstais „Disbon 8255 FastChips" be papildomos galutinės dangos.

  Sąnaudos

  Gruntavimas
  Mineraliniai pagrindai
  arba Disbopox 443 EP-Imprägnierung

  apie 200 g/m2
  Kietojo asfalto išlyginamoji danga
  Disbopox 442 GaragenSiegel
  atskiesta vandeniu 5-10 %

  apie 200 g/m2

  Raižytasis glaistymas
  Maži nelygumai
  Disbopox 442 GaragenSiegel
  Disboxid 942 Mischquarz
  Slidumą mažinančių paviršių nubarstymas
  Disboxid 942 Mischquarz
  apie 1,1 kg/m2/mm
  apie 1,1 kg/m2/mm

  apie 1,5-2 kg/m2
  Šiurkštūs, porėti pagrindai
  Disbopox 453 Verlaufschicht
  Disboxid 942 Mischquarz

  apie 1,040-1,200 g/mm/m2
  apie 210- 240 g/mm/m2
  Viršutinis sluoksnis
  Disbopox 442 GaragenSiegel

  apie 230-250 g/m2 vienam sluoksniui
  Paviršių apipavidalinimas
  Dribsnių įbarstymas be papildomo dengimo (R10)
  Disbon 8255 FastChips
  apie 30 g/m2
  Dribsnių įbarstymas
  Disboxid 948 Color-Chips
  apie 30 g/m2
  Lygus galutinis sluoksnis (R9)
  Disbopur 458 PU-AquaSiegel
  apie 130 g/m2
  Slidumą mažinantis galutinis sluoksnis (R11)
  Disbopur 458 PU-AquaSiegel
  Disbon 947 SlideStop Fine
  apie 130 g/m2
  apie 4 g/m2

  Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą. Galutinį sluoksnį dengiant ant nubarstytų sluoksnių, sąnaudos kinta priklausomai nuo temperatūros, dengimo būdo, įrankių ir barstomų medžiagų.
  Dėl sąlyčio su automobilio padangomis ar pan., gali kisti (nublukti) spalva.

  Dengimo trukmė

  Esant 20°C temperatūrai ir 60% santykiniam oro drėgnumui, dengiama apie 90 min. Baigiantis dengimo trukmei, optiškai ir labai aiškiai keičiasi  mišinio klampumas. Kai temperatūra aukštesnė, tinkamumo naudoti trukmė sutrumpėja, kai žemesnė - pailgėja.

  Dengimo sąlygos

  Produkto, aplinkos ir pagrindo temperatūra:
  Ne žemesnė kaip 10°C, ne aukštesnė kaip 30°C.
  Santykinis oro drėgnumas turi būti ne aukštesnis kaip 80%. Pagrindo temperatūra visada turi būti bent 3°C aukštesnė už rasos taško temperatūrą. Džiūvimo metu pasirūpinti geru vėdinimu, nes dėl garuojančio vandens, gali kilti oro drėgnumas. Vengti skersvėjų.

  Prastova tarp darbo ciklų

  Prastovos tarp darbo ciklų esant 20°C temperatūrai turi būti ne trumpesnės kaip 16 val. ir ne ilgesnės kaip 48 val.
  Kai prastovos ilgesnės, paviršių po paskutinio darbo ciklo reikia nušlifuoti.
  Kai temperatūra aukštesnė, nurodyta trukmė sutrumpėja, kai žemesnė - pailgėja.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis drėgnumas 60%, paviršių galima mindyti maždaug po 16 val., mechaninę  ir cheminę apkrovą išlaiko maždaug po 7 d.
  Kai temperatūra žemesnė – džiūsta atitinkamai ilgiau.
  Kol kietėja (apie 24 val., esant 20°C), padengtą medžiagą saugoti nuo drėgmės, antraip gali atsirasti paviršiaus pažaidų ir sumažėti sukibtis.

  Įrankių plovimas

  Panaudoti įrankiai (ir prieš ilgesnę pertrauką) iškart plaunami vandeniu arba šiltu muiluotu vandeniu.

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Tik profesionalams!
  Spalvota masė: stipriai pažeidžia akis. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių.
  Vengti patekimo į aplinką. Naudoti rekomenduojamas asmenines apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti muilu ir dideliu kiekiu vandens. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių atsargiai plauti vandeniu. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti akis.
  1-3 bazių masė:  dirgina odą. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių.
  Vengti patekimo į aplinką. Naudoti rekomenduojamas asmenines apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių atsargiai plauti vandeniu. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti akis. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti muilu ir dideliu kiekiu vandens.
  Kietiklis: dirgina odą. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Stipriai dirgina akis. Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Vengti patekimo į akis, ant odos, drabužių. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Naudoti rekomenduojamas asmenines apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti muilu ir dideliu kiekiu vandens. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių atsargiai plauti vandeniu. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti akis. Sudėtyje yra epoksidinių junginių. Laikytis gamintojo nurodymų.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Medžiagos likučiai (pagrindinė masė su kietikliu) paliekami sukietėti ir sutvarkomi kaip dažų atliekos. Nesukietėję medžiagos likučiai priskiriami prie pavojingų atliekų.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Šiame produkte (kateg. A/j) 140 g/l (2010). Šiame produkte yra iki 20 g/l LOJ.

  Giscode

  • RE 1

  Išsamesni duomenys

  Žr. saugos duomenis.
  Dengiant, būtina laikytis statinių dengimo instrukcijų ir „Disbon" nuorodų, kaip valyti ir prižiūrėti grindis.

  CE ženklinimas


  ce-logo
  Disbon GmbH
  Roßdörfer Straße 50,
  64372 Ober-Ramstadt 
  08
  DIS-442-001266
   EN 13813:2002

  Sintetinės dervos sluoksnis,
  danga vidaus darbams

  EN 13813:SR-Bfl-s1-B1,5-AR1-IR4
  Reakcija į gaisrąBfl-s1
  Koroziją sukeliančių medžiagų išskyrimasSR
  Vandens pralaidumasNPD
  Atsparumas nusidėvėjimui≤ AR1
  Sukibimas≥ B1,5
  Atsparumas smūgiams≥ IR4
  EN 13813
  DIN EN 13813 „Išlyginamosios dangos skiedinys, išlyginamosios dangos masė; savybės ir reikalavimai" nusako reikalavimus išlyginamajam skiediniui, kuris naudojamas grindų konstrukcijoms patalpose. Sintetinės dervos dangoms ir galutinėms dangoms taikomas toks pat standartas. Produktai, kurie atitinka aukščiau minėtą standartą, yra paženklinti CE ženklu. Ženklinama ant pakuotės, taip pat jį galima rasti atitinkamoje CE ženklinimo atmenoje, žr. internete www.disbon.de

  Techninė konsultacija

  Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų paruošimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
  Dengiat pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai Jums patarsime atsižvelgdami į Jūsų objektą.

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva",
  Kirtimų g. 41, Vilnius
  8 5 2602015, 
  info@caparol.lt  
  www.caparol.lt