• youtube

Disbocret 502 Protec plus

Plastiku modifikuota, cementu surišta antikorozinė ir sukibtį gerinanti danga betonui remontuoti.

  Paskirtis

  Antikorozinė danga gelžbetoniui ir sukibtį gerinančiam šlamui tarp betono ir „Disbocret®" remonto skiedinių.

  Savybės

  • Kartu ir antikorozinė, ir sukibtį gerinanti danga.
  • Lengvai paruošiama: tik reikia išmaišyti su vandeniu.
  • Labai geros dengimo savybės.
  • Tarp darbo ciklų pakanka trumpų pertraukų.
  • Galima dengti šlapius pagrindus.
  • Atspari šalčiui ir tirpstančiai druskai.
  • Puikiai sukimba su visomis betono rūšimis.
  • Atitinka EN 1504-7 reikalavimus: gelžbetonio apsauga nuo korozijos.

  Patikrinta kartu su „Disbocret®544 PCC I Grobmörtel", „Disbocret®545 PCC II Feinmörtel" ir „Disbocret®548 SPCC-Mörtel" kaip remonto sistema pagal TL/TP BE-PCC, ZTV-ING. Pateikiamas techninis liudijimas.

  Pagrindinė medžiaga

  Plastiku modifikuotas cemento skiedinys.

  Pakuotė/indų talpa

  10 kg kibirai, 25 kg maišai

  Laikymas

  Sausai, iki 9 mėn. nuo pagaminimo datos, 9 mėn. chromo kiekis nedidelis.

  Šviežiojo skiedinio tūrinis svoris

  apie 2.100 kg/m3

  Sukimbamasis stiprumas

  28 d > 1,5 N/mm²

  Tinkami pagrindai

  Gelžbetonis, betonas. Pagrindo atsparumas pleišėjimui turi būti 1,5 N/mm2, mažiausias atskiras dydis 1,0 N/mm2.

  Pagrindo paruošimas

  Nuo gelžbetonio nuvalomos rūdys pagal DIN EN ISO 12944-4 (pakeitimas DIN 55 928, 4 dalis) arba ISO 8501-1, švarumo laipsnį Sa 2 ½. Nuo rūdžių nuvalytas gelžbetonis turi būti nedulkėtas ir neriebaluotas.

  Betonas turi išlaikyti apkrovą, būti švarus, be birių dalelių. Sukibimą mažinančios dalelės (pvz., seni dažai, alyva, riebalai) pašalinamos atitinkamais būdais.
  Cemento akmuo turi būti be koroziją sukeliančių dalių (pvz., chloridų); jis nulyginamas taip, kad skiedinys gerai prikibtų. Išlaužų kraštai nusklembiami 45-60°. Pagrindas sudrėkinamas. Prieš dengiant sukibtį gerinančiu šlamu, jis turi būti matiškai drėgnas.

  Medžiagos paruošimas

  Atmatuotas vandens kiekis supilamas į indą. Pamažu, kruopščiai maišant specialiąja maišykle (iki 400 aps./min), beriamas atitinkamas kiekis sausojo skiedinio. Maišoma apie 3 minutes, kol šlamas pasidarys homogeniškas ir tinkamas dengti.

  Maišymo santykis

  Naudojant kaip antikorozinę dangą:
  Sausasis skiedinys
  1 masės dalies
  25 kg maišas
  10 kg kibiras
  Vanduo
  0,16 masės dalies
  4,0 l
  1,6 l
  Naudojant kaip sukibtį gerinančią dangą:
  Sausasis skiedinys
  1 masės dalies
  25 kg maišas
  10 kg kibiras
  Vanduo
  0,18 masės dalies
  4,5 l
  1,8 l

  Dengimo būdas

  Kaip antikorozinė danga:
  Pirmasis antikorozinės dangos sluoksnis dengiamas teptuku iškart nuvalius rūdis gerai įsotinant. Po 4- 48 val. reikia padengti antrąjį sluoksnį. Armatūros metalas turi būti visiškai apgaubtas antikorozine danga. Išdžiūvus antrajam sluoksniui (~ 24 val.), galima dengti sukibtį gerinantį sluoksnį.

  Kaip sukibtį gerinantis šlamas:

  Medžiaga į paruoštą pagrindą įtrinama šepečiu intensyviai, tolygiai, užpildant poras. Reprofiliavimo skiedinys dengiamas ant neišdžiūvusio sluoksnio. Jei sukibtį gerinantis šlamas išdžiūtų, pvz., nutraukus darbą, sukibtį gerinantis sluoksnis turi visiškai išdžiūti ir būti padengtas iš naujo.

  Sluoksnio storis

  Antikorozinis sluoksnis turi būti ne plonesnis kaip 1 mm.

  Sąnaudos

  Antikorozinė danga:
  ~ 160 g/ m2sausojo skiedinio vienam sluoksniui (Ø16 mm).

  Sukibtį gerinantis sluoksnis:

  ~ 1,6 - 2,0 kg/ m2 sausojo skiedinio, nelygu pagrindo rūšis.

  Dengimo trukmė

  Esant 20°C temperatūrai, dengiama apie 60 min.

  Dengimo sąlygos

  Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra:
  Turi būti ne žemesnė kaip 5°C ir ne aukštesnė kaip 35°C.

  Įrankių plovimas

  Panaudotus įrankius nuplauti vandeniu.

  Ekspertizė

  • 4-1081   Bandymas pagal ZTV-ING, TL/TP, BE-PCC, naudojimo sritis PCC I, P 2149/00-81, Polimerų institutas, Flersheimas
  • 4-1103   Bendras statybų bandymas Nr. P 5633/08-334, Polimerų institutas, Flersheimas
  • 4-1083   Bandymas pagal ZTV-ING, TL/TP, BE-SPCC, naudojimo sritis PCC I, P 2256/00-92, Polimerų institutas, Flersheimas

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Sukelia odos dirginimą. Gali stipriai pažeisti akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Neįkvėpti dulkių, garų. Vengti patekimo į akis, ant odos ir drabužių. Naudoti rekomenduojamas apsaugos priemones.
  PATEKUS Į AKIS, keletą minučių kruopščiai plauti  vandeniu. Jei yra galimybė, išimti kontaktinius lęšius. Toliau plauti akis. Kreiptis į gydytoją.
  PRARIJUS, išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti maišai. Sukietėję medžiagos likučiai tvarkomi kaip mišrios statybos ir griovimo atliekos.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Šiame produkte yra < 1 g/l  LOJ (VOC).

  Giscode

  ZP 1

  Išsamesni duomenys

  Žr. saugos duomenis.
  Dengiant reikia laikytis „Disbon" pastatų apsaugos medžiagų dengimo nuorodų.

  CE ženklinimas

  ce-logo
  1119
  Disbon GmbH
  Roßdörfer g. 50,
  D-64372 Ober-Ramstadt
  09
  DIS-502-004157
  EN 1504-7:2006
  Armatūros apsauga nuo korozijos
   EN 1504-7: ZA.1a
  EN 1504-7 „Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. 7 dalis: Gelžbetonio apsauga nuo korozijos" nurodomi reikalavimai, keliami gelžbetonio apsaugai.

  Produktai, kurie atitinka aukščiau minėtą standartą, yra paženklinti CE ženklu. Ženklinama ant pakuotės, taip pat jį galima rasti atitinkamoje eksploatacinių savybių deklaracijoje, žr. internete www.disbon.de

  Produktą naudojant Vokietijoje stabilumo reikalaujančiose srityse taikomi papildomi standartai. Atitiktis žymima Ü ženklu ant pakuotės. Be to, pateikiama atitikties tikrinimo sistema 2 + kontrolė ir bandymai, atlikti gamintojo ir pripažintos kontrolės įstaigos (Notified Body).

  Techninė konsultacija

  Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų bendradarbius, dirbančius Jūsų šalyje. Mielai Jums patarsime atsižvelgdami į Jūsų objektą.

  Klientų aptarnavimo centras

  Tel. nr. 8 5 2602015
  El. paštas info@caparol.lt

  • Spausdinti
  • Į viršų