• youtube

Disbocret 545 PCC II-Feinmörtel

Plastiku modifikuotas, plaušu sustiprintas, cementu surištas remonto skiedinys.
Važiuojamosios ir nevažiuojamosios dalies, horizontaliems ir vertikaliems betono paviršiams reprofiliuoti.

  Paskirtis

  Trūkumams arba išlaužoms reprofiliuoti ir padengti per visą paviršių, pvz., betono dangai paaukštinti (naudojimo sritis PCC I ir II).
  Padengti 15-40 mm storio jungiamajam sluoksniui.
  Betoninių konstrukcijų struktūriniam remontui.

  Savybės

  • Lengvai paruošiamas ir gerai dengiamas.
  • Mažas vandens ir cemento kiekis (V/C).
  • Mažina CO2 ir drėgmės įsiskverbimą.
  • Saugo nuo korozijos.
  • Atsparus šalčiui ir tirpimo druskai.
  • Dengiamas šlapiuoju purškimo būdu.
  • Sluoksnio storis nuo 6-40 mm, grūdelio dydis- 2mm.
  • Pagal RiLi-SIB atitinka M3 skiedinių klasę.
  • Atitinka EN 1504-3 reikalavimus: Konstrukcinis ir nekonstrukcinis remontas.

  Patikrinta kartu su „Disbocret® 502 Protec plus” kaip remonto sistema pagal TL/TP BE-PCC, ZTV-SIB. Pateikiama bendra testo pažyma.

  Pagrindinė medžiaga

  Plastiku modifikuotas cementinis skiedinys.

  Pakuotė/indų talpa

  25 kg maišai.

  Laikymas

  Sausai, iki 9 mėn. 9 mėn. - chromo kiekis mažas.

  Didžiausias grūdelių dydis

  2 mm

  Šviežiojo skiedinio tūrinis svoris

  apie 2.200 kg/m3

  Kietojo skiedinio savybės

  (vidutinė vertė po 28 dienų)
  Sukietėjusio skiedinio tankis : apie 2.060 kg/m3
  Atsparumas spaudimui: apie. 56 N/mm²
  Atsparumas lenkimui: apie 9,7 N/mm²
  Atsparumas pleišėjimui : > 2,0 N/mm²
  Statistinis E-modulis: apie 29.000 N/mm²

  Tinkami pagrindai

  Normalus, sunkusis ir lengvasis betonas.
  Pagrindo atsparumas pleišėjimui turi būti 1,5 N/mm2, mažiausias atskiras dydis 1,0 N/mm2.

  Pagrindo paruošimas

  Gelžbetonis apdorojamas „Disbocret® 502 Protec plus” kaip antikorozine danga pagal gamintojo instrukcijas. Dengiant rankomis, betonas paruošiamas „Disbocret® 502 Protec plus” kaip sankibos šlamu pagal gamintojo instrukcijas. Paskiausiai dar drėgnas sankibos šlamas padengiamas smulkiuoju skiediniu. Kai smulkusis skiedinys dengiamas šlapiuoju purškimo būdu, sankibą gerinančio sluoksnio nereikia.

  Betonas turi išlaikyti apkrovą, būti švarus, be birių dalelių. Sukibimą mažinančios dalelės (pvz., seni dažai, alyva, riebalai) pašalinamos atitinkamais būdais.

  Cemento akmuo turi būti be koroziją sukeliančių dalių (pvz., chloridų) ir nulyginamas taip, kad smulkusis skiedinys gerai prikibtų. Išlaužų kraštai nuskvelbiami 45-60°. Pagrindas sudrėkinamas. Prieš dengiant smulkiuoju skiediniu, jis turi būti matiškai drėgnas.

  Medžiagos paruošimas

  Atmatuotas vandens kiekis supilamas į indą. Pamažu, kruopščiai maišant specialiąja maišykle (iki 400 aps./min), beriamas atitinkamas kiekis sausojo skiedinio. Maišoma 3 minutes. Po maždaug 2 min. dar kartą išmaišoma, kol skiedinys pasidaro homogeniškas.

  Maišymo santykis

  Sausasis skiedinys     Vanduo
  1 masės dalis 0,12 masės dalis
  25 kg maišas 3,00 l vandens

  Dengimo būdas

  Smulkusis skiedinys dengiamas mente arba glaistykle ant drėgno sankibos šlamo sutankinant. Stiprai pažeistas vietas ant statmenų paviršių reprofiliuoti sluoksniais. Smulkųjį skiedinį galima dengti šlapiuoju purškimo būdu (pvz., PFT N2V).

  Kad dėl saulės spindulių, aukštos temperatūros ir skersvėjų poveikio skiedinys neišdžiūtų per greitai, jį apdorokite specialiomis priemonėmis arba papildomai.

  Reikia turėti pagalbines dangas pagal pripažintas technikos taisykles.

  Dėl prieš laiką  padengto glaisto tenka papildomai apdoroti smulkųjį skiedinį.
  Dengiant mašinomis žr. „Disbon Bautenschutz" dengimo nuorodas.

  Sluoksnio storis

  Mažiausias 6 mm, didžiausias 40 mm. Storesnis sluoksnis gaunamas, dengiant daugiau sluoksnių.

  Sąnaudos

  Sausojo mišinio ~ 2,0 kg/m2/mm.

  Dengimo trukmė

  Esant 20°C temperatūrai apie 60 min.

  Dengimo sąlygos

  Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra: 
  Turi būti ne žemesnė kaip 5°C ir ne aukštesnė kaip 35°C.

  Įrankių plovimas

  Panaudoti įrankiai iškart plaunami vandeniu.

  Ekspertizė

  • 4-1103 bendras statybų bandymas Nr. P 5633/08-334
   Polymer institutas, Flörsheim

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Dirgina odą. Gali stipriai pakenkti akims. 
  Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neįkvėpti dulkių. Saugokite, kad nepatektų į akis ir ant odos.
  Patekus medžiagos į akis, iškart kruopščiai nuplaukite  vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Užsimaukite specialias apsaugines pirštines. Nurijus iškart kvieskite gydytoją ir parodykite pakuotę arba etiketę.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti, sausi maišai. Sukietėjusi medžiaga sutvarkoma kai statybinės arba buitinės atliekos.

  Giscode

  ZP 1

  Išsamesni duomenys

  Žr. saugos duomenų lapus.  
  Dengiant „Disbocret 545 PCC II-Feinmörtel" vadovautis „Disbon Bautenschutz" darbo instrukcijomis.

  CE ženklinimas

  EN 1504-3
  EN 1504-3 „Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. 3 dalis. Konstrukcinis ir nekonstrukcinis taisymas" nusako reikalavimus, keliamus remonto produktams.
   
  Produktai, atitinkantys  aukščiau nurodytą standartą, paženklinti CE ženklu. Ženklinama ant pakuotės ir atitinkamoje CE ženklinimo dokumentacijoje, žr. internete www.caparol.de

  Kad būtų galima naudoti Vokietijoje stabilumo reikalaujančiose srityse, galioja papildomi standartai. Atitiktis patvirtinama Ü ženklu ant pakuotės. Tai dar patvirtinama atitikties liudijimo  2+ sistema, gamintojui ir pripažintai kontrolės įstaigai atlikus kontrolę ir bandymus.

  Techninė konsultacija

  Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šiame spaudinyje aptarti neįmanoma.
  Jei dengiate pagrindus, kurie nepaminėti šioje techninėje informacijoje, būtinai kreipkitės į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

  Klientų aptarnavimo centras

  Tel. 8 5 2602015 Fax: 8 5 2639283 El. paštas: info@caparol.lt

  • Spausdinti
  • Į viršų