caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/238699/065126_Disbocret_735_LT.png

Disbocret 735 Nivellierschicht

Plastiku modifikuota, cementu surišta, hidraulinė lyginamoji ir niveliavimo masė vidui ir išorei. Sluoksnio storis 1,5-20 mm per vieną darbo ciklą. Tinka ir šildomoms grindims.

Paskirtis

Išlyginti, niveliuoti, užglaistyti grindų nelygumus ir matmenų tolerancijos (DIN 18202) nuokrypius.
Pagrindams paruošti, prieš dengiant „Caparol" grindų dangas viduje ir išorėje ir prieš klojant kitų rūšių paklotus, pvz., plyteles, PVC dangas, kilimines dangas ir kt., patalpose.

Savybės

  • Paprastai paruošiama ir labai lengvai dengiama, lengvai sklidi.
  • Puikiai dengiama mašinomis.
  • Nedegi (DIN EN 1501-1-A2 fl-s1).
  • Labai tvirta ir kieta.
  • Galima dengti šildomas besiūles grindis.
  • 1,5-20 mm storio sluoksniui per vieną darbo ciklą.

Pagrindinė medžiaga

Plastiku modifikuotas cemento skiedinys.

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišai.

Laikymas

Sausai, 6 mėnesius nuo pagaminimo datos išlieka nedidelis kiekis chromatų.

Didžiausias grūdelių dydis

0,5 mm

Gniuždomasis stiprumas

po 7 d.: apie 25 N/mm2
po 28 d.: apie 30 N/mm2

Lenkiamojo tempimo stipris

po 7 d: apie 7 N/mm2
po 28 d: apie 8 N/mm2

Sukimbamasis stiprumas

28 d: > 1,5 N/mm2

Tinkami pagrindai

Visi mineraliniai pagrindai.
Pagrindas turi būti stabilios formos, tvirtas, be sukibtį mažinančių dalelių, nedulkėtas, nealyvuotas, neriebaluotas, be gumos nuotrynų ir kitų sukibtį mažinančių dalelių. Betoninės ir cementinės besiūlės grindys turi būti išlietos ne anksčiau kaip prieš 28 d. Pagrindo paviršiaus tempiamasis stipris turi būti ne mažesnis kaip 1,5 N/mm2. Mažiausias pavienis dydis turi būti ne mažesnis kaip 1,0 N/mm2. Pagrindai turi būti pasiekę savo išlyginamąją drėgmę:
Betoninės ir cementinės besiūlės grindys: iki 4 % masės
Magnezito besiūlės grindys: iki 2-4% masės
Anhidritinės besiūlės grindys: iki  0,5% masės
Šildomos anhidritinės besiūlės grindys: iki 0,3% masės
Kai nėra hidroizoliacijos arba kai yra kylančios drėgmės grėsmė, galutinė danga turi būti difuziška. Dengiant ne difuziškas dangų sistemas, būtina vengti hidroizoliacijos.
Kai šildomos besiūlės grindys yra naujai išlietos, reikalingas šildymo protokolas, patvirtinantis besiūlių grindų  tinkamumo kloti trukmę.
Nuoroda: netinka balkonų grindims ir arkadoms. Naudojant pagal kitą nei nurodyta paskirtį išorėje, vėlesnės dangos turi būti tankios (difuziškos ir hidroizoliuojančios).

Pagrindo paruošimas

Pagrindą paruošti atitinkamomis priemonėmis (pvz., smėliasrove arba frezomis) taip, kad atitiktų keliamus reikalavimus. Tuštumėles pašalinti. Pagrindo išdaužas ir trūkumus užpildyti sulig paviršiumi „Disbocret®-PCC-Mörtel".
Nuoroda: kad niveliavimo sluoksnis pavyktų, labai svarbios pagrindo savybės. Sugeriantys pagrindai neigiamai veikia niveliavimo sluoksnio sklidumą, todėl pagrindus būtina kruopščiai paruošti: nuvalyti ir nugruntuoti!

Sugeriantys cementiniai pagrindai

„Disbocret® 734 Nievelliergrund" dengti ėriuko kailio voleliu užpildant poras ir įtrinti dažytojų šepečiu arba minkšta šluota. Turi nelikti medžiagos balučių. Sąnaudos: apie 100 ml/m2 koncentrato.

Tankūs pagrindai

(pvz., nesugedusi, apdorota plytelių danga): gruntuoti „Disboxid 420 E.MI Primer" gumine braukte ir voleliu. Paskiausiai nubarstyti „Disboxid 943 Einstreuquarz".
Sąnaudos:
„Disboxid 420 E.MI Primer" apie 300 g/m2
„Disboxid 943 Einstreuquarz" apie 2 kg/m2
Po to seka sistemos gruntavimas „Disbocret® 734 Nivelliergrund", žr. sugeriantys cementiniai pagrindai.

Magnezitinių ir anhidritinių besiūlių dangų gruntavimas

„Gruntuoti „Disbocret® 734 Nivelliergrund" dviem sluoksniais 5-6 val. intervalu, kai temperatūra 20°C. Ant tokio paviršiaus galima užlipti spygliuotais batais.
Sąnaudos: apie 250 ml/m2 per du darbo ciklus.

Esant 20°C temperatūrai, „Disbocret® 734 Nivelliergrund" galima padengti maždaug po 12 val. Magnezitines ir anhidritines besiūles dangas galima padengti praėjus ne mažiau kaip 16 val. Kai temperatūra aukštesnė, dengti galima anksčiau, kai žemesnė – vėliau.
 
Nuoroda: kai pagrindai stipriai sugeriantys, naujoviški arba neįprasti, reikia padengti bandomąjį plotą.

Medžiagos paruošimas

Atmatuotą vandens kiekį supilti į indą. Kruopščiai maišant specialiu maišikliu (iki 600 apsk./min.), pamažu berti atitinkamą kiekį sausojo skiedinio ir maišyti apie 3 min., kol skiedinys bus homogeniškas, be gumulų, takus.
Protarpiais mente nugramdyti nuo indo sienelių, kad prilipusi, nesumaišyta medžiaga taip pat būtų sumaišoma. Po 3 min. brendimo dar kartą trumpai pamaišyti.

Maišymo santykis

Sausas skiedinysVanduo
1 masės dalis            

0,24 masės dalies
25 kg maišas   

6 l

Dengimo būdas

Išdžiūvus gruntui, kad neliptų, šviežią skiedinį lieti ant paruošto pagrindo per nurodytą dengimo laiką ir glaistykle arba specialiąja braukte išlyginti reikiamo storio sluoksnį.
Orą iš medžiagos pašalinti paviršių apdorojant dygliuotuoju voleliu.

Ties kylančiais statybiniais elementais, pvz., sienų prijungtimis, statramsčiais, taip pat ties šachtomis ir kt. dėl įtempių, plyšių ir  žingsnių triukšmo perdavimo pritaisyti tinkamas kraštų juostas. Per dangą perkelti kraštų, pastato ir deformacines siūles.

Nuoroda: laikytis nurodymų, kaip dengti cementinius grindų glaistus, žr. techninę atmeną Nr. 9, 2008 balandžio mėn.
Dengimas mašinomis
Pumpuoti tinka įprastiniais stūmokliniais arba sraigtiniais siurbliais (pvz., PFT G4 arba M-tec Duomix su antrinio maišymo maišykle ir nepertraukiamo veikimo maišomaisiais siurbliais (pvz.,PFT Ritmo su antrinio maišymo maišykle). Žarnų ilgis ne trumpesnis kaip 25 m, žarnos skersmuo 25-35 mm.
Reikiamas vandens kiekis, dengiant mašinomis, nustatomas slankumu.  Tam pirmiausia sumaišoma „Disbocret® 735 Nivellierschicht", kaip aprašyta sk. „Medžiagos ruošimas" ir 200 ml sumaišytos medžiagos užpilama ant lygaus pagrindo. Visiškai pasklidus medžiagai, pamatuojamas pasklidusios „Disbocret® 735 Nivellierschicht" masės skersmuo (cm). Esant 20°C ir santykiniam oro drėgnumui 50%, jis turi būti apie 28 cm. Dydis gali skirtis, nelygu aplinkos sąlygos ir pagrindo savybės. Vandens į skiedinio siurblį patiekti tiek, kad būtų gautas lyginamasis slankumas. Kai skersmuo didesnis, vandens kiekį reikia mažinti, kai mažesnis – didinti.
Keičiant vietą, taip pat nutraukus darbą, slankumą reikia nustatyti iš naujo.

Dėl per mažo vandens kiekio prastėja sklida ir atsiranda pūslių, kurios neigiamai veikia vėlesnes dangas. Be to, prastėja tvirtumas. Kai vandens kiekis per didelis, atsiranda sluoksniavimasis dėl ko paviršius būna mažiau tvirtas, tokius netvirtus sluoksnius reikia pašalinti mechaniškai.

Sluoksnio storis

Ne mažesnis kaip 1,5 mm, ne didesnis kaip 20 mm. Liejant ant anhidritinių ir magnezitinių besiūlių grindų bendrasis storis ne didesnis kaip 10 mm.

Sluoksnių sandara

Pagrindo paruošimas vėlesniems sluoksniams
Sukietėjusį „Disbocret® 734 Nivelliergrund" paviršių tinkamomis priemonėmis , pvz., smėliasrove arba šlifavimo būdu paruošti taip, kad atitiktų dangai keliamus reikalavimus. Nušlifuotų paviršių nepoliruoti. Kai grūdeliai stambūs, šlifuoti kuo anksčiau (dažniausiai tą pačią dieną).
Norint nustatyti, ar galima dengti, visada reikia patikrinti sukibtį (turi būti ne mažesnė kaip 1,5 N/mm2), taip pat drėgmę.

Pagrindo paruošimas prieš klojant dangas
Dengiama medžiaga pasklinda pati, todėl dažniausiai nereikia glaistyti arba šlifuoti.
„Disbocret®735" nenaudoti kaip glaistą baigiamajam sluoksniui.

Sąnaudos

Sausojo skiedinio apie 1,6 kg/mm/m2.

Dengimo trukmė

Esant 20°C temperatūrai, apie 30 min.

Prastova tarp darbo ciklų

Kai temperatūra 20°C, plytelėmis klojama po 6 val., garams nelaidžiomis dangomis maždaug po 3-5 d., difuzinėmis sistemomis po 1-2 d. arba įrengiamoms dangoms pasiekus didž. leistiną likutinę drėgmę ir sukibtį. Tai taikoma 10 mm storio sluoksniui.
Kai sluoksnis storesnis, pagrindai tankūs ir vyrauja kitokios temperatūros, prastovos ilgesnės. Prastova iki sluoksnio ar dangų dengimo turi būti ne ilgesnė kaip 14 d.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 50%, mindžioti galima maždaug po 2 val., mechaninę apkrovą išlaiko maždaug po 2 d., visiškai sukietėja maždaug per 28 d. Kai temperatūra žemesnė – atitinkamai ilgiau. Vietą, kur įrengiama, būtina vėdinti. Kol medžiaga kietėja (esant 20°C temperatūrai, apie 2 val.), padengtą medžiagą  saugoti nuo drėgmės, saulės spindulių, skersvėjų, šalčių ir aukštų temperatūrų (>25°C) patalpose.

Džiūvimo ir  tinkamumo kloti trukmė priklauso nuo sluoksnio storio, patalpos klimato ir grindų temperatūros. Kai santykinis oro drėgnumas didelis ir/arba žema temperatūra, džiūvimo ir tinkamumo kloti trukmė ilgesnė, kai santykinis oro drėgnumas mažesnis ir/arba aukštesnė temperatūra, džiūvimo ir tinkamumo kloti trukmė trumpesnė. Kai pagrindai itin tankūs, džiūvimo ir tinkamumo kloti trukmė taip pat būna ilgesnė.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius nedelsiant plauti vandeniu. Sukietėjus medžiagai, įrankiai valomi tik mechaniškai.

Ekspertizė

  • 1-1206: degumo bandymas pagal DIN EN 13501-1, A2fl s1MPA NRW, Ervitė

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Dirgina odą. Gali stipriai pažeisti akis. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių.
Vengti patekimo į akis ir ant odos. Patekus į akis, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dirbant mūvėti tinkamas pirštines, naudoti akių (veido) apsaugines priemones. Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę (etiketę).

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti maišai. Sukietėjusius medžiagos likučius sutvarkyti kaip mišrias statybines ir griovimo atliekas.

Giscode

ZP1

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis.
Dengiant medžiagą, laikytis „Disbon Bautenschutz" dengimo nuorodų.

CE ženklinimas

Standartas DIN EN 13813  „Išlyginamasis skiedinys, išlyginamosios masės ir išlyginamosios dangos: jų savybės ir reikalavimai joms" (2003 m. sausio mėn.) nusako reikalavimus  išlyginamajam skiediniui, naudojamam patalpų grindų konstrukcijoms.
Šis standartas apima ir sintetinės dervos bei galutines dangas.
Produktai, atitinkantys aukščiau nurodytą standartą, paženklinti CE ženklu.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015
Faks: 8 5 2639283
info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas