• youtube

Disbon 404 Acryl-BodenSiegel

Karbono pluoštu sustiprinti, vienkomponenčiai metakriliniai grindų dažai, naudojami viduje ir išorėje. Mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių (LOJ), TÜV kenksmingų medžiagų kontrolė ir priežiūra.

Paskirtis

Apsauginė danga mineraliniams grindų paviršiams lauke ir viduje, taip pat kietojo betono išlyginamajai dangai, kurią veikia normali mindymo apkrova ir kuri yra dengiama patalpose.
Leidžiama naudoti surinktuvėms neuždarose patalpose ir lauke laikant mazutą, nenaudotus variklių ir transmisines, transformatorių bei hidraulines alyvas.

Savybės

 • Atsparus smūgiams.
 • Labai gerai valomas.
 • Didelis dylamasis atsparumas.
 • Mažai dyla.
 • Atsparus UV spinduliams.
 • Atsparus atmosferos veiksniams.
 • Elastingas.
 • Atsparus alyvai.
 • Nekenkia aplinkai, nes skiežiamas vandeniu.
Patikrinta pagal AgBB kontrolės kriterijus, taikomus statybinių produktų, naudojamų patalpoje, LOJ išsiskyrimo kontrolei. AgBB (Statybos produktų kenksmingumo sveikatai vertinimo komisija) naudoja vertinimo schemą, priimtą aplinkos ir sveikatos apsaugos įstaigų  dėl statybinių medžiagų naudojimo srityse, kurioms keliami dideli higienos reikalavimai, pvz., viešosioms patalpoms.

Pagrindinė medžiaga

Metakrilato dispersija.

Pakuotė/indų talpa

 • Standartas:
   2,5 l, 5 l, 12,5 l plastikiniai kibirai.
 • ColorExpress:
   2,5 l, 7,5 l, 12,5 l plastikiniai kibirai.

Spalvos

 • Standartas
    12,5 l plastikiniai kibirai: šviesiai pilka, žvyro pilkumo, betono pilkumo,
   akmens pilkumo. 
   2,5 l, 5 l plastikiniai kibirai: šviesiai pilka, žvyro pilkumo, akmens pilkumo.
   Ypatingi atspalviai pagal užsakymą.
 • ColorExpress:
  „ColorExpress" automatinėmis spalvinimo mašinomis vietoje galima nuspalvinti daugiau kaip 28000 atspalvių.
Galimas išskirtinis spalvinis apipavidalinimas pagal „FloorColor-Kollektion” spalvyną. 
„ColorExpress"  įrenginiais maišomi 1, 2 ar 3 baziniai dažai, nelygu koks pasirinktas atspalvis.
Veikiant UV spinduliams ir atmosferos veiksniams, gali pakisti spalva ir imti kreidėti. Organiniai dažai (pvz., kava, raudonasis vynas arba lapai), taip pat įvairios cheminės medžiagos (pvz., dezinfekavimo priemonės, rūgštys ir kt.) gali pakeisti spalvą, bet medžiagos funkcinėms savybėms tai įtakos neturi.

Blizgesio laipsnis

Šilko matinis.

Laikymas

Vėsiai, sausai, bet ne šaltyje.
Nepraimti indai gali būti laikomi 2 metus. Kai temperatūra žemesnė, dažai prieš dengimą palaikomi 20° C temperatūroje.

Tankis

apie 1,3 g/cm3

Sausojo sluoksnio storis

apie 45 µm/100 ml/m2

Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O

apie 2.500

Nusidėvėjimas pagal Taberį (CS 10/1000 U/1000 g)

190 mg/30 cm2

Ribinis pailgėjimas pagal DIN 53504

apie 40 %

Tinkami pagrindai

Mineraliniai pagrindai: betonas, išlyginamoji danga, tinkas, mūras, kietojo asfalto išlyginamoji danga patalpose ir grindys su neatšokusiais senų dažų sluoksniais, kuriuose nėra plastiklių.

Pagrindas turi išlaikyti apkrovą, būti stabilios formos, tvirtas, be atšokusių dalelių, nedulkėtas, nealyvuotas, neriebaluotas, be gumos nuotrynų ir kitų, sukibtį mažinančių dalelių. Patikrinama, kaip dengia cementinės, plastiku pagerintos išlyginamosios masės, padengus bandomąjį plotą.
Paviršių sukibties stiprumas turi būti ≥ 1 N/mm2.
Pagrindai turi turėti išlyginamąją drėgmę:
Betonas ir cementinė išlyginamoji danga maks. 5 % masės.
Anhidritinė išlyginamoji danga maks. 1% masės.
Magnezito išlyginamoji danga 2 – 4% masės.
Ksilolitinė išlyginamoji danga 4 – 8% masės.
Kietojo asfalto išlyginamoji danga dengiama tik patalpose. Ji turi atitikti IC kietumo klasę 15 ir esant nurodytai temperatūrai ir mechaninei apkrovai turi nepersikreipti. Visi pagrindai turi turėti pakankamą nuolydį, kad nesusilaikytų vanduo.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas specialiomis priemonėmis nuvalomas taip, kad atitiktų keliamus reikalavimus. Nuo padengtų paviršių pašalinami atpleišėję ir atšokę senų dažų sluoksniai.
Nuvalomos tvirtai prilipusios vienkomponentės dangos ir seni, tvirtai prilipę  dispersinių dažų, kuriuose nėra plastiklių, sluoksniai. Tvirtai prilipę, kieti dviejų komponentų sluoksniai nuvalomi, nušlifuojami arba nugruntuojami „Disbon 481 EP-Uniprimer". Pagrindo išdaužtos vietos ir trūkumai užpildomi „Disbocret®-PCC” skiediniu sulig paviršiumi.

Medžiagos paruošimas

Medžiaga yra paruošta dengti. Prieš naudojimą kruopščiai išmaišyti.

Dengimo būdas

Teptuku, voleliu arba purkštuvu (beoriu purkštuvu, be filtro, purkštuko dydis 0,013 – 0,015 colio).

Sluoksnių sandara

Mineraliniai pagrindai:
Gruntavimas (viduje):

Gruntuojama „Disbon 404 Acryl-BodenSiegel", atskiedus 30% vandens.
Kietojo asfalto išlyginamoji danga gali būti negruntuojama. 
Gruntavimas (išorėje):
Gruntuojama „CapaSol LF Konzentrat", atskiedus vandeniu santykiu 1:2 tūrio arba neskiestu „OptiGrund" gruntu.
Dengimas:
Pagrindai be plyšių:
Dengiama du kartus „Disbon 404 Acryl-BodenSiegel", neatskiedus.
Pagrindai su plyšiais:
Padengiamas vienas sluoksnis. Į šlapią sluoksnį įterpiamas specialus audinys (pvz., Fa, Kobau, Glasgitter-Gewebe 5/5, perklojant ne mažiau kaip per 5 cm), padengiamas tarpinis sluoksnis. Pavienius plyšius galima uždengti audinio juostomis (15 – 20 cm pločio) plyšio kryptimi. Išdžiūvus tarpiniam sluoksniui, dengiamas viršutinis sluoksnis.
Alyvos surinktuvės dengimas:
Naudojant surinktuvėms, dengiamas mažiausiai vienas grunto sluoksnis ir du viršutiniai sluoksniai, neatskiedus. Laikytis mažiausių sąnaudų (950 ml/m2). Kad dengiant neliktų nepadengtų vietų, reikia naudoti skirtingų atspalvių laką. Siekiant, kad būtų matomi visi dažų sluoksniai, 2-ąjį ir 3-ąjį sluoksnį  reikia dažyti taip, kad liktų po 1 cm pločio nenudažytos juostos.
Pabaigus dažyti, matomoje vietoje pritvirtinama iškaba, kurioje nurodomi dengimo medžiagos duomenys, darbų atlikimo data ir atlikėjas. Atitinkamų iškabų galima gauti „Caparol" firmoje.
Nuoroda: Alyvos surinktuvėms dengti nenaudoti „ColorExpress" sumaišytų atspalvių.

Alternatyvūs paviršių apipavidalinimai:

Dribsnių įbarstymas:
„Disboxid 948 Color-Chips" įbarstomi į šviežią sluoksnį ir paviršius nulakuojamas lygiu arba slydimą mažinančiu sluoksniu.
Lygus nulakavimas:
Paviršius padengiamas „Disbothan 446 PU- Klarschicht" arba patalpose – „Disbon 405 Klarsiegel".
Slydimą mažinantis lako sluoksnis:
Išorės paviršiai dengiami:
„Disbothan 446 PU- Klarschicht": 100% masės.
„Disbon 947 SlideStop Rough": 10 % masės. 
„Disbocolor 499 Verdünner": apie 5-10% masės. 
Patalpose dengiama:
Disbon 405 Klarsiegel: 100% masės
Disbon 947 Slidestop: 3%

Tarnybiniai potvarkiai dėl surinktuvių dengimo:

Naudojimas:
Dengimo medžiaga surinkimo vonioms bei patalpoms, padengtoms betonu, tinku ir išlyginamosiomis dangomis uždaruose statiniuose ir lauke laikant:
 • krosninį kurą pagal DIN 51 603-1;
 • nenaudotą vidaus degimo variklių alyvą;
 • nenaudotą automobilių pavarų dėžės alyvą;
 • taip pat mišinius iš sočiųjų ir aromatinių angliavandenilių, kai aromatinių junginių kiekis 20% masės ir užsiliepsnojimo temperatūra < 55 °C, pvz., transformatorių izoliacines alyvas ir hidraulines alyvas, kaip antai: Vokietijos bendrovės „Deutsche Shell AG" Shell Diala Öl D ir tokias hidraulines alyvas: NUTO H 46 der Esso AG, Vokietijos bendrovės „Deutsche Shell AG" Shell Tellus ÖL 46, bendrovės „Aral AG" Aral Vitam GF 46, bendrovės „BP Oil Deutschland GmbH" Energol HLP-HM 46.
Dengiant surinkimo vonias bei patalpas, būtina laikytis bendrosios statinio statybos techninės priežiūros leidimo reikalavimų.  Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros leidimą galima gauti iš gamintojo.

Statybinės prielaidos:
Konstruktyviomis priemonėmis neleisti atsirasti surinktuvių sienų ir pagrindo suslūgimo plyšiams (pvz., naudoti krumplinį jungimą, armatūrą, tvirtinti inkarais ir pan.). Reikia atsižvelgti į skysčių slėgį. Deformacinių siūlių surinktuvėse turi nebūti. Betono, tinko ir išlyginamosios dangos paviršius turi išlaikyti apkrovą ir būti be trūkumų. Vidiniai kraštai formuojami kaip įdubos. Tinkas ir išlyginamoji danga turi tvirtai prilipti prie laikančiosios konstrukcijos arba sienų ir pagrindo. Jų paviršiai lyginami ne plienine mente, o medine trintuve. Negalima papildomai pudruoti cementu. Draudžiama tiesti vamzdžius žemiau maksimaliai leistino skysčio lygio surinktuvėse.
Mūras ir betono paviršiai, neatitinkantys aukščiau minėtų sąlygų, dengiami cementiniu tinku, kuriam būdina gera sukibtis. Betono, tinko ir išlyginamosios dangos paviršius, prieš dengiant juos, turi būti sausas ir pastovėjęs ne mažiau kaip 28 dienas. Pagrindams galioja tokie naujausi standartai ir direktyvos:

 • betonui DIN EN 206-1:2001-07, DIN 1045-2:2001-07, DIN 1045-3:2001-07;
 • tinkui DIN EN 998-1:2003-09 ir DIN V 18 550:2005-04,tinko skiedinių grupė CS IV ir PIII;
 • išlyginamajai dangai DIN EN 13813:2003-01 bei DIN 18 560-3:2006-03,1 lentelė- tvirtumo klasė C25/F4 ryšiumi su DIN 18 560-1:2004-04, Pastr. 7.5.
Reikia sekti, kad ant užpakalinės dangos pusės nepatektų vandens.
Jei į statinį gali patekti gruntinio, nuotėkio arba kitokio vandens, tai jį būtina užsandarinti pagal galiojančias normas, pagal DIN 18195-4:200-08 sandarinimas nuo požeminių vandenų. „Disbon 404 Acryl-BodenSiegel" laką galima dengti tik tuo atveju, jei yra nurodyta statybinė prielaida, antraip neatsiskleis medžiagos savybės.
Nuoroda: danga neatspari biodizelinui.

Sąnaudos

Grindų dengimas
Gruntavimas (patalpose)
Disbon 404 Acryl-BodenSiegel ~150–200 ml/m2, atskiedus 30% vandens
Gruntavimas (lauke)
CapaSol LF Konzentrat ~ 150-200 ml/m2, atskiedus vandeniu santykiu 1:2
Dengimas
Disbon 404 Acryl-BodenSiegel Ne mažiau kaip 2x200 ml/m2Įterpiant audinį, sąnaudos didesnės
Paviršių apipavidalinimas
Dribsnių įbarstymas  Disboxid 948 Color-Chips apie 30 g/m2
Lygus padengimas (lauke)Disbothan 446 PU-Klarschicht

apie 150 ml/m2

Lygus padengimas (patalpose)
Disbon 405 Klar­siegel

apie 130 ml/m2

Slydimą mažinančio sluoksnio padengimas (lauke)  
Disbothan 446 PU-Klarschicht
Disbon 947 SlideStopRough Disbocolor 499 Verdünner

apie 150 ml/m2

apie 15 g/m2
apie 8–15 ml/m2
Slydimą mažinančio sluoksnio dengimas (patalpose)

Disbon 405 Klar­siegel

Disbon 947 SlideStop Fine

apie 130 ml/m2

apie 4 g/m2

Surinktuvių dengimas
Gruntavimas apie 150–200 ml/m230 % atskiedus vandeniu
Tarpinis sluoksnis apie 400 ml/m² neatskiedus
Viršutinis sluoksnis apie 400 ml/m² neatskiedus

Kiek reikia tiksliai, apskaičiuosite padengę bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra:
Turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip 30°C. Santykinis oro drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 80 %. Pagrindo temperatūra turi būti 3°C aukštesnė už tirpimo taško temperatūrą.

Prastova tarp darbo ciklų

Prastovos tarp darbo ciklų, kai temperatūra 20°C, turi būti ne trumpesnės kaip 5val., dengiant pagal AgBB bandymą - ne trumpesnės kaip 24 val. Dengti „Disbon 404 Acryl-BodenSiegel" ir „Disbon 405 Klarsiegel" po maždaug 5 val. ir „Disbothan 446 PU-Klarschicht" po maždaug 1 val. Kai temperatūra aukštesnė, nurodyta trukmė trumpesnė, o kai žemesnė – ilgesnė.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis drėgnumas 60 %, paviršius gali būti mindomas po 5 val. Mechaninę apkrovą išlaiko po 3 dienų. Kai temperatūra žemesnė, atitinkamai ilgiau.

Įrankių plovimas

Baigus darbą arba prieš ilgesnę pertrauką, panaudoti įrankiai iškart  plaunami vandeniu arba šiltomis pamuilėmis.

Ekspertizė

 • 1-1077 Bendrosios statybos priežiūros bandymo liudijimas „Surinktuvių dengimas" MPA Karlsrūhė
 • 1-1241Bendrosios statybos priežiūros leidimas naudojimui viešosiose patlalpose; Z-156.605-638,Vokietijos Institut für Bautechnik, Berlin
 • 1-1157 Slydimo mažinimo bandymas R10 Berufsgenossenschaftliches Institut, St. Augustin
 • 1-1158 Slydimo mažinimo bandymas R10 Berufsgenossenschaftliches Institut, St. Augustin

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Purškiant neįkvėpti aerozolių. Dirbant ir po darbo pasirūpinti gera ventiliacija.
Patekus į akis arba ant odos, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Neišleisti į kanalizaciją, vandens telkinius. Saugoti, kad nesusigertų į žemę.
Naudojant profesionaliai remtis saugos duomenų lapais.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Likučiai sutvarkomi kaip dažų vandens pagrindu atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame produkte (A/I kateg.): 140 g/l (2010) Šiame gaminyje yra iki 50 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ).

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-LW01

Išsamesni duomenys

Žr. Saugos duomenis
Dengiant būtina laikytis „Bautenschutz" dengimo ir "Caparol" grindų valymo ir priežiūros nurodymų.

CE ženklinimas

EN 13813
EN 13813 „Išlyginamosios dangos skiedinys, išlyginamosios dangos masė; savybės ir reikalavimai"   nustato reikalavimus išlyginamajam skiediniui, kuris naudojamas grindų konstrukcijoms patalpose.

Sintetinės dervos dangoms ir galutinėms dangoms taikomos tokios pat normos. Produktai, kurie atitinka aukščiau minėtą normą, yra paženklinti CE ženklu ant indo, taip pat juos galima rasti internete www.caparol.de CE ženklinimo sąraše.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Spalvos tikslumas: atkreipkite dėmesį, kad spalva gali skirtis nuo originalo dėl printerio ar naudojamo popieriaus.

 • Spausdinti
 • Į viršų