• youtube

Disbon 405 Klarsiegel

Vandeniu skiedžiamas, skaidrus dispersinis lakas lygioms, neslidžioms grindims patalpose. Dribsniais nubarstytiems dispersiniams sluoksniams lakuoti. Mažiau išskiria lakiųjų organinių jungnių, TÜV kenksmingų medžiagų kontrolė ir priežiūra

Paskirtis

Šilko blizgesio, skaidrus lakas dribsniais nubarstytiems dispersiniams grindų sluoksniams, pvz., „Disbon 400 BodenFinish” grindų dažų ir „Disbon 404 Acryl-BodenSiegel” patalpose. Nenaudojama grindims, kuriomis važinėjama ir kurios apsemtos vandens arba kurias veikia ilgalaikė drėgmės apkrova.

Savybės

  • Mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių.
  • TÜV kenksmingų medžiagų kontrolė ir priežiūra.
  • Gerai valosi.
  • Atsparus trynimui.
  • Atsparus purvui.
Patikrinta pagal AgBB kontrolės kriterijus, taikomus statybinių produktų, naudojamų patalpoje, LOJ išsiskyrimo kontrolei. AgBB (Statybos produktų kenksmingumo sveikatai vertinimo komisija) naudoja vertinimo schemą, priimtą aplinkos ir sveikatos apsaugos įstaigų dėl statybinių medžiagų naudojimo srityse, kurioms keliami dideli higienos reikalavimai, pvz., viešosioms patalpoms.

Pagrindinė medžiaga

Modifikuota poliuretano dispersija.

Pakuotė/indų talpa

2,5 l,10 l plastikiniai kibirai

Spalvos

Skaidrus

Veikiant ultravioletiniams saulės spinduliams ir atmosferos veiksniams, spalva gali pasikeisti ir imti kreiduoti. Organiniai dažai (pvz., kava, raudonasis vynas arba lapai), taip pat įvairios cheminės medžiagos (pvz., dezinfekavimo priemonės, rūgštys ir kt.) gali pakeisti atspalvį. Dėl šlifavimo apkrovos gali susibražyti paviršius. Bet medžiagos funkcinės savybės dėl to nepasikeičia.

Blizgesio laipsnis

Šilko blizgesio.

Laikymas

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
Nepraimtoje gamintojo pakuotėje gali būti laikomi 1 metus. Esant žemesnei temperatūrai, prieš darbus medžiagą palaikyti 20°C temperatūroje.

Tankis

apie 1,1 g/cm3

Sausojo sluoksnio storis

apie 42 µm/100 ml/m2

Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O

apie 4.000

Ribinis pailgėjimas pagal DIN 53504

apie 70 %

Tinkami pagrindai

Neatšokę dispersiniai grindų sluoksniai, pvz., „Disbon 400 BodenFinish” grindų dažai  ir „Disbon 404 Acryl-BodenSiegel” grindų akrilinis lakas.
Pagrindas turi būti  sausas, išlaikantis apkrovą, stabilios formos, tvirtas, be sukibtį mažinančių dalelių, nedulkėtas, nealyvuotas, neriebaluotas, be gumos nuotrynų ir be kitokių birių dalelių.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas paruošiamas tinkamomis priemonėmis pvz.: kruopščiai nušluojant, nusiurbiant ( ypač nubarstytus išdžiūvusius paviršius), kad atitiktų keliamus reikalavimus.

Medžiagos paruošimas

„Disbon 405 Klarsiegel” paruoštas dengti. Prieš naudodami, gerai išmaišykite.

Dengimo būdas

Trumpaplaukiu voleliu.

Sluoksnių sandara

Lygūs paviršiai
Medžiaga dengiama trumpaplaukiu voleliu tolygiai kryžmai gerai įsotinant vienu arba dviem sluoksniais. Greta esantys plotai, kad nebūtų matomų sandūrų, dengiami vienu potėpiu.

Slidumą mažinantys paviršiai
Medžiaga, įmaišius 3 % „Disbon 947 SlideStop Fine”, kruopščiai išmaišoma ir dengiama, kaip aprašyta aukščiau skyrelyje "Lygūs paviršiai”. Dengiant ilgesnį laiką, medžiaga retsykiais pamaišoma.

Sąnaudos

Lygūs paviršiai
„Disbon 405 Klarsiegel" apie 130–150 ml/m2
Slidumą mažinantys paviršiai
„Disbon 405 Klarsiegel"
„Disbon 947 SlideStop Fine"
apie 130 ml/m2
apie 4 g/m2

Tikslios sąnaudos paskaičiuojamos, dengiant bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra: 
Turi būti ne žemesnė kaip 5°C ir ne aukštesnė kaip 30°C.
Santykinis oro drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 80 %. Pagrindo temperatūra visada turi būti 3° aukštesnė už rasos taško temperatūrą.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra 20° C ir santykinis drėgnumas 60 %, paviršių galima mindyti po ~ 8 val., mechaninę apkrovą išlaiko po ~ 2 dienų. Esant žemesnei temperatūrai atitinkamai ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai arba prieš ilgesnę pertrauką iškart plaunami vandeniu arba šiltomis pamuilėmis.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Dirbdami ir po darbo pasirūpinkite gera ventiliacija. Patekus į akis, ant odos iškart plaukite vandeniu. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius arba nesusigertų į žemę. Panaudotus įrankius nedelsiant nuplauti vandeniu bei muilu. 
Naudojant profesionaliai remtis saugos duomenų lapais.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip dažų atliekas,sukietėtėjusius- kaip sukietėjusius dažus arba buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiam produktui(Kat. A/i): 140 g/l (2010). Šiame produkte yra iki 95 g/l LOJ (VOC).

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-KH01

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenų lapus. Dengiant reikia laikytis pastatų apsaugos medžiagų dengimo taip pat "Caparol" grindų valymo bei priežiūros nuorodų.

CE ženklinimas

EN 13813 „Išlyginamasis skiedinys, išlyginamosios masės ir išlyginamosios dangos. Savybės ir reikalavimai" nusako reikalavimus išlyginamajam skiediniui, naudojamam patalpų grindų konstrukcijoms. Šis standartas apima ir sintetinės dervos bei galutines dangas. Produktai, atitinkantys aukščiau nurodytą standartą, paženklinti CE ženklu. Ženklinama ant pakuotės ir atitinkamoje CE ženklinimo dokumentacijoje, žr. internete www.caparol.de

  • Spausdinti
  • Į viršų