Disbomulti 209 Fliesen- und Vielzweckklebstoff

Paruošti naudoti dispersiniai klijai plytelėms, plokštėms, izoliacinėms medžiagoms, plytelėms prie plytelių klijuoti, taip pat lygių pagrindų sukibtį gerinančiam sluoksniui padengti.

Paskirtis

Plytelėms klijuoti prie sienų sausose patalpose.Įmaišius portlandcemenčio CEM I (PZ 35), gerai tinka klijuoti ir prie grindų drėgnose vietose (dušuose, voniose), išorėje ir plytelėms prie plytelių. Nenaudoti vandens apsemptose vietose.Tinka izoliacinėms plokštėms ir makulatūrinio popieriaus pamušalui klijuoti, lygių pagrindų sukibčiai gerinti, pažeistam tinkui remontuoti.

Savybės

  • Keraminiams aptaisams klijuoti pagal EN 159, EN 176 DIN 18158 ir DIN 18166
  • Atitinka DIN 18156-D reikalavimus
  • Įmaišius portlandcemenčio CEM I (PZ 35), klijai tampa atsparūs šalčiui, nelaidūs vandeniui ir tinkami klijuoti plytelėms prie plytelių
  • Patvarūs ir labai elastingi

Pagrindinė medžiaga

Stireno akrilato dispersija.

Pakuotė/indų talpa

5 kg, 10 kg, 20 kg plastikiniai kibirai

Laikymas

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
Nepraimtos gamintojo pakuotės tinkamos naudoti 12 mėn.

Tankis

apie 1,6 g/cm3

Tinkami pagrindai

Plytelių klojimas
Pagrindai pagal DIN 18157, 2, 4  dalį: PII, PIII, PIVa, PIVb, PV skiedinių grupės tinkas, mūras, betonas (senesnis kaip 28 d. naudojant „Disbomultil®209" be priedų), gipsinės sienų plokštės, gipskartonio plokštės, akytas betonas, keraminės dangos, medžio drožlių sienų plokštės, forminių putų polistireno plokštės, apšildomos cementinės besiūlės grindys, lietasis asfaltas (viduje). Paviršiai pagal DIN 18202 turi būti pakankamai lygūs, išlaikantys apkrovą, be ištisinių plyšių ir medžiagų, mažinančių klijų sukibtį, pvz., priemonės nuo sulipimo, atsisluoksniavusių dalių, rišiklio sankaupų, išsikristalizavusių druskų ir nešvarumų.
 
Izoliacinių medžiagų klijavimas
Visi sugeriantys mineraliniai pagrindai, kurie išlaiko apkrovą ir kuriuose nėra medžiagų, mažinančių klijų sukibtį.

Pagrindo paruošimas

Plytelių klojimas
Sugeriantys mineraliniai pagrindai gruntuojami „CapaSol LF Konzentrat". Drėgmei neatsparūs paviršiai (medienos drožlių plokštės, gipsinės plokštės) gruntuojamos „Caparol-Tiefgrund TB" arba drėgnose vietose izoliuojamos skystu hermetiku.

Medžiagos paruošimas

Plytelių klojimas
Paruošti naudoti klijai sienoms sausose vietose. Naudojant, pvz., apšildomoms besiūlėms grindims (viduje), drėgnose vietose, senoms plytelių dangoms, balkonams, terasoms, namo cokoliui ir pan. sumaišoma „Disbomulti®209" 100 % masės ir portlandcemenčio CEM I (PZ 35) 20% masės. Maišytuvu gerai išmaišoma, konsistencija nustatoma įpilant šiek tiek vandens arba cemento.

Izoliacinės medžiagos klojimas
Paruošti klijuoti patalpose. Klijuojant ant nesugeriančio arba tik mažai sugeriančio pagrindo patalpose įmaišoma 20% masės portlandcemenčio CEM I (PZ 35).

Remonto masė gaminama iš:
„Disbomulti®209" 40% masės (5 dalys);
portlandcemenčio CEM I (PZ 35) 10% (1 dalis);
smėlio 50% (5 dalys).
Maišytuvu gerai išmaišyti, konsistenciją nustatyti įpilant šiek tiek vandens arba cemento.

Makulatūrinio popieriaus pamušalo klijavimas
Dengiama voleliu, teptuku, įpylus iki 5% vandens.

Sukibtį gerinantis sluoksnis
Įpilti vandens iki 20-30%.

Dengimo būdas

Plytelių klijavimas
Klijais gausiai („Floating" metodu) ant klojamojo pagrindo plokščiąja dantytosios glaistyklės puse padengiamas klijų sluoksnis.
Ant dar drėgno sluoksnio dengiami klijai (dantytąją glaistyklę laikant 45-60° kampu) ir išlyginama. Priklausomai nuo plytelės formato ir profiliuotos užpakalinės pusės naudojama dantytoji glaistyklė pagal DIN 18157. 2 dalį, 1 lent.
Keraminės plytelės judinant įspaudžiamos į šviežią klijų sluoksnį. Klijais pagrindas tepamas tik tiek, kiek galima spėti plytelių priklijuoti per 30 min. (esant 20°C ir 60% santykiniam oro drėgnumui).
Dengiant plyteles balkonuose ir terasose, pagal DIN 18 157, 1, 7.33 dalį taikomas mišrus metodas „Floating-Buttering", kai klijais tepamas ir pagrindas, prie kurio klijuojama, ir plytelių užpakalinė pusė.
 
Rekomenduojama dantytoji glaistyklė (su kvadratiniais dantukais);
Keraminių plytelių šoninis ilgis:
iki 50 mm: 3 mm dantukai;
50-108 mm: 4 mm dantukai;
108-200 mm: 6 dantukai;
daugiau kaip 200 mm: 8 mm dantukai;
daugiau kaip 300 mm: specialūs dydžiai.

Izoliacinių medžiagų klijavimas
Klijai dengiami taškais, juostomis arba per visą paviršių. Ekstruzinių ir forminių putų polistireno plokščių klijuojamą paviršių pašiurkštinti.

Makulatūrinio popieriaus klijavimas
Klijai dengiami dantytąja glaistykle, voleliu arba šepečiu ir klojamas paklotas.

Sąnaudos

Plytelių klojimas1 – 3,5 kg/m2, priklausomai nuo dantytosios glaistyklės profilio
Izoliacinės medžiagos klijavimas1–3 kg/m2
Makulatūrinio popieriaus klijavimas1–2 kg/m2
Sukibtį gerinantis sluoksnis0.5–0.8 kg/m2

Dengimo sąlygos

Produkto, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 5°C ir ne aukštesnė kaip 30°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Esant 20°C temperatūrai ir 60% santykiniam oro drėgnumui, siūlės sugeriančiuose sienų paviršiuose užtaisomos po 2 d., nesugeriančiuose sienų ir grindų paviršiuose po 3 d.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Darbo metu negerti, nevalgyti, nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PAREKUS ANT ODOS nuplauti muilu ir dideliu kiekiu vandens.
Sudėtyje yra 1, 2-benzizotiazol-(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystos medžiagos atliekos sutvarkomos kaip seni dažai, lakai, sudžiūvę medžiagos likučiai – kaip statybos, griovimo arba buitinės atliekos.

Giscode

D 1

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis. Dengiant laikytis „Caparol Bautenschutz" dengimo instrukcijų

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai jums patarsime atsižvelgdami į jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva",
Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius,
tel. 8 5 2602015, 
el.p.: info@caparol.lt  
www.caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas