caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/151474/049180_Disbofein_331_Reperaturmoertel_25kg.png

Disbofein 331 Reparaturmörtel

Mineralinis remonto mišinys akytajam betonui, skirtas vidaus ir išorės darbams

Paskirtis

Skirtas akytojo betono paviršių išdaužoms užtaisyti. (Įtrūkiai ir išdaužos ≥ 5 mm gylio. Vienas sluoksnis gali būti iki 50 mm storio.)

Savybės

  • Labai patvarus
  • Labai gerai sukimba
  • Greitai kietėja

Pagrindinė medžiaga

Modifikuotas cementinis mišinys

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišai

Spalvos

Šviesiai pilka

Laikymas

Sausai.
Mišinys (nepraimtose gamintojo pakuotėse) tinkamas  naudoti 6 mėn.

Didžiausias grūdelių dydis

3 mm

Sausojo sluoksnio storis

apie 1.144 kg/m3

Gniuždomasis stiprumas

28 d   4,1 N/mm2

Šviežiojo skiedinio tūrinis svoris

815 kg/m3

Lenkiamojo tempimo stipris

28 d   1,3 N/mm2

Tinkami pagrindai

Akytojo betono sienos plokštės viduje ir išorėje, taip pat blokeliai.
Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be sukibtį mažinančių dalelių.

Pagrindo paruošimas

Pašalinti nešvarumus. Pagrindą sudrėkinti.

Medžiagos paruošimas

16,75 l vandens gerai sumaišyti su 25 kg „Disbofein 331 Re­paraturmörtel” kol skiedinys pasidarys be gumulų.
Laikytis nurodymų dėl paruošto skiedinio tinkamumo dengti trukmės.

Maišymo santykis

Sausasis skiedinys : vanduo = 1 : 0,67 (masės dalys)

Dengimo būdas

„Disbofein 331 Reparaturmörtel” dengti nerūdijančio plieno glaistykle ir išlyginti. Kai reikia suformuoti storą sluoksnį, dengiama keletu plonų sluoksniu, gerai paspaudžiant. Lyginimui naudojant specialias groteles, skiedinio paviršių galima priderinti prie akytojo betono grublėtumo.  

Sluoksnio storis

5–50 mm vienam sluoksniui.

Sąnaudos

Sausojo mišinio - apie 1,0 kg/mm/m2 storio sluoksniui

Dengimo trukmė

Paruoštas skiedinys tinkamas dengti apie 15 min.  (kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 60%).

Dengimo sąlygos

Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra:
Ne žemesnė kaip 5°C ir ne aukštesnė kaip 30°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 60%, kitą sluoksnį galima dengti maždaug po 60 min.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius iškart išplauti vandeniu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Dirgina odą. Stipriai pažeidžia akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. 
Neįkvėpti garų bei dulkių. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Naudoti rekomenduojamas apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei yra ir įmanoma tai padaryti, išimti kontaktinius lęšius. Toliau plauti akis. Kreiptis į gydytoją. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

Atliekų tvarkymas

Sukietėjusius medžiagos likučius sutvarkyti pagal galiojančius teisės aktus.
Tuščias pakuotes  atiduoti aliekų tvarkymo įmonei perdirbimui ar sunaikinimui.

Giscode

ZP 1

Išsamesni duomenys

žr. saugos duomenų lapą.
Dirbant laikytis „Disbon Bautenschutz” dengimo nuorodų.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į "Caparol" atstovus, kurie profesionaliai patars, atsižvelgdami į konkretų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija