Disbothan 240 PU-Dichtstoff

Elastingas hermetikas, kietėjantis veikiant oro drėgmei, PU pagrindu grindų siūlėms, veikiamoms deformacijos.
caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/133833/044802_Disbothan_240_PU-Dichtstoff_20x600ml.png

Paskirtis

Deformacijų veikiamoms grindų siūlėms viduje ir išorėje, pvz., gamybos cechuose ir sandėliuose, daugiaaukščiuose bei požeminiuose garažuose, biurų ir administraciniuose pastatuose, maisto perdirbimo įmonėse, archyvuose, laiptinėse, vandens bei tekalų valyklose su komunalinėmis nuotekomis, surinktuvėse, kanaluose, latakuose, vamzdžiuose, vamzdynuose, grindų nuotėkiuose, tuneliuose, grįstuose kiemuose, keraminėse grindyse ir t.t.

Savybės

  • Elastingas, leistina bendroji deformacija 25%.
  • Atsparus chemikalams.
  • Atsparus mechaninėms apkrovoms.
  • Be tirpiklių.

Pagrindinė medžiaga

1 komponento poliuretanas, kietėjantis, veikiant oro drėgmei.

Pakuotė/indų talpa

20 plastikinių maišelių po 600 ml kartoninėje dėžėje.

Spalvos

Žvyro pilkumo ir betono pilkumo.              

Dengiant ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių veikiamus paviršius, gali pakisti spalva. Organiniai dažikliai (pvz., kava, raudonasis vynas arba lapai), taip pat įvairūs chemikalai (pvz., dezinfekavimo medžiagos, rūgštys ir kt.) gali pakeisti spalvą. Bet visa tai įtakos funkcinėms savybėms neturi.

Laikymas

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
Nepraimtų gamintojo pakuočių tinkamumo naudoti trukmė 12 mėnesių. Aukščiausia sandėliavimo temperatūra 25°C.

Techniniai duomenys

Cheminis atsparumas
Atsparus vandeniui, skiestiems šarmams, gesintoms kalkėms, neutralioms vandeninėms valymo priemonėms. Neatsparus alkoholiui, organinėms rūgštims, koncentruotiems šarmams bei rūgštims, chloruotiems angliavandeniliams, aromatiniams junginiams.
  • Sukietėjimas: apie 3,5 mm/24 val., kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 50 %.
  • Stpris plėšiant: apie 8 N/mm2
  • Ribinis pailgėjimas tempiant: apie 700%
  • Kietis pagal Šorą A/D: apie A 37

Tankis

apie 1,35 g/cm³

Leistina bendroji deformacija

25 %

Atsparumas sausai temperatūrai

-40 °C iki 80 °C

Tinkami pagrindai

Pagrindas turi būti išlaikantis apkrovą, stabilios formos, be atpleišėjusių dalelių, nedulkėtas, nealyvuotas, neriebaluotas ir be kitų sukibtį mažinančių dalelių (pvz., dažų, hidrofobinimo medžiagų, vaško ir pan.)
Kai siūles veikia didelės apkrovos ir ekstremalūs oro veiksniai, siūlių šonus reikia nuvalyti tirpikliu ir nugruntuoti. Abejojant, padengti bandomąjį plotą.
 
Nenaudoti ant tefloninių, PE (polietileno), PP (polipropileno), polistireno, bituminių pagrindų arba tokių, kuriuose migruoja alyva arba plastikliai, pvz., EPDM arba natūralus kaučiukas.
Netinka naudoti stiklui sandarinti ir baseinuose.

Pagrindo paruošimas

Nesugeriantys pagrindai
Keraminės dangos, 2 komponentų PU ir  EP dangos, lakuoti metalai, anoduotas aliuminis, aliuminis, nerūdijantis plienas ir cinkuotas plienas lengvai paspaudžiant nušlifuojami smulkiu šlifavimo padeliu, nuvaloma „Disboxid 419 Verdünner" suvilgyta šluoste be pūkelių ir paliekama džiūti ne mažiau kaip 20 min.

Akyti pagrindai

Betoną, mineralinę išlyginamąją dangą, akytąjį betoną, cementinį tinką, skiedinį, mūrą, medieną nuvalyti ir padengti „Disbothan 236 Fugenprimer". Palikti džiūti 30 min. – 60 min.

Siūlių arba hermetiku padengtą dugną iškloti nesugeriančia ir uždarų porų porolono virvele.

Medžiagos paruošimas

Medžiaga paruošta dengti.

Dengimo būdas

„Disbon PU 240 Dichtstoff" įterpti į siūlę tolygiai ir be pūslių. Reikia atkreipti dėmesį, kad sąlytis su siūlių šonais būtų visu paviršiumi. Viršutinę pusę išlyginti specialiu įrankiu. „Disbothan 240 PU-Dichtstoff" būtina prispausti prie šonų ir užpildymo medžiagos. Tam galima naudoti stipriai atskiestas paviršiaus aktyviąsias medžiagas, prieš tai patikrinus suderinamumą. Mindomosiose zonose siūles išlyginti sulig paviršiumi, važiuojamosiose – šiek tiek įleisti, kad būtų apsaugotos nuo mechaninės apkrovos.

Siūlės hermetizuojamos pagal bendrąsias technines taisykles. Mažiausias deformacinių siūlių plotis 10 mm. Siūlių pločio ir hermetiko sluoksnio storio santykis 1:1 – 1:0,8. Siūlių plotis turi būti 10-30 mm.

Patalpose

Atstumas tarp siūlių m

2

4

6

8

10

Maž. siūlių plotis mm

10

10

10

15

20

Hermetiko sluoksnio storis mm

10

10

10

12

15

Išorėje:

Atstumas tarp siūlių m

2

4

5

6

8

Maž. siūlių plotis mm

10

15

18

20

30

Hermetiko sluoksnio storis mm

10

12

15

15

25

Sąnaudos

Siūlių plotis mm

10

15

20

25

30

Siūlių gylis mm

10

12

15

20

25

Plastikinio maišelio išeiga  m

apie 6

apie 3,2

apie 2

apie 1,2

apie 0,8

Dengimo sąlygos

Produkto, oro ir pagrindo temperatūra
turi būti ne žemesnė kaip 5°C ir ne aukštesnė kaip 40°C. Paviršiai turi būti sausi.

Prastova tarp darbo ciklų

Nugruntuotų paviršių siūles galima hermetizuoti po maždaug 30 min., bet ne vėliau kaip po 60 min.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 50%, maždaug 3,5 mm storio siūlė išdžiūsta per 24 val. Maždaug po 60 min. susidaro plėvelė. Kai temperatūra 20°C, visiškai išlaiko apkrovą po 14 d.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius arba prieš ilgesnę pertrauką nedelsiant  išplauti skiedikliu „Disboxid 419 Verdünner".

Nuorodos

Taip pat tinka išraitoms iš PVC klijuoti prie pagrindo, tam švarų PVC paviršių nugruntuoti „Disbothan 236 Fugenprimer" ir palikti 30-60 min. apdžiūti.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Vengti patekimo į aplinką.
PATEKUS ANT ODOS, iškart kruopščiai nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu. PATEKUS Į AKIS, iškart kruopščiai ir ilgai plauti vandeniu. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti akis.
Sudėtyje yra izocianatų, bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacato. Gali sukelti alergines reakcijas.

Atliekų tvarkymas

Atliekų negalima sutvarkyti kartu su buitinėmis atliekomis. Būtina laikytis vietinių įstatyminių potvarkių dėl specialaus atliekų tvarkymo. Neišpilti į kanalizaciją, vandentėkmę, neleisti įsigerti į gruntą. Atliekų tvarkymo kodas 080111. Tuščias pakuotes išvežti į pripažintas atliekų tvarkymo vietas perdirbti arba sutnaikinti.

Giscode

PU 10

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenų lapus. Dengiant medžiagą, būtina laikytis „Disbon Bautenschutz" dengimo nuorodų.

CE ženklinimas:

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
14
DIS-240- 012355
EN 15651-4: 2012-12
Hermetikas grindų siūlėms, veikiamoms deformacijos 
EN 15651-4: 2012-12 Tipas PW-EXT-INT-CC
Reakcija į gaisrąE klasė
Pavojingos medžiagosNPD
Tempiamosios savybės veikiant išlaikomajam tempimuiišlaikyta
Tempiamasis stiprisišlaikyta
Sukibimo, tempiamosios savybės po panardinimo į vandenį 28 dienoms     išlaikyta
kirstinis modulis < 50 %
Sukibimo, tempiamosios savybės po panardinimo į sūrų vandenį 28 dienomsišlaikyta
kirstinis modulis < 50 %
Tempiamosios savybės  veikiant išlaikomajam tempimui , kai -30° C   išlaikyta
Patvarumasišlaikyta

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015
Faks. 8 5 2639283
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Informacija