caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/17993/020028_SAP-785570_ZR_15_L_Disboroof_408_Dachfarbe.png

Disboroof 408 Dachfarbe

Elastingi gryno akrilato dažai betoninėms čerpėms ir molinėms plytoms.
Labai atsparūs atmosferos veiksniams, patvarūs.

Paskirtis

Betoninių čerpių ir molinių plytų paviršiams apsaugoti.
Pastaba:
„Disboroof 408 Dachfarbe″ apsaugo nuo dumbliagrybių ir pelėsinių grybų. Nuo stogų surinktas lietaus vanduo augalų laistymui gali būti naudojamas ne anksčiau kaip po 12 mėn.

Savybės

  • Labai atsparūs atmosferos ir aplinkos veiksniams
  • Labai blizgūs
  • Labai elastingi, net esant žemai temperatūrai
  • Difuziški vandens garams ir nepralaidūs vandeniui

Pagrindinė medžiaga

Grynas akrilatas

Pakuotė/indų talpa

30 kg statinaitė, 15 l plastikinis kibiras

Spalvos

Antracito, plytų raudonumo, tamsiai ruda, raudonai ruda

Ypatingi atspalviai - pagal užklausimą

Blizgesio laipsnis

Blizgūs

Laikymas

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
Nepraimtos gamintojo pakuotės tinkamumo trukmė 12 mėn.

Tankis

apie 1,1 g/cm3

Kietųjų dalelių kiekis

apie 37 proc.

Sausojo sluoksnio storis

200 - 400 µm, E4 pagal DIN EN 1062

Ribinis pailgėjimas pagal DIN 53504

> 100 %

Vandens pralaidumas w reikšmė

< 0,1 kg /m2h0,5 klasė W3 (žemas) pagal DIN EN 1062

Vandens garų pralaidumas sd reikšmė

≥ 0,14 m–≤ 1,4 klasė V2 (vidutinis) pagal DIN EN 1062

Tinkami pagrindai

Atmosferos veiksnių paveiktos (ne mažiau kaip 10 metų) įgeriančios betoninės čerpės ir  angobuotos ar glazūruotos molinės plytos.

Nuoroda: naujų čerpių ir molinių plytų paviršiai būna iš dalies pagerinti (pvz., atsparūs purvui, savaime nusivalantys). Siekiant įvertinti šių paviršių sukibtį, prieš dažant reikia padengti bandomąjį plotą.

Pagrindo paruošimas

Stogo dengimo medžiagas ir jungtis, kuriose yra atsiradę defektų, reikia pakeisti arba suremontuoti.  Stogų danga turi būti gerai ventiliuojama iš apačios. Aukšto slėgio vandens srove pašalinti dumbliagrybių ir pelėsinių grybų apnašas, purvą ir atšokusias daleles. Visada dirbti nuotėkio kryptimi, kad po stogo danga nepakliūtų per daug vandens. Nuvalytas pagrindas turi būti tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be sukibtį mažinančių dalelių.

Medžiagos paruošimas

Prieš dengiant gerai išmaišyti. Gruntinį sluoksnį galima atskiesti iki 5% vandens.

Dengimo būdas

„Disboroof 408 Dachfarbe” dengiami ilgakočiu purkštuvu (beoriu, iki 150 bar,

purkštukas 0,021-0,025 colių).

Sluoksnių sandara

Betoninės čerpės
Atmosferos veiksnių paveiktas (ne mažiau kaip 10 metų) įgeriančias betonines čerpes sudrėkinti arba tik nuvalius iškart du kartus padengti „Disboroof 408 Dachfarbe”.

Angobuotos ar glazūruotos molinės plytos
Paruoštą, sausą pagrindą nugruntuoti „Disbon 481 EP-Uniprimer”.
Po ne trumpesnės kaip 3 val. prastovos (esant 20°C)  ir ne vėliau kaip po 3 d. du kartus dengti „Disboroof 408 Dachfarbe”.
Prastova tarp pirmo ir antro sluoksnio turi būti ne trumpesnė kaip 2 val.

Pastaba: ant naujų molinių plytų ir betoninių stogo čerpių (amžius < 10 m.)  padengti bandomąjį plotą su „Disboroof 408 Dachfarbe" arba „Disbon 481 EP-Uniprimer" + „Disboroof 408 Dachfarbe" ir, jam pakankamai išdžiūvus, patikrinti sukibtį.

Sąnaudos

Apie 330–380 ml/m2 arba 360– 420 g/m2, priklausomai nuo stogo dangos rūšies.

Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Produkto, aplinkos ir pagrindo temperatūra
Ne žemesnė kaip 8°C ir ne aukštesnė kaip 35°C
Santykinis oro drėgnumas turi būti ne aukštesnis kaip 80%.  Nedengti stipriai įkaitusių paviršių arba jei kyla lietaus ar šalnų grėsmė. 

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis drėgnumas 60%,  dulkės prie paviršiaus nelimpa maždaug po 4 val., paviršius visiškai išdžiūsta maždaug per 24 val.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu.

Ekspertizė

Aktualios ekspertizės pagal užklausimą.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją, parodyti produkto pakuotę arba etiketę, nes gali būti pažeista žarnyno mikroflora. Likučių neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Dengiant ir džiūstant pasirūpinti gera ventiliacija. Dengiant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos nedelsiant kruopščiai nuplauti vandeniu. Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu ir muilu. Neįkvėpti aerozolių. Šlifuojant naudoti dulkių filtrą P2.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/lako surinkimo vietas, sudžiūvusius – sutvarkyti kaip statybos ir griovimo atliekas arba kaip buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame produkte (kateg. A/c): 40 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 20 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF02F

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis.
Dengiant medžiagą, būtina laikytis „Disbon Bautenschutz" dengimo instrukcijos nuorodų.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.

Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, reiktų kreiptis į mus arba mūsų įmonės atstovus užsienyje. Atsižvelgdami į Jūsų objektą išsamiai patarsime.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas