• youtube

Disbothan 449 PU-Deckschicht

Pigmentuota, labai tampri, nuo oro drėgmės kietėjanti, 1 komponento poliuretaninė danga balkonams, terasoms ir atviroms galerijoms. Su tirpikliais.

  Paskirtis

  Naujai padengti betoną, cemento ir kietojo asfalto išlyginamąją dangą balkonuose, terasose ir atvirose galerijose.
  Standžioms ir tamprioms senoms dangoms lauke atnaujinti.
  Galutinė danga ant „Disboroof 412 Dachschicht" stogo dažų vandens nutekėjimo vietose, kur didelė stovinčio vandens tikimybė.

  Savybės

  • Atspari ilgalaikėms drėgmės apkrovoms
  • Atspari atmosferos veiksniams ir UV spinduliams
  • Labai atspari chemikalams
  • Uždengia plyšius

   

  Pagrindinė medžiaga

  1 komponento poliuretanas, kietėjantis veikiant oro drėgmei, su tirpikliais.

  Pakuotė/ indų talpa

  6 kg, 12 kg skardinis kibiras

  Spalvos

  Žvyro pilkumo, šviesiai pilka.
  Ypatingos spalvos pagal užsakymą.
  Galima spalvinti pagal „FloorColor plus" spalvyną. Veikiant ultravioletiniams spinduliams ir atmosferos veiksniams, gali pakisti spalva ir imti kreidėti. Nuo organinių dažiklių (pvz., kavos, raudonojo vyno arba lapų), taip pat įvairių chemikalų (pvz., dezinfekavimo medžiagų, rūgščių ir kt.) gali pakisti spalva, bet medžiagos funkcinėms savybėms tai įtakos neturi.

  Blizgesio laipsnis

  Blizgūs.

  Laikymas

  Vėsiai, sausai, bet ne šaltyje.
  Nepraimtos gamintojo pakuotės gali būti laikomos 6 mėnesius. Kai temperatūra žemesnė, gaminys, prieš jį dengiant, turi būti laikomas apie 200C.

  Tankis

  apie 1,1 g/cm3

  Sausojo sluoksnio storis

  apie 68 µm/100 g/m2

  Kietumas pagal Shore (A/D)

  95/35 pagal DIN 53505

  Ribinis pailgėjimas pagal DIN 53504

  apie 230 % pagal DIN EN ISO 527

  Tinkami pagrindai

  Betonas, cemento ir kietojo asfalto išlyginamoji danga, taip pat standūs ir tamprūs sluoksniai.
  Pagrindas turi išlaikyti apkrovą, turi būti stabilios formos, tvirtas, be atpleišėjusių dalelių, nedulkėtas, nealyvuotas, neriebaluotas, be gumos nuotrynų ir kitų birių dalelių.
  Patikrinama, ar cementinės, sintetine medžiaga pagerintos išlyginamosios masės dera su šia medžiaga. Padengiamas bandomasis plotas.
  Pagrindo paviršiaus sukibties tvirtumas turi būti vidutiniškai 1,5 N/mm2, mažiausias dydis turi būti ne mažesnis kaip 1,0 N/mm2.
  Pagrindo drėgmė turi būti pasiekusi pusiausvyrą. (Betono ir cementinės išlyginamosios dangos turi neviršyti 4 % masės). Pagrindas turi būti izoliuotas nuo kylančios drėgmės. Kietojo asfalto išlyginamosios dangos kietumas turi būti ne žemesnės kaip IC 40 klasės ir pateiktomis temperatūros sąlygomis ir veikiant mechaninėms apkrovoms turi nesideformuoti.

  Pagrindo paruošimas

  Pagrindas specialiomis priemonėmis pvz., šratasvaide arba frezomis paruošiamas taip, kad atitiktų keliamus reikalavimus.
  Visiškai pašalinami 1 komponento seni dažai ir atšokusios 2 komponentų dangos.
  Neatšokę standūs 2 komponentų sluoksniai nuvalomi, nušlifuojami arba nugruntuojami „Disbon 481 EP-Uniprimer". Neatšokę tamprūs sluoksniai nuvalomi.
  Nuoroda: kad būtų nustatyta, ar medžiaga limpa prie poliesterio sluoksnių ir prieš dengiant, reikia padengti bandomąjį plotą.
  Paruoštoje kietojo asfalto išlyginamojoje dangoje priemaišų turi būti matoma ne mažiau kaip 75%.
  Pagrindo išdaužos ir trūkumai sulig paviršiumi užtaisomi „Disbocret-PCC-Mörtel" arba „Disboxid EP-Mörtel".

  Medžiagos paruošimas

  Medžiaga paruošta dengti. Prieš dengiant, kruopščiai išmaišyti. Tik prieš gruntuojant, skiedžiama iki 5-10 %. Skiedžiama tik „Disbocolor 499 Verdünner". Naudojant kitokius skiediklius, gali prie paviršiaus imti lipti. Indus visiškai ištuštinti, nes ant likučių susidaro tvirta plėvelė. Sureagavusios, sutirštėjusios medžiagos skiesti skiedikliu negalima.

  Dengimo būdas

  Priklausomai nuo naudojimo būdo dengiama mente, moheriniu voleliu arba tirpikliams atspariu trumpaplaukiu voleliu.

  Sluoksnių sandara

  Gruntavimas
  Normaliai sugeriantys mineraliniai pagrindai
  Gruntuoti „Disbothan 449 PU-Deckschicht", įmaišius 5-10 % masės „Disbocolor 499 Verdünner". Medžiagą dengti plonu sluoksniu ir išlyginti moheriniu voleliu.
  Šiurkštūs, stipriai porėti mineraliniai pagrindai
  Gruntuoti „Disboxdid 420 E.MI Primer". Prastova iki kito darbo ciklo turi būti ne trumpesnė kaip 12 val. ir ne ilgesnė  kaip 24 val.
  Kietasis asfaltas
  Kietąjį asfaltą gruntuoti „Disbon 481 EP-Uniprimer". Prastova iki kito darbo ciklo turi būti ne trumpesnė kaip 16 val. ir ne ilgesnė kaip 3 dienos.
  Standūs seni sluoksniai
  Nušlifuoti arba nuvalyti smėliasrove iki matiškumo ir gruntuoti "Disbon 481 EP-Uniprimer".
  Tamprūs seni sluoksniai
  Nuvalyti pagrindą ir iškart dengti.
  Tarpinis ir baigiamasis sluoksnis
  Neskiestą medžiagą dengti trumpaplaukiu voleliu gerai įsotinant. Atnaujinant nesugedusius sluoksnius, pakanka vieno sluoksnio.
  Paviršių apipavidalinimas
  Į šviežią baigiamąjį sluoksnį įbarstyti „Disboxid 948 Color-Chips" ir paviršių padengti galutine danga „Disbothan 446 PU-Klarschicht" lygiai arba sumažinant slidumą. (žr. tech. Informaciją Nr. 446).

  Sąnaudos

  Gruntavimas
  Normaliai sugeriantys mineraliniai pagrindai
  Disbothan 449 PU-Deckschicht
  Disbocolor 499 Verdünner
  apie 150–200 g/m2
  apie 10–20 ml/m2
  Šiurkštūs, stipriai porėti mineraliniai pagrindai
  Disboxid 420 E.MI Primer apie 300 g/m2
  Kietasis asfaltas, standūs seni sluoksniai
  Disbon 481 EP-Uniprimer apie 150 g/m2
  Tarpinis ir baigiamasis sluoksnis
  Disbothan 449 PU-Deckschicht apie 400-500 g/m2 vienam darbo ciklui
  Galutinė danga ant Disboroof 412 Dachschicht
  Disbothan 449 PU-Deckschicht apie 400-500 g/m2
  Tikslias sąnaudas sužinosite padengę bandomąjį sluoksnį.

  Dengimo sąlygos

  Gaminio, oro ir pagrindo temperatūra
  turi būti ne žemesnė kaip 5 0C ir ne aukštesnė kaip 300C. Nedengti lyjant, kai yra šalnų pavojus arba ant stipriai įkaitusių paviršių. Santykinis oro drėgnumas turi būti nuo 35% iki 80%. Pagrindo temperatūra visada turėtų būti 30 C aukštesnė už rasos taško temperatūrą.

  Prastova tarp darbo ciklų

  Prastovos tarp darbo ciklų, kai temperatūra 200C, turi būti ne trumpesnės kaip 6 val. Kai temperatūra aukštesnė, prastovų trukmė trumpesnė, o kai žemesnė - ilgesnė.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai oro temperatūra 200C ir santykinis oro drėgnumas 60%, paviršių mindyti galima po maždaug 6 valandų, po 3 dienų jis išlaiko mechaninę apkrovą, o po 7 dienų būna visiškai sukietėjęs. Kai temperatūra žemesnė, paviršius džiūsta atitinkamai ilgiau. Kol medžiaga kietėja (esant 20°C, apie 6 val.), padengtą paviršių reikia saugoti nuo drėgmės, antraip gali atsirasti paviršiaus pakenkimų ir sumažėti sukibtis.

  Įrankių plovimas

  Panaudoti įrankiai arba prieš ilgesnę pertrauką iškart plaunami skiedikliu „Disbocolor 499 Verdünner".

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai.
  Degi. Gali sukelti alergiją, susilietus su oda.
  Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.
  Saugoti nuo vaikų. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolių. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Mūvėti tinkamas pirštines. Prarijus nesukelti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba šią etiketę.
  Sudėtyje yra izocianatų. Laikytis gamintojų nuorodų (žr. saugos duomenis). Skysta medžiaga gali dirginti odą ir kvėpavimo organus, įjautrinti ir sukelti alergines reakcijas. Dirbant ir baigus darbą, pasirūpinti gera ventiliacija, neįkvėpti garų. Negalima purkšti. Alergiški ir linkę sirgti kvėpavimo takų ligomis asmenys dengti šia medžiaga negali.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai.
  Indai su likučiais atiduodami sutvarkyti į senų emalių surinkimo vietas.
   

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  ES nustatytas ribinis lakiųjų organinių junginių kiekis:
  šiame gaminyje (A/i kateg.): 500 g/l (2010).  
  Šiame gaminyje yra iki 400 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ).

  Giscode

  PU 20

  Išsamesni duomenys

  Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenis.
  Naudojant medžiagą, reikia laikytis  „Disbon Bautenschutz" dengimo nuorodų. 

  Techninė konsultacija

  Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

  Techninė informacija (TI)

 • Techninė informacija
 • Saugos duomenų lapai (SDA)

 • Saugos duomenų lapai
 • Spalvos tikslumas: atkreipkite dėmesį, kad spalva gali skirtis nuo originalo dėl printerio ar naudojamo popieriaus.

  • Spausdinti
  • Į viršų