• youtube
Produktai | Išorės darbams | Fasadiniai dažai | Apsauginiai betono dažai... | Disbocret 518 Flex-Finis...

Disbocret 518 Flex-Finish

Elastinga (ir esant žemai temperatūrai), plyšius uždengianti ir ultravioletiniams spinduliams atspari speciali apsauginė danga
betonui (ir su sena danga).

  Paskirtis

  Apsauginė danga nuo kenksmingųjų medžiagų ir vandens įsiskverbimo į naują, seną ir suremontuotą betoną. Plyšiams uždengti.

  Savybės

  • Uždengia tinkliškus ir atplėšimo plyšius ≤0,3 mm.
  • Kompensuoja plyšių svyravimus ≤0,1 mm.
  • Plyšių uždengimo klasė IT patikrinta sėkmingai, kai - 20°C ir apkrova dinaminė.
  • Geros dengimo savybės.
  • Atspari oro veiksniams.
  • Atspari šarmams.
  • Atspari UV spinduliams.
  • Gali vykti vandens garų difuzija.
  • Mažina kenksmingųjų dujų CO2 ir SO2 poveikį.
  • Nedidelės faktūros.
  • Atitinka EN 1504-2 ir DIN V 18026 reikalavimus: betoninių paviršių apsauga.

  Patikrinta kartu su „Disbocret®505 Feinspachtel”, „Disbocret®510 Füllschicht” arba „Disbocret®519 PCC-Flex-Schlämme” kaip OS-D II pagal TL/TP OS ZTV-SIB.

  Pagrindinė medžiaga

  Gryno stireno akrilato dispersija.

  Pakuotė/indų talpa

  • 15 l plastikiniai kibirai ( standartas)
  • 12 l kibirai („ColorExpress”)

  Spalvos

  Balta.
  Ypatingi atspalviai pagal užsakymą. Spalvinami „ColorExpress” mašinomis pagal „3D” spalvyną.
  Spalvų atsparumas pagal BFS informacinį lapą Nr. 26.
  Rišiklis: klasė A.
  Spalvinimas: priklausomai nuo atspalvio: 1-3 grupė.

  Blizgesio laipsnis

  Šilko matiniai pagal DIN EN 1062.

  Laikymas

  Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje. Nepraimti indai gali būti sandėliuojami 1 metus.

  Tankis

  apie 1.4 g/cm3

  Kietųjų dalelių kiekis

  apie 68 % masės

  Sausojo sluoksnio storis

  apie 50µm/100 ml/m²                  

  Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O

  1,500

  Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μCO2

  250,000

  Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

  apie 0,45 m (kai sauso sluoksnio storis
  300µm)

  Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdCO2

  apie 75 m (kai sauso sluoksnio storis 300µm)

  Vandens pralaidumas w reikšmė

  ‹0,04 kg/(m2. h0,5) klasė w3 (žema) pagal DIN EN 1062

  Tinkami pagrindai

  Lengvasis, normalusis ir sunkusis betonas, „Disbocret®-Spachtelmassen” glaistas, mineralinis tinkas ir senos dangos. Patikrinti cementinių, sintetine medžiaga pagerintų išlyginamųjų masių dengiamąją gebą, padengiant bandomąjį plotą.
  Pagrindo atsparumas pleišėjimui turi būti ≥1,0 N/mm2 , mažiausias atskiras dydis 0,5 N/mm2.

  Pagrindo paruošimas

  Mineraliniai pagrindai:
  Pagrindas turi būti sausas ir be birių dalelių sankibą mažinančios dalelės (pvz., alyva, riebalai) ir nešvarumai pašalinami tinkamais metodais. Labai užteršti pagrindai (pvz., apnikti samanų ir dumblių) ir stikliškas, apkrovos neišlaikantis cementinis akmuo nuvalomi kietosiomis srovėmis. Pagrindas turi būti be koroziją sukeliančių sudėtinių dalių (pvz., chloridų).

  Padengti pagrindai:
  Patikrinama, ar seni dažų sluoksniai tvirtai sukibę su pagrindu. Atšokę seni dažų sluoksniai pašalinami pvz., srovėmis naudojant specialius antgalius. Apkrovą išlaikantys, nebirūs seni dažų sluoksniai nuvalomi, pvz., vandens arba garų srovėmis. Kadangi praktikoje gali pasitaikyti įvairių senų dangų, tai prieš dengiant reikia patikrinti numatytos medžiagos funkcionalumą, padengiant bandomąjį plotą.

  Išdaužos, poros ir tuštumėlės:
  Kad apsauginė danga būtų tolygi ir pakankamai stora, reikia išdaužas, mažus plyšius, didelius nelygumus ir įdubas apdoroti ir ištaisyti „Disbocret ®-System” medžiagomis pagal gaminio instrukcijas.

  Plyšiai:
  Jei reikia, plyšiai (≥ 0,3 mm) formuojami kaip siūlės pagal DIN 18 540.

  Medžiagos paruošimas

  Medžiaga paruošta dengti. Prieš dengimą ji išmaišoma. Galima skiesti iki 5 % vandens, nelygu koks dengimo būdas, pagrindas bei oro sąlygos.
  Dengiant purškimo būdu, pagal poreikį galima nustatyti purškimo konsistenciją, atskiedus iki 1-2 % vandens.

  Dengimo būdas

  Medžiaga gali būti dengiama teptuku, voleliu ir purkštuvu. Purškiant beoriais purkštuvais, filtrai, kad neužsikimštų, turi būti pašalinti. Purkštuko dydis 0,021-0,026 colių. Laikykitės VOB C dalies (DIN 18 363, 3.1.3 pastr.) nuorodų ir medžiagos nedenkite ant tiesioginių saulės spindulių apšviestų pagrindų, kai lyja, pučia stiprus vėjas, ant įkaitusių pagrindų. Jei reikia apdengiama brezentu.

  Sluoksnio storis

  Norint, kad paviršius būtų veiksmingai apsaugotas, sausojo sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 200 µm. Jei paviršių apsaugos sistema dengiama pagal ZTV-ING, tai sausojo sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 300 µm. Šis sausojo sluoksnio storis (300 µm) gaunamas įprastinėmis dengimo medžiagomis esant tam tikroms sąlygoms – tik dengti reikia 3 kartus.

   

  Sluoksnių sandara

  Pagrindas Gruntavimas
  Sugeriantys, mineraliniai pagrindai, pvz., betonas, tinkas „Disboxan 450 Fasadenschutz”
  Dalinai nuglaistytas „Disbocret®  506Planspachtel” „CapaSol LF Konzentrat"atskiedus vandeniu 1:2
  Dalinai nuglaistytas „Disbocret® 505 Feinspachtel” netaikoma
  Nuglaistytas „Disbocret®  510 Füllschicht” netaikoma
  Neatšokę, kieti seni dažų sluoksniai „Capagrund Universal”
  Neatšokę emaliai „Disbon 481 EP-Uniprimer”

  Horizontalūs, nepadengti paviršiai gruntuojami „Disboxid E.MI Primer” ir nubarstomi „Disboxid 942 Mischquarz”. Paskiausiai dengiamas tarpinis ir viršutinis sluoksniai.

  Sąnaudos

  ~ 200 - 250 ml/m2 vienam sluoksniui.

  Dengimo sąlygos

  Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 5°C ir ne didesnė kaip 40°C.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis drėgnumas 65 %, dulkės nelimpa ir paviršius atsparus lietui po 12 val., dažomas po 24 val.

  Dėmesio!

  Kai pagrindai tankūs, vėsūs arba kai dėl atmosferos veiksnių poveikio paviršius džiūsta lėčiau, veikiant drėgmei (lyjant lietui, tvyrant rūkui, esant rasai), ant paviršių gali atsirasti gelsvų, skaidrių, truputį blizgių ir lipnių pagalbinės medžiagos patako pėdsakų. Šios pagalbinės medžiagos yra tirpios vandenyje, todėl gausiu kiekiu vandens, pvz., daug kartų stipriai palijus, jos nusiplauna pačios. Dėl to išdžiūvusio sluoksnio kokybė nenukenčia. Jei reikia dengti nedelsiant, patakas sudrėkinamas ir po kurio laiko visiškai nuplaunamas. Papildomai gruntuojama „CapaGrund Universal".Tinkamomis oro sąlygomis tokių patako pėdsakų neatsiranda.

  Įrankių plovimas

  Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

  Ekspertizė

  • 4-1088 Bandymas pagal ZTV-ING, TL/TP, OS D II, P 2134/00-74, Polimerų Institutas, Flersheimas
  • 4-1089 Bandymas pagal ZTV-ING, TL/TP, OS D II, P 2134/00-77, Polimerų Institutas, Flersheimas
  • 4-1091 Bandymas pagal ZTV-ING, TL/TP, OS D II, P 2134/01-111, Polimerų Institutas, Flersheimas
  • 4-1090 Bandymas dėl vandens garų pralaidumo ir sukibimo, Polimerų Institutas, Flersheimas

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Laikyki te vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus į akis, iškart nuplaukite vandeniu. Purškiant neįkvėpkite garų. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius ir nesusigertų į žemę. Naudojant profesionaliai žr. saugos duomenis.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysta medžiaga sutvarkoma kaip vandeninių dažų atliekos, o sukietėjusi medžiaga sutvarkoma kaip sukietėję dažai arba buitinės atliekos.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Šiame produkte (kateg. A/c): 75 g/l (2007)/40 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra mažiau kaip 25 g/l.

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-DF 02 F

  Išsamesni duomenys

  Žr. saugos duomenis.
  Dirbant su šia medžiaga laikytis „Disbon Bautenschutz" instrukcijų.

  CE ženklinimas

  CE ženklinimas remiasi DIN EN 1504-2 standartu „Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas, 2 dalis. Betono paviršiaus apsaugos sistemos." Kad būtų galima naudoti Vokietijoje stabilumo reikalaujančiose srityse, galioja papildomi standartai. Atitiktis patvirtinama Ü ženklu ant pakuotės. Tai dar patvirtinama atitikties liudijimo  2+ sistema, gamintojui ir pripažintai kontrolės įstaigai atlikus kontrolę ir bandymus.

  Pagal produktų liniją ( 89/106/EG) produktai, atitinkantys  EN 1504-2 klasę, turi būti paženklinti CE ženklu. Ženklinama ant pakuotės ir CE ženklinimo dokumentacijoje pagal EN 1504,
  žr. internete www.caparol.de

  Techninė konsultacija

  Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai Jums patarsime atsižvelgdami į Jūsų objektą.

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva",
  Kirtimų g. 41, Vilnius
  Tel. 8 5 2602015, 
  Fax. 8 5 2639283, 
  El.paštas.: info@caparol.lt  
  www.caparol.lt

  Spalvos tikslumas: atkreipkite dėmesį, kad spalva gali skirtis nuo originalo dėl printerio ar naudojamo popieriaus.

  • Spausdinti
  • Į viršų