Sylitol-Compact

Sukibtį užtikrinanti ir paviršių užpildanti silikatinė danga išorei ir vidui pagal DIN 18 363, 2.4.1 pastr.
 • caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/126390/043781_Sylitol_Compact_12,5l.png

  Paskirtis

  Gerai užpildančioms, plyšius uždengiančioms ir faktūrą išlyginančioms dangoms išorėje ir viduje. Tinka kaip sankibą gerinantis kontaktinis gruntas lygiems ir tankiems pagrindams ir seniems matiniams dispersiniams paviršiams, prieš dengiant dispersines silikatines dangas.

  Savybės

  • Atsparūs oro veiksniams.
  • Laidus CO2.
  • Užpildantis plyšius.
  • Išlyginantis faktūrą.
  • Gera dengiamoji geba.
  • Labai gera sankiba su mineraliniais pagrindais, taip pat ir senais, matiniais dispersinių dažų paviršiais.

  Pagrindinė medžiaga

  Skystasis stiklas su organiniais priedais pagal DIN 18 363, 2.4.1 pastr.

  Pakuotė/indų talpa

  12,5 l

  Spalvos

  Balta.
  Spalvinama iki 10% „Histolith- Volltonfarben". Spalvinamųjų dažų įpylus daugiau, sumažėja savybė užpildyti. Kad nesiskirtų atspalviai, reikiamą dažų kiekį, maišant patiems būtina sumaišyti iškart. Perkant vienos spalvos dažų 100 l ir daugiau, galima užsisakyti nuspalvinti gamykloje.
  „Sylitol®Compact" spalvinami „ColorExpress" sistemos mašinomis įprastinių spalvų palečių šviesiomis spalvomis iki šviesio dydžio 70. Norint išvengti spalvos neatitikimų, prieš dengiant būtina patikrinti. Šalia esančius pagrindus dengti to pačio maišymo medžiaga.  
  Sodrios ir grynos spalvos pasižymi blogesne dengiamąja geba, todėl tarpinį sluoksnį rekomenduojama dengti 1 bazės baltais dažais, nuspalvintais tinkamu pasteliniu atspalviu. Gali prireikti dengti ir antrąjį viršutinį sluoksnį.

  Spalvos atsparumas šviesai pagal BFS atmeną Nr.26: klasė B; grupė 1;

  Blizgesio laipsnis

  Matiniai, G3

  Laikymas

  Vėsiai, bet ne šaltyje. Praimti indai laikomi gerai uždaryti. Medžiaga  laikoma tik plastikiniuose induose. Gali būti sandėliuojama iki 12 mėn.

  Techniniai duomenys

  Parametrai pagal DIN EN 1062:

  Didžiausias grūdelių dydis

  < 300 µm, S2

  Tankis

  apie 1,4 g/cm3

  Sausojo sluoksnio storis

  100 – 200 µm, E3

  Vandens skvarbos norma

  (w-vertė): ≤ 0,1 (0,07) [kg/(m2 · h0,5)] (žemas), W3

  Plyšių klasės

  Sluoksnių sandara: 
  2 x 250 ml/m2 Sylitol®Compact, klasė: A1 (> 100 µm)

  Vandens garų pralaidumas sd reikšmė

  < 0,14 (0,01) m (aukštas), V1
  Spalvinimo metu parametrai gali nežymiai keistis.

  Papildomi produktai

  „Sylitol®Konzentrat 111"

  Nuorodos

  Naudojimo sritys remiantis technine informacija Nr. 606
  1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
  +++++
  (–) netinka / (○) santykinai tinka/ (+) tinka

  Tinkami pagrindai

  Pagrindai turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi. Atkreipkite dėmesį į VOB dalies C, DIN 18363, 3-čią pastraipą.

  Pagrindo paruošimas

  Išoriniai pagrindai

  PIc, PII ir PIII skiedinio grupių tinkas/ mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1 1N/mm2:
  Kad susirištų ir išdžiūtų naujas tinkas, atsižvelgiant į oro sąlygas, kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paliekamas stovėti nepadengtas 7 d. Esant nepalankioms oro sąlygoms, pvz. lyjant ar pučiant vėjui, laikotarpis pailginamas. Senus tvirtus tinkus nuo paviršių nuvalyti rankiniu būdu arba mašinomis laikantis įstatyminių nuorodų pvz. slėginio vandens srovėmis arba aukšto slėgio vandens srovėmis su smėlio priemaišomis (naudojama tik PII, PIII skiedinio grupių tinkams).

  Tinkas su kreidinančiu sluoksniu:
  Tepantys arba kreidinantys paviršiai su vadinamuoju kreidinančiu sluoksniu mažina sankibą, todėl jis pašalinamas padengiant „Histolith Fluat" ir nuplaunamas vandeniu.

  Sukepęs tinkas:
  Sukepęs paviršius, kuris truputį blizga, pašalinamas padengiant „Histolith Fluat" ir nuplaunamas.

  Nuo paviršiaus byrantis tinkas:
  Paviršius nuvalomas sausu šepečiu ir nuplaunamas vandens srove su slėgiu pagal įstatyminius potvarkius.

  Ištaisytos tinko vietos:
  Taisant atvertus plyšius ir pakenktas tinko vietas, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tinkui taisyti naudojamas skiedinys atitiktų tinko tvirtumą ir faktūrą. Tinkui taisyti ypač tinka paruoštas skiedinys, kurio pagrindas – trasinės kalkės/ trasinis cementas. Ištaisytos vietos prieš dažant turi būti gerai surištos ir išdžiūvusios, todėl jas reikia kruopščiai padengti „Histolith Fluat" ir nuplauti. Atkreipkite dėmesį į tai, kad dengdami „Histolith Fluat" užgriebtumėte per 1-2 šepečių plotį nuo ištaisytos vietos. Kai taisomos tinko vietos yra didelės, dengti reikia visą paviršių (seną ir naują tinką).

  Seni mineralinių dažų sluoksniai:
  Neatšokę seni dažai nuvalomi sausu arba šlapiu būdu. Atšokę, atmosferos veiksnių pakenkti dažai nušlifuojami, nugramdomi arba nuėsdinami. Po to visas paviršius kruopščiai nuskalaujamas vandeniu. Gruntuojama „Sylitol®Konzentrat 111”.

  Apkrovos neišlaikantys seni dispersinių dažų sluoksniai:
  Visiškai pašalinami mechaniškai arba nubeicuojami ir po to nuvalomi aukšto slėgio karšto vandens srove laikantis įstatyminių potvarkių. Nubeicuoti, nesugeriantys pagrindai gruntuojami „Sylitol®Minera”. Nubeicuoti, stipriai sugeriantys pagrindai gruntuojami „Sylitol®Konzentrat 111”.

  Apkrovą išlaikantys seni dispersinių dažų sluoksniai:
  Nešvarumai ir truputį kreidinantis sluoksnis nuvalomi iki grunto vandens srove su slėgiu arba kitais specialiais metodais laikantis įstatyminių potvarkių. Atskiedus „Sylitol®Compact" su 10% „Sylitol®Konzentrat 111", paviršius gruntuojamas tolygiai šepečiu arba voleliu. Praėjus ne mažiau kaip 12 val., tarpinį ir viršutinį sluoksnį galima dengti „Sylitol®Compact”, „Sylitol®Fassadenfarbe" arba „Sylitol®Finish".

  Silikatinių plytų mūras:
  Dažyti tinka tik šalčiui atsparios išorinės plytos, kuriuose nėra migruojančių ir dažančių intarpų, kaip pvz. smėlio ir molio gumulų. Siūlės turi būti be plyšių ir be sankibą mažinančių sandarinimo priemonių ar pan. Prasimušusios druskos nuvalomos sausu šepečiu. Tepantys paviršiai padengiami „Histolith Fluat" ir nuplaunami. Stogo, langų ir grindų jungtys turi būti atliktos pagal Silikatinių plytų sąjungos direktyvas.

  Akmens apdorojimas:
  Natūralūs akmenys turi būti tvirti, sausi, be prasimušusių druskų. Atmosferos veiksnių pakenkti akmenų paviršiai prieš dažant sutvirtinami kelis kartus padengiant „Histolith Steinfestiger".
  Nešvarūs akmenys valomi vandens srove su slėgiu laikantis įstatyminių potvarkių. Akmenys taisomi ne  tinko skiediniu, bet akmens pakaitalo medžiagomis. Ištaisytos vietos turi būti gerai surištos, prieš dažant reikia kvalifikuotai padengti „Histolith Fluat".

  Kylanti drėgmė:
  Dėl kylančios drėgmės pirma laiko sugenda dažų sluoksnis. Ilgalaikis poveikis gaunamas įtaisius skersinę izoliaciją. Ilgalaikis geras veiksmingas sprendimas yra „Histolith Trass- Sanierputz System” naudojimas. Ypač senuose pastatuose pravartu yra įrengti sausas ir išgarinimo zonas, tarp cokolio ir žemės supilant filtrinį žvyro sluoksnį.

  Paviršiai su prasimušusiomis druskomis:
  Dengiant paviršius su prasimušusiomis druskomis nesuteikiama garantija dėl ilgalaikio dangos patvarumo arba druskos prasimušimų užkirtimo.

  Vidaus paviršiai

  Sukepę, tepantys arba valomi mineralinio grunto paviršiai:
  Nuvalomi mechaniškai iki grunto arba  dengiami „Histolith Fluat" ir nuplaunami vandeniu.

  PI, PII ir PIII skiedinio grupių naujas tinkas/mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1 1N/mm2:
  Tvirti, normaliai sugeriantys tinkai dengiami be pirminio apdorojimo. Išdžiūvusios nutinkuotos vietos padengiamos „Histolith Fluat" ir nuplaunamos vandeniu.

  PIV skiedinio grupės gipso tinkas mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 13279 2 N/mm2:
  Tvirtas tinkas gruntuojamas „Caparol - Haftgrund”.
  Minkštas gipsinis tinkas sutvirtinamas „Caparol - Tiefgrund TB”. Sukepęs gipsinis tinkas nušlifuojamas ir, nuvalius dulkes, gruntuojamas „Caparol - Tiefgrund TB”. Gerai išdžiūvus, dengiamas tarpinis sluoksnis „Caparol - Haftgrund” arba „Sylitol®Mineralgrund".

  Gipsinės kartono plokštės:
  Nušlifuojami aštrūs kraštai ir gruntuojama „Caparol - Haftgrund”. Minkštos gipsinio glaisto vietos sutvirtinamos „Caparol - Tiefgrund TB” ir nugruntuojamos „Caparol -Haftgrund” arba  „Sylitol®Mineralgrund". Plokštės su vandenyje tirpiais, blunkančiais intarpais gruntuojamos „Caparol AquaSperrgrund". (Laikykitės BFS atmenos Nr. 12)

  Gipsinės konstrukcinės plokštės:
  Gruntuojamos „Caparol - Haftgrund” arba  „Sylitol®Mineralgrund".

  Betonas:
  Pašalinami rišiklio likučiai, taip pat tepantis, atšokęs, birus sluoksnis.

  Nepadengtas silikatinių plytų mūras:
  Prasimušusios druskos nuvalomos sausu šepečiu.

  Nepadengtas plytų mūras:
  Prasimušusios druskos nuvalomos sausu šepečiu. Plytos su vandenyje tirpiais, blunkančiais intarpais gruntuojamos „Caparol AquaSperrgrund".

  Apkrovą išlaikantys matinių dispersinių dažų ir sintetinės dervos tinko sluoksniai:
  Paviršius gruntuojamas „Sylitol®Compact", atskiedus su 10% „Sylitol®Konzentrat 111".

  Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:
  Visiškai pašalinami mechaniškai arba nubeicuojami, paviršiai kruopščiai nuvalomi. Nuvalyti, mažai sugeriantys paviršiai gruntuojami „Sylitol®Compact". Nuvalyti, stipriai sugeriantys paviršiai gruntuojami „Sylitol®Konzentrat 111”.

  Klijinių dažų sluoksniai:
  Nuplaunami iki grunto. Gruntuojama „Caparol - Tiefgrund TB”.

  Pelėsių apnašomis aptekę paviršiai:
  Pelėsių apnašos nuvalomos šlapiuoju būdu. Paviršiai nuplaunami „Capatox” arba „FungiGrund" ir paliekami gerai išdžiūti. Ar reikia gruntavimo nusprendžiama įvertinus paviršiaus rūšį ir savybes. Stipriai apsinešusioms vietoms naudojami Caparol „Indeko-W",
  „Malerit-W" arba „Fungitex-W".

  Paviršiai su prasimušusiomis druskomis:
  Dengiant paviršius su prasimušusiomis druskomis, nesuteikiama garantija dėl ilgalaikio dangos patvarumo arba druskos prasimušimų užkirtimo.

  Dengimo būdas

  „Sylitol®Compact” dengiamas teptuku, voleliu arba purškiamas.

  Beoris purškimas:
  Purškimo kampas:  50°
  Purkštukai: 0,027-0,031"
  Slėgis: 150-180 bar
  Prieš purškiant gerai išmaišyti, perkošti. Dėl kvarco dalelių greičiau dyla purškimo technika.

  Sluoksnių sandara

  Gruntuojant ir dengiant tarpinį bei baigiamąjį sluoksnį, „Sylitol®Compact” skiedžiamas iki 5% „Sylitol®Konzentrat 111”.
  Stipriai ir nevienodai sugeriantys pagrindai prieš tai gruntuojami šepečiu, gausiai įtrinant, „Sylitol®Konzentrat 111”, atskiestu vandeniu santykiu 2:1.

  Sąnaudos

  Ant lygių paviršių vienam darbo ciklui – 200-250 ml/m2. Faktūriniams pagrindams ir smulkiagrūdiems plastiškiems paviršiams tinko reikia atitinkamai daugiau.

  Dengimo sąlygos

  Žemiausia temperatūra apdorojimui ir džiūvimui:
  Turi būti ne žemesnė kaip + 8°C.
  Negalima dengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, lyjant, pučiant stipriam vėjui, esant dideliam oro drėgnumui. Saugokitės nakties šalnų.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Tarp atskirų sluoksnių dengimo turi praeiti ne mažiau kaip 12 val. Kai oras vėsesnis ir drėgnesnis, džiūvimo laikas atitinkamai ilgesnis. Vidaus patalpose po darbo būtina pasirūpinti gera ventiliacija.

  Įrankių plovimas

  Baigus darbus tuoj pat nuplauti vandeniu, o prireikus ir skalavimo priemonėmis. Dirbant, pertraukų metu įrankius palikti dažuose arba vandenyje.

  Nuorodos

  Kad dengiant didelius plotus nebūtų sandūrų, denkite vienu mostu užgriebdami už ką tik padengto ploto. Netinka horizontaliems paviršiams, kuriuos veikia vandens apkrova. „Caparol - Tiefgrund TB” naudojant patalpose, gali atsirasti būdingas tirpiklio kvapas, todėl gerai jas vėdinkite. Patalpose, kuriose keliami dideli reikalavimai, naudokite silpno kvapo, be aromatinių angliavandenilių „AmphiSilan - Putzfestiger”. Spalvoti „Sylitol®Compact" paviršiai gali pasidaryti debesuoti (nelygios spalvos). Norint šį reiškinį pašalinti, siūloma šias vietas padengti norima „Sylitol®Finish" spalva.
  Paviršiaus pataisytų vietų žymės priklauso nuo daugybės veiksnių ir yra neišvengiamos (BFS matmena Nr. 25). 

  Ant gipsinių glaistų gali pakisti spalva. Padengus tarpinį sluoksnį „Caparol Haftgrund" spalvos pakitimo rizika sumažėja.

  Suderinamumas su kitomis dažymo priemonėmis:
  Norint išlaikyti specifines gaminio savybes, „Sylitol®Compact" nereikia maišyti su kitais gaminiais.

  Apdengimo priemonės:
  Apie dažomus paviršius kruopščiai apdengiami aplinkiniai daiktai, ypač iš stiklo, keramikos, lakuoti paviršiai, klinkeris, natūralus akmuo, metalas, taip pat natūrali arba dažyve dengta mediena. Dažų tiškalai iškart nuplaunami vandeniu. Pučiant dideliam vėjui, pastoliai apdengiami brezentu.

  Konstrukcinės priemonės:
  Išsikišusios dalys, pvz. karnizai, palangės, atbrailos ir kt., turi būti kvalifikuotai apdengtos (kad nesusiteptų arba neperdrėktų siena).

  Ekspertizė

  • „Sylitol®Compact" bandymų protokolas apie vandens garų difuzijos srovės tankį, vandens pralaidumo normas ir organinių medžiagų kiekį.

  Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Saugoti nuo vaikų. Šlifuojant naudoti filtrus P2. Darbo metu pasirūpinti geru vėdinimu, vengti valgyti, gerti bei rūkyti. PATEKUS Į AKIS, ANT ODOS tuoj pat gerai nuplauti vandeniu. Neišleisti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Panaudojus įrankius tuoj pat nuplauti vandeniu ir muilu. Medžiaga labai šarmiška, todėl purškiant saugoti akis ir odą. Aplink dengiamus plotus  rūpestingai apdengti. Aptaškius lako, stiklo, keramikos, metalo, akmens paviršius nedelsiant nuplauti. Tikslesni duomenys- žr. Saugos lapus.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senos emalės/ dažų liekanos, sausi – kaip statybos, griovimo atliekos arba buitinės šiukšlės.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Šio produkto (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šiame produkte yra iki 10 g/l LOJ.

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-SK01

  Sudėtinių medžiagų deklaracija

  Skystasis stiklas, polistireno akrilo derva, titano dioksidas, silikatai, kalcio kabonatas, vanduo,  priedai.

  Techninė konsultacija

  Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų paruošimo šioje technineje informacijoje aptarti neįmanoma.
  Dengiat pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis i mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

  Klientų aptarnavimo centras

  Tel.: 8 5 2602015
  Faks: 8 5 2639283
  info@caparol.lt

  Brandenburgo vartai Berlyne