Caparol Acryl-Fassadenweiss

Matiniai, gerai dengiantys, lengvai užpildantys fasadiniai dažai

Paskirtis

Užpildantys, nuo agresyvių atmosferos medžiagų fasadus apsaugantys fasadiniai dažai. Užpildo ir vizualiai išlygina netolygiai nugramdytą tinką.

Savybės

  • Skiedžiami vandeniu, nekenkia aplinkai, silpno kvapo.
  • Atsparūs oro veiksniams.
  • Hidrofobiški pagal DIN 4108.
  • Gerai užpildantys.
  • Lengvai dengiami.
  • Atsparūs šarmams, todėl nenuplaunami muilu.

Pagrindinė medžiaga

Sintetinės medžiagos dispersija pagal DIN 55945.

Pakuotė/indų talpa

5 l, 12,5 l

Spalvos

Balti.
Spalvinama „AmphiColor Vollton – und Abtönfarben" arba „CaparolColor Vollton- und Abtönfarben" spalvinamaisiais dažais. Spalvinant patiems, kad nebūtų atspalvio skirtumo, dažus sumaišyti vienus su kitais, kol bus gautas reikiamas dažų kiekis. Spalvinimo klaidą greičiau atpažinsite, jei prieš dažydami padengsite bandomąjį plotą.
Greta esantiems paviršiams reikia naudoti tik vienos partijos dažus. Žėrinčių, sodrių spalvų dažai dengia blogiau, todėl rekomenduojame paviršių pirmiausia padengti baltais, pastelinių spalvų dažais. Gali prireikti antro dengiamojo sluoksnio.
Spalvos atsparumas pagal BFS atmeną Nr. 26
Klasė: C
Grupė: 1-3, priklausomai nuo spalvos.

Blizgesio laipsnis

Matinis, G3

Laikymas

Vėsiai bet ne šaltyje.

Techniniai duomenys

Parametrai pagal DIN EN 1062:

Didžiausias grūdelių dydis

< 100 µm , S1

Tankis

apie 1,5 g/cm3

Sausojo sluoksnio storis

100–200 µm, E3

Vandens skvarbos norma

(w-dydis): > 0,5 [kg/(m2· h0,5)] (aukšta), W1

Vandens garų pralaidumas sd reikšmė

(sd-dydis): < 0,14 m (aukšta), V1
Nuspalvintų dažų techniniai parametrai gali skirtis.

Nuorodos

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija „Paskirties apibrėžtis"
1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk. nuorodų.

Pagrindo paruošimas

PII ir PIII skiedinių grupės tinkai/mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1 1,5 N/mm2
Naujas tinkas, kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, dengiamas po 2 sav.
Nepalankiomis oro sąlygomis, pvz., pučiant vėjui arba lyjant, tinkas nedengiamas ilgiau. Papildomai nugruntavus  „CapaGrund Universal", sumažėja PII arba PIII tinko grupės  šarminių viršutinių tinkų kreidėjimo grėsmė, todėl dengti galima jau po 7 dienų.
Seni tinkai: naujai nutinkuotos vietos turi būti gerai surištos ir išdžiūvusios. Stambiai porėti, įgeriantys, truputį byrantys tinkai gruntuojami „OptiGrund" arba „CapaSol" gruntu. Stipriai byrantys, tepantys tinkai gruntuojami „Dupa-grund". PII skiedinių grupės mineraliniai lengvieji tinkai dengiami „Sylitol" arba „AmphiSilan" gaminiais.

Betonas
Betono paviršiai, padengti nešvarumų apnašomis arba dulkių sluoksniu, nuvalomi mechaniškai arba vandens srove su slėgiu laikantis instrukcijų. Silpnai įgeriantys arba lygūs paviršiai gruntuojami „CapaGrund Universal". Stambiai porėti, šiek tiek byrantys arba įgeriantys paviršiai gruntuojami „OptiGrund" Tepantys paviršiai gruntuojami „Dupa-grund".

Cementu surištos medžio drožlių plokštės
 
Labai šarminės cementu surištos medžio drožlių plokštės, kad neimtų kreidėti, gruntuojamos „Disbon 481 EP-Uniprimer".

Plytų apdailos mūras

Dažyti tinka tik šalčiui atsparios fasadinės plytos arba klinkeris be intarpų. Mūras turi būti be plyšių, sausas ir be druskų. Gruntuojama „Dupa-grund". Jei tarpiniame sluoksnyje atsiranda rusvų dėmių, dengiama bevandeniais fasadiniais dažais „Duparol".

Apkrovą išlaikantys emalių arba dispersinių dažų sluoksniai

Blizgūs paviršiai ir emalių sluoksniai pašiurkštinami. Nešvarūs, tepantys seni dažų sluoksniai nuvalomi slėgine vandens srove pagal įstatymines normas. Gruntuojama „CapaGrund Universal". Valant kitais būdais: plaunant, valant šepečiu, purškiant, gruntuojama „Dupa-grund".

Apkrovą išlaikantys sintetinės dervos tinko sluoksniai
Senas tinkas nuvalomas tinkamais metodais. Valant drėgnuoju būdu, prieš dengiant paviršiai turi gerai išdžiūti. Gruntuojama „CapaGrund Universal". Naujas tinkas dengiamas be paruošiamojo apdorojimo.

Seni, apkrovą išlaikantys silikatinių dažų ir tinkų sluoksniai

Dengiama „Sylitol" arba „AmphiSilan" gaminiais.

Apkrovos neišlaikantys, mineralinių dažų sluoksniai

Nušlifuojama, nuvaloma šepečiu, nugramdoma, nuplaunama slėgine  vandens srove (laikantis įstatyminių normų)  arba kitomis tinkamomis priemonėmis. Valant drėgnuoju būdu, paviršiai prieš dengiant gerai išdžiovinami. Gruntuojama „Dupa-grund".

Apkrovos neišlaikantys emalės, dispersinių dažų arba dispersinio tinko
sluoksniai
Nušlifuojama, nuvaloma šepečiu, nugramdoma, nuplaunama karšto vandens srove su slėgiu (laikantis įstatyminių normų)  arba kitomis tinkamomis priemonėmis. Silpnai įgeriantys arba lygūs paviršiai gruntuojami „CapaGrund Universal". Tepantys, byrantys, įgeriantys paviršiai gruntuojami „Dupa-grund".

Pramonės teršalų arba suodžių užteršti paviršiai

Dengiami bevandeniais fasadiniais dažais  „Duparol".

Pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnikti paviršiai

Dengiami fungicidiniais ir algicidiniais specialiais fasadiniais dažais „Amphibolin-W".
Įtrūkę tinko arba betono paviršiai
Dengiami „Cap-elast".

Nedažytas silikatinių plytų mūras

Dengiamas „Sylitol" arba „AmphiSilan" gaminiais.

Paviršiai su prasimušusiomis druskomis

Prasimušusios druskos nuvalomos sausu šepečiu. Gruntuojama „Dupa-grund". Dengiant paviršius su prasimušusiomis druskomis, negarantuojama, kad sluoksnio sukibtis bus ilgalaikė ar prasimušusios druskos bus surištos ilgam. 

Defektai

Maži defektai pataisomi ir užglaistomi „Caparol Fassaden-Feinspachtel".
Dideli trūkumai (iki 20 mm) ištaisomi „Histolith Renovierspachtel".
Užglaistytos vietos nugruntuojamos.

Dengimo būdas

Dengiama teptuku, voleliu ir purkštuvais.

Beoriais purkštuvais

Purškimo kampas 50°
Purkštukas 0,021-0,027"
Purškimo slėgis 150-180 bar

Sluoksnių sandara

Grunto ir tarpinis sluoksniai
„Acryl-Fassadenweiß", atskiedus iki 5% vandens. Įmaišius iki 5 % „CapaSol”, dažniausiai galima atsisakyti atskiro gruntinio sluoksnio.
 
Baigiamoji danga
„Acryl-Fassadenweiß".

Sąnaudos

Dengiant lygius paviršius, sunaudojama apie 150-200 ml/m2 vienam sluoksniui, dengiant šiurkščius – atitinkamai daugiau. Kiek reikės dengiant tamprius sluoksnius, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Dengimo ir džiūvimo temperatūra
Pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 4-6 val. ir galima vėl dengti. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po maždaug 3 dienų. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

Nuorodos

Dengiant beoriu purkštuvu, dažus reikia gerai išmaišyti ir perkošti. Kad nebūtų sandūrų, dengiama užgriebiant už ką tik padengto, dar drėgno ploto. Netinka horizontaliems paviršiams, kuriuos veikia vandens apkrova.

Fasadų paviršius, dėl objekto sąlygų arba natūralių oro veiksnių veikiamus didesnės drėgmės apkrovos negu įprastai, gali apnikti pelėsiniai grybai ir dumbliagrybiai. Todėl tokiems paviršiams rekomenduojame specialius produktus, pvz., „ThermoSan NQG", „Amphibolin-W" arba „Duparol-W". Šiuose produktuose yra veikliųjų medžiagų, lėtinančių pelėsinių grybų ir dumbliagrybių augimą.

Kai tankius, vėsius arba dėl atmosferos veiksnių įtakos lėčiau džiūstančius pagrindus veikia drėgmės apkrova (pvz., lietus, rasa, rūkas), ant paviršiaus gali atsirasti gelsvų, skaidrių, šiek tiek blizgių, lipnių pagalbinių medžiagų nuobėgų pėdsakų. Šios pagalbinės medžiagos yra tirpios vandenyje, todėl po daugkartinio lietaus pačios nusiplauna. Tai išdžiūvusio sluoksnio kokybei įtakos neturi. Jei tokį paviršių su lipniomis nuobėgomis prireikia dengti nedelsiant, tada tuos nuobėgų pėdsakus reikia sudrėkinti, šiek tiek palaukti ir visiškai nuplauti. Papildomai nugruntuojama „CapaGrund Universal".  Dengiant fasadus normaliomis klimato sąlygomis, tokių nuobėgų pėdsakų neatsiranda.

Pataisytos vietos išryškėja ir tampa matomos dėl daugelio priežasčių, todėl jos neišvengiamos (žr. atmeną Nr. 25).

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Dengimo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Dirbant su medžiaga nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant praplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Naudoti A2/ P2 kombifiltrus.
Sudėtyje yra 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-Metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.
Žr. saugos duomenis.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senų dažų, lako likučiai, sudžiūvę – kaip statybos, griovimo arba buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiam gaminiui (A/c kateg.): 40 g/l (2010).  
Šiame gaminyje yra iki 20 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ).

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF02

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, plėvėdaris, priedai, konservuojamosios medžiagos (Metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas