caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/79946/LACU000060_EXL_AcrylFassadenfarbe_10_L_XR.png

AcrylFassadenfarbe

Mineraliniams pagrindams dengti atmosferos veiksniams atspariais sluoksniais išorėje.

Paskirtis

Atmosferos veiksniams atsparūs, ekologiški dispersiniai dažai fasadams, dažant tiek baltai , tiek spalvotai.

Savybės

  • Ekologiški.
  • Skiedžiami vandeniu.
  • Lengvai dengiami.
  • Atsparūs atmosferos veiksniams.
  • Vandens skvarba (1 klasė pagal DIN EN 1062-3).
  • Labai difuziški (1 klasė pagal DIN EN 1062-2).
  • Gera dengiamoji geba (3 klasė pagal DIN EN 13300, kai išeiga 7 m2/l).

Pagrindinė medžiaga

Sintetinės dervos dispersija

Pakuotė/indų talpa

1 bazė: 5 l 
3 bazė: 9,4 l prieš nuspalvinant

Spalvos

1 bazė: balta 
3 bazė: skaidri, naudoti tik prieš tai nuspalvinus

„Caparol AcrylFassadenfarbe" dažai spalvinami mašinomis „ColorExpress" sistema, gali būti spalvinami įprastiniais spalvinamaisiais dispersiniais dažais (pvz., „Caparol Color"), spalvinimo koncentratais ir spalvinimo pastomis gaunami pasteliniai atspalviai.

Spalvinant patiems, reikiamą dažų kiekį reikia sumaišyti iškart, kad nebūtų atspalvio skirtumų.

Blizgesio laipsnis

Matiniai.

Laikymas

Vėsiai, sausai, bet ne šaltyje, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Nepraimti indai sandėliuojami 2 metus.

Tankis

apie 1,55 g/ml.

Nuorodos

Tonuojant gali atsirasti neatitikimų su techniniais duomenimis.

Tinkami pagrindai

Mineraliniai pagrindai: kalkių cemento tinkas, gipso tinkas, smiltainis, plytos, betonas.

Pagrindo paruošimas

Slėgine vandens srove arba sausai mechaniškai nuolajos kryptimi visiškai pašalinamos samanos, dumbliai, nuo atmosferos veiksnių poveikio atpleišėję sluoksniai ir nešvarumų apnašos. Nuvalytas pagrindas turi būti tvirtas, švarus, išlaikyti apkrovą ir be sukibtį mažinančių dalelių.

PII ir PIII skiedinių grupės tinkai:

Naujas tinkas paliekamas nedažytas 2-4 sav. Naujai užtinkuotos vietos turi būti gerai surištos ir išdžiūvusios. Stambiai akyti, sugeriantys, truputį byrantys tinkai gruntuojami „CapaSol LF" arba „OptiGrund". Stipriai byrantys, tepantys tinkai gruntuojami „Dupagrund".

Betonas:

Betono paviršiai su nešvarumų apnašomis arba dulkių sluoksniu nuvalomi mechaniškai arba vandens srove su slėgiu laikantis instrukcijų.
Silpnai sugeriantys arba lygūs paviršiai gruntuojami „CapaGrundUniversal". Stambiai akyti, sugeriantys pagrindai gruntuojami „CapaSol".Teplios vietos gruntuojamos „Dupagrund".

Plytų mūras:

Dažyti tinka tik šalčiui atsparios fasadinės plytos arba klinkeris be intarpų. Mūras turi būti be plyšių, sausas ir be druskų. Gruntuojama „CapaSol LF", o dar geriau nugruntuoti- „Dupa-grund".

Apkrovą išlaikantys lako arba dispersinių dažų sluoksniai:

Blizgūs paviršiai ir lako sluoksniai pašiurkštinami.
Nešvarūs, birūs seni dažų sluoksniai nuvalomi slėgine vandens srove pagal įstatymines normas. Gruntuojama „Caparol AcrylFassadenfarbe", atskiedus iki 10% vandens, arba gruntuoti „Capagrund". Valant kitais būdais (plaunant, valant šepečiu, purškiant) gruntuojama „Dupa-grund".

Apkrovos neišlaikantys, mineralinių dažų sluoksniai:

Visiškai pašalinami nušlifuojant, nuvalant šepečiu, nugramdant, slėgine vandens srove, laikantis įstatyminių normų, arba kitomis tinkamomis priemonėmis. Valant šlapiu būdu, paviršiai prieš dengiant gerai išdžiovinami. Gruntuojama „Dupa-grund".

Apkrovos neišlaikantys lako, dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko sluoksniai:

Visiškai nuvalomi laikantis tinkamų metodų, pvz. mechaniškai arba nugramdomi ir nuplaunami aukšto slėgio vandens srove, laikantis įstatyminių normų.

Pelėsinių grybų, samanų arba dumbliagrybių apnikti paviršiai:

Pelėsinius grybus, samanas arba dumbliagrybius nuvalyti mechaniškai arba slėginio vandens srovėmis laikantis įstatyminių potvarkių. Paviršius nuplauti „Capatox" ir gerai išdžiūvus padengti „Duparol-W".

Paviršiai su prasimušusiomis druskomis:

Prasimušusios druskos pašalinamos sausu šepečiu. Gruntuojama „Dupa-grund”. Dengiant paviršius su prasimušusiomis druskomis, negarantuojama ilgalaikė sluoksnio sukibtis arba prasimušusių druskų surišimas.

Trūkumai:

Dideli trūkumai (iki 20 mm) ištaisomi „Capalith-Fassadenspachtel P".
Maži trūkumai pataisomi ir užglaistomi „Capalith-Fassadenfeinspachtel P". Užglaistytos vietos nugruntuojamos „CapaSol LF".

Medžiagos paruošimas

Prieš naudojant gerai išmaišyti.

Dengimo būdas

Dengiama teptuku, voleliu arba purkštuvu.

Skiedimas

Jei reikia, atskiesti iki 5 % vandens.

Sluoksnių sandara

  • Grunto sluoksnis:  „CapaSOL LF".
  • Tarpinis sluoksnis: „Caparol AcrylFassadenfarbe" atskiedžiant ne daugiau kaip 10% vandens.
  • Viršutinis sluoksnis:  „Caparol AcrylFassadenfarbe" atskiedžiant ne daugiau kaip 5% vandens.

Sąnaudos

Dengiant lygų pagrindą, sunaudojama apie 150 ml/m2 vienam sluoksniui, dengiant šiurkštų – atitinkamai daugiau.
Tikslias sąnaudas nustatyti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Dengiant pagrindo ir aplinkos temperatūra negali būti žemesnė nei +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta ir jį vėl galima dengti po 4-6 val. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą maždaug po 3 dienų.
Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Nuorodos

Kad nebūtų sandūrų, dengiama vienu mostu šlapiu ant šlapio, užgriebiant už ką tik padengto ploto. Netinka dengti horizontaliems paviršiams, kuriuos veikia vandens apkrova.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų.  Patekus į akis tuoj pat nuplauti vandeniu. Purškiant neįkvėpti išpurškiamųjų dalelių. Neišleisti į kanalizaciją, vandens telkinius ir saugoti, kad nesusigertų į žemę.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik tušti indai. Nesukietėję likučiai sutvarkomi kaip  dažai vandens pagrindu, sukietėję - kaip sukietėję dažai arba buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Maksimalus lakiųjų organinių junginių kiekis šiame gaminyje-15 g/l (pagal leidžiamą 40 g/l kiekį gaminys priskiriamas A/C  kategorijai).

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Sintetinė derva, pigmentai, mineraliniai užpildai, vanduo,  priedai, konservantai.

Techninė konsultacija

Ši techninė atmena parengta remiantis naujausiais technikos laimėjimas ir firmos patirtimi. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai gali būti labai įvairūs, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui konkrečiu atveju. Išleidus naują leidimą, šis spaudinys nebegalioja.

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Informacija