Duparol

Matiniai fasadiniai dažai su tirpikliais, skirti specialiai betonui ir pluoštiniam cementui. Produktas tinka probleminiams paviršiams.

Paskirtis

Paviršiams, kuriuos reikia gerai apsaugoti nuo atmosferos  veiksnių poveikio, specialiai betonui ir pluoštiniam cementui, labai gera apsauga nuo agresyvių oro teršalų.
„Duparol-W” sudėtyje yra veikliųjų medžiagų prieš pelėsį ir dumbliagrybius.

Savybės

 • Atsparūs atmosferos veiksniams
 • Hidrofobiški pagal DIN 4108
 • Be įtempio
 • Atsparūs šarmams
 • Atsparūs šalčiui sandėliuojant ir darbo metu

Pagrindinė medžiaga

Polimerinė derva

Pakuotė/indų talpa

 • Duparol: 12,5 l
 • Duparol-W: 12,5 l

Spalvos

Balta
„Duparol-W” gali būti balti arba tonuoti pastelinėmis spalvomis. „Duparol” spalvinami gamykloje. Jei pasirenkamas ryškus atspalvis (šviesio koeficientas < 70), paviršių prieš tai reikia padengti tos pačios spalvos „Dupa-Haftgrund” arba „CapaGrund Universal” gruntiniais dažais. Norint išvengti spalvinimo klaidų, prieš dengiant būtina patikrinti spalvos tikslumą. Greta esantiems paviršiams naudoti tik vienos partijos dažus.
Taisant sodrių spalvų pagrindus, gali atsirasti atspalvių nuokrypių. Esant reikalui, taisymo medžiagai reikia suteikti atspalvį. Žėrinčių, sodrių spalvų dažams būdinga ne tokia gera dengiamoji geba, todėl  rekomenduojama paviršių iš pradžių padengti pastelinių spalvų dažų sluoksniu (baltos spalvos pagrindu). Prireikus, dengti antrą sluoksnį.

Spalvos atsparumas pagal BFS atmeną Nr. 26:
„Duparol” ir „Duparol-W”:
Klasė: A
Grupė: 1–3, priklausomai nuo atspalvio

Blizgesio laipsnis

Matiniai

Techniniai duomenys

Parametrai pagal DIN EN 1062:

Didžiausias grūdelių dydis

< 100 µm, S1

Tankis

apie 1,2–1,4 g/cm3

Sausojo sluoksnio storis

100 – 200 µm, E3

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdCO2

> 50 m, C

Vandens skvarbos norma

(w-reikšmė): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (žemas), W3

Vandens garų pralaidumas sd reikšmė

(sd-reikšmė): ≥ 1,4 m (žemas), V3. Nuspalvinus galimi nuokrypiai nuo techninių parametrų.

Papildomi produktai

Dupa-Haftgrund

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB dalies C, DIN 18 363, 3 pastr. nuorodų.

Pagrindo paruošimas

Išorės paviršiai
PII ir PIII skiedinio grupių tinkas/mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1 yra ne mažesnis kaip 1,5 N/mm2

Nauji tinko paviršiai

dengiami po pakankamos prastovos, dažniausiai po 2 savaičių, kai temperatūra apie 20 ºC ir santykinis oro drėgnumas 65%. Esant nepalankioms oro sąlygoms, pvz., pučiant stipriam vėjui, lyjant, prastova turi būti žymiai ilgesnė.

Senas tinkas
pertinkuotos vietos turi būti gerai surištos ir išdžiūvusios. Stambiai akyti, įgeriantys, silpnai byrantys tinko paviršiai gruntuojami „OptiGrund E.L.F.". Stipriai byrantys, tepantys tinko paviršiai gruntuojami „Dupa-grund". PII skiedinio grupės mineralinis lengvasis tinkas dengiamas „Sylitol®” arba „AmphiSilan” gaminiais. 

Betonas
betono paviršiai su nešvarumų apnašomis arba grūdėtu sluoksniu nuvalomi mechaniškai arba slėgine vandens srove, laikantis šalyje galiojančių teisės aktų. Silpnai įgeriantys arba lygūs paviršiai gruntuojami „CapaGrund Universal”. Stambiai akyti, lengvai byrantys ar įgeriantys paviršiai gruntuojami „OptiGrund E.L.F." Tepantys paviršiai gruntuojami „Dupa-grund”.

Pluoštinio cemento plokštės (su asbesto pluoštu ir be jo):
laikytis BFS atmenos Nr. 14 nuorodų. Dengiant asbestcemenčio plokštes, laikytis TRGS 519.  Gruntuoti paviršių vadovaujantis TI Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas″. Pavienės plokštės apdorojamos ir iš galinės bei briaunų pusių. Dažant naujas, stipriai šarmines pluoštinio cemento plokštes, siekiant, kad neprasimuštų kalkės, gruntuojama „Disbon 481 EP-Uniprimer”.

Cementu surištos medžio drožlių plokštės:
kad dėl didelio cementu surištų medžio drožlių plokščių šarmingumo  neprasimuštų kalkės, gruntuojama „Disbon 481 EP- Uniprimer”.

Silikatinių plytų mūras:
dažyti galima tik šalčiui atsparias išorines plytas, klinkerį, kuriose nėra migruojančių ir dažančių intarpų. Paviršius turi būti be plyšių, sausas ir be druskų. Gruntuojama „Dupa-grund”.

Apkrovą išlaikantys sintetinės dervos tinko sluoksniai:

tinkamais metodais nuvalomas senas tinkas. Jei valoma šlapiu būdu, paviršius turi gerai išdžiūti. Gruntuojama „CapaGrund Universal”. Naujai nutinkuotus paviršius dengti be paruošimo.

Apkrovą išlaikantys emalinių ir dispersinių dažų sluoksniai:
blizgūs ar emaliniais dažais dažyti paviršiai pašiurkštinami. Nešvarūs, kreidinantys seni dažų sluoksniai valomi aukšto slėgio vandens srove,  laikantis nacionalinės teisės aktų. Gruntuojama „CapaGrund Universal”. Nuvalius kitu metodu (nuplovus, nuvalius šepečiu, nupurškus), gruntuojama neatskiestu „Dupa-grund”.

Seni, apkrovą išlaikantys silikatiniai dažai ir tinkas: 

dengti „Sylitol®” arba „AmphiSilan” produktais.

Apkrovos neišlaikantys, mineralinių dažų sluoksniai:
visiškai pašalinami  nušlifuojant, nuvalant šepečiu, nugramdant, aukšto slėgio vandens srove, laikantis nacionalinės teisės aktų, arba kitais tinkamais metodais. Jei valoma šlapiu būdu, paviršius paliekamas gerai išdžiūti. Gruntuojama „Dupa-grund”.
Apkrovos neišlaikantys emalės, dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko sluoksniai: 
taikant tinkamus metodus visiškai pašalinami, pvz.: mechaniškai arba nubeicuojami ir nuplaunami aukšto slėgio karšto vandens srove, laikantis nacionalinės teisės aktų. Silpnai įgeriančius, lygius paviršius gruntuoti „CapaGrund Universal”. Stipriai įgeriantys, byrantys, tepantys paviršiai gruntuojami „Dupa-grund”.

Pramoniniais teršalais arba suodžiais užteršti paviršiai:

Tinkamais metodais nuvalyti: mechaniškai, aukšto slėgio karšto vandens srove ar tiesiog vandens srove, laikantis nacionalinės teisės aktų. Gruntinis sluoksnis dengiamas atsižvelgiant į pagrindo rūšį ir savybes.

Paviršiai su pelėsio, samanų arba dumblių apnašomis:
pelėsius ir dumblius nuplauti vandens srove, laikantis nacionalinės teisės aktų. Šiuos plotus dar kartą nuplauti „Capatox” arba „FungiGrund”. Gerai nudžiūvus paviršiui, siekiant  išvengti dumblių ir pelėsinių grybų apnikimo, rekomenduojama padengti „Duparol-W”.


Tinko ir betono paviršiai su plyšiais:
dengiami „Cap-elast”.

Nedažytas silikatinių plytų mūras
dengiamas „Sylitol®" arba „AmphiSilan" produktais.

Paviršiai su prasimušusiomis druskomis:
prasimušusios druskos nutrinamos sausu šepečiu ir pašalinamos. Gruntuojama „Dupa-grund”. Dengiant paviršius su prasimušusiomis druskomis negarantuojama ilgalaikė sluoksnio sankiba arba prasimušusių druskų surišimas.

Trūkumai:
maži defektai ištaisomi „Caparol Fassaden-Feinspachtel”. Dideli defektai (iki 20 mm) taisomi „Histolith-Renovierspachtel”. Nuglaistytos vietos nugruntuojamos.

Vidaus paviršiai:

vidaus paviršiams naudoti bevandenius, bekvapius „greito remonto” dažus „Dupa-inn”.

Dengimo būdas

Dengti tirpikliams atspariais teptukais arba voleliais.

Sluoksnių sandara

Balti ir šviesūs atspalviai, kurių šviesio koeficientas virš 70:
gruntinis, tarpinis sluoksniai dengiami „Duparol” arba „Duparol-W”, neatskiedus.
Viršutinis sluoksnis dengiamas „Duparol” arba „Duparol-W”, neatskiedus.

Atspalviai, kurių šviesio koeficientas žemiau 70:
gruntinis ir tarpinis sluoksniai dengiami  gamykliškai nuspalvintu „Dupa-Haftgrund” ir atskiestu ne daugiau kaip 10 % „Dupa-grund”  arba tokia pat spalva kaip viršutinė danga nuspalvintais gruntiniais dažais  „CapaGrund Universal”. Viršutinis sluoksnis dengiamas neskiestais dažais „Duparol”.

Sąnaudos

Ant lygių paviršių vienam darbo ciklui reikia apie 200 ml/m„Duparol/Duparol-W”. Ant šiurkščių paviršių - atitinkamai daugiau. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą. 

Dengimo sąlygos

Žemiausia temperatūra dengimui ir džiūvimui: 
jei pagrindas sausas ir neapledijęs, galima dengti ir esant šalčiams.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20° C ir santykinis drėgnumas 65%, kitas sluoksnis gali būti dengiamas
po 12 val.  Kai temperatūra žemesnė ir santykinis drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Nuorodos

„Duparol” ir „Duparol-W” nedera nei tarpusavyje, nei su kitomis medžiagomis. 
Kad dengiant neatsirastų sandūrų, dengti "šlapias į šlapią" metodu, vienu mostu užgriebiant už ką tik padengto ploto.
Produktas netinkamas horizontalių paviršių, kurios veikia vandens apkorovos, dengimui. 
Dengiant tamsių spalvų dažus „Duparol" (kurių šviesio koeficientas mažesnis kaip 70) dėl medžiagos grįžtamumo galutinis sluoksnis gali išdžiūti dėmėmis. Dėl šios priežasties, prieš dengiant galutinį  „Duparol" dažų sluoksnį, reikia padengti tarpinį gruntinių dažų sluoksnį „Dupa-Haftgrund" arba „CapaGrund Universal" (baigiamojo sluoksnio spalva).

Tamsių spalvų dažais padengtuose paviršiuose dėl mechaninės apkrovos gali atsirasti šviesių dryžių (rašymo efektas). Tai būdinga visiems matiniams fasadiniams dažams.
Fasadams, kurie dėl objektui būdingų aplinkybių arba dėl natūralių aplinkos sąlygų yra labiau nei įprastai veikiami drėgmės, kyla didesnė pelėsio ir dumbliagrybių apnikimo rizika. Todėl rekomenduojama pažeistas vietas apdoroti specialiu produktu „Duparol-W”. Šio produkto sudėtyje yra veikliųjų medžiagų,  kuriam laikui pristabdančių pelėsio, dumbliagrybių plitimą. Aktyvieji ingredientai suteikia ilgalaikę apsaugą, kurios intensyvumas priklauso nuo objekto sąlygų, pvz. nuo apnikimo lygio, drėgmės poveikio. Apsauga nėra amžina.
„Duparol” ir „Duparol-W” netinka polistireno plokštėms bei šiltinimo sistemoms su polistirenu.
Pataisytų vietų žymės priklauso nuo daugybės veiksnių ir todėl yra neišvengiamos (BFS atmena Nr. 25).

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Degūs garai ir skystis. Sukelia mieguistumą ir galvos svaigimą. Nuodingi vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius neigiamus pakitimus. Užtikrinti, kad nepakliūtų į rankas vaikams. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją, nes gali būti pažeista žarnyno mikroflora.  Gydytojui parodyti produkto pakuotę arba etiketę. Laikyti atokiai nuo karščio/ žiežirbų/ atviros liepsnos/ karštų paviršių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolio. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. Naudoti išorėje arba gerai vėdinamose patalpose. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas gerai vėdinamoje patalpoje.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senų dažų/lako atliekos, sudžiūvę – kaip statybos ir griovimo arba buitinės šiukšlės.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Tokiam produktui (Kat. A/c) ES yra nustatytas ribinis LOJ kiekis - 430 g/l (2010). „Duparol″/„Duparol-W” yra iki 430 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

 • Duparol: M-PL02
 • Duparol-W: M-PL02F

Sudėtinių medžiagų deklaracija

 • Duparol: akrilo derva, titano dioksidas, silikatai, kalcio karbonatas, alifatiniai ir aromatiniai angliavandeniliai, priedai.
 • Duparol-W: akrilo derva, titano dioksidas, silikatai, kalcio karbonatas, alifatiniai ir aromatiniai angliavandeniliai, priedai, plėvelės konservantai (karbendazimas, diuronas, oktilizotiazolinonas)

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenų lapus.

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į "Cparol" atstovus. Atsižvelgę į konkretų objektą, jie suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt