• youtube

Duparol Universal-Fassadenfarbe

Matiniai, turintys tirpiklių fasadiniai dažai, kuriuose vyrauja poliumerizuotoji derva „Pliolite ®” (® apsaugotas prekės ženklas „The Goodyear Tire&Rubber Company”, Akronas, Ohajas, JAV)

  Paskirtis

  Mineraliniams pagrindams, visų rūšių tinkui, klinkeriui, betonui padengti oro veiksniams atspariais, difuziškais fasadų sluoksniais.

  Savybės

  • Atsparūs oro veiksniams.
  • Hidrofobiški.
  • Be įtempimo.
  • Atsparūs šarmams, todėl nenuplaunami muilu.

  Pagrindinė medžiaga

  Polimeruozuotoji derva  „Pliolite ®”.

  Pakuotė/indų talpa

  • Bazė 1: 10 l
  • Bazė 3: 10 l nuspalvinti

  Spalvos

  • Bazė 1 (balti) galima dengti nespalvintus.
  • Bazė 3 (skaidrūs) dengti tik nuspalvintus.

  „Duparol Universal-Fassadenfarbe”  spalvinama „ColorExpres” sistema visais spalvyno atspalviais (bazė 1 su „CapaTint-Paste", bazė 3 su „Capalac-Paste").

  Spalvinant patiems, kad nebūtų atspalvio skirtumo, dažus sumaišyti vienus su kitais, kol bus gautas reikiamas dažų kiekis.

  Blizgesio laipsnis

  Matiniai G3

  Laikymas

  Vėsiai. Indai laikomi sandariai uždaryti, nepraimti indai gali būti sandėliuojami 1 metus.

  Didžiausias grūdelių dydis

  smulkūs (<100 µm) S1

  Tankis

  apie 1,4 g/cm3

  Sausojo sluoksnio storis

  100-200 µm, E3

  Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

  dydis sd=0,16 m (vidutinis), V2

  Vandens skvarbos norma

  dydis w = 0,03 < 0,1 kg/m²h1/2 (žemas), W3

  Nuorodos

  Nuspalvinus, gali atsirasti nuokrypių nuo techninių parametrų.

  Tinkami pagrindai

  Pagrindai turi būti švarūs, sausi ir be sukibtį mažinančių dalelių.
  Mineraliniai, kalkcemenčio tinko, plytų, betono pagrindai. 
  Naujų tinkų nedengti 2 – 4 savaites.
  Nutinkuotos vietos turi būti gerai surištos ir išdžiūvusios.
  Labai akyti,  sugeriantys,  ir truputį birūs paviršiai gruntuojami „CapaSol″.
  Labai birūs tinkuojami su „DupaGrund″.

  Pagrindo paruošimas

  Dumbliai, samanos, atmosferos veiksnių pakenktos, atpleišėjusios dalelės ir nešvarumų apnašos nuvalomos vandens srove su slėgiu arba mechaniškai sausu būdu nutekėjimo kryptimi. Nuvalytas pagrindas turi būti tvirtas, švarus, išlaikantis apkrovą, be birių dalelių ir neapledėjęs.

  Betonas
  Nešvarius, birius betono sluoksnius nuvalyti vandens srove su slėgiu arba mechaniškai sausu būdu, laikantis įstatyminių potvarkių. Silpnai sugeriančius ir lygius paviršius gruntuoti „CapaGrund Universal". Stambiai akytus, gerai sugeriančius sluoksnius- „CapaSol".Birius paviršius nugruntuoti „Dupa-grund".

  Fibrocementinės plokštės (nepadengtos)
  Tankaus paviršiaus, silpnai sugeriančios plokštės gruntuojamos „Dupa-Haftgrund”. Atmosferos veiksnių pakenktos, birios, stipriai sugeriančios plokštės gruntuojamos „Dupa-grund”.
  Užstatytos plokštės apdorojamos kartu su užpakaline puse ir briaunomis. Kad neprasimuštų kalkės, naujos, stipriai šarminės fibrocementinės plokštės gruntuojamos „Disbon 481 EP-Uniprimer”.

  Plytų mūras
  Dengti tinka tik šalčiui atsparios išorinės plytos arba klinkeris be intarpų. Mūras turi būti be plyšelių, sausas ir be druskų. Gruntuojama „Dupa-grund”.

  Apkrovą išlaikantys emalių arba dispersinių dažų sluoksniai
  Blizgūs paviršiai ir emalių sluoksniai pašiurkštinami.
  Nešvarūs, kreidinantys seni dažų sluoksniai valomi vandens srove su slėgiu laikantis įstatyminių potvarkių.
  Gruntuojama „Capagrund”. Valant kitais būdais (nuplaunant, valant šepečiu, nupurškiant), gruntuojama „Dupa-grund”, atskiedus iki 20 % denatūruotu spiritu.

  Apkrovą išlaikantys sintetinės dervos tinko sluoksniai

  Senas tinkas valomas specialiais metodais. Drėgnu būdu nuvalyti paviršiai, prieš juos apdorojant, paliekami gerai išdžiūti. Gruntuojama „CapaGrund Universal”. Naujas tinkas dengiamas be paruošimo.

  Apkrovos neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai
  Visiškai pašalinami nušlifuojant, nuvalant šepečiu, nugramdant, nuplaunant vandens srove su slėgiu, laikantis įstatyminių potvarkių, arba kitomis priemonėmis.
  Drėgnu būdu nuvalyti paviršiai, prieš juos apdorojant, paliekami gerai išdžiūti. Gruntuojama „Dupa-grund”.

  Apkrovos neišlaikantys, emalinių, dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko sluoksniai
  Visiškai pašalinami specialiais metodais, pvz., mechaniškai arba nubeicuojant ir nuplaunant aukšto slėgio karšto vandens srove laikantis įstatyminių potvarkių.
  Silpnai sugeriantys arba lygūs paviršiai gruntuojami „CapaGrund Universal”.
  Tepantys, birūs, sugeriantys paviršiai gruntuojami „Dupa-grund”.

  Pramonės teršalų arba suodžių užteršti paviršiai
  Valomi specialiais metodais, pvz., mechaniškai arba aukšto slėgio karšto vandens srove arba vandens srove laikantis įstatyminių potvarkių.
  Gruntuojama priklausomai nuo pagrindo rūšies ir savybių.

  Pelėsių, kerpių arba samanų apnašos
  Pelėsių grybai, samanų arba kerpių apnašos nuvalomos mechaniškai arba vandens srove su slėgiu laikantis įstatyminių potvarkių. Paviršiai nuplaunami „Capatox” ir gerai išdžiūvus padengiama „Duparol-W”.

  Paviršiai su prasimušusiomis druskomis
  Prasimušusios druskos pašalinamos sausu šepečiu. Gruntuojama „Dupa-grund”.
  Dengiant paviršius su prasimušusiomis druskomis, negarantuojama ilgalaikė sluoksnio sankiba arba prasimušusių druskų surišimas.

  Trūkumai
  Dideli trūkumai (iki 20 mm) ištaisomi „Capalith Fassadenspachtel P”.
  Užglaistytos vietos nugruntuojamos.
  Maži trūkumai pataisomi ir užglaistomi „Caparol Fassaden Feinspachtel”.

  Medžiagos paruošimas

  Prieš naudojant gerai išmaišyti.

  Dengimo būdas

  Dengiama tirpalams atspariais teptukais, voleliais ir
  beoriais purkštuvais:
  purškimo kampas: 50°
  purkštukas:            0,021– 0,026''
  purškimo slėgis:    150 –180 bar

  Skiedimas

  Esant reikalui skiedžiama vaitspiritu arba terpentino pakaitalu.

  Sluoksnių sandara

  Grunto ir tarpinis sluoksniai:
  dengiami „Duparol Universal-Fassadenfarbe", atskiedus iki 5 % vaitspiritu.

  Viršutinis sluoksnis:

  „Duparol Universal-Fassadenfarbe", neatskiedus.

  Sąnaudos

  Dengiant lygius pagrindus, sunaudojama ~ 150 ml/m2, šiurkščius - atitinkamai daugiau

  Dengimo sąlygos

  Aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip -5° C, jei pagrindas yra sausas ir neapledėjęs. Dažus prieš tai pravartu palaikyti 20° C temperatūroje.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai oro temperatūra +20º C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 2-3 val.,  o po 24 val. galima paviršių vėl dengti. Kai temperatūra žemesnė, o oro drėgnumas aukštesnis, džiūvimo trukmė ilgėja.

  Įrankių plovimas

  Panaudoti įrankiai plaunami vaitspiritu arba terpentino pakaitalu

  Nuorodos

  Kad nebūtų sandūrų, dengti nepertraukiamai užgriebiant už dar drėgno ploto.

  Netinka horizontaliems paviršiams, veikiamiems vandens apkrovos.

  Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Indus laikykite sandariai uždarytus, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikykite atokiai nuo ugnies židinių. Nerūkykite. Naudokite tik gerai vėdinamose patalpose. Saugokite, kad dažų nepatektų į akis ar ant odos. Purkšdami, neįkvėpkite išpurškiamųjų dalelių.  Kai ventiliacija nepakankama, užsidėkite dujokaukę. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius arba nesusigertų į žemę.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Indai su likučiais atiduodami į senų emalių surinkimo punktus arba sutvarkomi pagal šalies potvarkius.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Šiai produktų kategorijai (kat. A/C Lb): 430 g/l LOJ (2010).
  Šiame produkte LOJ yra mažiau kaip 329 g/l.

  Sudėtinių medžiagų deklaracija

  Polimeruozuotoji derva „Pliolite ®”, pigmentai, vanduo, priedai, tirpikliai, konservavimo medžiagos.

  Techninė konsultacija

  Ši techninė informacija buvo parengta remiantis naujausiomis technologijomis ir mūsų įgyta patirtimi. Atsižvelgiant į pagrindų bei projektų įvairovę pirkėjas/ vartotojas visuomet privalo patikrinti medžiagos tinkamumą kiekvienam objektui. Išleidus naujesnį techninį aprašymą, šis tampa negaliojantis.

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius,
  Tel. 8 5 2602015,
  Faks. 8 5 2639283,
  El.paštas: info@caparol.lt;
  www.caparol.lt.

  Techninė informacija (TI)

 • Techninė informacija
 • Saugos duomenų lapai (SDA)

 • Saugos duomenų lapai
  • Spausdinti
  • Į viršų