PermaSilan NQG

Elastingi, difuziški fasadiniai dažai silikoninės dervos pagrindu su integruota kvarco gardelių nano technologija. Skirti įtrūkusiems tinkuotiems paviršiams.

Paskirtis

Įtrūkimus uždengiantys, labai gerai vandens garams pralaidūs fasadiniai dažai, skirti įtrūkusiems tinkuotiems paviršiams. Derinant su „FibroSil”, tinka ir giliems įtrūkimams per visą tinko sluoksnį (pagal BFS atmeną Nr. 19). Tinka dengti ant PII ir PIII skiedinių grupių mineralinio tinko, betono, nesutrūkinėjusių elastingų dangų, apkrovą išlaikančių senų dažų sluoksnių ir esamų šiltinimo (WDVS) sistemų.

Savybės

 • Skiedžiami vandeniu, tausoja aplinką, silpno kvapo
 • Atsparūs atmosferos veiksniams
 • Lengvai dengiami
 • Sukuria mineralinio paviršiaus vaizdą
 • Greitai nudžiūsta po lietaus
 • Be tirpiklių
 • Silpno įtempio
 • Elastingi ir šaltyje
 • Mažai termoplastiški
 • Gera sukibtis
 • Uždengia įtrūkimus
 • Atsparūs šarmams
 • „PermaSilan NQG” yra apsaugoti nuo dumbliagrybių ir pelėsinių grybų apnašų

Pagrindinė medžiaga

Silikoninės dervos ir sintetinės medžiagos dispersija pagal DIN 55945.

Pakuotė/indų talpa

 • Standartinė prekė: 12,5 l

 • Pakuotė, skirta spalvinti „ColorExpress”: 5 l, 12,5 l

Spalvos

Balti.

„PermaSilan NQG” dažus galima spalvinti patiems su spalvinamaisiais dažais „AmphiSilan Volltonfarben”.  Spalvinant patiems, visą nuspalvintų dažų kiekį reikia permaišyti tarpusavyje, kad būtų gautas vienodas atspalvis. Perkant 100 l ir daugiau vienos spalvos dažų, galima užsisakyti gamyklinį spalvinimą. 

„PermaSilan NQG” spalvinami automatinėmis spalvinimo  mašinomis „ColorExpress” pagal visus įprastinius spalvynus. Siekiant išvengti galimų spalvinimo klaidų, prieš dažant, būtina patikrinti spalvos tikslumą. Greta esantiems paviršiams naudoti tik vienos partijos dažus. Dažant silpnesnės dengiamosios gebos spalvomis (žėrinčiomis, sodriomis), rekomenduojama pirmiausia  padengti dengiamuoju panašios pastelinės spalvos (baltos spalvos pagrindu) dažų sluoksniu. Prireikus, dengti antrą dengiamąjį sluoksnį.

Spalvos atsparumas pagal BFS atmeną Nr. 26
Klasė: A
Grupė: 1

Blizgesio laipsnis

Matiniai, G3

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Techniniai duomenys

Parametrai pagal DIN EN 1062

Didžiausias grūdelių dydis

< 100 µm, S1

Tankis

apie 1,4 g/cm3.

Sausojo sluoksnio storis

100–200 µm, E3

Vandens skvarbos norma

(w reikšmė): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (žemas), W3

Plyšių klasės

įtrūkimus uždengianti sluoksnių sandara:

2 x 200 ml PermaSilan NQG, klasė: A2 (> 250 µm)
3 x 200 ml PermaSilan NQG, klasė: A3 (> 500 µm)
1 x 700 g FibroSil ir 2 x 200 ml PermaSilan NQG, klasė: A3 (> 500 µm)

Vandens garų pralaidumas sd reikšmė

≥ 0,14  – < 1,4 m (vidutinis), V2
Nuspalvinus galimi nuokrypiai nuo techninių parametrų.

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, sausi, be sukibtį mažinančių dalelių. Laikytis VOB dalies C, DIN 18 363, 3 pastr. nuorodų.

Pagrindo paruošimas

Sandarios išorinės sudėtinės šiltinimo sistemos su viršutine dispersinės dervos, silikoninės dervos ar kalkinio cementinio tinko (PII) danga /mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1 yra ne mažesnis kaip 1,5 N/mm2

Seną tinką tinkamais metodais nuvalyti drėgnuoju būdu. Valant slėgine vandens srove, vandens temperatūra turi būti ne didesnė nei 60ºC, o slėgis ne daugiau nei 60 bar. Nuvalius, palikti gerai išdžiūti. Atsižvelgus į pagrindo savybes bei viršutinio tinko rūšį, dengti „PermaSilan NQG” dažais.

PII ir PIII skiedinio grupių tinkas/mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1 yra ne mažesnis kaip 1,5 N/mm2
Naujai padengtą tinką galima dažyti tik po pakankamos prastovos, paprastai po 2 savaičių, kai temperatūra apie 20°C ir santykinis oro drėnumas 65%. Esant nepalankioms oro sąygoms, pvz., pučant stipriam vėui, lyjant, prastova turi būi žymiai ilgesnė. Papildomai nugruntavus „CapaGrund Universal”, sumažėja šarminio viršutinio PII arba PIII grupės tinko kalkių prasimušmo rizika, todėl galima dengti jau po 7 d. prastovos.

Senas tinkas
Pertinkuotos vietos turi būti gerai surištos ir išdžiūvusios. Gruntuoti „Dupa-grund”, o ant šiltinimo sistemų su PS plokštėmis – „AmphiSilan-Putzfestiger”.

Naujas silikatinis viršutinis tinkas
Dengti produktais iš „Caparol” silikatinių produktų „Sylitol” programos.

Seni silikatiniai dažai ir tinkas
Neatšokusius sluoksnius nuvalyti mechaniškai arba slėginėmis vandens srovėmis, laikantis nacionalinės teisės aktų. Atšokusius, atmosferos veiksnių pažeistus sluoksnius nugramdyti, nušlifuoti, nuskusti. Gruntuoti „AmphiSilan-Putzfestiger”.

Akytasis betonas su apkrovą išlaikančiomis senomis dangomis
Nepažeistus paviršius nuvalyti. Gruntuoti „CapaGrund Universal”.  Jei akytojo betono danga yra pažeista, žr. „Caparol” statinių apsaugos programą.


Betonas
Betono paviršius su nešvarumų apnašomis arba grūdėtu kreidinančiu sluoksniu nuvalyti mechaniškai arba slėgine vandens srove, laikantis nacionalinės teisės aktų. Silpnai įgeriančius arba lygius paviršius gruntuoti „CapaGrund Universal”. Tepančius paviršius nugruntuoti „Dupa-grund”.

Apkrovą išlaikantys dispersinių dažų sluoksniai
Nešvarūs, kreidinantys seni dažų sluoksniai valomi slėginėmis vandens srovėmis, laikantis nacionalinės teisės aktų. Gruntuoti „CapaGrund Universal”.

Valant kitais būdais (plaunant, valant šepečiu, nupurškiant), gruntuojama „Dupa-grund”, o polistireno izoliacines plokštes – „AmphiSilan-Putzfestiger”.Apkrovą išlaikantys, seni elastingi dispersinių dažų sluoksniai, pvz., sena „Cap-elast” danga
Nešvarūs, kreidinantys seni dažų sluoksniai valomi slėginėmis vandens srovėmis, laikantis nacionalinės teisės aktų. Pagrindą palikti gerai išdžiūti. Gruntuoti „CapaGrund Universal".

Apkrovą išlaikantys dispersinio tinko ir silikoninės dervos tinko sluoksniai
Tinkamais būdais nuvalyti seną tinką. Jeigu valoma drėgnuoju būdu, prieš dengiant, paviršių palikti gerai išdžiūti.

Apkrovos neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai
Visiškai pašalinti: nušlifuoti, nuvalyti šepečiu, nugramdyti, nuplauti slėginėmis vandens srovėmis, laikantis nacionalinės teisės aktų, arba kitais tinkamais metodais. Jeigu valoma drėgnuoju būdu, prieš dengiant, paviršių palikti gerai išdžiūti. Gruntuoti „Dupa-grund”.

Apkrovos neišlaikantys dispersinių dažų arba dispersinės dervos tinko sluoksniai
Visiškai pašalinami tinkamais metodais, pvz., mechaniškai arba nubeicuojama ir nuplaunama aukšto slėgio vandens srove, laikantis nacionalinės teisės aktų. Silpnai įgeriantys arba lygūs paviršiai gruntuojami „CapaGrund Universal”. Tepantys, byrantys, įgeriantys paviršiai gruntuojami „Dupa-grund”.

Pramoniniais teršalais arba suodžiais užteršti paviršiai

Nuplauti slėginėmis vandens srovėmis, laikantis nacionalinės teisės aktų, ir palikti gerai išdžiūti. Silpnai įgeriančius arba lygius paviršius gruntuoti „CapaGrund Universal”. Tepančius, byrančius, įgeriančius paviršius gruntuoti „Dupa-grund”,  polistirenines izoliacines plokštes – „AmphiSilan-Putzfestiger”.


Pelėsinių grybų arba dumbliagrybių apnikti paviršiai
Pelėsių ir dumblių apnašas pašalinti drėgnomis srovėmis, laikantis nacionalinės teisės aktų.  Po to paviršių nuplauti „Capatox” arba „FungiGrund” ir palikti gerai išdžiūti. Silpnai įgeriantys arba lygūs paviršiai gruntuojami „CapaGrund Universal”. Tepantys, byrantys, įgeriantys paviršiai gruntuojami „Dupa-grund”, polistireninės izoliacinės plokštės – „AmphiSilan-Putzfestiger”.

Pagrindo sąlygoti įtrūkimai  (statybos techniniai)

Dengiama „Cap-elast”.

Paviršiai su išsikristalizavusiomis druskomis
Išsikristalizavusias druskas nutrinti sausu šepečiu. Gruntuoti „Dupa-grund”. Dengiant paviršius su išsikristalizavusiomis druskomis, nesuteikiama garantija dėl ilgalaikės sluoksnio sukibties arba prasimušusių druskų surišimo.
 
Maži paviršiaus defektai
Nedidelius defektus užtaisyti „Caparol Fassaden-Feinspachtel” fasadiniu glaistu. Didelius defektus (iki 20 mm) užtaisyti „Histolith-Renovierspachtel” glaistu. Užglaistytas vietas nugruntuoti.

Dengimo būdas

Dengti teptuku ir voleliu. Panaudotus įrankius po darbo iš karto išplauti vandeniu.

Sluoksnių sandara

Guntinis  sluoksnis
„Dupa-grund” arba „CapaGrund Universal”, priklausomai nuo pagrindo. Išsamesni duomenys žr., „Tinkami pagrindai ir jų paruošimas”.
 
Tarpinis sluoksnis
Esant tinkuoto paviršiaus įtrūkiams: „PermaSilan NQG”, neatskiedus.
Kai įtrūkiai eina per tinko sluoksnius: grunto ir tarpinis sluoksnis „FibroSil” (laikytis techninės informacijos Nr. 166 nuorodų). Antrą tarpinį sluoksnį dengti „PermaSilan NQG”.
 
Baigiamasis sluoksnis
„PermaSila NQG”, neatskiedus.
Norint, kad būtų uždengti įtrūkiai, tarpinį ir baigiamąjį sluoksnį reikia padengti „PermaSilan NQG”.

Sąnaudos

Dengiant lygius paviršius sunaudojama 200 ml/m2 vienam sluoksniui, grublėtus – atitinkamai daugiau. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Žemiausia temperatūra
Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20 ºC ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 12 val., galima dengti kitą sluoksnį. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovas per 3 d.
Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Nuorodos

Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, tvyrant rūkui, prieš lietų arba nakties šalnas.
Kad nebūtų matomų sandūrų, dengti "šlapias į šlapią" metodu, užgriebiant už ką tik padengto, dar drėgno ploto.
Netinka vandens apkrovos veikiamiems horizontaliems paviršiams. Nenaudoti kalkingiems pagrindams, taip pat lengvajam tinkui. Langų, durų ir palangių prijungties siūles reikia užsandarinti elastinga sandarinimo medžiaga. Šios siūlės yra priskiriamos priežiūros siūlėms, todėl turi būti tinkamai prižiūrimos. Statybos techniniai įtrūkiai gali atsirasti dėl pastato nusėdimo, vibracinių apkrovų, todėl ilgalaikis, nematomas įtrūkių uždengimas dažymo techninėmis priemonėmis nėra įmanomas.

Į „PermaSilan NQG” dažų sudėtį įeina veikliųjų medžiagų, saugančių dangą nuo dumbliagrybių apnašų. Šios veikliosios medžiagos suteikia patvarią, ilgai veikiančią, tačiau laiko atžvilgiu ribotą apsaugą,  kurios efektyvumo trukmė priklauso nuo konkrečių objekto sąlygų, pvz., apnikimo stiprumo ir drėgmės apkrovos. Ilgaamžė apsauga nuo grybų ir dumbliagrybių apnikimo yra neįmanoma. Tamsių spalvų dažais padengtuose paviršiuose dėl mechaninės apkrovos gali atsirasti šviesių dryžių (rašymo efektas). Tai – visų matinių fasadinių dažų savybė.

Kai pagrindai tankūs, vėsūs arba kai dėl atmosferos veiksnių poveikio paviršius džiūsta lėčiau, veikiant drėgmei (lyjant lietui, tvyrant rūkui, esant rasai), ant paviršių gali atsirasti gelsvų, skaidrių, truputį blizgių ir lipnių pagalbinės medžiagos - patako pėdsakų. Ši pagalbinė medžiaga yra tirpi vandenyje, todėl gausiu kiekiu vandens, pvz., daug kartų stipriai palijus, nusiplauna pati. Dėl to išdžiūvusio sluoksnio kokybė nenukenčia. Prireikus dengti nedelsiant, pataką reikia sudrėkinti ir po kurio laiko visiškai nuplauti. Papildomai nugruntuoti „CapaGrund Universal”. Dažant tinkamomis oro sąlygomis,  patako pėdsakų neatsiranda.

Pataisytų paviršiaus  vietų žymės priklauso nuo daugybės veiksnių ir todėl yra neišvengiamos (BFS atmena Nr. 25).

Ekspertizė

 • „PermaSilan NQG” vandens pralaidumas
 • „PermaSilan NQG” vandens garų difuzijos srovės tankis

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti, kad nepatektų į rankas vaikams. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Dengti teptuku arba voleliu.

Sudėtyje yra: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono,  2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas.
Pagal EU reglamentą 528/2012 tai „apdorotas gaminys" (ne biocidinis produktas), sudėtyje yra šių veikliųjų medžiagų: karbendazimo (CAS-Nr. 10605-21-7), izoproturono (CAS-Nr. 34123-59-6), terbutrino ( CAS Nr. 886-50-0), 2- oktil-2H-izotiazol-3-ono ( CAS Nr. 26530-20-1).

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/ lako surinkimo vietas, sudžiūvusius likučius sutvarkyti kaip statybos ir griovimo atliekas arba kaip buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis tokiam produktui (kateg. A/c): 40 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 5 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-SF01F

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, silikoninė derva, titano dioksidas, bario sulfatas,  silikatai, kalcio karbonatas, vanduo, priedai, konservantai (metilizotiazolinonas, benzilizotiazolinonas), plėvelės konservantai (karbendazimas, izoproturonas, oktilizotiazolinonas, terbutrinas).

Išsamesni duomenys

Žr.saugos duomenų lapą.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į „Caparol" atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją. 

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt