caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/185256/055877_LACU000201_MureskoPlus_RU.png

Muresko Plus

Matiniai, sustiprinti siloksanu fasadiniai dažai, atsparūs atmosferos poveikiams ir nešvarumams

Paskirtis

Atstumiantys vandenį, atsparūs nešvarumams fasadiniai dažai su gera apsauga nuo dumblių ir grybelių.

Siloksano priedai užtikrina optimalią apsaugą nuo drėgmės, esant dideliam vandens garų ir pakankamam CO2 laidumui. Dengiant šiurkštų tinką, nelygu skiedimo laipsnis, dažais „Muresko-plus"  galite  „paslėpti" paviršiaus faktūrą arba ją išryškinti.

Savybės

 • Atsparūs atmosferos poveikiams
 • Skiedžiami vandeniu
 • Ekologiški
 • Apsaugo fasadus nuo dumblių ir grybelių
 • Lengva ir patogu dengti
 • Atsparūs šlapiam trynimui
 • Gera apsauga nuo lietaus, atitinka "Vidutinio vandens laidumo” klasę pagal DIN EN 1062
 • Itin difuziški, atitinka DIN EN 1062

Pagrindinė medžiaga

Sintetinė dispersija sustiprinta siloksanu.

Pakuotė/ indų talpa

 • Standartinė pakuotė: 2,5l; 5l; 12,5l
 • ColorExpress pakuotė: 2l; 5l; 10l ir l5l

Spalvos

 • I bazė: balta.
 • III bazė: bespalvė. 

Muresko-plus dažai spalvinami "ColorExpress” sistemos mašinomis I bazės- daugybe pastelinių spalvų, III bazė- tamsiomis spalvomis.

Muresko-plus I bazę galima patiems nuspalvinti "Alpinacolor” arba "AVA” spalvinamaisiais dažais. Kad nesiskirtų atspalviai, iškart sumaišykite reikiamą dažų kiekį. I bazės dažus galima naudoti kaip baltus, III bazės- tik nuspalvintus.

Blizgesio laipsnis

Matiniai.

Laikymas

Laikyti vėsioje, bet ne šaltoje vietoje. Nepraimtos gamintojo pakuotės gali būti laikomos mažiausiai 24 mėn.

Techniniai duomenys

 

Didžiausias grūdelių dydis

< 100 µm, S1

Sausojo sluoksnio storis

100–200 µm, E3

Vandens skvarbos norma

(w-dydis): ≤ 0,2[kg/(m2· h0,5)] (vidutinis) W2

Vandens garų pralaidumas sd reikšmė

(sd-vertė): < 0,15 m (vidutinis), V2

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi.

Pagrindo paruošimas

Nauji ir seni šiltinti fasadai, padengti akriliniais, silikoniniais, silikatiniais dekoratyviniais tinkais arba kalkiniai cementiniai skiediniai ( grupė PII):
senus tinko sluoksnius apdoroti tinkamais metodais.Valant vandeniu maksimali vandens temperatūra 60° C ir 60 bar. slėgis.Nuvalius duoti pakankamai laiko išdžiūti.
Dažus dengti remiantis žemiau išdėstyta rekomendacija.

PII (kalkių ir cemento) ir PIII ( cementiniai) skiedinio grupių tinkai arba silikatinis dekoratyvinis
Naujas tinkas paliekamas neapdorotas 2 sav., po to dažomas esant +20ºC ir 65% santykiniam oro drėgnumui. Esant nepalankioms oro sąlygoms, kaip pvz. stipriam vėjui, lietui, reikia pailginti džiūvimo laikotarpį. Papildomai nugruntavus Caparol Univesal galima sumažinti kalkių išplovimo riziką ir po 7 dienų galima nudažyti.
Seni tinko sluoksniai: remontuotos tinko vietos turi gerai sukibti ir išdžiūti. Labai porėtus, sugeriančius, netvirtus tinko paviršius būtina gruntuoti Opti Grund E.L.F.
Smarkiai bėgantis, tekantis tinkas gruntuojamas Dupa Grund, o ant putplasčiu šiltintų  fasadų gruntuoti AmphiSilan-Putzfestiger.

Aktyvusis betonas su apkrovą išlaikančiu senų dažų sluoksniu:

Nepažeisti paviršiai nuvalomi. Pakenkti oro veiksnių arba stipriai sugeriantys seni dažų sluoksniai gruntuojami "Capagrund Universal”. Pažeistoms akytojo betono dangoms atnaujinti rekomenduojama naudoti "Disbon” gaminius.
Betonas:
Nešvarumų apnašos arba medžiagos likučiai nuo betono paviršiaus pašalinami mechaniškai arba, laikantis įstatymų reikalavimų, vandens srove su slėgiu. Silpnai sugeriantys arba lygūs paviršiai gruntuojami "Capagrund Universal”. Stambiai akyti, šiek tiek byrantys, sugeriantys pagrindai gruntuojami " OptiGrund E.L.F.”. Tepantys paviršiai gruntuojami "Dupa-grund”.

Cementu surištos medžio drožlių plokštės:

Kad dėl didelio cementu surištų medžio drožlių plokščių šarmingumo neprasimuštų kalkės, gruntuojama "Disbon 481 EP-Uniprimer”.

Apkrovą išlaikantys emalių ir dispersinių dažų sluoksniai:

Nešvarūs, tepantys seni dažų sluoksniai, laikantis įstatymų reikalavimų, valomi vandens srove su slėgiu. Gruntuojama "Capagrund” arba "Capagrund Universal".

Apkrovą išlaikantys sintetinės dervos tinko sluoksniai:

Senas tinkas nuvalomas tinkamais metodais. Valant šlapiu būdu, laikantis įstatymų reikalavimų, prieš tolesnį apdorojimą paviršiai gerai išdžiovinami.

Apkrovos neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai:

Pašalinami visiškai nušlifuojant, nuvalant šepečiu, nugramdant, laikantis įstatymų reikalavimų nuplaunant vandens srove su slėgiu arba kitais tinkamais metodais. Valant šlapiu būdu, prieš tolesnį apdorojimą paviršiai gerai išdžiovinami. Gruntuojama "Dupa-grund”.

Apkrovos neišlaikantys, dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko sluoksniai:

Visiškai pašalinami mechaniškai arba nuplaunami aukšto slėgio karšto vandens srove, laikantis įstatymų reikalavimų.
Silpnai sugeriantys arba lygūs paviršiai gruntuojami "Capa-grund Universal”. Tepantys, byrantys, sugeriantys paviršiai gruntuojami "Dupa-grund”.

Pramoniniais teršalais arba suodžiais užteršti paviršiai:

Apdorojama bevandeniais fasadiniais dažais "Duparol”.

Tinko ir betono paviršiai su įtrūkimais:

Dengiama "Cap-elast” arba "PermaSilan".

Paviršiai su prasimušusiomis druskomis:

Prasimušusios druskos nutrinamos sausu šepečiu ir pašalinamos. Gruntuojama "Dupa-grund”.
Dengiant paviršius su prasimušusiomis druskomis, negarantuojama ilgalaikė sluoksnio sankiba arba prasimušusių druskų surišimas.

Nedideli defektai:

Nedideli dažomo paviršiaus defektai užtaisomi "Caparol Fassaden-Feinspachtel” arba "Histolith- Renovierspachtel". Dideli defektai (iki 20 mm) taisomi "Capalith-Fassadenspachtel P”. Nuglaistytos vietos nugruntuojamos.

Dengimo būdas

Teptuku, voleliu.

Sluoksnių sandara

Grunto ir tarpinis sluoksnis:
„Muresko - plus", atskiedus iki 10% vandens.
 
Viršutinis sluoksnis:
„Muresko - plus", atskiedus iki 5% vandens.
Kad šiurkštus tinko paviršius išlaikytų faktūrą, gruntuoti „Muresko -plus", atskiedus iki 15-20% vandens, o viršutinį sluoksnį – atskiedus iki 10% vandens.

Sąnaudos

Ant lygių paviršių – 200 ml/m2 vienam sluoksniui. Ant šiurkščių paviršių atitinkamai daugiau. Kiek reikia tiksliai – apskaičiuosite padengę bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Žemiausia temperatūra apdorojimui ir džiūvimui: plinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne mažesnė kaip + 5ºC.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta ir  po 4-6 val. galima dengti antru sluoksniu, po 24 val.- atsparus lietui. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po 3 dienų.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai iš karto plaunami vandeniu.

Nuorodos

Kad nebūtų sandūrų, reikia dengti užgriebiant už dar drėgno ploto nepertraukiamai.

Nuspalvinus gali atsirasti nuokrypių nuo techninių parametrų.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus į akis ir ant odos, iškart nuplaukite jas vandeniu. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją, kad nebūtų pažeista žarnyno mikroflora. Purkšdami, stenkitės neįkvėpti išpurškiamųjų dalelių. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius ir žemės gruntą. Dengti tik teptuku arba voleliu.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeninių dažų liekanos, sausi – kaip sukietėję dažai arba buitinės šiukšlės.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Gaminys priskiriamas A/c kategorijai( 40 g/l 2010 m.). Šiame gaiminyje maksimalus LOJ kiekis 20 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-SF01 F

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Akrilinių dervų dispersija, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, plėvelės susidarymą skatinančios medžiagos, priedai, konservantai. Smulkiau žiūrėti saugos duomenų lapus.

Išsamesni duomenys

Žiūrėti saugos duomenis.

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti.Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai jums patarsime atsižvelgdami į jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

Art Nouveau pastatas Rygoje, Lāčplēša g....