caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/207504/060406_1802_063_AcrylFassadenfarbe_SI_basis_1_300x160_front_RU.png

AcrylFassadenfarbe SI

Silikatiniai dispersiniai fasadiniai dažai, kuriais dengiami atsparūs atmosferos veiksniams ir išlyginamieji sluoksniai

Įvadas

Paruošti dengti silikatiniai dispersiniai dažai. „AcrylFassadenfarbe SI" padengia atmosferos veiksniams atspariu sluoksniu, pasižymi puikia dengiamąja geba ir yra labai difuziški. „AcrylFassadenfarbe SI" dažais tinka dengti nedažytus mineralinius tinkus, tvirtus, be dėmių natūralius akmenis, silikatinių plytų ir apdailos mūrą ir atnaujinti senus, apkrovą išlaikančius dispersinių ir silikatinių dažų sluoksnius, tinkus, taip pat kaip išlyginamieji dažai nuspalvintiems dispersiniams ir mineraliniams fasadiniams tinkams.

Savybės

  • Atsparūs atmosferos veiksniams.
  • Hidrofobiški.
  • Gera vandens garų difuzija.
  • Dėl kristalizacijos su mineraliniais pagrindais gaunama gera sukibtis.
  • Lengvai dengiami.

Pakuotė/indų talpa

10 l

Spalvos

1 bazė: balti.

„AcrylFassadenfarbe SI"  naudojami kaip balti dažai, bet taip pat gali būti ribotai spalvinami „ColorExpress-System" įrenginiais visomis populiariausių spalvynų spalvomis. Rankiniu būdu spalvinama pastelinėmis spalvomis „Histolith Voll- und Abtönfarbe", visas pakuotes reikia permaišyti vienas su kitomis. Kad būtų atpažinta spalvinimo klaida, prieš pradedant dažyti patikrinti, ar spalva tiksli. Greta esančius paviršius dažyti tik tos pačios partijos dažais.

Spalvos atsparumas blukimui pagal BFS atmeną Nr. 26:

Klasė: B
Grupė: 1

Blizgesio laipsnis

Matiniai, G3

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.
Praimtas pakuotes laikyti sandariai uždarytas. Laikyti tik plastikiniuose induose. Galima laikyti apie 24 mėn.

Techniniai duomenys

Parametrai pagal DIN EN 1062:

Didžiausias grūdelių dydis

< 100 µm, S1

Tankis

apie 1,4 g/cm3

Sausojo sluoksnio storis

100–200 µm, E3

Vandens skvarbos norma

w: ≤ 0,5 > 0,1 ( 0,18) ( kg (m2h1/2)) ( vidutinė) W2

Vandens garų pralaidumas sd reikšmė

sd: < 0,14 ( 0, 03) m (aukšta), V1

Nuspalvinus techniniai duomenys gali kisti.

Nuorodos

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis”

 1 vidus

 2 vidus

3 vidus

1 išorė

2 išorė

-

-

0

+

+

(-)  netinka/ (0)  santykinai tinka / (+)  tinka

Tinkami pagrindai

Dažant laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3.1.10 ir 3.2.1 sk. nuorodų. Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi.

Pagrindo paruošimas

Kad paviršiai būtų nudažyti lygia spalva, reikia suvienodinti pagrindo gebą sugerti. Atmosferos veiksnių pažeistus tinkus nugruntuoti „OptiGrund E.L.F." arba „CapaSol LF".

Kad nebūtų matomų sandūrų, didelius paviršius turi dažyti pakankamai dažytojų ir dažyti reikia vienu mostu užgriebiant už dar drėgno paviršiaus.

PII ir PIII skiedinių grupės tinkai/ maž. gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1 ne mažesnis kaip 1,5 N//mm2
Naują tinką dengti po pakankamos prastovos, dažniausiai po 2 -4 sav. Nepalankiomis oro sąlygomis, pvz., pučiant vėjui arba lyjant, prastovos turi būti ilgesnės. Papildomai nugruntavus „CapaGrund Universal", sumažėja PII arba PIII skiedinių grupių šarminio viršutinio tinko kreidėjimo rizika, todėl galima dengti jau po 7 d.

Seni tinkai: pertinkuotos vietos turi būti gerai surištos ir išdžiūvusios. Stambiai akytus, sugeriančius, šiek tiek birius tinkus gruntuoti „OptiGrund E.L.F" arba „CapaSol LF", labai birius, tepančius tinkus – „Dupa-grund". PII skiedinių grupės mineralinius lengvuosius tinkus padengti „Sylitol" arba „AmphiSilan" produktais.

Betonas
Nešvarius arba birius betoninius paviršius nuvalyti mechaniniu būdu arba slėginio vandens srovėmis laikantis įstatyminių potvarkių. Silpnai sugeriančius arba lygius pagrindus nugruntuoti „CapaGrund Universal", stambiai akytus, sugeriančius, šiek tiek birius tinkus gruntuoti „OptiGrund E.L.F", tepančius tinkus – „Dupa-grund".

Plytų arba apdailos mūras
Dažyti tinka tik šalčiui atsparus fasadinių plytų arba klinkerio mūras be intarpų. Mūras turi būti sausas ir be išsikristalizavusių druskų, siūlės be plyšių. Nugruntavus „Dupa-grund", sumažėja dėmėtumo rizika. Išryškėjus rudoms dėmėms, dengiama bevandeniais fasadiniais dažais „Duparol".

Apkrovą išlaikantys emalinių arba dispersinių dažų sluoksniai
Blizgius ir emaliniais dažais padengtus paviršius pašiurkštinti. Nešvarius, tepančius senus sluoksnius nuvalyti slėginio vandens srovėmis laikantis įstatyminių potvarkių. Nugruntuoti „CapaGrund Universal". Nuvalius kitais būdais: nuplovus, nuvalius šepečiu, nupurškus, gruntuoti „Dupa-grund".

Apkrovą išlaikantys sintetinės dervos tinko sluoksniai
Seną tinką nuvalyti tinkamais metodais. Nuvalius drėgnuoju būdu, prieš dengiant toliau, palikti gerai išdžiūti. Nugruntuoti „CapaGrund Universal". Naujus tinkus dengti be išankstinio paruošimo.

Seni, apkrovą išlaikantys silikatiniai dažai bei tinkai
Padengti „Sylitol" arba „AmphiSilan" produktais.

Apkrovos neišlaikantys, mineralinių dažų sluoksniai
Šiuos sluoksnius būtina visiškai pašalinti: nušlifuoti, nuvalyti šepečiu, grandykle, slėginio vandens srovėmis laikantis įstatyminių potvarkių arba kitais tinkamais būdais. Nuvalius drėgnuoju būdu, prieš dengiant toliau, palikti gerai išdžiūti. Gruntuoti „Dupa-grund".

Apkrovos neišlaikantys emalinių dažų, dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinkų sluoksniai
Šiuos sluoksnius būtina visiškai pašalinti: mechaniškai arba nubeizuojant ir nuplaunant aukšto slėgio vandens srovėmis laikantis įstatyminių potvarkių. Silpnai sugeriančius arba lygius paviršius gruntuoti „CapaGrund Universal". Tepančius, birius, sugeriančius paviršius nugruntuoti „Dupa-grund".

Pramonės išmetamųjų dujų arba suodžių užteršti paviršiai
Padengti bevandeniais fasadiniais dažais „Duparol".

Pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnikti paviršiai
Dengti specialiais fungicidiniais ir algicidiniais „Amphibolin-W" fasadiniais dažais.

Įtrūkę tinkuoti ir betoniniai paviršiai
Dengti „Cap-elast".

Nedažytas silikatinių plytų mūras
Dažyti tinka tik šalčiui atsparus fasadinių plytų mūras be migruojančių ir dažančių intarpų. Siūlės turi būti neįtrūkusios, mūras turi būti be sukibtį mažinančių sandarinimo medžiagų arba pan.

Paviršiai su išsikristalizavusiomis druskomis
Išsikristalizavusias druskas pašalinti sausu šepečiu. Nugruntuoti „Dupa-grund". Dažant paviršius su išsikristalizavusiomis druskomis, negarantuojama, kad  tokių paviršių dangos sukibtis bus ilgalaikė arba druskos bus surištos ilgam.

Trūkumai
Nedidelius trūkumus užtaisyti „Caparol Fassaden-Feinspachtel" fasadiniu glaistu. Didelius trūkumus (iki 20 mm) užtaisyti „Histolith Renovierspachtel". Užglaistytas vietas nugruntuoti.

Dengimo būdas

„AcrylFassadenfarbe" galima dengti voleliu, teptuku arba purkštuvu.

Sluoksnių sandara

Silpnai ir tolygiai sugeriantys tinkai, siliaktinių plytų ir apdailos mūras ir gruntuoti pagrindai
Atitinkamai paruošus gruntuoti „AcrylFassadenfarbe SI", atskiedus iki 10% vandens. Galutinis sluoksnis dengiamas, atskiedus iki 3% vandens.
 
Stipriai ir netolygiai sugeriantys tinkai ir byrantys tinko paviršiai
Gruntuoti „OptiGrund E.L.F." arba „CapaSol LF". Stipriai birius, tepančius tinkus gruntuoti „Dupa-grund".
 
Kaip išlyginamieji dažai
Ne anksčiau kaip praėjus 7 d. (priklausomai nuo oro sąlygų) po faktūrinio tinko padengimo. Prireikus, „AcrylFassadenfarbe SI", dažai skiedžiami 3 % vandens.
Kai išlyginamieji dažai tinko spalvos, paprastai pakanka vieno sluoksnio. Spalviniam balto tinko apipavidalinimui prireikia 2 sluoksnių: grunto ir baigiamojo.

Sąnaudos

Dažant lygų pagrindą, sunaudojama apie 150-250 ml/m2 per vieną darbo ciklą, dažant šiurkščius – atitinkamai daugiau. Tikslius kiekius sužinosite padengę bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Žemiausia temperatūra dengiant ir džiūstant
Aplinkos ir pagrindo temperatūra +8°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Džiūvimo trukmė tarp atskirų dažymų ir dengimo
Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, tarp atskirų dažymų turi praeiti ne mažiau kaip 12 val., paviršius atsparus lietui tampa po 24 val. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai iškart plaunami vandeniu, galima truputį įpilti ploviklio, per darbo pertraukas įrankius laikyti dažuose arba vandenyje.

Nuorodos

Išlyginamieji dažai nėra techninė funkcinė danga – jie tik išimtinai padeda suvienodinti nuspalvinto tinko spalvos nelygumus.
Nedažyti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, lyjant, esant dideliam oro drėgnumui (rūkui) arba pučiant stipriam vėjui. Prireikus pastoliai apdengiami apsauginiu tinklu. Kylant nakties šalnų pavojui, imtis atsargumo priemonių. Netinkami dažyti pagrindai: emalinių dažų danga, pagrindai su išsikristalizavusiomis druskomis, plastikas ir mediena.
Nuo paviršių su nedideliu nuolydžiu turi gerai nutekėti vanduo. Vandens apkrovos veikiami horizontalūs paviršiai yra netinkami dažyti „AcrylFassadenfabe Si".
Ant tamsiomis spalvomis nudažytų paviršių, veikiant mechaninei apkrovai, gali atsirasti baltų dryžių (rašymo efektas). Ši savybė būdinga visiems matiniams fasadiniams dažams.
Kai pagrindai tankūs, vėsūs arba kai dėl atmosferos veiksnių poveikio paviršius džiūsta lėčiau, veikiant drėgmei (lyjant lietui, tvyrant rūkui, esant rasai), ant paviršių gali atsirasti gelsvų, skaidrių, truputį blizgių ir lipnių pagalbinės medžiagos patako pėdsakų. Šios pagalbinės medžiagos yra tirpios vandenyje, todėl gausiu kiekiu vandens, pvz., daug kartų stipriai palijus, jos nusiplauna pačios. Dėl to išdžiūvusio sluoksnio kokybė nenukenčia. Jei reikia dengti nedelsiant, patakas sudrėkinamas ir po kurio laiko visiškai nuplaunamas. Reikia papildomai nugruntuoti „CapaGrund Universal". Tinkamomis oro sąlygomis tokių patako pėdsakų neatsiranda.
Suderinamumas su kitais dažais
Siekiant išsaugoti specifines „AcrylFassadenfabe Si" savybes, nemaišyti su kitais dažais.
Apdengimo priemonės
Aplink dažomus paviršius reikia kruopščiai apdengti, ypač jei tai stiklas, keramika, lakuoti paviršiai, klinkeris, natūralus akmuo, metalas ir natūrali arba dažyvėmis padengta mediena. Dažų tiškalus nedelsiant gerai nuplauti dideliu kiekiu vandens. Pučiant stipriam vėjui, pastolius apdengti statybine plėvele.
Konstruktyvios priemonės
Išsikišusius konstrukcinius elementus: karnizus, palanges, sienos stogelius tinkamai apdengti, kad neatsirastų purvo nutekėjimo žymių arba neperdrėgtų sienos.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Šlifuojant naudoti dulkų filtrą P2. Dažant ir paviršiams džiūstant, pasirūpinti gera ventiliacija. Dažant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Patekus į akis ir ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius arba gruntą. Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu ir muilu. Ši medžiaga yra stiprios šarminės reakcijos, todėl saugoti odą ir akis nuo tiškalų. Aplink dažomus paviršius reikia apdengti. Tiškalus  nuo stiklo, keramikos, lakuotų paviršių, metalo ir natūralaus akmens nedelsiant nuplauti.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų surinkimo vietas, sudžiūvusius - sutvarkyti kaip statybos ir griovimo atliekas arba kaip buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame produkte: (kat.A/c): 40 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 15 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-SK01F

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Skystasis stiklas, akrilinės dervos dispersija, mineraliniai pigmentai ir užpildai, vanduo, priedai.

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015;
El. paštas: info@caparol.lt
www.caparol.lt

Techninė informacija