caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/219415/062195_caparol-mitau-putz-bag2_1_LV.png

Mitau Putz

Kalkinis tinkas, skirtas išorės ir vidaus darbams, istorinių pastatų restauracijai

Paskirtis

„Mitau Putz”  kalkinis tinkas naudojamas viršutiniam dekoratyviniam arba išlyginamajam sluoksniui ant mūro paviršių, apkrovą išlaikančių, tvirtų senų dangų. Skirtas išorės ir vidaus darbams. Gali būti naudojamas kaip mūro siūlių užplidas. Specialiai sukurtas  istorinių pastatų, kur pagrindo sudėtyje  yra labai mažas cemento kiekis, restauracijai, pavyzdinis objektas - Jelgavos pilis, Latvijoje.

Savybės

  • Tradicinės sendintos kalkių baltumo spalvos
  • Grūdelių dydis 0 -1,5 mm
  • Gniuždomasis stiprumas CS I klasė
  • Aukštas vandens garų pralaidumas
  • Dengiamas rankiniu arba mašininiu būdu

Pakuotė/indų talpa

25 kg popieriniai maišai.

Spalvos

Balta

Laikymas

Laikyti sausoje vietoje ant palečių. Saugoti nuo drėgmės. Nepraimtoje originalioje pakuotėje galioja 12 mėn.

Tinkami pagrindai

Mūras pagal DIN 1053, apkrovą išlaikantys seni kalkių, kalkcemenčio sluoksniai.
Netinka drėgnam ir išsikristalizavusių druskų pažeistam mūrui.
Pagrindai turi būti švarūs, sausi, išlaikantys apkrovą.

Pagrindo paruošimas

Pagrindai turi būti tvirti, neužšalę, be sukibtį mažinančių dalelių.
Pažeistus, atsilupinėjusius, atšokusius sluoksnius visiškai pašalinti. Prieš dengiant, pagrindą kruopščiai nuvalyti. Tvirtus senų dangų paviršius pirmiausia padengti „Sylitol 111 Konzentrat”. Stipriai įgeriančius paviršius gruntuoti du kartus. Birius seno tinko sluoksnius gruntuoti „Caparol Tiefgrund TB”. Prieš dengiant, pagrindą sudrėkinti iki matinio drėgnumo. 

Medžiagos paruošimas

„Caparol Mitau” tinkas dengiamas rankiniu būdu arba tinkavimo mašinomis. Skiedinio paruošimas: vienam 25 kg mišinio maišui reikia apie 5,5 – 6,5 l vandens.  Jei tinkas bus dengiamas tinkavimo mašinomis, reikiamas vandens kiekis nustatomas eksperimentiniu būdu. Maišoma maišytuvu apie 5 min., kol masė pasidaro vienalytė, be gumulų. Paruoštas skiedinys tinkamas dengti apie 30 minučių.

Dengimo būdas

Įrankiai: tinkavimo mašina, elektrinis maišytuvas,  nerūdijančio plieno arba plastikinė mentelė, veltinė trintuvė, indas skiediniui.

Pagrindą padengti 5–15 mm storio tinko sluoksniu. Nubraukiant jį sušiaušti. Antrą sluoksnį galima dengti gerai išdžiūvus pirmam sluoksniui.
 
Vidutinis sluoksnio storis, dengiant atmosferos veiksnių veikiamus pagrindus (lauke) - 15 mm (minimalus leistinas storis 10 mm).
Vidutinis sluoksnio storis, dengiant vidaus pagrindus - 10 mm (minimalus leistinas storis - 5 mm).

Jeigu formuojamas užtrintas paviršius, po rekomenduojamo džiūvimo laiko sukietėjęs paviršius padengiamas „Histolith Feinputz” arba „Histolith  Renovierspachtel” ir užtrinamas veltine trintuve.

Sluoksnių sandara

Išorės paviršius būtina  papildomai nudažyti.

Sąnaudos

Apie 1,4 - 1,5 kg/m2/mm storio sluoksniui, priklausomai nuo pagrindo šiurkštumo. Sąnaudos pateiktos be krėtimo ir suslūgimo nuostolių. Jos gali skirtis ir dėl pagrindo savybių, dengimo metodo ar dengimo sąlygų. Tikslias sąnaudas galima paskaičiuoti objekte padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip + 5°C ir ne aukštesnė kaip + 30°C. Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, taip pat lyjant, tvyrant rūkui, pučiant stipriam vėjui, saugoti nuo šalnų, per didelio oro drėgnumo.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, 1 mm storio sluoksnis išdžiūsta maždaug per vieną dieną. Tinkas džiūsta veikiamas hidratacijos ir keičiantis fizikinėms savybėms, t. y. garuojant užmaišymo vandeniui. Todėl ypač šaltuoju metų laiku ir kai tvyro didelė oro drėgmė, džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti darbo įrankiai iškart po darbo plaunami vandeniu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Dirgina odą. Stipriai pažeidžia akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Dėvėti tinkamas apsaugines pirštines, veido apsaugą, akinius.
Neįkvėpti dulkių. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra, ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
Sudėtyje yra portlando cemento.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti maišai. Sukietėję medžiagos likučiai sutvarkomi kaip mišrios statybinės ir griovimo atliekos.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į „Caparol” konsultantus, kurie atsižvelgę į konkretų Jūsų objektą suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Pastatas Rygoje, Klusā g. 11, Latvija

Pastatas Rygoje, Alberto g. 7, Latvija

Gyvenamasis pastatas Rygoje, Kuģu g. 15,...

Bažnyčios g. 18, Ryga, Latvija

Prancūzų licejus, Ryga, Latvija

Jelgavos rūmai