• youtube
Produktai | Išorės darbams | Fasadinis tinkas | Silikoninis tinkas | AmphiSilan-Fassadenputz ...

AmphiSilan-Fassadenputz FEIN

Paruoštas dengti, dispersija surištas smulkusis tinkas silikoninės dervos pagrindu išorei.

  Paskirtis

  Dengti paruoštas tinkas su 1 mm dydžio grūdeliais. Naudojamas kaip lygus apvadų ir fasadų tinkas „Caparol WDVS" šiltinimo sistemoms,betonui, mineraliniams seniems tinkams (prieš tai nuglaisčius), PII +PIII skiedinių grupės apatiniams tinkams pagal DIN V 18550, matiniams, apkrovą išlaikantiems dispersinių dažų ir silikatinių dažų sluoksniams.

  Netinka dengti pagrindus su išsikristalizavusiomis druskomis, taip pat plastikinius arba medinius pagrindus. Nenaudoti patalpose.

  Savybės

  • Sunkiai degus B1 – DIN 4102
  • Gerai pralaidus vandens garams
  • Atsparus atmosferos veiksniams, hidrofobiškas  pagal DIN EN 1062
  • Dengiant elastingas
  • Nekenkia aplinkai, silpno kvapo
  • Rišiklis – silikoninė derva.
  • Skiedžiamas vandeniu
  • Į „AmphiSilan-Fassadenputz FEIN" sudėtį įeina konservantų nuo pelėsinių grybų ir dumbliagrybių.

  Pakuotė/indų talpa

  25 kg kibirai.

  Spalvos

  Balta.

  Gali būti nuspalvinama gamykloje pagal „CaparolColor” spalvyną  arba „Caparol 3D” sistemą. Spalvinama „ColorExpress” mašinomis su dozavimo įrenginiais. Ypatingi atspalviai, kurių šviesio dydis > 20, pagal užsakymą (šviesio dydis < 20 netinka šiltinimo sistemoms).

  Maži kiekiai spalvinami „CaparolColor Vollton – und Abtönfarben″ (anksčiau „Alpinacolor") arba „Amphibolin Vollton - und Abtönfarben" spalvinamaisiais dažais. Negalima pilti daugiau kaip 2%, nes antraip konsistencija bus per skysta.

  Blizgesio laipsnis

  Matinis

  Laikymas

  Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
  Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

  Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

  ant „Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190" glaisto: iki 0,6 m.
  DIN EN ISO 7783-2

  Vandens sugerties koeficientas

  w < 0,2 kg/(m2 · h0,5) pagal DIN EN 1062

  Konsistencija

  pasta

  Produkto numeris

  Produkto Nr./pavadinimas Faktūra Grūdeliai
  (mm)
  627/ AmphiSilan-Fassadenputz Fein Lygaus tinko 1,0

  Pagrindo paruošimas

  Pagrindai turi būti lygūs, švarūs, sausi, tvirti, išlaikantys apkrovą ir be sukibtį mažinančių dalelių. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk.

  Pagrindas būtinai turi būti lygus (tai svarbiausia sąlyga), nes smulkiagrūdis tinkas negali išlyginti jokių pagrindo nuokrypių. Prireikus, būtina imtis papildomų priemonių, pvz., padengti 1 sluoksnį išlyginamojo tinko. 

  Apkrovos neišlaikančius emalinių, dispersinių  dažų arba sintetinės dervos tinko sluoksnius pašalinti visiškai.
  Neatsisluoksniavusią dažų dangą nuvalyti sausai arba drėgnai.

  Pelėsinių grybų, samanų arba dumbliagrybių apniktus paviršius nuvalyti slėginio vandens srovėmis, laikantis įstatyminių potvarkių. Po to paviršius nuplauti „Capatox" ir palikti gerai išdžiūti.
  Pramonės teršalais arba suodžiais užterštus paviršius valyti slėginio vandens srovėmis ir tinkamomis valymo priemonėmis, laikantis įstatyminių potvarkių. Šalia esančius paviršius apdengti.

  Sluoksnių sandara

  Grunto ir tarpinis sluoksniai prieš dengiant toliau turi būti sausi.

  „Capatect-WDVS" šiltinimo sistemos

  Nauja mineralinė armavimo masė
  Gruntuoti „Putzgrund 610".

  Nauja becementė armavimo masė
  Nereikia gruntuoti.
  Po ilgesnio laiko ( pvz. žiemos) atmosferos veiksnių pažeistą apatinį tinką nugruntuoti „Putzgrund 610".

  Nepadengtas betonas
  Tvirtas ir apkrovą išlaikantis paviršius
  Gruntuoti „Putzgrund 610".

  Stambiai akyti, šiek tiek birūs, sugeriantys paviršiai
  Gruntuoti „OptiGrund E.L.F."
  Po to dengti „Putzgrund 610".

  Tepantys paviršiai
  Gruntuoti „Dupa-grund".
  Po to dengti „Putzgrund 610".


  PII ir PIII skiedinio grupės apatinis tinkas


  Naujas tinkas:
  Reikia palikti pastovėti 2 - 4 sav.
  Gruntuoti „Putzgrund 610".

  Stambiai akyti, tru­putį birūs, sugeriantys paviršiai
  Gruntuoti „OptiGrund E.L.F."
  Po to dengti „Putz­grund 610”.

  Stipriai sugeriantys, tepantys paviršiai
  Gruntuoti „Dupa-grund”.
  Po to dengti „Putz­grund 610”. 

  Matiniai, apkrovą išlaikantys dispersinių dažų sluoksniai

  Silpnai sugeriantys dažų sluoksniai
  Gruntuoti „Putzgrund 610".

  Nešvarūs, kreidėjantys dažų sluoksniai
  Nuvalyti slėginio vandens srovėmis laikantis įstatyminių potvarkių.
  Gruntuoti „Dupa-grund", atskiedus 20% techniniu spiritu.
  Po to dengti „Putzgrund 610".

  Apkrovą išlaikantys silikatinių dažų sluoksniai
  Neatsisluoksniavę dažai
  Nuvalyti sausai arba drėgnai.
  Gruntuoti „Putzgrund 610".

  Sąnaudos

  1,4 kg/m²

  Čia pateiktos sąnaudos yra be suslūgimo ir nubyrėjimo nuostolių. Reikia atsižvelgti į objekto sąlygotus galimus nuokrypius.

  Dengimo sąlygos

  Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5° C ir ne aukštesnė kaip +30° C.
  Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant
  aukštai ir žemai temperatūrai".

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, tinko paviršius išdžiūsta per 24 val. Visiškai išdžiūsta, išlaiko apkrovą ir gali būti dažomas po 2-3 d.

  Tinkas džiūsta keičiantis fizikinėms savybėms, t. y. susidarant dispersinei plėvelei ir garuojant drėgmei. Todėl ypač šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, džiūsta ilgiau.

  Įrankių plovimas

  Panaudoti įrankiai iškart plaunami vandeniu.

  Medžiagos paruošimas

  Gerai išmaišyti lėtaeigiu maišytuvu. Konsistencija nustatoma atskiedžiant iki 2% vandens.
  Tinkas krečiamas nerūdijančio plieno mente ir išlyginamas iki grūdelių. Nugludinama poliuretanine arba plastikine trintuve. Visada naudoti vienodas trintuves. Medžiagos tiškalus nuplauti dideliu kiekiu vandens.
  Kad nebūtų matomų sandūrų, ypač kai šiltas oras ir didelis fasado paviršius, turi tinkuoti pakankamai tinkuotojų.

  Nuorodos

  „AmphiSIlan-Fassadenputz FEIN" - tai produktas, į kurio sudėtį įeina specialiųjų veikliųjų medžiagų, apsaugančių nuo pelėsinių grybų ir dumbliagrybių. Priklausomai nuo objekto sąlygų: mikrobiologinio užterštumo lygio, drėgmės apkrovos, šių veikliųjų medžiagų apsauga gali būti ilgalaikė arba trumpalaikė. Tačiau visam laikui išliekanti apsauga nuo pelėsinių grybų ir dumbliagrybų neįmanoma.
  „AmphiSIlan-Fassadenputz Fein" netinka dengti vandens apkrovos veikiamus horizontalius paviršius. Kol džiūsta, pastolius nuo lietaus apdengti pastoliniu tinkleliu.

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę, nes gali būti pažeista žarnyno mikroflora. Likučių neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius arba gruntą. Dengiant ir džiūstant gerai vėdinti. Dengiant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Panaudotus įrankius iškart plauti vandeniu ir muilu.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip senų dažų, lakų atliekas, sudžiūvusius medžiagos likučius -  kaip statybines ir griovimo atliekas arba kaip buitines atliekas. EAK 080112.

  Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

  Žr. saugos duomenų lapai.
  Žr. techninės informacijos:
  Nr. 659 Putzgrund 610
  Nr. 652 Dupa-grund
  Nr. 660 OptiGrund E.L.F.
  Nr. 160 Cap-elast

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-DF02 F

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva″
  Tel. 8 5 2602015
  El. paštas info@caparol.lt

  Techninė informacija (TI)

 • Techninė informacija
 • Saugos duomenų lapai (SDA)

 • Saugos duomenų lapai
  • Spausdinti
  • Į viršų