caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/143578/047358_Amphisilanfassadenputz_LT.png

AmphiSilan-Fassadenputz R ir K

Paruoštas naudoti silikonine derva surištas faktūrinis tinkas  naudojamas „Capatect" šiltinimo sistemose

Paskirtis

Paruoštas dengti silikoninės dervos tinkas, kuriam suteikiama faktūra.
Naudojamas kaip viršutinė danga:
 •  „Capatect-WDV” šiltinimo sistemoms
 •  „Capatect-WDV-System Natur+” sistemai
 •  „Capatect-VHF” sistemai
 • nepadengtam betonui
 • PII + PIII skiedinio grupių apatiniam tinkui pagal DIN 18 550/ EN 998-1
 • matiniams, apkrovą išlaikantiems dispersinių dažų sluoksniams
 • apkrovą išlaikantiems silikatiniams sluoksniams
Netinka pagrindams su išsimušusiomis druskomis, taip pat plastikiniams arba mediniams pagrindams.

Savybės

 • Sunkiai užsidegantis B1 – DIN 4102/ DIN EN 13501
 • Labai laidus vandens garams
 • Atsparus oro veiksniams, hidrofobiškas
 • Elastiškai dengiamas
 • Ekologiškas, silpno kvapo
 • Rišiklis: silikoninė derva
 • Atsparus šviesai pigmento, užpildų ir granulių derinys
 • Skiedžiamas vandeniu
 • Sustiprina apsaugą nuo pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnikimo bei pakenkimo

Pakuotė/indų talpa

Kibirai po 25 kg

Spalvos

Balta.

Gali būti nuspalvinama gamykloje pagal „CaparolColor” spalvininką arba „Caparol 3D” sistemą. Spalvinama „ColorExpress” mašinomis su dozavimo įrenginiais. Ypatingi atspalviai, kurių šviesio dydis > 20, pagal užsakymą (šviesio dydis < 20 netinka apšiltinimo sistemoms).

Naudojant armavimui produktus „CarboNit″ ir „CarbonSpachtel”, galima spalvinti iki spalvos šviesio dydžio ≥ 10. Maži kiekiai spalvinami „CaparolColor Vollton – und Abtönfarben″ (buvę „Alpinacolor") arba „Amphibolin Vollton - und Abtönfarben" spalvinamaisiais dažais. Negalima pilti daugiau kaip 2%, nes antraip konsistencija bus per skysta.

Blizgesio laipsnis

Matiniai

Laikymas

Sausai, vėsiai, be ne šaltyje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

≤ 0,12 m, klsė V1 (aukšta) pagal  DIN EN ISO 7783-2

Vandens sugerties koeficientas

w<0,10 kg/(m2·h0,5) klasė W3 (žema) pagal DIN EN 1062-1

Konsistencija

pastos

Produkto numeris

Gaminio Nr.FaktūraGrūdelių dydis (mm)Sąnaudos  (kg/ m2)
AmphiSilan-Fassadenputz R20Reibe (raižyta – „lietutis”)2,02,6
AmphiSilan-Fassadenputz R30Reibe (raižyta –„lietutis”)3,03,5
AmphiSilan-Fassadenputz K10Kratz (draskyta-„samanėlė")1,01,4
AmphiSilan-Fassadenputz K15Kratz (draskyta – „samanėlė")1,52,5
AmphiSilan-Fassadenputz K20Kratz (draskyta – „samanėlė")2,03,2
AmphiSilan-Fassadenputz K30Kratz (draskyta – „samanėlė")3,04,1

Sąnaudos pateiktos be krėtimo ir suslūgimo nuostolių. Apskaičiuojant reikia atsižvelgti į objekto arba dengimo sąlygotus netikslumus.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be sukibimą mažinančių dalelių. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18 363, 3 pastr. nuorodų.


Visiškai pašalinami apkrovos neišlaikantys emalės, dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko sluoksniai, taip pat apkrovos neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai.


Neatšokę mineralinių dažų sluoksniai nuvalomi sausai arba drėgnai.

Pelėsinių grybų, samanų arba dumbliagrybių apnikti paviršiai nuvalomi vandens srove su slėgiu laikantis įstatyminių potvarkių. Nuplaunama „Capatox" ir paliekama gerai išdžiūti.


Pramoniniais teršalais arba suodžiais užteršti paviršiai nuplaunami vandens srove su slėgiu naudojant specialias valymo priemones pagal įstatyminius potvarkius.

Dengimo būdas

Dengimo metodas:

Tinkas dengiamas plienine mente per visą paviršių ir išlyginamas iki  grūdelių. Iškart po to draskytas „samanėlė" tinkas tolygiai apvaliai trinamas sintetine trintuve arba poliuretanine lenta. Raižytajam tinkui faktūra suteikiama pasirinktinai horizontaliai, vertikaliai arba apvaliai.


Nuo įrankio pasirinkimo priklauso paviršiaus šiurkštumo pobūdis, todėl visada reikia dirbti tuo pačiu įrankiu. Purškiant purkštuko pasirinkimą lemia grūdelių dydis. Darbinis slėgis turi būti 0,3 – 0,4 MPa (3 – 4 bar). Purškiant labai svarbu atidžiai sekti, kad medžiaga būtų padengta tolygiai ir kad ties pastoliais nebūtų persiklojimų.


Kad greta esančių paviršių faktūra išeitų vienoda, turi dirbti tas pats meistras, antraip bus matyti skirtingas kiekvieno meistro braižas.

Kad neliktų nepadengtų vietų, sandūrų,  ant pastolių turi dirbti pakankamai darbininkų ir dengti reikia mostu užgriebiant už ką tik padengto ploto.

Kadangi naudojami natūralūs užpildai ir granulės, gali atsirasti nedidelių atspalvių skirtumų. Todėl greta esantiems paviršiams dengti naudokite to paties numerio gaminius, o jei gaminių numeriai skirtingi, tai prieš tai juos sumaišykite.
Netinka horizontaliems paviršiams, veikiamiems vandens apkrovos.

Sluoksnių sandara

„Putzgrund 610" nuspalvinamas tinko spalva, naudojamas kaip gruntas arba tarpinis sluoksnis, prieš tinkuojant spalvotu tinku. Prieš dengiant toliau grunto arba tarpinis sluoksniai turi būti sausi.

„Capatect – WDV" ir „Capatect - VHF" sistemos
Nauja mineralinė armavimo masė:
gruntuojama „Putzgrund 610".
Nauja armavimo masė be cemento:
gruntuoti nereikia.
Po ilgesnės prastovos (pvz. peržiemojimo) atmosferos veiksnių pažeistas armavimo sluoksnis gruntuojamas „Putzgrund 610".

 PII ir PIII skiedinio grupių tinkai:
Esant oro temperatūrai 20°C ir santykiniam oro drėgnumui 65%, naujas tinkas paliekamas pastovėti nepadengtas ne mažiau kaip 2 sav. Jei oro sąlygos nepalankios, kai vėjuota arba lyja, stovėjimo laikotarpis natūraliai prailginamas. Papildomai nugruntavus paviršių „CapaGrund Universal", išvengiama kalkių prasiveržimo, ir tuomet paviršių dengti galima jau po 7 prastovos dienų.
 
Seni tinkai:
Tinkuotinos vietos turi būti gerai nuvalytos ir išdžiovintos.
Stambiai akyti, truputį birūs, sugeriantys tinko paviršiai gruntuojami „OptiGrund E.L.F." Tarpinis sluoksnis dengiamas „Putzgrund 610". Stipriai sugeriantys, tepantys paviršiai gruntuojami „Dupa - grund". Tarpinis sluoksnis dengiamas „Putzgrund 610".
 
Betonas:
Ištepti arba tepantys betono paviršiai nuvalomi mechaniniu būdu arba vandens srove su slėgiu, laikantis įstatyminių potvarkių. Stambiai akyti, truputį birūs, sugeriantys paviršiai gruntuojami „OptiGrund E.L.F." Tepantys paviršiai gruntuojami „Dupa - grund". Tarpinis sluoksnis dengiamas „Putzgrund 610".
 
Matiniai, apkrovą išlaikantys dispersinių dažų sluoksniai:
Matinius, silpnai sugeriančius pagrindus reikia apdirbti tiesiogiai. Ištepti, tepantys dažų sluoksniai nuvalomi vandens srove su slėgiu, laikantis įstatyminių potvarkių. Valant kitais būdais (plaunat, šveičiant, purškiant), naudojamas „Dupa - grund". Tarpinis sluoksnis dengiamas „Putzgrund 610".
 
Apkrovą išlaikantys silikatinių dažų sluoksniai:
Dengiami „Sylitol" arba „AmphiSilan" produktais.
 
Įtrūkę tinko ir betono paviršiai:
dengiami „Cap-elast".

Dengimo sąlygos

Dengimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindų temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C.
Negalima dengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, esant rūkui arba dideliam oro drėgnumui.
Žr. tinkuotojų sąjungos techninę informaciją „Tinkavimas esant aukštai arba žemai temperatūrai".

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, tinko sluoksnio paviršius išdžiūsta per 24 val. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą ir gali būti dengiamas po 2 - 3 dienų.


Tinkas džiūsta vykstant fizikiniam procesui, garuojant drėgmei. Todėl ypač šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, pagrindai džiūsta daug lėčiau. Kol tinkas džiūsta, pastoliai nuo lietaus apdengiami brezentu.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai ir prietaisai iš karto plaunami vandeniu.

Medžiagos paruošimas

Medžiaga kruopščiai išmaišoma lėtaeigiu maišytuvu. Esant reikalui, reikiamai konsistencijai nustatyti skiedžiama vandeniu; dengiant rankiniu būdu iki 1%, purškiant - iki 2%.

Nuorodos

„AmphiSilan-Fassadenputz" - tai produktas, į kurio sudėtį įeina veikliųjų medžiagų, apsaugančių dangą nuo pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnašų. Šios medžiagos garantuoja patvarią, bet laiko atžvilgiu ribotą apsaugą, mat jų poveikio trukmė priklauso nuo objekto sąlygų, kaip antai, apnašų gausumo ir drėgmės apkrovos. Todėl ilgalaikė apsauga nuo pelėsinių grybų ir dumbliagrybių neįmanoma.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją, parodyti produkto pakuotę ar etiketę, nes gali pakenkti žarnyno florą. Neišleisti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Vengti valgyti, gerti, rūkyti dirbant su produktu. Patekus į akis ar ant odos iškart kruopščiai nuplauti vandeniu. Panaudotus įrankius iškart nuplauti muilu ir vandeniu.
Pagal EU reglamentą 528/2012 tai „apdorotas gaminys" (ne biocidinis produktas), kurio sudėtyje yra šių veikliųjų medžiagų: terbutrino ( CAS Nr. 886-50-0), cinko piritiono ( CAS Nr. 13463-41-7),  2-oktil-2H-izotiazol-3-ono ( CAS Nr. 26530-20-1).

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senų dažų, emalės likučiai,sudžiūvę– kaip statybos, griovimo arba buitinės atliekos. EAK 080112.

Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

Žr. saugos duomenis, taip pat technines informacijas:
Nr. 160 „Cap-elast”
Nr. 659 „Putzgrund 610”
Nr. 195 „Sylitol-Fassadenfarben”
Nr. 145 „AmphiSilan”
Nr. 295 „Sylitol Modellier- und Spachtelputz”
Nr. 652 „Dupa-grund”
Nr. 660 „OptiGrund E.L.F”

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-SF01 F

Kitos pastabos

Liudijimai:
Z-31.1-171
Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.47-859
Z-33.49-1071

Nuorodos dėl CE ženklinimo:
Ženklinimas CE ženklu pagal EN 998-1 ar EN 15824  nurodomas ant pakuotės arba duomenų lape, kurį galite rasti internetiniame puslapyje  www.caparol.de .

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva”,
Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius,
tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283,
el.p.: info@caparol.lt  
www.caparol.lt