caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/93187/036092_19475.png

Capatect Glättspachtel

Smulkiagrūdis glaistas lygiems, veltiniu užtrinamiems paviršiams „Capatect” sanavimo tinko sistemoje WTA

Paskirtis

Mineralinis smulkiagrūdis glaistas, skirtas ypač lygiems paviršiams „Capatect” sanavimo tinko sistemoje bei kalkiniu-cementiniu skiediniu tinkuotiems paviršiams. Naudojamas - išorės darbams: nuo viršutinio krašto prie žemės, vidaus darbams: patalpų sienoms.

Savybės

 • Rišiklis: kalkės/cementas
 • Atsparus šalčiui ir ledo tirpinimo druskai
 • Labai pralaidus vandens garams
 • Neįgeriantis tekančio vandens

Pakuotė/indų talpa

20 kg maišas (50 maišų=1000 kg/paletė)

Spalvos

Natūrali balta

Laikymas

Gaminį laikyti sausai,  saugoti nuo drėgmės kaip visus gaminius, kurių sudėtyje yra cemento.

Techniniai duomenys

 • Vandens garų difuzijos koeficientas: μ =< 18
 • Gniuždomasis stipris po 28 d.: 2,0-2,5 N/mm2
 • Šviežio skiedinio tankis:1400 kg/m3
 • Kapiliarinė vandens įgertis (24 val.): 3-5 mm
 • Sukibties stiprumas: > 0,1 N/mm2
 • Didžiausias grūdelių dydis: 0,5 mm
 • Konsistencija: milteliai

Produkto numeris

00124 0020- 20 kg Capatect Glättspachtel pakuotė

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti lygūs, švarūs, išlaikantys apkrovą, sausi, be sukibtį mažinančių dalelių. Naujai tinkuotus paviršius išlyginti lygio matuokle, švariai nubraukti ir palikti kietėti ne trumpiau kaip 3 - 4 sav. Prieš dengiant „Capatect Glättspachtel” glaistą, sukietėjusį tinkuotą paviršių būtina gerai sudrėkinti. Stipriai įgeriančius pagrindus reikėtų pradėti drėkinti jau dieną preiš glaistymą. Neįgeriančius pagrindus būtina padengti sukibtį gerinančiu sluoksniu.
Tinkami pagrindai:
 • „Capatect” sanavimo tinko sistema WTA
 • Apkrovą išlaikantys mineraliniai pagrindai
 • Seni, apkrovą išlaikantys, įgeriantys tinkuoti paviršiai
 • Kalkinis cementinis skiedinys, ruošiamas objekte
 • Mašininis tinkas
 • Cementinis tinkas

Medžiagos paruošimas

5-6 litrus vandens supilti į maišymo indą. Kruopščiai maišant specialia maišykle (iki 400 apsk./min.), pamažu suberti visą pakuotės turinį. Maišyti apie 3 min., kol skiedinys taps homogeniškas, be gumulų. Išmaišytą medžiagą trumpam palikti brinkti, po to dar kartą permaišyti. Gali būti naudojamos ir priverstinio maišymo maišyklės. Paruošus skiedinį iš 8 - 10 maišų, masę reikia perpilti į kitą talpą ir dar kartą gerai išmaišyti.

Dengimo būdas

„Capatect Glättspachtel” dengiamas rankiniu būdu, lygiu maždaug 2 mm storio sluoksniu. Kietėjant glaistui paviršius išlyginamas arba užtrinamas veltiniu. Darbo įrankio pasirinkimas įtakoja paviršiaus faktūrą, todėl visą paviršių reikia dengti tokiu pat įrankiu. Šalia esančius plotus reikia padengti per vieną darbo ciklą, tuomet bus gautas vienodas paviršius. Kad neliktų matomų sandūrų, ant pastolių turi dirbti pakankamai statybininkų. Dengti "šlapiu į šlapią" metodu, nepertraukiamai užgriebiant už dar drėgno ploto.

Sluoksnių sandara

Jei reikia, paviršių galima padengti papildomu dažų sluoksniu (padengus „Capatect Glättspachtel"   būtina 5 parų prastova). Tinkami tik labai  vandens garams pralaidūs dažai, pvz. „Sylitol Fassadenfarbe” , „Primasil Fassadenfarbe”, „CarboSol Fassadenfarbe”, „Sylitol Historsil”  ir „Meradur Fassadenkalkfarbe”. Vidaus darbams tap pat galima naudoti „Meradur Innenkalkfarbe”.

Sąnaudos

Apie 2,5 kg/m.
Nurodytos sąnaudos yra apytikrės; reikia atsižvelgti į krėtimo ir suslūgimo nuostolius, kurie gali būti susiję su objektu ir dengimo sąlygomis.

Dengimo sąlygos

Aplinkos, pagrindo  ir produkto temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C. Jei paviršius neapsaugotas nuo atmosferos veiksnių poveikio, nedengti lyjant, pučiant stipriam vėjui, apšviečiant tiesioginiams saulės spinduliams; tvyrant rūkui - neperžengti rasos taško temperatūros. Tokios sąlygos turi būti užtikrintos darbo metu ir mažiausiai dvi paras po paviršiaus padengimo.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta po 24 val. Visiškai išdžiūsta ir tampa atsparus apkrovoms po 2-3 dienų. Glaistas džiūsta veikiamas hidratacijos ir keičiantis fizikinėms savybėms, t. y. garuojant užmaišymo vandeniui. Todėl šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, džiūsta ilgiau.

Įrankiai

Baigus darbą, įrankius iškart nuplauti vandeniu.

Nuorodos

Dėl paviršiaus įgerties, tipo, faktūros taip pat sluoksnių savitumo, aplinkos įtakos, krintančios šviesos, žaliavų skirtumo gali šiek tiek skirtis spalva ir galimi smulkūs kapiliariniai įtrūkiai.
Kad būtų išvengta lietaus poveikio, džiūvimo laikotarpiu paviršių apdengti pastoliniu tinkleliu. 
Pučiant stipriam vėjui, šviečiant saulei, rekomenduojame fasadus apdengti apsauginiais tentais.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Sudėtyje yra kalkių ir cemento.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Dirgina kvėpavimo takus ir odą. Gali stipriai pažeisti akis. Gali įjautrinti, susilietus su oda. Neįkvėpti dulkių. Vengti patekimo į akis, ant odos. Patekus į akis nedelsiant gerai nuplauti vandeniu, kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, suteptus drabužius tuoj pat nusivilkti, odą nedelsiant nuplauti muilu ir vandeniu. Darbo metu dėvėti tinkamas apsaugines pirštines, akinius/ veido apsaugą. Šio produkto likučius ir pakuotę pašalinti kaip pavojingas atliekas.

Atliekų tvarkymas

Specialių atliekų deginimo arba surinkimo įmonės. Nešalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius, nesusigertų į žemę. Nešvarias pakuotes sutvarkyti kaip produkto likučius.
Atliekų kodas 31 409 ( pagal ÖNORM S 2100)

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis.
Vandens pavojingumo klasė 1, lengvai užteršia vandenį.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Jei dengiate sudėtingus pagrindus, būtinai kreipkitės į "Caparol" atstovus, kurie jums išsamiai patars, atsižvelgdami  į konkretų objektą. 

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija