caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/212181/061304_caparol-186m-sprinter-bag_www_LV.png

Capatect-Klebe-und Armierungsmasse 186M SPRINTER

Greitai surišantis mineralinis sausasis skiedinys izoliacinėms plokštėms klijuoti ir armuoti.  SPRINTER- pritaikytas darbui drėgnu ir vėsiu metų laikotarpiu.

Paskirtis

Specialus klijavimo ir armavimo skiedinys skirtas vėsesniam metų laikotarpiui,  „Capatect-WDV" sistemoms.

Savybės

- Tinko skiedinys pagal DIN EN 998-1
- Greitai surišantis.
- Anksti tampa atsparus lietui.
- Speciliai sukurtas dirbant, kai drėgna ir vėsu ( 0° C iki +15° C)
- Lengvai dengiamas.
- Labai gerai suklijuojantis.
- Ilga dengimo trukmė.
- Atsparus atmosferos veiksniams, hidrofobiškas pagal DIN V 18550-1.
- Gerai pralaidus vandens garams.

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišai.

Spalvos

Šviesiai pilka.

Laikymas

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje. Tinkamumo naudoti trukmė ne daugiau 6 mėnesiai, bet turi būti sunaudotas per einamąjį žiemos sezoną. Dirbit tik su vėsiai  laikyta medžiaga. Saugoti nuo tiesioginės saulės spindulių. 12 mėn. nedidelis chromatų kiekis.

Piltinis tankis

apie 1,5 kg/dm3

Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O

µ < 25

Vandens skvarbos norma

W2 klasė (vidutinė)

Gniuždomasis stiprumas

CS IV klasė

Sukimbamasis stiprumas

≥ 0,08 N/mm2

Gaisrinė laikysena

A2-s1, dO

Vandens pralaidumas w reikšmė

w < 0,2 kg/(m2 · h0,5)

Produkto numeris

186M SPRINTER

Pagrindo paruošimas

Mūras, betonas ir neatšokę seni dažų sluoksniai turi būti švarūs, sausi ir išlaikantys apkrovą. Nešvarumus ir sukibtį mažinančias daleles (pvz., alyvą) ir atsikišusius skiedinio šiurkštus pašalinti.
Pažeistus, atsisluoksniavusius senus dažų  ir faktūrinius tinkų sluoksnius  pašalinti kiek įmanoma. Tinko tuštumėles nudaužyti ir užtinkuoti sulig paviršiumi.
Stipriai įgeriančius, birius arba tepančius paviršius gerai nuvalyti iki tvirto pagrindo ir nugruntuoti.
Pagrindas negali būti užšalęs.

Sąnaudos

Izoliacinių plokščių klijavimas: (nelygu pagrindas)
Rumbų ir taškų metodu: apie 4,0-4,5 kg/m2.
Klijavimas per visą paviršių: apie 5,0-7,0 kg/m2.
Dalinis paviršiaus klijavimas (tik LS-Fassadendämmplatte VB 101): apie 5,0-5,5 kg/m2.
Armavimo sluoksnis:
Apie 1,5 kg/mvieno mm storio sluoksniui.
Polistireno putplasčio plokštės: apie 4,5 kg/m2.
Mineralinės vatos plokštės: apie 5,0 kg/m2.
Pateiktos sąnaudos yra apytikrės. Būtina atsižvelgti į objektą arba dengimo sąlygotus nuokrypius.

Dengimo sąlygos

Dengimo temperatūra

Klijuojant temperatūra gali būti nuo 0°C iki +15°C. Paviršius turi būti neapledijęs ir neužšalęs. Padengus 1 val. stebėti, kad temperatūra nenukristų žemiau -3° C.

Armuojant temperatūra gali būti nuo 0°C iki +15°C. Paviršius turi būti neapledijęs ir neužšalęs. Padengus, 6 val. stebėti, kad temperatūra nenukristų žemiau -3° C.

Nedengti tiesioginės saulės spindulių apšviestų pagrindų, pučiant stipriam vėjui.
Galimas dengimo laikas, kai temperatūra +7° C, apie 90-120 minučių.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Spartesnis „Klebe- und Armierungsmasse 186M SPRINTER” džiūvimas įtakoja  padengto paviršiaus  greitesnį sukietėjimą, esant žemesnei temperatūrai. Bet kuriuo atveju džiūvimo trukmė priklauso nuo temperatūros ir oro drėgmės. Esant nepalankioms oro sąlygoms, paviršiaus džiūvimas gali tęstis keletą dienų.
3 mm armavimo sluoksnio džiūvimo trukmė, priklausomai nuo oro sąlygų, yra maždaug 1 diena.
Džiūvimo laikas prieš dengiant mineraliniais tinkais:
- 24 val., kai temperatūra 0° C; kai temperatūra aukštesnė, laikas sutrumpėja.
- Jei būna naktinės šalnos, džiūvimo laikas- ne trumpesnis kaip 36 h.
Džiūvimo laikas, prieš dengiant pastos pavidalo tinkais
- Trumpiausia -36 val., jei temperatūra +1° C ( armavimo sluoksnis turi visiškai išdžiūti).
- Jei būna naktinės šalnos, džiūvimo laikas- ne trumpesnis kaip 48 h.
Armavimo sluoksnis turi būti visiškai išdžiūvęs. Paviršius  turi būti neapšerkšnijęs, neužšalęs.

Įrankių plovimas

Panaudotus darbo įrankius iškart plauti vandeniu.

Medžiagos dengimas

„Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M SPRINTER” maišoma galingu, lėtaeigiu maišytuvu įpylus švaraus, šalto vandens ir maišant, kol masė pasidaro vienalytė.
Apie 3 min. paliekama bręsti ir dar kartą trumpai pamai­šoma. Esant reikalui, konsistencija po brandinimo nustatoma įpilant atitinkamai vandens.
Vandens sąnaudos vienam maišui (25 kg): apie 5.5-6,5 l.
Dengimo trukmė, kai masė užmaišoma rankiniu būdu,  apie 90 – 120 min., nelygu oro sąlygos. Produkto laikymo ir vandens temperatūra gali sutrumpinti arba pailginti dengimo laiką. Sukietėjusios medžiagos jo­kiu būdu negalima skiesti vandeniu.
Medžiagą galima maišyti ir maišykle.Tik reikia atkreipti dėmesį, kad maišymas tęsiasi maždaug 20 minučių ir maišoma ne mažiau kaip 1 kibiras.

Armavimo sluoksnis

Nušlifuoti polistireno plokščių sandūrų pralankas ir pašalinti prilipusias šlifavimo dulkes. Prie langų angokraščių ir briaunų įtvirtinus kampinius profilius, taip pat ties fasado išėmų kampais armavus įstrižai,  armavimo masė dengiama tinklelio pločio juostomis ant izoliacinių plokščių ir su maždaug 10 cm užlaida įspaudžiamas „Capatect-Gewebe 650" tinkelis. Galiausiai nuglaistoma, užgriebiant už dar drėgno ploto, kol bus padengtas visas tinklelis. Bendras sluoksnio storis turi būti apie 3-5 mm.

Pastato briaunos
Naudojant „Capatect-Eckschutzschienen" tinklelį prie briaunų kloti taip pat su 10 cm užlaida. Naudojant „Capatect-Gewebe-Eckschutz" tinklelio juostas kloti iki briaunos.

Izoliacinių plokščių klijavimas

Rumbų ir taškų metodas:
Klijavimo masė dengiama palei kraštą apie 5 cm pločio juosta, plokštės viduryje 3 delno dydžio gumulai ant apatinės plokštės pusės (klijavimo paviršius turi būti ≥40%).
Klijavimo per visą paviršių technika (prieš tai padengtos mineralinės vatos lamelių izoliacinės plokštės):
Klijavimo masė dantytąja trintuve (dantų plotis ir aukštis parenkamas atsižvelgiant į pagrindo savybes) padengiama ant viso pagrindo. Negruntuotas mineralinės vatos izoliacines plokštes prieš tai padengti plonu klijų sluoksniu, stipriai prispaudžiant.

Įvadas

Labai svarbu, padengus paviršių, atsižvelgti į oro sąlygas ir pasirinkti tinkamas apsaugos priemones
( pvz.: brezentinius pastolius, apsaugą nuo lietaus). Vienam fasadui/ vienoje statybvietėje naudoti arba „Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M SPRINTER”, arba „Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M”, tik ne abu kartu.
Naudojant ir dengiant, laikytis DIN 18550-1, taip pat DIN 18350, VOB C dalies nuorodų.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Tik  profesionaliam naudojimui. Šio mineralinio miltelinio produkto sudėtyje yra cemento ir jo reakcija šarminė. Dirgina odą. Stipriai pažeidžia akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Neįkvėpti dulkių. Vengti patekimo į akis, ant odos ar drabužių. Naudoti asmenines apsaugos priemones. PRARIJUS: praskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius. Toliau plauti akis. Kreiptis į gydytoją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Sukietėjusius medžiagos likučius sutvarkyti kaip mišrias statybos ir griovimo atliekas. EAK 170904.

Giscode

ZP1

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis.

Leidimas

Z-33.41-130
Z-33.43-132
Z-33.44-133

CE ženklinimas

CE ženklinimas:
CE ženklinimą pagal EN 998-1 ar EN 15824 rasite ant produkto pakuotės arba internetiniame puslapyje www.caparo.de .

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija