caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/18088/020123_SAP-006464_25_KG_Caparol_Fassaden-Feinspachtel.png

Fassaden-Feinspachtel

Paruoštas naudojimui dispersinis smulkusis glaistas

Paskirtis

Lengvai dengiamas glaistas, skirtas nedideliems tinko bei betono trūkumams ir nelygumams išlyginti nuglaistant 1 mm sluoksniu, taip pat išlyginti  ir suvienodinti netolygiai nuvalytą smulkaus tinko paviršių ir išlyginti betono paviršių.

Maksimalus sluoksnio storis: 1 mm

Savybės

  • Atsparus oro veiksniams, malonaus kvapo, tausojantis aplinką
  • Dengiant, sluoksnį galima suploninti iki nulio
  • Lengvai dengiamas
  • Labai gerai sukimba su pagrindu

Pagrindinė medžiaga

Sintetinės dervos dispersija pagal DIN 55945

Pakuotė/indų talpa

4 kg, 25 kg kibirai

Spalvos

Natūraliai balta

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys DIN EN 1062

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

Vandens garų pralaidumas: < 0,14 m V1

Vandens pralaidumas (w-vertė): > 0,1 - ≤ 0,5 [kg/(m2 · h0,5)] (žema),W2

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindas turi būti švarus, sausas ir be birių dalelių.

Atkreipkite dėmesį į VOB C dalies, DIN 18 363, trečią pastraipą.

Pagrindo paruošimas

PII ir PIII skiedinio grupių tinkas/ mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1     ne mažesnis kaip 1,5 N/mm2
Naujai padengti  tinko paviršiai dengiami po pakankamos prastovos, dažniausiai po 2 sav., esant
+20°C ir 65% santykiniam oro drėgnumui. Kai oro sąlygos nepalankios, pavyzdžiui, pučiant vėjui ar lyjant, prastovos laikas turi būti gerokai  ilgesnis.
Senas tinkas: pertinkuotos vietos turi būti gerai surištos ir išdžiūvusios.
Stambiai akytą, įgeriantį, truputį byrantį seną tinką gruntuoti „OptiGrund". 
Kritinius pagrindus gruntuoti „Dupa-grund".

Betonas
Betono paviršius su nešvarumų apnašomis arba grūdėtu sluoksniu nuvalyti mechaniškai arba slėginėmis vandens srovėmis, laikantis šalyje galiojančių teisės aktų. Silpnai įgeriančius arba lygius paviršius gruntuoti „CapaGrund Universal". Stambiai akytus, truputį byrančius arba įgeriančius paviršius gruntuoti „OptiGrund″.
Tepančius paviršius gruntuoti „Dupa-grund".

Pluoštinio cemento plokštės (nepadengtos)
Sutankinto paviršiaus plokštes gruntuoti „Dupa- Haftgrund".
Atmosferos veiksnių pažeistas, stipriai įgeriančias plokštes gruntuoti „Dupa-grund". Montuojamas plokštes apdoroti, įskaitant jų galinę pusę ir kraštus.

Apkrovą išlaikantys dispersinių dažų sluoksniai
Kreidinantys dispersinių dažų sluoksniai nuplaunami slėginėmis vandens srovėmis, laikantis šalyje galiojančių teisės aktų. Blizgūs paviršiai pašiurkštinami.
Gruntuojama „Putzgrund 610".

Apkrovos neišlaikantys lako, dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko sluoksniai:
Visiškai pašalinami tinkamais metodais, pvz., mechaniškai arba nubeicuojant ir nuplaunant aukšto slėgio vandens srove, laikantis šalyje galiojančių teisės aktų. Silpnai įgeriantys arba lygūs paviršiai gruntuojami „CapaGrund Universal". Tepantys, byrantys, įgeriantys paviršiai gruntuojami „Dupa-grund".

Dengimo būdas

Mentele arba glaistykle. 
Glaisto šiurkštus išlyginti lengvai nubraukiant. 
Išdžiūvęs 
„Fassaden-Feinspachtel glaistas gerai šlifuojasi.
Sluoksnio storis:
Optimalus sluoksnio storis 0,5 –1 mm. Per vieną darbo ciklą galima padengti iki 1 mm storio sluoksnį.
„Fassaden-Feinspachtel" glaisto sluoksnį galima išlyginti iki nulio.

Sluoksnių sandara

Sekantys darbai:
Kai temperatūra +20 °C, o santykinis oro drėgnumas 65 % kitą sluoksnį galima dengti po 24 val. Esant žemesnei temperatūrai ir didesniam oro drėgnumui, džiūvimo trukmė ilgėja. Nuglaistytas vietas gruntuoti „CapaGrund Universal" arba „AmphiSilan-Grundierfarbe", atsižvelgiant į numatytas toliau dengti medžiagas. 
Jei visas plotas nuglaistytas  ištisai, jį galima dengti iškart, be papildomo paruošimo. 
Dengiant sintetinės dervos tinką, paviršių nugruntuoti „Putzgrund 610".

Sąnaudos

Priklausomai nuo dengimo būdo bei sluoksnio storio,  500–800 g/m2 ir daugiau.

Dengimo sąlygos

Žemiausia pagrindo ir aplinkos temperatūra dengimo ir džiūvimo metu:
+5 °C.

Nuorodos

„Fassaden-Feinspachtel” nuglaistyto paviršiaus negruntuoti gruntu, kurio sudėtyje yra tirpiklių.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti vaikams neprieinamose vietose. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis, ant odos nedelsiant kruopščiai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Panaudotus įrankius iš karto po darbo nuplauti muilu su vandeniu.
Išsamesni duomenys: saugos duomenų lape, kuris išduodamas pagal pareikalavimą. 

Atliekų tvarkymas

Perdirbimui atiduoti tik visiškai tuščias pakuotes. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/lako surinkimo punktus, sudžiūvusius sutvarkyti kaip statybines, griovimo arba buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiai produktų grupei nėra nustatytas ribinis LOJ kiekis. Produkte yra ne daugiau kaip 30 g/l LOJ.

Giscode

M-DF02

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, kalcio karbonatas, vanduo, plėvėdaris, priedai.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į „Caparol" atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas