Amphisilan Tiefgrund LF

Specialusis, hidrofobinio poveikio  gruntas išorei.

Paskirtis

Sutvirtinantis ir išlyginantis gruntas stambiai porėtiems, sugeriantiems, šiek tiek biriems tinkams ir silikatinių plytų mūrui, taip pat puikiai tinka naudoti „ThermoSan" sistemoje.

Savybės

Silpno kvapo, be tirpiklio, nekenkia aplinkai, mažina paviršiaus drėkstamumą, paruoštas dengti, lengvai dengiamas.

Pagrindinė medžiaga

Polisiloksano ir specialios sintetinės medžiagos dispersijos derinys.

Pakuotė/indų talpa

10 l

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Tankis

apie 1,0 g/cm3

Nuorodos

 Naudojimo sritys, remiantis technine informacija „Paskirties apibrėžtis"
1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be birių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 pastr. nuorodų.

Pagrindo paruošimas

Ar tinka dengti įvairius pagrindus ir kaip juos paruošti, žr. techninę informaciją „Pagrindai ir jų išankstinis paruošimas".

Dengimo būdas

Teptuku, voleliu, purkštuvais, taip pat beoriu purkštuvu.

Dengimas beoriu purkštuvu:
Purkštukas: 0,029″
Purškimo slėgis: 50 bar
Purškimo kampas: 60°

Sluoksnių sandara

Normaliai sugeriančius pagrindus dengti vieną kartą neatskiedus. Stipriai sugeriančius paviršius dengti vieną kartą neatskiedus, bet gerai įsotinant.
Gruntas neturi sudaryti blizgios plėvelės, užsandarinančios pagrindo paviršių.
Į „ThermoSan" įmaišius iki 10% „AmphiSilan Tiefgrund", dažniausiai galima atsisakyti papildomo gruntavimo šioje sistemoje (laikytis techninės informacijos Nr. 156).

Sąnaudos

Apie 150-250 ml/m2, nelygu pagrindo savybės.
Kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Dengiant ir džiūstant aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, vėl galima dengti maždaug po 12 val. Kai temperatūra žemesnė, džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu.

Nuorodos

„AmphiSilan Tiefgrund" nenaudoti horizontaliems paviršiams, veikiamiems vandens apkrovos.
Suderinamumas su kitais produktais.
Kad išliktų specifinės savybės, „AmphiSilan Tiefgrund" nemaišyti su kitais produktais ir neskiesti.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru vėdinimu. Dirbant su produktu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ir ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Purškiant neįkvėpti aerozolių.
Sudėtyje yra 1,2- benzizotiazol-3 (2H)- ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip senų dažų, emalės atliekas, sudžiūvusius medžiagos likučius – kaip statybos, griovimo arba buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame produkte (kateg. A/h): 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra mažiau kaip 1 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-GF01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, polisiloksanas, vanduo, priedai, konservavimo medžiagos ( benzizotiazolinonas, metilizotiazolinonas).

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenų lapą.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt