• youtube
Produktai | Išorės darbams | Gruntas | Skaidrus gruntas vandens... | Amphisilan Tiefgrund LF

Amphisilan Tiefgrund LF

Specialusis, hidrofobinio poveikio gruntas išorei.

  Paskirtis

  Sutvirtinantis ir išlyginantis gruntas stambiai porėtiems, sugeriantiems, šiek tiek biriems tinkams ir silikatinių plytų mūrui, taip pat puikiai tinka naudoti „ThermoSan" sistemoje.

  Savybės

  Silpno kvapo, be tirpiklio, nekenkia aplinkai, mažina paviršiaus drėkstamumą, paruoštas dengti, lengvai dengiamas.

  Pagrindinė medžiaga

  Polisiloksano ir specialios sintetinės medžiagos dispersijos derinys.

  Pakuotė/indų talpa

  10 l

  Laikymas

  Vėsiai, bet ne šaltyje.

  Tankis

  apie 1,0 g/cm3

  Nuorodos

   Naudojimo sritys, remiantis technine informacija „Paskirties apibrėžtis"
  1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė
  + +
  (–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

  Tinkami pagrindai

  Pagrindai turi būti švarūs, be birių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 pastr. nuorodų.

  Pagrindo paruošimas

  Ar tinka dengti įvairius pagrindus ir kaip juos paruošti, žr. techninę informaciją „Pagrindai ir jų išankstinis paruošimas".

  Dengimo būdas

  Teptuku, voleliu, purkštuvais, taip pat beoriu purkštuvu.

  Dengimas beoriu purkštuvu:
  Purkštukas: 0,029″
  Purškimo slėgis: 50 bar
  Purškimo kampas: 60°

  Sluoksnių sandara

  Normaliai sugeriančius pagrindus dengti vieną kartą neatskiedus. Stipriai sugeriančius paviršius dengti vieną kartą neatskiedus, bet gerai įsotinant.
  Gruntas neturi sudaryti blizgios plėvelės, užsandarinančios pagrindo paviršių.
  Į „ThermoSan" įmaišius iki 10% „AmphiSilan Tiefgrund", dažniausiai galima atsisakyti papildomo gruntavimo šioje sistemoje (laikytis techninės informacijos Nr. 156).

  Sąnaudos

  Apie 150-250 ml/m2, nelygu pagrindo savybės.
  Kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

  Dengimo sąlygos

  Dengiant ir džiūstant aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5°C.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, vėl galima dengti maždaug po 12 val. Kai temperatūra žemesnė, džiūsta ilgiau.

  Įrankių plovimas

  Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu.

  Nuorodos

  „AmphiSilan Tiefgrund" nenaudoti horizontaliems paviršiams, veikiamiems vandens apkrovos.
  Suderinamumas su kitais produktais.
  Kad išliktų specifinės savybės, „AmphiSilan Tiefgrund" nemaišyti su kitais produktais ir neskiesti.

  Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Saugoti nuo vaikų. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru vėdinimu. Dirbant su produktu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ir ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Purškiant neįkvėpti aerozolių.
  Sudėtyje yra 1,2- benzizotiazol-3 (2H)- ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip senų dažų, emalės atliekas, sudžiūvusius medžiagos likučius – kaip statybos, griovimo arba buitines atliekas.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Šiame produkte (kateg. A/h): 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra mažiau kaip 1 g/l.

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-GF01

  Sudėtinių medžiagų deklaracija

  Poliakrilato derva, polisiloksanas, vanduo, priedai, konservavimo medžiagos ( benzizotiazolinonas, metilizotiazolinonas).

  Išsamesni duomenys

  Žr. saugos duomenų lapą.

  Techninė konsultacija

  Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
  Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

  • Spausdinti
  • Į viršų