Capasol LF Konzentrat

Vandeniu skiedžiama, koncentruota, nepigmentuota speciali gruntavimo priemonė vidiniams bei išoriniams paviršiams

caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/171526/051541_CapasolKonzentrat.LT_LT.png

Paskirtis

Vandeniu skiedžiama, bespalvė, speciali gruntavimo priemonė, skirta tvirtų mineralinių pagrindų, kurie labai gerai arba netolygiai sugeria drėgmę, įgeriamumui suvienodinti. Puikiai tinka akytiems, įgeriantiems pagrindams apdoroti (pvz., tinkui, nedegtoms plytoms, akytajam betonui, akmenims, gipskartono plokštėms, taip pat lengvajam betonui, cementiniams „Disbocret" mišiniams ir pan).

Visi tankūs, lygūs paviršiai tokie kaip seni apsauginiai gruntai arba  konstrukcinės dalys iš gryno gipso atsižvelgiant į pagrindo savybes yra  padengiami arba „Caparol-Tiefgrund TB”, „Capagrund Universal”, arba „Caparol-Haftgrund”.

Savybės

  • Koncentruotas.
  • Skiedžiamas vandeniu.
  • Be tirpiklio.
  • Beveik be kvapo.
  • Ypač ekonomiškas.

Pagrindinė medžiaga

Modifikuota vandeninių dirbtinių medžiagų dispersija.

Pakuotė/indų talpa

10 l

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Tankis

apie 1,0 g/ cm³

Nuorodos

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija „Paskirties apibrėžtis"
1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi. Atkreipkite dėmesį į VOB C dalies, DIN 18 363, 3-čią pastraipą.

Pagrindo paruošimas

Žr. techninę informaciją Nr. 650.

Skiedimas

Skiedžiama vandeniu.

Sluoksnių sandara

Dengiant normaliai įgeriančius pagrindus, „CapaSol LF Konzentrat” skiedžiamas 3-4 dalimis vandens.

Gruntuojant labai gerai įgeriančius paviršius, „CapaSol LF Konzentrat ” skiedžiamas 4-5 dalimis vandens ir, jei reikia, dar šlapią paviršių dengiama tol, kol prisisotina. Dažniausiai pakanka vieno gruntavimo. Gruntuojant betoną, lengvąjį betoną, cementinius Disbocret mišinius, „CapaSol LF Konzentrat" skiedžiamas 2 dalimis vandens.

Sąnaudos

Priklausomai nuo praskiedimo ir paviršiaus įgeriamumo - 50-200 ml/m2. Kiek reikia tiksliai ir kokiu procentu skiesti, sužinosite padengę bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Žemiausia temperatūra apdorojimui ir džiūvimui:

aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti + 5ºC.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20° C, o santykinis oro drėgnumas 65%, paviršių apdoroti galima po 12 val.

Esant žemesnei temperatūrai džiūvimo laiką atitinkamai pailginti.

Įrankiai

Gausiai tepant teptuku ir šepečiu, pasiekiamas sutvirtinantis veikimas. Voleliai ir aukšto slėgio purkštuvai nelabai tinka. Taip pat galima dengti beoriais purškimo prietaisais.

Beoris purškimas:

Purškimo kampas: 20 – 50o

Purkštukas: 0,015‘‘

Purškimo slėgis: 60 bar

Įrankių plovimas

Akrilo dervų dispersija, vanduo, priedai, konservuojančios medžiagos.

Nuorodos

Netepkite ant horizontalių paviršių, veikiamų lietaus ar drėgmės.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus į akis, iškart nuplaukite jas vandeniu. Purkšdami, stenkitės neįkvėpti išpurškiamųjų dalelių. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius ir žemės gruntą.

Purslus ir dėmes pašalinkite spiritu arba nitroskiedikliu. Atsargiai elkitės su sintetiniais audiniais.

Tikslesni duomenys, žr. „Saugos duomenis”.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeninių dažų liekanos, sausi – kaip sukietėję dažai arba buitinės šiukšlės.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šio produkto (kat. A/h): 30 g/l (2010). Šiame produkte yra maksimaliai < 1 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-GF01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Akrilo dervų dispersija, vanduo, priedai, konservuojančios medžiagos.

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti.

Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis pas mus. Mielai Jums patarsime atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt