caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/237562/064907_Capasol_Konzentrat_LT.png

Capasol LF Konzentrat

Vandeniu skiedžiama, koncentruota, skaidri gruntavimo priemonė vidiniams bei išoriniams paviršiams

Paskirtis

Gruntavimo priemonė, skirta akytų, tvirtų, stipriai ar netolygiai įgeriančių pagrindų įgeriamumui suvienodinti.
Puikiai tinka akytiems, įgeriantiems pagrindams apdoroti (pvz., tinkui, mūrui, akytajam betonui, akmenims, gipskartono plokštėms, taip pat betono, lengvojo betono paviršiams ar cementiniais „Disbocret" mišiniais padengtiems pagrindams).
Dengti užgriebiant už drėgno ploto, pilnai įsotinant. 
Tankūs, lygūs paviršiai, atsižvelgiant į pagrindo savybes, yra  padengiami „Caparol Dupa-Putzfestiger” arba „Caparol Haftgrund”.

Savybės

  • Labai koncentruota, galima skiesti 4-5 dalimis vandens.
  • Ypač ekonomiška.
  • Gerai sutvirtinanti gruntavimo priemonė.
  • Būdinga puiki įgertis.

Pagrindinė medžiaga

Modifikuota vandeninė dirbtinių medžiagų dispersija.

Pakuotė/indų talpa

10 l

Spalvos

Skaidri.

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Tankis

apie 1,0 g/ cm³

Nuorodos

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija „Paskirties apibrėžtis"
1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi. Atkreipti dėmesį į VOB C dalies, DIN 18 363, 3-čią pastraipą. 

Pagrindo paruošimas

Apie skirtingą pagrindų dengimą ir jų apdorojimą išsami informacija pateikta techninėje informacijoje Nr. 650 „Pagrindai. Atitinkamo pagrindo paruošimas".

Dengimo būdas

Gausiai tepant teptuku ar šepečiu, pasiekiamas sutvirtinatis veikimas. Voleliai ir aukšto slėgio purkštuvai nėra taip puikiai pritaikyti. Visgi galima dengti ir beoriais purškimo prietaisais.

Skiedimas

Skiedžiama vandeniu.

Sluoksnių sandara

Dengiant normaliai įgeriančius pagrindus, „CapaSol LF Konzentrat” skiedžiamas 3-4 dalimis vandens.
Gruntuojant labai stipriai įgeriančius paviršius, „CapaSol LF Konzentrat ” skiedžiamas 4-5 dalimis vandens ir, jei reikia, dar šlapią paviršių dengiama tol, kol prisisotina. Dažniausiai pakanka vieno grunto sluoksnio. Gruntuojant betoną, lengvąjį betoną, cementiniu „Disbocret” mišiniu ir glaistu padengtus paviršius, cemento ar anhidritinę išlyginamąją dangą „CapaSol LF Konzentrat" skiedžiamas 2 dalimis vandens. Nugruntavus negali susidaryti blizgi plėvelė.

Sąnaudos

Priklausomai nuo paviršiaus savybių, įgeriamumo - 50-200 ml/m2. Kiek reikia tiksliai, sužinosite padengę bandomąjį plotą objekte.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė nei +5°C ir ne aukštesnė nei +30°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C, o santykinis oro drėgnumas 65%, paviršių apdoroti galima po 12 val.
Esant žemesnei temperatūrai džiūvimo laiką atitinkamai pailginti.

Įrankiai

Teptukas, šepetys, beoriai purkštuvai.

Beoris purškimas:
Purškimo kampas: 60o
Purkštukas: 0,029‘‘
Purškimo slėgis: 50 bar

Baigus darbus įrankius iškart nuplauti vandeniu.

Nuorodos

„CapaSol LF Konzentrat” nenaudojamas horizontaliems paviršiams, veikiamiems lietaus ar drėgmės, dengti.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Gali sukelti alerginę reakciją. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. Dėvėti pirštines, akių apsaugą. PATEKUS ANT ODOS: plauti muilu ir vandeniu. 
Sudėtyje yra: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono, mišinio iš 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1).

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senų dažų, lako liekanos, sausi – kaip statybos, griovimo atliekos arba buitinės šiukšlės.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

tokio tipo produktams - 30 g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau 1 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

BSW20

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, vanduo, priedai, konservuojančios medžiagos.

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti.

Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis pas mus. Mielai Jums patarsime atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
Ukmergės g. 223-4,
LT-07156 Vilnius,
8 5 2602015
info@daw.lt    
www.caparol.lt 

Stalgenės vidurinė mokykla

Jelgavos valstybinė gimnazija, Latvija

Skrundos dvaras, Latvija

Latvijos universiteto biblioteka