• youtube
Produktai | Išorės darbams | Gruntas | Skaidrus gruntas vandens... | Capasol LF Konzentrat

Capasol LF Konzentrat

Vandeniu skiedžiama, koncentruota, nepigmentuota speciali gruntavimo priemonė vidiniams bei išoriniams paviršiams

  Paskirtis

  Vandeniu skiedžiama, bespalvė, speciali gruntavimo priemonė, skirta tvirtų mineralinių pagrindų, kurie labai gerai arba netolygiai sugeria drėgmę, įgeriamumui suvienodinti. Puikiai tinka akytiems, įgeriantiems pagrindams apdoroti (pvz., tinkui, nedegtoms plytoms, akytajam betonui, akmenims, gipskartono plokštėms, taip pat lengvajam betonui, cementiniams „Disbocret" mišiniams ir pan).

  Visi tankūs, lygūs paviršiai tokie kaip seni apsauginiai gruntai arba  konstrukcinės dalys iš gryno gipso atsižvelgiant į pagrindo savybes yra  padengiami arba „Caparol-Tiefgrund TB”, „Capagrund Universal”, arba „Caparol-Haftgrund”.

  Savybės

  • Koncentruotas.
  • Skiedžiamas vandeniu.
  • Be tirpiklio.
  • Beveik be kvapo.
  • Ypač ekonomiškas.

  Pagrindinė medžiaga

  Modifikuota vandeninių dirbtinių medžiagų dispersija.

  Pakuotė/indų talpa

  10 l

  Laikymas

  Vėsiai, bet ne šaltyje.

  Tankis

  apie 1,0 g/ cm³

  Nuorodos

  Naudojimo sritys, remiantis technine informacija „Paskirties apibrėžtis"
  1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė
  + + + + +
  (–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

  Tinkami pagrindai

  Turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi. Atkreipkite dėmesį į VOB C dalies, DIN 18 363, 3-čią pastraipą.

  Pagrindo paruošimas

  Žr. techninę informaciją Nr. 650.

  Skiedimas

  Skiedžiama vandeniu.

  Sluoksnių sandara

  Dengiant normaliai įgeriančius pagrindus, „CapaSol LF Konzentrat” skiedžiamas 3-4 dalimis vandens.

  Gruntuojant labai gerai įgeriančius paviršius, „CapaSol LF Konzentrat ” skiedžiamas 4-5 dalimis vandens ir, jei reikia, dar šlapią paviršių dengiama tol, kol prisisotina. Dažniausiai pakanka vieno gruntavimo. Gruntuojant betoną, lengvąjį betoną, cementinius Disbocret mišinius, „CapaSol LF Konzentrat" skiedžiamas 2 dalimis vandens.

  Sąnaudos

  Priklausomai nuo praskiedimo ir paviršiaus įgeriamumo - 50-200 ml/m². Kiek reikia tiksliai ir kokiu procentu skiesti, sužinosite padengę bandomąjį plotą.

  Dengimo sąlygos

  Žemiausia temperatūra apdorojimui ir džiūvimui:

  aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti + 5ºC.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai oro temperatūra +20° C, o santykinis oro drėgnumas 65%, paviršių apdoroti galima po 12 val.

  Esant žemesnei temperatūrai džiūvimo laiką atitinkamai pailginti.

  Įrankiai

  Gausiai tepant teptuku ir šepečiu, pasiekiamas sutvirtinantis veikimas. Voleliai ir aukšto slėgio purkštuvai nelabai tinka. Taip pat galima dengti beoriais purškimo prietaisais.

  Beoris purškimas:

  Purškimo kampas: 20 – 50o

  Purkštukas: 0,015‘‘

  Purškimo slėgis: 60 bar

  Įrankių plovimas

  Akrilo dervų dispersija, vanduo, priedai, konservuojančios medžiagos.

  Nuorodos

  Netepkite ant horizontalių paviršių, veikiamų lietaus ar drėgmės.

  Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus į akis, iškart nuplaukite jas vandeniu. Purkšdami, stenkitės neįkvėpti išpurškiamųjų dalelių. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius ir žemės gruntą.

  Purslus ir dėmes pašalinkite spiritu arba nitroskiedikliu. Atsargiai elkitės su sintetiniais audiniais.

  Tikslesni duomenys, žr. „Saugos duomenis”.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeninių dažų liekanos, sausi – kaip sukietėję dažai arba buitinės šiukšlės.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Šio produkto (kat. A/h): 30 g/l (2010). Šiame produkte yra maksimaliai < 1 g/l LOJ.

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-GF01

  Sudėtinių medžiagų deklaracija

  Akrilo dervų dispersija, vanduo, priedai, konservuojančios medžiagos.

  Techninė konsultacija

  Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti.

  Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis pas mus. Mielai Jums patarsime atsižvelgdami į Jūsų objektą.

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

  • Spausdinti
  • Į viršų