• youtube

Capasol LF

Be tirpiklių, vandeniu skiedžiamas specialusis gruntas vidui ir išorei.

  Paskirtis

  „CapaSol" – tai specialusis, be pigmentų, giliai įsiskverbiantis gruntas akrilo pagrindu tvirtiems, mineraliniams, stipriai arba netolygiai sugeriantiems išorės bei vidaus pagrindams išlyginti.
  „CapaSol" puikiai tinka akytiems, įgeriantiems pagrindams (pvz., tinkui, gipsinėms, gipskartonio plokštėms, nedegtoms plytoms, akytojo betono vidaus paviršiams ir silikatinių plytų apdailos mūrui).
  Tankius, lygius paviršius, priklausomai nuo jų įgerties, gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB" arba „Caparol-Haftgund".

  Savybės

  • Malonaus kvapo
  • Labai skvarbus
  • Lengvai dengiamas
  • Sutvirtinantis pagrindą

  Pagrindinė medžiaga

  Modifikuota vandeninė sintetinių medžiagų dispersija.

  Pakuotė/indų talpa

  10 l, 20 l

  Laikymas

  Vėsiai, bet ne šaltyje.

  Tankis

  apie 1,0 g/cm³

  Nuorodos

   Naudojimo sritys, remiantis technine informacija „Paskirties apibrėžtis"
  1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė
  + + + + +
  (–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

  Tinkami pagrindai

  Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18 363, 3  pastr.

  Pagrindo paruošimas

  Dėl tinkamumo įvairiems pagrindams ir kaip juos paruošti, žr. techninę informaciją Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas".

  Skiedimas

  Jei būtina, skiesti 2 dalimis vandens.

  Sluoksnių sandara

  Neskiestu gruntu arba atskiedus 1 dalimi vandens, nelygu pagrindo geba įgerti, dengti šepečiu, plokščiuoju šepečiu arba teptuku užgriebiant už dar drėgno ploto ir įtrinant, kol pagrindas bus gerai įsotintas.
  Dengiant stipriai įgeriančius paviršius, „CapaSol" skiesti iki 10% vandens. Dengiant blogai įgeriančius vidaus paviršius, „CapaSol" skiesti 2 dalimis vandens. Paviršius, kuriuos reikia tik nugruntuoti, kad pagerėtų sukibtis su dažų sluoksniu, galima dengti ir voleliu arba purkštuvu.
  Gruntas turi neuždengti porų ir nesudaryti blizgios plėvelės.

  Sąnaudos

  50-200 ml/m2, priklausomai nuo dengimo būdo, skiedimo laipsnio ir pagrindo gebos sugerti.  Kiek reikia tiksliai,  apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.

  Dengimo sąlygos

  Temperatūra dengiant ir džiūstant:
  aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip + 5°C.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršių apdoroti galima maždaug po 12 val. Kai temperatūra žemesnė, džiūsta ilgiau.

  Įrankiai

  Teptuku arba šepečiu, gerai įsotinant ir įtrinant,  gaunamas sutvirtinantis poveikis. Voleliai ir aukšto slėgio purkštuvai nelabai tinka. Vis dėlto galima dengti ir beoriais purkštuvais.
   
  Dengimas beoriu purkštuvu:
  Purškimo kampas: 60o
  Purkštukas: 0,029″
  Purškimo slėgis: 50 bar

  Įrankių plovimas

  Panaudotus įrankius iškart išplauti vandeniu.

  Nuorodos

  „CapaSol" negalima dengti horizontalių paviršių, veikiamų vandens apkrovos.

  Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Saugoti nuo vaikų. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu patariama nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Purškiant, neįkvėpti išpurškiamų dalelių.
  Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų, emalės surinkimo punktus, sudžiūvę likučiai sutvarkomi kaip statybinės, griovimo arba buitinės atliekos

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Šiame produkte (kateg. A/h): 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 1 g/l.

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-GF01

  Sudėtinių medžiagų deklaracija

  Poliakrilato derva, polisiloksanas, vanduo, priedai, konservuojamosios medžiagos (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

  Techninė konsultacija

  Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos techniškai dengti, šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
  Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į mus arba mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai jums patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

  UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

  • Spausdinti
  • Į viršų