Sylitol® NQG Konzentrat

Gruntavimo ir skiedimo priemonė fasadiniams dažams „Sylitol® NQG Fassadenfarbe”

Paskirtis

„Sylitol® NQG Konzentrat” naudojamas kaip „Sylitol® NQG” skiediklis ir kaip gruntavimo priemonė mineraliniams pagrindams sutvirtinti ir stipriai arba netolygiai įgeriantiems paviršiams išlyginti, prieš dengiant „Sylitol®NQG". Netinka įprastiems dispersiniams-silikatiniams bei grynai silikatiniams dažams.

Savybės

  • Labai gerai sutvirtina pagrindą
  • Gerai įsigeria
  • Gerai praleidžia vandens garus ir anglies dioksidą
  • Minimalizuotas lakiųjų organinių junginių kiekis, be tirpiklių

Pagrindinė medžiaga

Specialus skystasis stiklas su organiniais priedais.

Pakuotė/indų talpa

10 l

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.
Praimtos pakuotės laikomos sandariai uždarytos. Produktas laikomas tik plastikiniuose induose.  Gali būti sandėliuojama iki 12 mėn.

Tankis

apie 1,1 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++++
(–) netinka / (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi išlaikyti apkrovą, būti tvirti, švarūs, be birių dalelių, sausi ir įgeriantys (pagal VOB C dalį, DIN 18 363, 3 pastr.)

Pagrindo paruošimas

Pagrindo paruošimas priklauso nuo pagrindo rūšies ir jo savybių. Reikalingą informaciją rasite „Sylitol®NQG" produktų techninėse informacijose. Būtina laikytis šių techninių informacijų nuorodų.

Dengimo būdas

Naudojant kaip skiedimo priemonę, būtina laikytis „Sylitol®NQG" techninės informacijos nuorodų. Naudojant kaip gruntavimo priemonę arba užtvarą, sumaišomos 2 dalys „Sylitol®NQG Konzentrat” su 1 dalimi vandens ir dengiama „šlapias į šlapią" metodu šepečiu arba teptuku, gerai įtrinant.

Pasiruošimas:
Kruopščiai apdengti aplink esančius stiklo, keramikos, lakuotus paviršius, klinkerį, natūralų akmenį, metalą, taip pat natūralią arba dažyve dengtą medieną. Tiškalus iškart nuplauti vandeniu. Pučiant stipriam vėjui pastolius apdengti tinkleliu.

Skiedimas

„Sylitol® NQG Konzentrat” skiedžiamas vandeniu santykiu 2 : 1 arba 1 : 1, priklausomai nuo pagrindo įgerties.

Sąnaudos

apie 100 - 200 ml/ m2, priklausomai nuo pagrindo įgerties. Tikslius kiekius nustatysite padengę bandomąjį plotą objekte.

Dengimo sąlygos

Žemiausia temperatūra apdorojimui:
oro ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +8°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršių galima dengti po 12 valandų. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai ir prietaisai iškart plaunami vandeniu, jei reikia, įpilama indų plovimo priemonės.  Pertraukų metu įrankiai laikomi įmerkti dažuose/grunte arba vandenyje.

Nuorodos

Negalima dengti, kai paviršių veikia tiesioginiai saulės spinduliai, lyjant, pučiant stipriam vėjui, esant rūkui arba dideliam oro drėgnumui. Jei reikia, apsaugai nuo atmosferos veiksnių naudokite pastolinį tinklelį. Padengtus paviršius saugokite nuo nakties šalnų.

Netinkamas dengti paviršius su prasimušusiomis druskomis, taip pat emaliniais dažais padengtiems  paviršiams, plastikui ir medienai. Netinka horizontaliems paviršiams, kuriuos veikia vandens apkrova. Dengiant paviršius su nedideliu nuolydžiu, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad būtų geras vandens nutekėjimas.

Suderinamumas su kitomis apdailos priemonėmis:
Medžiaga naudojama tik su „Sylitol® NQG” produktais. Jokiu būdu negalima maišyti su kitomis medžiagomis.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Išsamesnius duomenis rasite saugos duomenų lapuose.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų, lako surinkimo vietas, sausus sutvarkyti kaip statybines ir griovimo atliekas arba kaip buitines šiukšles.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Leistinas LOJ kiekis tokiam produktui (A/a kateg.) - 30 g/ l (2010). Šiame gaminyje yra ne daugiau kaip 10 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

GISCODE: BSW10

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, kreipkitės į "Caparol" atstovus, kurie, atsižvelgę į objekto ypatybes, suteiks profesionalią konsultaciją. 

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas