caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/18117/020152_SAP-735849_750_ML_CaparolColor_Alpinacolor.png

CaparolColor Vollton- und Abtönfarben

Europoje populiariausia spalvinimo sistema fasadiniams ir vidaus dažams
 • Paskirtis

  Spalvotųjų fasadų ir vidaus dažymas „CaparolColor-System", vandeniniams fasadiniams ir vidaus dažams, plastikams ir sintetinės dervos tinkams spalvinti, taip pat dažyti sodriomis spalvomis, tapybai ir įrašams.

  Savybės

  • Be tirpiklių, skiedžiami vandeniu, nekenkiantys aplinkai, silpno kvapo.
  • Atsparūs atmosferos veiksniams.
  • Atsparumo šlapiam trynimui II klasė pagal DIN EN 13300: 2 (5 – 20 µm), "atsparūs šveitimui" pagal DIN 53778.
  • Hidrofobiški pagal DIN 4108.
  • Labai atsparūs lietui, žema vandens pralaidumo klasė pagal DIN EN 1062.
  • Gerai pralaidūs vandens garams, vidutinė vandens garų difuzija pagal DIN EN 1062.
  • Labai atsparūs šviesai, sodrios spalvos, lengvai maišomi.
  • Atsparūs vandeninėms dezinfekavimo ir buitinėms valymo priemonėms.
  • Atsparūs šarmams, todėl nenuplaunami muilu.
  • Apsaugo nuo agresyvių išmetamųjų dujų.

  Pagrindinė medžiaga

  Sintetinės medžiagos dispersija pagal DIN 55945.

  Pakuotė/indų talpa

  250 ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l

  Spalvos

  Spalvos maišomos bet kokiu santykiu ir dera su visais „Caparol" dispersiniais produktais. Kad nesiskirtų spalva, pačių nuspalvintas pakuotes sumaišyti vienas su kitomis.

  Spalvų apžvalga ir atsparumas pagal BFS atmeną Nr. 26
  Klasė: B, Grupė: žr. lentelę.

  Amazonas2Havanna1Mocca1
  Aprikose3Ingwer1Muskat1
  Atlantis2Iris2Nutria1
  Basalt1Kiesel1Salbei1
  Cognac3Lapis3Savanne1
  Cosmos3Madeira1Schiefer1
  Gobi3Mais3Terra1
  Granat1Mandarin3Tibet2
  Graphit1Marone1

  Blizgesio laipsnis

  Šilko matiniai

  Laikymas

  Vėsiai, bet ne šaltyje.
  Praimtas pakuotes laikyti sandariai uždarytas.

  Tankis

  apie 1,25 g/cm3

  Nuorodos

  Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis"
  1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
  +++++
  (–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

  Tinkami pagrindai

  Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių, sausi (turi atitikti VOB C dalies, DIN 18363, 3. pastraipos reikalavimus).

  Pagrindo paruošimas

  Išorės paviršiai

  PII ir PIII skiedinių grupių tinkai/ Mažiausias gniuždantis stipris pagal DIN EN 998-1 mažiausiu 1,5N/mm2:
  naujas tinkas dengiamas po pakankamo laiko tarpo, dažniausiai po 2 sav., kai temperatūra 20°C ir santykis oro drėgnumas 65%. Nepalankiomis oro sąlygomis, pvz., pučiant stipriam vėjui, lyjant, laiko tarpas turi būti žymiai ilgesnis. Papildomai nugruntavus „CapaGrund Universal", sumažėja šarminių PII arba PIII tinko grupių viršutinio tinko kreidėjimo rizika, todėl galima dengti jau po 7 d. laikotarpio. Seni tinkai: užtinkuotos vietos turi būti gerai surištos ir sausos. Stambiai akyti, šiek tiek birūs, sugeriantys tinkai gruntuojami „OptiGrund E.L.F.". Stipriai akyti, tepantys tinkai gruntuojami „Dupa-grund". PIc skiedinių grupės mineraliniai tinkai dengiami „Sylitol" arba „AmphiSilan" produktais.

  Betonas

  Betoninius paviršius su nešvarumų apnašomis arba biriu sluoksniu nuvalyti mechaniškai arba slėginio vandens srovėmis, laikantis įstatyminių potvarkių. Silpnai sugeriančius arba lygius paviršius gruntuoti „CapaGrund Universal". Stambiai akytus, šiek tiek birius arba sugeriančius paviršius gruntuoti „OptiGrund E.L.F.". Tepančius paviršius gruntuoti „Dupa-grund".

  Cementu surištos medienos drožlių plokštės

  Dėl didelio cementu surištų medienos drožlių plokščių šarmingumo, kad neprasimuštų kalkės, gruntuoti „Disbon 481 EP-Uniprimer".

  Plytų apdailos mūras

  Dažyti galima šalčiui atsparias fasadines plytas arba klinkerį be intarpų. Mūras turi būti sausas, be druskų, siūlės užtaisytos be plyšių. Gruntuoti „Dupa-grund". Atsiradus tarpiniame sluoksnyje rudų dėmių, dengti bevandeniais fasadiniais dažais „Duparol".

  Apkrovą išlaikantys emalinių arba dispersinių dažų sluoksniai

  Blizgius paviršius ir emalinių dažų sluoksnius pašiurkštinti. Nešvarius, kreidėjančius senus dažų sluoksnius nuvalyti slėginio vandens srovėmis laikantis įstatyminių potvarkių. Gruntuoti „CapaGrund Universal". Nuvalius kitu būdu: nuplovus, nuvalius šepečiu, nupurškus, gruntuoti „Dupa-grund".

  Pramoninių teršalų ir suodžių užteršti paviršiai:

  Dengti bevandeniais fasadiniais dažais „Duparol".

  Pelėsinių grybų arba dumbliagrybių apnikti paviršiai:
  dengti specialiais fungicidiniais ir algicidiniais fasadiniais dažais „Amphibolin-W".

  Įtrūkę tinko ir betono paviršiai

  Dengti „Cap-elast".

  Nedažytas silikatinių plytų mūras

  Dengti „Sylitol" arba „AmphiSilan" produktais.

  Paviršiai su išsikristalizavusiomis druskomis

  Išsikristalizavusias druskas pašalinti sausu šepečiu. Gruntuoti „Dupa-grund". Dengiant paviršius su išsikristalizavusiomis druskomis, garantija už ilgalaikę dangos sukibtį arba išsikristalizavusių druskų surišimą nesuteikiama.

  Trūkumai

  Nedidelius trūkumus užtaisyti „Caparol Fassaden-Feinspachtel", didelius trūkumus (iki 20 mm) – „Histolith Renovierspachtel". Nuglaistytas vietas nugruntuoti.

  Vidaus paviršiai

  PII ir PIII skiedinių grupių tinkai/Mažiausias gniuždantis stipris pagal DIN
  EN 998-1 mažiausiu 1,5N/mm2:

  Tvirtus, normaliai sugeriančius tinkus dengti be paruošiamojo apdorojimo. Stambiai akytus, birius,sugeriančius tinkus gruntuoti „OptiGrund E.L.F." arba „CapaSol LF".

  PIV skiedinių grupės gipsinis ir paruoštas tinkas/mažiausias gniuždantis stipris pagal DIN EN 13279 S2 mažiausiu 2 N/mm2:

  Gruntuoti „Caparol-Haftgrund". Gipsinį tinką su sukepusiu paviršiumi nušlifuoti, nuvalyti dulkes, nugruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB".

  Gipsinės plokštės

  Sugeriančias plokštes gruntuoti „Caparol OptiGrund E.L.F." arba „Caparol-Tiefgrund TB". Labai tankias, lygias plokštes gruntuoti sukibtį gerinančiu gruntu „Caparol-Haftgrund".

  Gipskartonio plokštės

  Glaisto šiurkštai nušlifuojami. Minkštas ir nušlifuotas gipsinio glaisto vietas sutvirtinti „Caparol Tiefgrund TB". Gruntuoti „Caparol-Haftgrund", „OptiGrund E.L.F." arba „CapaSol LF". Plokštes su vandenyje tirpiomis, blunkančiomis medžiagomis gruntuoti „Caparol AquaSperrgrund". Laikytis BFS atmenos Nr. 12.

  Betonas

  Pašalinti medžiagos likučius ir tepančias, birias daleles.

  Akytasis betonas

  Gruntuoti „Capaplex", atskiedus vandeniu santykiu 1:3.

  Silikatinių ir apdailos plytų mūras

  Dengti be išankstinio apdorojimo.

  Apkrovą išlaikantys sluoksniai

  Matinius, silpnai sugeriančius sluoksnius dengti iškart. Blizgius ir emaliniais dažais padengtus paviršius pašiurkštinti. Gruntuoti „Caparol-Haftgrund".

  Apkrovos neišlaikantys sluoksniai
  Pašalinti apkrovos neišlaikančius emaliniais ir dispersiniais dažais padengtus sluoksnius. Silpnai sugeriančius, lygius paviršius gruntuoti „Caparol-Haftgrund". Stambiai akytus, birius arba sugeriančius paviršius gruntuoti „Caparol Optigrund E.L.F." arba „CapaSol LF". Apkrovos neišlaikančius mineralinių dažų sluoksnius pašalinti mechaniškai ir nuo paviršių nuvalyti dulkes. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB".

  Klijinių dažų sluoksnis:
  nuvalyti iki pagrindo. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB".

  Nedažyti šiurkštaus pluošto, reljefiniai arba spausti popieriniai tapetai
  Dengti be paruošiamojo apdorojimo.

  Atšokę tapetai

  Pašalinti visiškai. Kleisterį ir makulatūros likučius nuplauti. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB".

  Pelėsinių grybų apnikti paviršiai
  Pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnašas nuvalyti mechaniškai drėgnuoju būdu. Paviršius nuplauti „Capatox" arba „FungiGrund" ir palikti gerai išdžiūti. Gruntuoti atsižvelgiant į pagrindo rūšį ir savybes. Stipriai pelėsinių grybų apniktus paviršius padengti baigiamuoju sluoksniu „Indeko-W", „Malerit-W"
  arba „Fungitex-W". Laikytis įstatyminių potvarkių (pvz., biomedžiagų ir pavojingų medžiagų įstatymo).

  Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių arba riebalų dėmėmis
  Nikotino, suodžių arba riebalų dėmes nuplauti vandeniu įpylus riebalus skaidančio buitinio valiklio ir palikti gerai išdžiūti. Išdžiūvusias vandens dėmes nuvalyti sausu šepečiu.Izoliuoti „Caparol AquaSperrgrund" gruntu. Stipriai užterštus paviršius padengti baigiamuoju sluoksniu „CaparolIsoDeck".

  Trūkumai:
  po atitinkamo paruošiamojo darbo užtaisyti „Caparol-Akkordspachtel" glaistu ir esant reikalui nugruntuoti.

  Dengimo būdas

  Teptuku, voleliu ir purkštuvais.
  Dengimas beoriu purkštuvu: purškimo kampas: 50°, purkštukas: 0,019 – 0,025″, purškimo slėgis: 150-180 bar.

  Sluoksnių sandara

  Grunto ir tarpinis sluoksnis: „CaparolColor", atskiedus iki 10% vandens.
  Baigiamasis sluoksnis: „CaparolColor", atskiedus iki 5% vandens.

  Sąnaudos

  Apie 150 ml/m2 vienam sluoksniui dengiant lygius pagrindus, dengiant šiurkščius – atitinkamai daugiau.
  Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

  Dengimo sąlygos

  Žemiausia aplinkos ir pagrindo temperatūra dengiant: pagrindo ir aplinkos +5°C.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 4 – 6 val. ir vėl galima dengti. Paviršius atsparus lietui esti po 24 val. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

  Įrankių plovimas

  Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

  Nuorodos

  Visos „CaparolColor" spalvos, jas naudojant išoriniams paviršiams, yra atsparios šviesai. Raudoną, oranžinę, geltoną ir žalią labai stipriai atskiedus baltais, dėl techninių pigmento priežasčių jos būna tik santykinai atsparios šviesai (laikytis „CaparolColor" spalvyno duomenų).
  Kad nebūtų sandūrų, dengti nepertraukiamai užgriebiant už dar drėgno ploto. Netinka horizontaliems paviršiams, veikiamiems vandens apkrovos. Spalvinant dispersinius arba lateksinius dažus, padaryti mėginį, nes stipriai surišti dažai išdžiūvę gali būti intensyvesnės spalvos. Akrilinius emalinius dažus, silikatinius bei silikoninės dervos dažus spalvinti ne „CaparolColor", bet specialiais spalvinamaisiais dažais (Volltonfarben), derančiais su šių produktų savybėmis ir blizgesio laipsniu. Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, lyjant, esant itin dideliam drėgnumui (rūkui). Esant reikalui, pastoliai apdengiami statybiniu tinklu.
  Naudojant „Caparol-Tiefgrund TB", patalpose gali atsirasti būdingas tirpiklių kvapas, todėl jas reikia gerai vėdinti. Srityse, kurioms keliami dideli higienos reikalavimai, naudoti silpno kvapo „AmphiSilan-Putzfestiger" be aromatinių junginių. Mechaninės apkrovos veikiamuose tamsių spalvų dažų sluoksniuose gali atsirasti baltų dryžių. Tai visų matinių ir šilko matinių fasadinių dažų specifinė savybė.
  Kai pagrindai tankūs, vėsūs arba dėl atmosferos veiksnių jiems ilgiau džiūstant, veikiant drėgmei (lietui, rasai, rūkui), paviršiuje gali atsirasti šiek tiek blizgių, lipnių, gelsvų, skaidrių pagalbinės medžiagos nutekėjimo žymių. Tos pagalbinės medžiagos tirpsta vandenyje ir pamažu yra nuplaunamos daugkartinio stipraus lietaus.
  Išdžiūvus, padengto paviršiaus kokybė dėl to nenukenčia. Jei vis dėlto būtų perdažoma, tada tas žymes reikia sudrėkinti, palikti trumpam veikti ir nuplauti visiškai. Papildomai nugruntuoti „CapaGrund Universal". Dengiant tinkamomis klimato sąlygomis, nutekėjimo žymių neatsiranda.
  Matomos paviršių pataisymų žymės priklauso nuo daugelio veiksnių ir yra neišvengiamos (BFS atmena Nr. 25).
  Jei „CaparolColor" spalvinami dispersiniai arba lateksiniai dažai, taip pat sintetinės dervos tinkai, galioja konkretaus produkto dengimo direktyvos.
  Suderinamumas su kitomis dažymo medžiagomis: suderinami su visais „Caparol" dispersiniais arba lateksiniais dažais, plastikais ir sintetinės dervos tinkais.

  Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Saugoti nuo vaikų. Šlifuojant naudoti P2 filtrus. Darbo bei džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis, ant odos nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius ir gruntą. Panaudotus įrankius nuplauti vandeniu.

  Išsamesnė informacija, žr. saugos duomenis.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeniniai dažai, sudžiūvę – kaip sukietėję dažai arba buitinės šiukšlės.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Grupė (A/a): iki 30 g/l (2010). Šiame produkte yra iki 1 g/l

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-DF01

  Sudėtinių medžiagų deklaracija

  Akrilinės dervos dispersija, titano dioksidas, spalvotieji pigmentai, mineraliniai užpildai, vanduo, priedai, konservantas.

  Techninė konsultacija

  Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

  Klientų aptarnavimo centras

  Tel. 8 5 2602015
  Faks. 8 5 2639283
  El. paštas info@caparol.lt

  Pirmos klasės viešbutis Vokietijoje