caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/113370/041120_Capadur_Acryl_Holz_Oel_Aqua.png

Capadur Holz-Öl Aqua

Premium kokybės medienos aliejus iš atsinaujinančių žaliavų, skirtas vidaus ir išorės darbams 

Paskirtis

Santykinai pastovių ir nepastovių matmenų medinių konstrukcijų apsaugai ir apdailai (sodo baldams, tvoroms, pergolėms, malksnoms, augalų laikikliams).

Prieš dengiant plokščias medienos konstrukcijas, pvz. medžio masyvo plokštes, fanerą, medžio drožlių plokštes ir medienos plaušo plokštes, būtina laikytis BFS atmenos Nr.18 sk. 2.2.3 ff nuorodų. Netinka mediniams paviršiams, esantiems vandenyje, taip pat besiliečiantiems su žeme arba veikiamiems statinės apkrovos.

Savybės

  • vandens pagrindo
  • reguliuoja drėgmę
  • atviraporis
  • tausojantis aplinką
  • nelašantis
  • lengvai dengiamas
  • apsaugantis nuo UV spindulių

Pagrindinė medžiaga

Linų sėmenų aliejaus ir akrilinės dervos hibridinis rišiklis

Pakuotė/indų talpa

2,5 l

Spalvos

  • Teak (tikmedis)
  • Bangkirai (afrikinė šorėja)
  • Douglasie (pocūgė)

Blizgesio laipsnis

Šilko matinis

Laikymas

Vėsiai, bet ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas. 
Originalioje nepraimtoje pakuotėje galioja 2 metus.

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus 2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++++
(–) netinka / (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Įgeriančios santykinai pastovių ir nepastovių matmenų medinės konstrukcijos.

Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą ir be sukibtį mažinančių dalelių. Nepastovių matmenų medinių konstrukcijų drėgmė turi būti: lapuočių ne didesnė kaip 12 %, spygliuočių ne didesnė kaip
15 %.

Norint užtikrinti ilgalaikę medienos apsaugą, naudojant dengiamąsias medžiagas, būtina laikytis konstruktyvios medienos apsaugos principų. Laikytis BFS matmenos Nr. 18 nuorodų.

Pagrindo paruošimas

Naujos medinės konstrukcijos
Lygius medinius paviršius nušlifuoti plaušo kryptimi, kruopščiai nuvalyti ir pašalinti ištryškusius sakus, dervas ir pan. 

Sena, neapdorota mediena
Sutręšusį, atmosferos veiksnių pakenktą medinį paviršių nušlifuoti iki nepakenkto, apkrovą išlaikančio pagrindo ir kruopščiai nuvalyti.

Padengta mediena
Senus lako, storasluoksnių dažyvių sluoksnius pašalinti iki įgeriančio pagrindo. Tvirtus plonasluoksnių dažyvių sluoksnius nušlifuoti, nuvalyti ir patikrinti jų suderinamumą su „Capadur Holz-Öl Aqua”.

Dengimo būdas

Neskiestą medžio aliejų „Capadur Holz-Öl Aqua” dengti tolygiai „Orel-Mix Acryl” teptuku. Perteklinę medžiagą neužilgo (maždaug po 10-20 min.) pašalinti šluoste, nepaliekančia plaušelių. Kad nesimatytų sandūrų, dideli, šalia esantys plotai dengiami nepertraukiamai "šlapias į šlapią" metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto.  

Dengimas
„Capadur Holz-Öl Aqua” medienos aliejų prieš darbą ir karts nuo karto proceso metu pamaišyti.

Pagrindas

Impregnavimas

Tarpinis sluoksnis

Viršutinis sluoksnis

Nepastovių  matmenų medinės konstrukcijos

Capacryl Holzschutzgrund)

Capadur Holz-Öl Aqua )

Capadur Holz-Öl Aqua

) tik atliekant išorės darbus

) stipriai įgeriančias paviršiaus vietas, pvz. medienos galus ir pjautinius kraštus, padengti mažiausiai dar vienu sluoksniu.

Sąnaudos

Lygių medinių paviršių dengimas
apie 70 – 90 ml/m2 / vienam sluoksniui, priklausomai nuo pagrindo įgerties.

Šiurkščių medinių pagrindų dengimas
apie 120 – 160 ml/m2 / vienam sluoksniui, priklausomai nuo pagrindo įgerties.

Pateikti duomenys yra orientaciniai, sąnaudos gali skirtis, priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +8°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra  +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%

nelimpa dulkės

galima dengti sekantį sluoksnį

atsparumas lietui

val.

2-3

4-5

24

Džiūvimas ir blizgesio lapsnis taip pat priklauso nuo medinio pagrindo įgerties.  Mediena, kurioje yra sudedamųjų dalių (pvz., ąžuolas, tropinė mediena), gali džiūti ilgiau.

Apkrovą išlaiko maždaug po 6–8 dienų.

Įrankių plovimas

Pabaigus darbus ar darant pertrauką, panaudotus įrankius iš karto išplauti vandeniu ir vilgikliu (pvz. muilu).

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Naudoti A2/P2 kombifiltrus. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru vėdinimu. Dirban nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos tuoj pat, kruopščiai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Daugiau informacijos - Saugos duomenų lape.

Sudėtyje yra mišinys iš a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hidroksifenil)propionil-x-hydroxypoly(oxyetilen);a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hidroksifenil)propionil-x-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butil-4-hydroksifenil)propioniloksipoli(oksietilen), 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Pakuotes su skystais medžiagos likučiais atiduoti į senų dažų/lako surinkimo vietas. Sudžiūvusius likučius sutvarkyti kaip statybines, griovimo arba buitines atliekas. 

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

tokiam A/e kategorijos produktui: 130g/l (2010)
Šiame produkte yra ne daugiau kaip 10 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-KH01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Linų sėmenų aliejus, poliakrilato derva, pigmentai, vanduo, priedai, UV absorberiai, konservantai (metilizotiazolinonas).

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai Jums patarsime atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas