• youtube

Capadur F7-LangzeitLasur

Vidutinio storio sluoksnio, labai atsparūs atmosferos veiksniams medienos lazūriniai dažai su apsauga nuo UV spindulių. Naudojami išorėje ir viduje. Be aromatinių junginių.

  Paskirtis

  Tikslių matmenų medinėms konstrukcijoms: langams, durims ir  santykinai tikslių matmenų medinėms konstrukcijoms, kaip antai: lentų su įpjovomis ir užkaitais klojiniams, palangėms, vartams, fachverkams ir kt. suteikti spalvą ir apsaugoti nuo drėgmės bei UV spindulių. Naudojama išorėje ir viduje.
  Prieš dengiant plokščių formos medinius gaminius, pvz., masyvias medines arba fanerines plokštes, laikytis BFS atmenos Nr. 18, 2.2.3 sk. nuorodų.
  Pagal šiuolaikinį technikos lygį atmosferos veiksnių veikiamus išorės paviršius reikia atnaujinti kas 2-3 metai.

  Savybės

  • Be biocidų.
  • Tirpikliai be aromatinių junginių.
  • Geležies oksido pigmentai gerai apsaugo nuo UV spindulių.
  • Papildomą apsaugą nuo UV spindulių užtikrina UV filtrai.
  • Ilgalaikė apsauga nuo drėgmės.
  • Labai difuziški.
  • Nelašantys, klampumas nustatomas pagal paskirtį.
  • Dėl ilgos rišimosi  trukmės, net ir dengiant didelį plotą, paviršius gaunamas tolygus, be sandūrų.

  Pagrindinė medžiaga

  Alkidinė derva su tirpikliais be aromatinių junginių.

  Pakuotė/indų talpa

  • Standartinės spalvos:
   375 ml: bespalviai, pušies, šviesaus ąžuolo, riešutmedžio.
   750 ml, 2,5 ml: visų standartinių spalvų.
   5 l: bespalviai, pušies, šviesaus ąžuolo, riešutmedžio, graikinio riešuto.
  • Ypatingos spalvos:
   1l, 2,5 l, 5 l: „Capalac mix".

  Spalvos

  • Standartinės spalvos:
  Bespalviai, pušies, šviesaus ąžuolo, graikinio riešuto, riešutmedžio,
  Palisander, tikmedžio, Mahagoni, juodmedžio.
  • Visos spalvos maišomos vienos su kitomis.
  Spalvinama taip pat 89 spalvomis „ColorExpress" mašinomis („Capamix" ir „Capalac mix") pagal 
  „3D"  spalvyną ir daugeliu kitų spalvų pagal kitus spalvynus.

  Nuoroda: 
  Kai kurių spalvų dažai išorėje naudojami tik iš dalies. Informacija apie tai teikiama „ColorExpress" spalvinimo centruose. Bespalviai „Capadur F7-LangzeitLasur" dažai išorėje naudojami tik kaip gruntiniai dažai, prieš dengiant spalvotais lazuriniais dažais arba kaip dengiamieji dažai ant tamsių lazurinių dažų, nes kitaip negaunama pakankama apsauga nuo UV spindulių. Atmosferos veiksnių veikiamiems išoriniams paviršiams nenaudoti bespalvių lazurinių dažų.

  Blizgesio laipsnis

  Šilko blizgesio.
  Priklausomai  nuo medinio paviršiaus, blizgesio laipsnis gali kisti.

  Laikymas

  Vėsiai.
  Laikyti sandariai uždarytose pakuotėse.

  Tankis

  apie 0,95 g/cm3

  Kietųjų dalelių kiekis

  apie 60 Gew.-%

  Nuorodos

  Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis"
  1 vidus vidus 2 vidus 3 išorė 1 išorė 2
  + +
  (–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

  Tinkami pagrindai

  Tikslių matmenų ir santykinai tikslių matmenų medinėms konstrukcinėms dalims.
  Pagrindas turi būti švarus, be birių dalelių  ir išlaikyti apkrovą. Tikslių matmenų medienos drėgmė turi būti ne didesnė kaip 13%, o santykinai tikslių matmenų – ne didesnė kaip 15%.
  Reikia laikytis medienos pagrindų apsaugos. Tai – ilgalaikės medienos apsaugos dengimo medžiagomis sąlyga.

  Pagrindo paruošimas

  Naujos medinės konstrukcijos
  Lygius medienos paviršius nušlifuoti pagal plaušą, kruopščiai nuvalyti, pašalinti ištryškusius sakus. Medieną išorėje gruntuoti „Capalac Holz-Imprägniergrund".
  Neapdorota sena mediena
  Patrūnijusius, atmosferos veiksnių pažeistus medienos paviršius nušlifuoti iki sveiko, apkrovą išlaikančio medienos sluoksnio ir kruopščiai nuvalyti. Medieną išorėje gruntuoti „Capalac Holz-Imprägniergrund".
  Padengta mediena
  Apkrovos neišlaikančius senus dažų sluoksnius pašalinti iki medienos. Išorės medieną  gruntuoti „Capalac Holz-Imprägniergrund".
  Apkrovą išlaikančius senus dažų sluoksnius nušlifuoti, nuvalyti ir patikrinti, ar dera su „Capadur F7-LangzeitLasur".

  Dengimo būdas

  „Capadur F7-LangzeitLasur" dengti teptuku neatskiedus.

  Sluoksnių sandara

  Dengimas:
  Sluoksnių sandara:
  Išorėje Išorėje

  Viduje

  Tikslių matmenų konstrukcinės dalys Santykinai tikslių matmenų konstrukcinės dalys
  Gruntavimas Capalac Holz-Imprägniergrund Capalac Holz-Imprägniergrund Capadur F7-LangzeitLasur
  Tarpinis sluoksnis 1 x Capadur LasurGel1) 2 x Capadur LasurGel nebūtina
  Baigiamasis sluoksnis 2 x Capadur F7-LangzeitLasur Capadur F7-LangzeitLasur Capadur F7-LangzeitLasur
  1) Dengiant šviesių spalvų dažais optimaliai apsaugai nuo UV spindulių, tarpinį sluoksnį reikia padengti du kartus, dengiant tamsesnių spalvų dažais – pakanka vieno karto. Bespalviai dažai neapsaugo nuo UV spindulių, todėl jie naudojami kaip bazinė medžiaga spalvinant arba dengiant viduje.
  Tekstūros imitavimo technika medinėms konstrukcinėms dalims išorėje:
  Dėmėtiems arba tokiems mediniams paviršiams, kurių negalima padengti lazūriniais dažais Žalią medieną impregnuoti Capalac Holz-Imprägniergrund
  1-2 x Capadur UniversalLasur, nuspalvinus reikiama spalva
  1–2 x Capadur F7-LangzeitLasur

   

  Sąnaudos

  Dengiant tepuku: apie 80-100 ml/m2.

  Dengimo sąlygos

  Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra:
  Turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 10-16 val. ir vėl jį galima dengti.
  Nuo medinio paviršiaus gebos sugerti priklauso džiūvimo trukmė ir blizgesio laipsnis. Mediena, kurioje yra sudėtinių dalių, ( pvz., ąžuolo) gali džiūti ilgiau.

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Degūs skystis ir garai. Dėl pakartotino sąlyčio gali skilinėti ir džiūti oda. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiai nuo liepsnos, karštų paviršių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolio.
  Vengti patekimo į akis, ant odos, drabužių. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PRARIJUS išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
  Sudėtyje yra 2- butanonoksimo, bis(1, 2, 2, 6, 6- pentametil-piperidil) sebacato. Gali sukelti alergines reakcijas.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai atiduodami į senų dažų/ lako surinkimo vietas. Sudžiūvę sutvarkomi kaip statybos, griovimo arba buitinės atliekos.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Šiame gaminyje (Kateg. A/e) leidžiamas LOJ kiekis: iki 400 g/l (2010).
  Šiame gaminyje yra iki 400 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ).

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-KH02

  Sudėtinių medžiagų deklaracija

  Alkidinė derva, spalvoti pigmentai, alifatai, silikatai, odą saugojančios priemonės (2-butanonoksimas), priedai.

  Išsamesni duomenys

  Žr. saugos duomenis.

  Techninė konsultacija

  Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
  Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva″
  Tel. 8 5 2602015
  El. paštas info@caparol.lt

  Techninė informacija (TI)

 • Techninė informacija
 • Techninė informacija Nr. 606
 • Saugos duomenų lapai (SDA)

 • Saugos duomenų lapai
  • Spausdinti
  • Į viršų