caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/186851/056296_Aqua_Lasur_Universal_2_5L.png

Capadur Aqua-Lasur Universal

Skiedžiama vandeniu alkidinės dervos dažyvė tiek pastovių, tiek ir nepastovių matmenų medinėms konstrukcijoms išorėje. Hidrofobiška, su vandens karoliukų efektu.

Paskirtis

Pastovių matmenų medinėms konstrukcijoms: langams ir durims, santykinai pastovių matmenų medinėms konstrukcijoms, kaip antai: lentų su įpjovomis ir užkaitais klojiniams, palangėms, vartams, fachverkams ir kt., ir nepastovių matmenų medinėms konstrukcijoms: fasadų apkaloms, tvoroms, pergolėms, pavėsinėms automobiliui, balkono turėklams spalviškai apipavidalinti ir apsaugoti nuo drėgmės. Naudojama tik išorėje, nes susidariusi plėvelė apsaugo nuo pelėsinių grybų apnašų. Langus ir išorines duris galima dažyti iš visų pusių.

Savybės

  • Skiedžiama vandeniu.
  • Silpno kvapo.
  • Hidrofobiška, su vandens karoliukų efektu.
  • Optimali apsauga nuo UV  dėl naudojamų UV blokatorių.
  • Labai difuziška.
  • Labai patvari.
  • Dažyvė apsaugota kuriam laikui nuo pelėsinių grybų apnašų.

Pagrindinė medžiaga

Alkidinės dervos ir akrilato hibridinis rišiklis.

Pakuotė/indų talpa

1 l, 2,5 l

Spalvos

Standartinės spalvos:
1 l, 2,5 l: bespalvė
1 l, 2,5 l: pušies, ąžuolo, graikinio riešuto, riešutmedžio, dalbergijos,  tikmedžio, svietenijos, juodmedžio.
 
Ypatingos spalvos:
1 l, 2,5 l: spalvinama „ColorExpress" daugybe spalvų

Blizgesio laipsnis

Nuo šilko matiškumo iki šilko blizgesio priklausomai nuo medinio paviršiaus gebos sugerti ir jos tekstūros.

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.
Tinkamumo trukmė gamintojo pakuotėje 1 m.

Tankis

apie 1,0 g/cm3

Tinkami pagrindai

Pastovių matmenų, santykinai pastovių ir nepastovių matmenų medinėms konstrukcijoms išorėje. Horizontalius paviršius apdengti, pvz., skarda.
Laikytis konstruktyvios medienos apsaugos pagrindų, kritulių vanduo turi greitai nutekėti ir neįsiskverbti į statinį (vengti susitvenkusios drėgmės). Pasirūpinti pakankama apsauga nuo vandens purslų.

Pagrindas turi būti švarus, be sukibtį mažinančių dalelių. Patikrinti seno dažų sluoksnio atsparumą apkrovoms ir suderinamumą. Prieš dažant, pamatuoti medienos drėgmę. Medienos drėgmė turi būti ne didesnė kaip 15%. Išorinės plokščių pavidalo medinės medžiagos turi turėti leidimą kaip fasadinės statybinės medžiagos ir būti tinkamos dengti (laikytis gamintojo rekomendacijų).

Laikytis BFS atmenos Nr. 18 nuorodų. Nenaudoti ant cementinių plokščių. Ar tinka plokščių pavidalo medinėms statybinėms medžiagoms garantuoti negalima, todėl reikia itin kruopščiai patikrinti. Netinka grindų paviršiams, taip pat stogų dangoms. Laikytis priežiūros ir remonto intervalų pagal BFS atmeną Nr. 18, C priedą.

Pagrindo paruošimas

Nauji mediniai paviršiai
Lygius medienos paviršius nušlifuoti pagal plaušą, kruopščiai nuvalyti, pašalinti ištryškusius sakus.

Seni mediniai paviršiai
Patrūnijusius, atmosferos veiksnių pažeistus medienos paviršius nušlifuoti iki sveiko, apkrovą išlaikančio medienos sluoksnio ir kruopščiai nuvalyti.

Padengti mediniai paviršiai

Apkrovos neišlaikančius senus dažų sluoksnius pašalinti iki medienos. Neatšokusius senus dažų sluoksnius nušlifuoti, nuvalyti ir patikrinti suderinamumą.

Pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnikti mediniai paviršiai išorėje

Kruopščiai nuplauti pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnašas. Paviršius apdoroti „Capatox". Pagrindą paruošti, kaip aprašyta aukščiau. Laikytis „Capatox" techninės informacijos.

Dengimo būdas

„Capadur Aqua-Lasur Universal" dažyvė paruošta dengti. Galima dažyti voleliu ir teptuku. Dažant didelius paviršius, padengti voleliu ir iškart išlyginti teptuku. Esant šiltam orui, paviršius sudrėkinti kempine bei švariu šaltu vandeniu ir iškart dažyti. Medžiagos padengti tik tiek, kiek galima padengti be sandūrų. Prireikus, paviršių dengti keliese. Purkšti neleidžiama dėl plėvelės apsaugos nuo grybų apnašų.

Skiedimas

„Capadur Aqua-Lasur Universal" dažyvė paruošta dengti. Dažant labai sugeriančius paviršius arba esant šiltam orui, skiesti iki 5% vandens.

Sluoksnių sandara

PagrindasPagrindo paruošimasImpregnavimasGruntavimasTarpinis sluoksnisGalutinis sluoksnis

Nepadengta mediena

BFS atmena Nr. 18

Capacryl
Holzschutz-Grund
Capadur
Aqua-Lasur Universal
Capadur
Aqua-Lasur Universal1)
Capadur
Aqua-Lasur Universal
Tinkami, apkrovą išlaikantys seni sluoksniai2)Nušlifuoti, nuvalytiCapadur
Aqua-Lasur Universal

Medienos tekstūros imitavimo technika

(tamsių paviršių pašviesinimas)

Pagrindo ruošimas ir impregnavimas, žr. aukščiau pagal pagrindą

Capacryl Haftprimer tinkamos spalvosCapadur Aqua-Lasur Universal
1)Dėl optimalios apsaugos nuo UV, dažant šviesiomis spalvomis, būtinas gruntinis, tarpinis ir baigiamasis sluoksnis (netaikoma medienos tekstūros imitavimo technikai). Dažant tamsiomis spalvomis, pakanka gruntinio ir baigiamojo sluoksnio. Bespalvio produkto apsauga nuo UV yra nepakankama ir naudojama pirmiausia kaip bazinė medžiaga spalvinti.
2)Pažeistas senų dažų sluoksnių vietas apdoroti, atsižvelgiant į pagrindą.

Sąnaudos

Dažant lygius medinius paviršius, apie 80 ml/m2 vienam sluoksniui, nupjautus šiurkščius – apie 150-200 ml/m2 vienam sluoksniui.
Šie pateikti dydžiai yra apytikriai; jie gali skirtis priklausomai nuo medienos rūšies ir paviršiaus savybių. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +8°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%Nelimpa dulkėsVėl galima dažytiAtsparus lietui
30 min.8 val.24 val.

Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius arba nutraukus darbą, iškart plauti vandeniu.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Šlifuojant, naudoti dulkių filtrą P2. Dažant ir džiūvant, gerai vėdinti. Naudojant produktą, nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.

Sudėtyje yra CG 22-1130 (UV sugėriklis), bis(1,2,2,6,6-penta-metil-piperidil)sebacato. Gali sukelti alergines reakcijas. Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenis.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučiaus atiduoti į senų dažų, senų emalinių dažų surinkimo vietas, sudžiūvusius – sutvarkyti kaip statybinį laužą, griovimo atliekas arba kaip buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame produkte (kateg. A/e) leidžiamas LOJ kiekis: iki 130 g/l (2010).
Šiame produkte LOJ yra iki 50 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-KH01

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015
Faks. 8 5 2639283
El. paštas info@caparol.lt