Aqua Palace Primer

„SilaCryl” pagrindu, gerai įsigeriantis, hidrofobinis specialus gruntas, naudojamas su „AquaPalace″ sistemomis mediniams išorės paviršiams. Gruntas, apsaugantis nuo dumblių ir grybų dažytus paviršius.

Paskirtis

Gruntas neapdirbtoms medinėms konstrukcijoms ir mediniams paviršiams. Naudojamas išorėje, kai sekantys sluoksniai dengiami „AquaPalace” arba kitomis emalėmis, vandens pagrindu, pvz. „AquaDeco". Nudažyti paviršiai  papildomai apsaugomi nuo dumblių ir grybelių plitimo.
 

Savybės

Skaidrus, silpno kvapo, hidrofobinis, paruoštas naudoti, lengvai dengiamas.
Nudažytus paviršius ilgai apsaugo nuo dumblių ir grybelių. 

Pagrindinė medžiaga

Vandeninis silikonu modifikuotas akrilo dervų hidrosolas.

Pakuotė/indų talpa

5 l

Spalvos

Ant paviršiaus būna bespalvis.

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Tankis

apie 1,02 g/cm3Naudojimo sritys remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis″
1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
--o++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Lapuočių medienos drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 13%, spygliuočių– ne didesnis kaip 15%.

Pagrindo paruošimas

Šviežios medienos konstrukcijos: lygius medinius paviršius nušlifuoti plaušo kryptimi, kruopščiai nuvalyti ir pašalinti ištryškusias sudedamąsias medienos dalis, pvz., sakus.
Neapdirbti senos medienos paviršiai:papilkėjusius, atmosferos paveiktus medienos paviršius nušlifuoti iki sveiko, apkrovą išlaikančio medienos sluoksnio, paviršių gerai nuvalyti. 

Sluoksnių sandara

Priklausomai nuo pagrindo sugeriamumo gruntuoti 1 arba 2 kartus.
Gruntuojant paviršių, neturėtų susidaryti blizgi plėvelė. Galimas tik labai švelnus paviršiaus blizgesys.

Sąnaudos

80-150 ml/m2 vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus sugerties. 
Tikslios sąnaudos paskaičiuojamos, padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Temperatūra dengiant ir džiūstant: aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti
ne žemesnė kaip + 5° C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C, o santykinis oro drėgnumas 65%, dulkės nelimpa maždaug po 2 val., paviršių apdoroti galima maždaug po 8 val.
Kai temperatūra žemesnė, džiūsta atitinkamai  ilgiau.

Įrankiai

„AquaPalace Primer” galima dengti įprastu teptuku arba voleliu. Pabaigus darbus, įrankius nedelsiant nuplauti vandeniu. 

Nuorodos

„AquaPalace Primer″ netinka horizontaliems paviršiams, veikiamiems vandens apkrovos.
Kad būtų išsaugotos specifinės savybės, „AquaPalace Primer″ nemaišyti ir neskiesti su kitais produktais. 

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Kenksmingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę, gali pakenkti žarnyno florą. Medžiagos ir jos likučių neišleisti į paviršinius vandenis, gruntą ar kanalizaciją. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru vėdinimu. Darbo metu vengti valgyti, gerti ir rūkyti. Patekus į akis, ant odos iškart gerai nuplauti vandeniu. Įrankius nuplauti muilu ir vandeniu vos tik baigus darbus. Dengti teptuku arba voleliu.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip senų dažų, emalės liekanas, sudžiūvusius – kaip statybines arba buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

šiame produkte (Kat. A/d): 130 g/l (2010).
Produktas turi ne daugiau kaip 100 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-GF01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Akrilo hidrosolas, vanduo, priedai, konservavimo medžiagos.
Pagal EU reglamentą 528/2012 – tai apdorotas produktas, kurio sudėtyje yra biocidinių veikliųjų medžiagų: terbutrino (CAS-Nr. 886-50-0), cinko piritiono (CAS-Nr. 13463-41-7), 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono (CAS-Nr. 26530-20-1).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos techniškai dengti, šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į mus arba mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai jums patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283, el.p. info@caparol.lt, www.caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas