caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/187817/056503_Capacryl_Holz-IsoGrund_2_5L.png

Capacryl Holz-IsoGrund

Vandeniu skiedžiami medienos gruntavimo dažai vandenyje tirpioms, rudai dažančioms sudėtinėms medžiagoms izoliuoti katijonų lygyje. Naudojami viduje ir išorėje.
 • Paskirtis

  Medienai ir mediniams gaminiams su vandenyje tirpiomis, rudai dažančiomis sudėtinėmis medžiagomis padengti izoliuojamuoju grunto sluoksniu prieš lakuojant „Capacryl" lakais ir dažant „Capalac Aqua PU-Alkyd Satin/Gloss" bei „Capadur Color Wetterschutzfarbe NQG" dažais.

  Savybės

  • Skiedžiami vandeniu.
  • Nekenkia aplinkai.
  • Izoliuoja vandenyje tirpias, dažančias medienos sudėtines medžiagas katijonų lygyje.
  • Gerai sukimba su kitais sluoksniais.
  • Difuziški.
  • Tinka vaikų žaislams pagal DIN EN 71-3.

  Pagrindinė medžiaga

  Akrilinė dispersija.

  Pakuotė/indų talpa

  750 ml, 2,5 l, 10 l

  Spalvos

  Balti.

  Laikymas

  Vėsiai, bet ne šaltyje.
  Gamintojo pakuotėje gali būti laikoma 12 mėn.

  Tankis

  apie 1,2 g/cm3

  Nuorodos

  Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr.606 „Paskirties apibrėžtis"
  1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
  +++++
  (–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

  Tinkami pagrindai

  Mediniai konstrukciniai elementai, kuriuos reikia dengti vandeniu skiedžiamais akriliniais gaminiais ir kai yra pavojus, kad vandenyje tirpios sudėtinės medžiagos ištirps ir nudažys dengiamąjį sluoksnį. Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą, sausas ir be birių dalelių. Pastovių matmenų medienos drėgmė turi būti ne didesnė kaip 13%, o santykinai pastovių arba nepastovių matmenų – ne didesnė kaip 15%. Reikia laikytis konstruktyvios medienos apsaugos pagrindų. Tai sąlyga, norint medieną dengimo medžiagomis apsaugoti ilgą laiką.

  Pagrindo paruošimas

  Medienos paviršių nušlifuoti plaušo kryptimi, kruopščiai nuvalyti ir pašalinti ištryškusias sudėtines medienos medžiagas, pvz., sakus. Aštrias briaunas nugludinti (žr. BFS atmeną 18).

  Dengimo būdas

  Nurodymai, kaip purkšti:
  Purkštuko skersmuoPurškimo slėgisSkiedimas
  Beoris purkštuvas0,011–0,015 inch100–130 barTiekiamo klampumo

  Sluoksnių sandara

  PagrindasNaudojamaPagrindo paruošimasImpregnavimasGruntavimasTarpinis sluoksnisViršutinis sluoksnis
  Santykinai pastovių ir nepastovių matmenų mediniai konstrukciniai elementaiišorėjeBFS Nr. 18Capacryl
  Holzschutz-Grund
  Capacryl
  Holz-IsoGrund1)
  Capadur Color Wetterschutzfarbe NQGCapadur Color Wetterschutzfarbe NQG
  Pastovių matmenų konstrukciniai elementaiišorėjeBFS Nr. 18Capacryl
  Holzschutz-Grund
  Capacryl
  Holz-IsoGrund1)
  Capacryl PU-Vorlack
  arba Capacryl PU-Gloss/PU-Satin
  Capacryl PU-Gloss/PU-Satin
  Mediniai konstrukciniai elementaividuješlifuoti/valytiCapacryl
  Holz-IsoGrund1)
  esant reikalui
  Capacryl PU-Vorlack
  Capacryl PU-Gloss/PU-Satin

  Pastovių matmenų medinius konstrukcinius elementus tarpiniu sluoksniu reikia dengti 2 kartus pagal BFS atmeną Nr. 18.

  ¹) Medienai su vandenyje tirpiomis, dažančiomis sudėtinėmis medžiagomis visada naudoti „Capacryl Holz-IsoGrund”, šakotas vietas ir medieną, kurioje sudėtinių medžiagų ypač daug, dengti 2 kartus.

  Dengimas:
  „Capacryl Holz-IsoGrund" dengiami teptuku, voleliu arba purkštuvu. Prieš naudojant gerai išmaišyti ir esant reikalui skiesti iki 5% vandens. Medieną, kurioje daug sudėtinių medžiagų, padengus pirmą kartą, „Capacryl Holz-IsoGrund" sluoksnyje gali atsirasti dėmių. Šios medienos sudėtinių medžiagų sukeltos dėmės „Capacryl Holz-IsoGrund" surišamos plėvelėje katijonų lygyje. Svarbu laikytis reikiamos džiūvimo trukmės (12 val.) ir tik po to dengti kitą sluoksnį.

  Medieną, kurioje ypač gausu sudėtinių medžiagų, „Capacryl Holz-IsoGrund" būtina dengti du kartus. Prieš tai reikia padengti bandomąjį plotą.

  Sąnaudos

  Apie 100-130 ml/m2 vienam sluoksniui.
  Sąnaudos pateiktos apytikrės, todėl jos gali skirtis priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

  Dengimo sąlygos

  Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +8° C.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai 20° C ir santykinis oro drėgnumas 65%Nelimpa dulkėsDengiamaVisiškai išdžiūvęs
  Praėjus val.1–21248

  Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, pagrindas džiūsta ilgiau.

  Įrankių plovimas

  Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Toksiški vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Saugoti nuo patekimo į aplinką. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišleisti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Baigus darbus, įrankius tuoj pat nuplauti muilu ir vandeniu. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Naudoti A2/P2 filtrus.
  Sudėtyje yra 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-ono, 2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diol, 2-Metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakcija.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senų dažų, lakų atliekos, sudžiūvę – kaip statybos, griovimo arba buitinės šiukšlės.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  ES nustatytas ribinis lakiųjų organinių junginių, leidžiamų šiame gaminyje
  (A/g kateg.), kiekis: 30 g/l (2010).
  Šiame gaminyje yra iki 30 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ).

  Giscode

  BSW30

  Sudėtinių medžiagų deklaracija

  Sudėtinės medžiagos pagal VdL-RL01
  Poliakrilato derva, alkidinė derva, titano dioksidas, cinko oksidas, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, glikolio eteris, glikolis, priedai, konservuojamosios medžiagos ( Metil-,/Benzizotiazolinonas).

  Klientų aptarnavimo centras

  Tel. 8 5 2602015
  Faks. 8 5 2639283
  El. paštas info@caparol.lt