• youtube

Capacryl Holz-IsoGrund

Vandeniu skiedžiami medienos gruntavimo dažai vandenyje tirpioms, rudai dažančioms sudėtinėms medžiagoms izoliuoti katijonų lygyje. Naudojami viduje ir išorėje.

Paskirtis

Medienai ir mediniams gaminiams su vandenyje tirpiomis, rudai dažančiomis sudėtinėmis medžiagomis padengti izoliuojamuoju grunto sluoksniu prieš lakuojant „Capacryl" lakais ir dažant „Capalac Aqua PU-Alkyd Satin/Gloss" bei „Capadur Color Wetterschutzfarbe NQG" dažais.

Savybės

 • Skiedžiami vandeniu.
 • Nekenkia aplinkai.
 • Izoliuoja vandenyje tirpias, dažančias medienos sudėtines medžiagas katijonų lygyje.
 • Gerai sukimba su kitais sluoksniais.
 • Difuziški.
 • Tinka vaikų žaislams pagal DIN EN 71-3.

Pagrindinė medžiaga

Akrilinė dispersija.

Pakuotė/indų talpa

750 ml, 2,5 l, 10 l

Spalvos

Balti.

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.
Gamintojo pakuotėje gali būti laikoma 12 mėn.

Tankis

apie 1,2 g/cm3

Nuorodos

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr.606 „Paskirties apibrėžtis"
1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė
+ + + + +
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Mediniai konstrukciniai elementai, kuriuos reikia dengti vandeniu skiedžiamais akriliniais gaminiais ir kai yra pavojus, kad vandenyje tirpios sudėtinės medžiagos ištirps ir nudažys dengiamąjį sluoksnį. Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą, sausas ir be birių dalelių. Pastovių matmenų medienos drėgmė turi būti ne didesnė kaip 13%, o santykinai pastovių arba nepastovių matmenų – ne didesnė kaip 15%. Reikia laikytis konstruktyvios medienos apsaugos pagrindų. Tai sąlyga, norint medieną dengimo medžiagomis apsaugoti ilgą laiką.

Pagrindo paruošimas

Medienos paviršių nušlifuoti plaušo kryptimi, kruopščiai nuvalyti ir pašalinti ištryškusias sudėtines medienos medžiagas, pvz., sakus. Aštrias briaunas nugludinti (žr. BFS atmeną 18).

Dengimo būdas

Nurodymai, kaip purkšti:
Purkštuko skersmuo Purškimo slėgis Skiedimas
Beoris purkštuvas 0,011–0,015 inch 100–130 bar Tiekiamo klampumo

Sluoksnių sandara

Pagrindas Naudojama Pagrindo paruošimas Impregnavimas Gruntavimas Tarpinis sluoksnis Viršutinis sluoksnis
Santykinai pastovių ir nepastovių matmenų mediniai konstrukciniai elementai išorėje BFS Nr. 18 Capacryl
Holzschutz-Grund
Capacryl
Holz-IsoGrund1)
Capadur Color Wetterschutzfarbe NQG Capadur Color Wetterschutzfarbe NQG
Pastovių matmenų konstrukciniai elementai išorėje BFS Nr. 18 Capacryl
Holzschutz-Grund
Capacryl
Holz-IsoGrund1)
Capacryl PU-Vorlack*
arba Capacryl PU-Gloss/PU-Satin
Capacryl PU-Gloss/PU-Satin
Mediniai konstrukciniai elementai viduje šlifuoti/valyti Capacryl
Holz-IsoGrund1)
esant reikalui
Capacryl PU-Vorlack
Capacryl PU-Gloss/PU-Satin

*Pastovių matmenų medinius konstrukcinius elementus tarpiniu sluoksniu reikia dengti 2 kartus pagal BFS atmeną Nr. 18.

¹) Medienai su vandenyje tirpiomis, dažančiomis sudėtinėmis medžiagomis visada naudoti „Capacryl Holz-IsoGrund”, šakotas vietas ir medieną, kurioje sudėtinių medžiagų ypač daug, dengti 2 kartus.

Dengimas:
„Capacryl Holz-IsoGrund" dengiami teptuku, voleliu arba purkštuvu. Prieš naudojant gerai išmaišyti ir esant reikalui skiesti iki 5% vandens. Medieną, kurioje daug sudėtinių medžiagų, padengus pirmą kartą, „Capacryl Holz-IsoGrund" sluoksnyje gali atsirasti dėmių. Šios medienos sudėtinių medžiagų sukeltos dėmės „Capacryl Holz-IsoGrund" surišamos plėvelėje katijonų lygyje. Svarbu laikytis reikiamos džiūvimo trukmės (12 val.) ir tik po to dengti kitą sluoksnį.

Medieną, kurioje ypač gausu sudėtinių medžiagų, „Capacryl Holz-IsoGrund" būtina dengti du kartus. Prieš tai reikia padengti bandomąjį plotą.

Sąnaudos

Apie 100-130 ml/m2 vienam sluoksniui.
Sąnaudos pateiktos apytikrės, todėl jos gali skirtis priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +8° C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai 20° C ir santykinis oro drėgnumas 65% Nelimpa dulkės Dengiama Visiškai išdžiūvęs
Praėjus val. 1–2 12 48

Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, pagrindas džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Toksiški vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Saugoti nuo patekimo į aplinką. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišleisti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Baigus darbus, įrankius tuoj pat nuplauti muilu ir vandeniu. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Naudoti A2/P2 filtrus.
Sudėtyje yra 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-ono, 2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diol, 2-Metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakcija.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senų dažų, lakų atliekos, sudžiūvę – kaip statybos, griovimo arba buitinės šiukšlės.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

ES nustatytas ribinis lakiųjų organinių junginių, leidžiamų šiame gaminyje
(A/g kateg.), kiekis: 30 g/l (2010).
Šiame gaminyje yra iki 30 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ).

Giscode

BSW30

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Sudėtinės medžiagos pagal VdL-RL01
Poliakrilato derva, alkidinė derva, titano dioksidas, cinko oksidas, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, glikolio eteris, glikolis, priedai, konservuojamosios medžiagos ( Metil-,/Benzizotiazolinonas).

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015
Faks. 8 5 2639283
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija (TI)

 • Techninė informacija
 • Techninė informacija Nr. 606
 • Saugos duomenų lapai (SDA)

 • Saugos duomenų lapai
  • Spausdinti
  • Į viršų