• youtube
Produktai | Medinių statinių priežiū... | Medienos gruntas | Capacryl Holzschutz-Grun...

Capacryl Holzschutz-Grund

Skiedžiamas vandeniu, bespalvis medienos apsaugos gruntas su veikliosiomis medžiagomis nuo mėlynojo grybo ir medieną ardančio puvinio. Naudojamas tik išorės darbams.

  Paskirtis

  Naudojamas impregnavimui tikslių matmenų medinėms konstrukcijoms: langams, durims, sąlyginai tikslių matmenų medinėms konstrukcijoms: palangėms, apkaloms, fachverkui ir pan. ir netikslių matmenų medinėms konstrukcijoms: tvoroms, malksnoms, balkonų turėklams, pergolėms ir t.t.
  Naudojamas tik išorėje. „Capacryl Holzschutz-Grund" apsaugo medieną, neturinčią statinės apkrovos ir sąlyčio su žeme, nuo puvinio ir mėlynojo grybo. Išorinius langus ir lauko duris „Capacryl Holzschutz-Grund" galima dengti iš visų pusių.

  Savybės

  • Skiedžiamas vandeniu.
  • Profilaktiškai apsaugo nuo medieną ardančių ir spalvą keičiančių grybų
  • Puikiai įsiskverbia.

  Pagrindinė medžiaga

  Alkidinė emulsija
  Produkto rūšis: medienos apsaugos priemonė (PA 8)
  Reg. Nr (BauA): N-40498
  Veikliųjų medžiagų kiekis: 8 g/l propikonazolio ir 4 g/l  IPBC

  Pakuotė/indų talpa

  750 ml, 2,5 l, 10 l

  Spalvos

  Bespalvis.

  Laikymas

  Vėsiai, bet ne šaltyje.
  Nepraimtos gamintojo pakuotės tinkamumo trukmė 24 mėn.

  Tankis

  Apie 1,01 g/cm3

  Nuorodos

  Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr.606 „Paskirties apibrėžtis"
  1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė
  + +
  (–) netinka/ (○) santykinai tinka / (+) tinka

  Tinkami pagrindai

  Nepadengtos, pastovių, santykinai pastovių ir nepastovių matmenų medinės konstrukcijos.
  Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą, sausas ir be sukibtį mažinančių dalelių. Pastovių matmenų medinių konstrukcijų drėgmė turi būti ne didesnė kaip 13%, santykinai pastovių ir nepastovių matmenų – ne didesnė kaip 15%. Tai - sąlyga, kad padengus dengimo medžiagomis, medienos apsauga butų ilgalaikė.
  Kai kuri mediena, pvz. maumedžio, ąžuolo, tropinių arba lapuočių medžių, dėl savo tankios struktūros džiūsta ilgiau. Paprastai į šios medienos sudėtį įeina taninai, dažomosios medžiagos taip pat aliejai/ vaškas, sakai.

  Pagrindo paruošimas

  Medinius paviršius nušlifuoti plaušo kryptimi, kruopščiai nuvalyti ir pašalinti ištryškusias sudedamąsias medienos dalis, pvz., sakus. Aštrius kampus nulaužyti (žr., BFS atmeną Nr. 18).

   

  Sluoksnių sandara

  Pagrindas

  Paskirtis

  Pagrindo paruošimas

  Impregnavimas

  Gruntavimas

  Tarpinis sluoksnis

  Viršutinis sluoksnis

  Pažeistos santykinai tikslių ir netikslių matmenų medinės konstrukcijos

  išorėje

  BFS Nr. 18

  Capacryl

  Holzschutz-Grund

  Capacryl

  Holz-IsoGrund1)

  Capadur Wetterschutzfarbe NQG

  Capadur Wetterschutzfarbe NQG

  Pažeistos tikslių matmenų medinės konstrukcijos

  išorėje

  BFS Nr. 18

  Capacryl

  Holzschutz-Grund

  Capacryl

  Holz-IsoGrund1

  Capacryl PU-Vorlack arba

  Capacryl PU-Gloss/PU-Satin

  Capacryl PU-Gloss/PU-Satin

  1) Kai medienoje yra vandenyje tirpių, dažančių medienos sudedamųjų dalių, visada naudoti „Capacryl Holz-IsoGrund", šakotas vietas dengti 2 kartus.

  Sąnaudos

  Apie 80-100 ml/m2 vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus įgerties.
  Mažiausios sąnaudos 120-140 ml/m2, kad būtų užtikrintas medienos apsaugos poveikis.
  Pateikti duomenys yra apytikri; jie gali skirtis priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

  Dengimo sąlygos

  Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip 5°C.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  20°C, santykinis oro drėgnumas 65% Galima liesti Galima dažyti
  Po val. 2 2
  Kai temperatūra žemesnė, o oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

  Įrankių plovimas

  Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Tik profesionaliam naudojimui.
  Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Naudoti rekomenduojamas asmenines apsaugos priemones. Neįkvėpti garų/aerozolio. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PATEKUS ANT ODOS plauti dideliu kiekiu vandens ir muilu. Jei odą dirgina arba atsiranda išbėrimų, kreiptis į gydytoją. Likučius ir pakuotę atiduoti įteisintai atliekų šalinimo įmonei.
  Sudėtyje yra propikonazolio, IBC, benzizotiazolinono. Gali sukelti alergines reakcijas.
  Bendrosios įspėjamosios nuorodos: dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu. Nelaimingo atsitikimo atveju, pasijutus blogai arba nurijus produkto, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę. Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas darbo pirštines, naudoti akių apsaugos priemones. Šioje medienos apsaugos priemonėje yra biocidinių veikliųjų medžiagų nuo medienos kenkėjų. Naudoti tik pagal instrukcijas ir tik pagal paskirtį, tik tada, kai reikia medienos apsaugos. Piktnaudžiavimas gali pakenkti sveikatai ir aplinkai. Nenaudoti arti vandens telkinių. Augalus surišti.  Medžiagos ir jos likučių neišleisti į paviršinius vandenis, gruntą ar kanalizaciją. Nenaudoti viduje, šiltnamiuose ir saunos įrenginiams. Nenaudoti medienai, turinčiai tiesioginį sąlytį su maisto produktais, pašarais arba augalais, nenaudoti nei avilių išorėje, nei viduje. Laikyti tik gamintojo pakuotėje. Panaudotas pakuotes sandariai uždaryti! Produktas yra nuodingas žuvims ir žuvų maistui. Laikyti ne žemesnėje kaip +5ºC ir ne aukštesnėje kaip +30ºC temperatūroje.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Pakuotes su likučiais atiduoti į senų emalinių dažų surinkimo vietas. Atliekų kodas pagal EAK: 030205 kitos medienos apsaugos priemonės, į kurias įeina pavojingos medžiagos.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Šiame produkte (kateg. A/h) 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 30 g/l.

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  HSM-LV10

  Sudėtinių medžiagų deklaracija

  Veikliosios medžiagos: 8 g/l propikonazolio ir 4 g/l IPBC.

  Išsamesni duomenys

  Žr. saugos duomenis.

  Techninė konsultacija

  Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai Jums patarsime atsižvelgdami į Jūsų objektą.

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva",
  Kirtimų g. 41 A,
  LT-02244 Vilnius,
  tel. 8 5 2602015,
  el.p.: info@caparol.lt  
  www.caparol.lt

  Techninė informacija (TI)

 • Techninė informacija
 • Techninė informacija Nr. 606
 • Saugos duomenų lapai (SDA)

 • Saugos duomenų lapai
  • Spausdinti
  • Į viršų