caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/114351/041491_RepairAS_A_B_Gebinde_TIM_Kompo.png

Capadur Repair AS

Dviejų komponentų medienos atkuriamoji masė, vidaus ir išorės darbams

Paskirtis

Atkuriamoji masė pastovių,  santykinai pastovių ir nepastovių matmenų medinių konstrukcinių elementų pažeidimams užtaisyti. Pavyzdžiui, uždengti atviras medienos jungtis/įkirčius, užpildyti plyšius ir skyles, taip pat reprofiliuoti išdaužas ir trūkumus. Vidaus ir išorės darbams. 

Savybės

  • Be tirpiklių
  • Kietai elastinga
  • Labai patvari
  • Modeliuojama
  • Galima šlifuoti, gręžti ir apdoroti freza
  • Galutinis sluoksnis dengiamas „Caparol” emaliniais dažais arba dažyvėmis

Pagrindinė medžiaga

Epoksidinė derva

Pakuotė/indų talpa

Dvi plastikinės tūtelės po 300 ml ( A + B komponentai)

Spalvos

Kiefer (pušies atspalvis)

Laikymas

Vėsiai. Pradarytas tūteles uždaryti pridėtais kamšteliais su sriegiu. Nepradarytos tūtelės galioja 24 mėn.

Techniniai duomenys

Tankis: apie 1,2 g/cm³    

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pastovių, santykinai pastovių ir nepastovių matmenų mediniai konstrukciniai elementai.
Puvinio pažeistos vietos rodo, kad medinėje konstrukcijoje užsilaiko drėgmė. Dažniausiai to priežastys yra konstruktyvo defektai, kuriuos reikia suremontuoti naudojant atkuriamąją masę medienai „Capadur Repair AS”. Remontuojant paminklosauginius objektus, gali būti naudojama ir medienos plyšių užpildymo pasta „Histolith Sanopas-Holzrisspaste”.

Medienos drėgmė neturi viršyti 15%.

Pagrindo paruošimas

Patikrinti, ar mediniuose konstrukciniuose elementuose nėra  konstruktyvo defektų. Esamus trūkumus  tinkamai pašalinti. Plyšius ir atviras medienos jungtis/įkirčius išfrezuoti iki ne mažesnio kaip 5 mm pločio ir ne mažesnio kaip 5 mm gylio. Sutrešusią ir nepakankamai tvirtą medieną visiškai pašalinti freza arba pjūklu (tinkamas įrankis: „Fein Multimaster” arba freza su rutuline galvute). Medienos dulkes kruopščiai pašalinti.

Maišymo santykis

A ir B komponentai maišomi santykiu 1 : 1.

Dengimo būdas

Maišymas: tūteles įpjauti rėžtuku aukščiau sriegio ir abi tūteles (A ir B komponentus) įstatyti į dviejų tūtelių pistoletą. Kaip alternatyva gali būti naudojami du įprastiniai sandarinimo medžiagos pistoletai. Ant maišymo lentos šalia viena kitos išspausti A ir B komponentų vienodo ilgio juosteles. Tūteles vėl uždaryti pridėtais kamšteliais su sriegiu.

Komponentus ant maišymo lentos glaistykle maišyti tol, kol masė pasidarys vientisos spalvos, homogeniška. Dėmesio: būtina naudoti maišymo lentą, nes tik taip įmanoma komponentus sumaišyti be pūslių, mat glaistykle iš masės pašalinamas oras. Remonto masę ant maišymo lentos paskleisti plačiai, o ne subraukti į krūvą. Paruoštos medžiagos didelėje sankaupoje išsiskiria reakcijos šiluma, o dėl jos sutrumpėja paruoštos masės tinkamumo dengti trukmė.

Dengimas: remontuojamą vietą impregnuoti „Capadur Repair P". Gruntui nugaravus, mažiausiai po 20 min. (vėliausiai po 2 val.) ant gruntuoto paviršiaus dengti remonto masę „Capadur Repair AS". Dėmesio: gruntas turi būti nebe drėgnas. Medžiagos perteklių nuvalyti šluoste. Per pirmąjį darbo ciklą nugruntuotą medinį paviršių glaistykle plonai padengti „Capadur Repair AS" atkuriamąja remonto mase. Taip bus sukurta gera sukibtis tarp grunto ir remonto masės. Po to remontuojamą vietą užpildyti „Capadur Repair AS". Kai pažeistos vietos gilesnės, iki 5 mm, užpildyti "šlapias į šlapią" metodu. Taip geriausiai sutankėja masė ir pašalinamos oro pūslės. Remontuojamą vietą užpildyti su nedideliu medžiagos pertekliumi. Kitą dieną, ne anksčiau kaip po 16 val. (kai temperatūra 20 °C, o sanykinis oro drėgnumas 60 %) remontuojamą vietą galima nušlifuoti sulig paviršiumi.

Jei remontuojamas (atstatomas) didelis plotas, naudojami į remonto masę įterpti atitinkamai pritaikyti medžio gabaliukai. Būtina atkreipti dėmesį, kad tarp medienos užpildo ir medinio konstrukcinio elemento iš visų pusių turi būti ne mažesnė kaip 5 mm pločio siūlė. Visus kontaktinius paviršius nugruntuoti „Capadur Repair P" ir, gruntui nugaravus,  anksčiausiai po 20 min. (vėliausiai po 2 val.) visą paviršių padengti „Capadur Repair AS" atkuriamąja mase. Medinius konstrukcinius elementus įterpti be oro pūslių, o ištryškusį medžiagos perteklių nubraukti glaistykle.

                                           
„Capadur Repair AS" nėra glaistas! Remontuojamos vietos gylis ir plotis (mažiausias sluoksnio storis) turi būti ne mažesnis kaip 5 mm.

Nušlifavus dengiama „Caparol" emaliniais dažais arba dažyvėmis. Prieš naudojant  kitų gamintojų produktus, būtina patikrinti suderinamumą.

Dengimo trukmė

Paruošta medžiaga tinkama dengti apie 30 min., kai oro temperatūra 20 °C. Kai temperatūra aukštesnė, tinkamumo dengti trukmė sutrumpėja. Darbo metu vengti tiesioginių saulės spindulių.

Dengimo sąlygos

Aplinkos, produkto ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 10°C ir ne aukštesnė kaip 30°C. Santykinis oro drėgnumas negali viršyti 85 %.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Dulkės nelimpa maždaug po 4 val. 
Šlifuoti galima po maždaug 16 val.
Dengti kitą sluoksnį - po maždaug 16 val.
Visiškai atsparus cheminei ir mechaninei apkrovai maždaug po 7 dienų.
(džiūvimo trukmė, kai temperatūra 20 °C, o santykinis oro drėgnumas 60 %)

Įrankių plovimas

Specialiomis valymo šluostėmis arba „Disboxid 419 Verdünner” skiedikliu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Masė
Produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui.
Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Stipriai dirgina akis. Ilgalaikis nuodingas poveikis vandens organizmams. Neįkvėpti išpurškiamų garų, aerozolių. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Naudoti rekomenduojamas apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei įmanoma išimti kontaktinius lęšius (jei tokie yra). Toliau plauti akis. PATEKUS ANT ODOS:  plauti muilu ir dideliu kiekiu vandens. Likučius/pakuotę atiduoti atliekų šalinimo punktus.  Sudėtyje yra epoksidinių junginių. Gali sukelti alergines reakcijas.

Kietiklis
Produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui.
Kenksmingas sveikatai prarijus. Stipriai nudegina odą, stipriai pažeidžia akis. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Neįkvėpti išpurškiamų garų, aerozolių. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Naudoti rekomenduojamas apsaugines priemones. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei įmanoma išimti kontaktinius lęšius (jei tokie yra). Toliau plauti akis. PATEKUS ANT ODOS:  plauti muilu ir dideliu kiekiu vandens. Nusivilkti suteptus drabužius ir prieš vėl apsivelkant, išskalbti. Likučius/pakuotę atiduoti atliekų šalinimo punktus.

Atliekų tvarkymas

Perdirbimui atiduoti tik visiškai tuščias pakuotes.
Medžiagos likučiai: masę su kietikliu palikti kad sukietėtų ir sutvarkyti kaip dažų atliekas.

Giscode

RE1

Išsamesni duomenys

žr. saugos duomenų lapus.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt