caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/114361/041493_Repair_H_A_B_Gebinde_TIM_Kompo.png

Capadur Repair H

Dviejų komponentų užpildanti danga, skirta skersinio pjūvio mediniams paviršiams (apsaugo rievėtą paviršių)

Paskirtis

Užpildanti danga, skirta skersinio pjūvio medinių konstrukcijų (rievėto paviršiaus) vandens įgerties mažinimui. Išorės darbams.

 

Savybės

  • Be tirpiklių
  • Elastinga
  • Nelašanti
  • Dažoma ir glaistoma
  • Užpildanti
  • Puikiai apsaugo nuo drėgmės
  • Izoliuoja nuo medienos sudedamųjų medžiagų
  • Galima dengti „Caparol" emaliniais dažais ir medienos dažyvėmis

Pagrindinė medžiaga

2 komponentų epoksidinė derva

Pakuotė/indų talpa

Rinkinys iš dviejų plastikinių tūtelių po 150 ml (A + B komponentai)

Spalvos

Smėlinė - skaidri

Laikymas

Vėsiai. Nepraimtose pakuotėse galima laikyti 24 mėn.

Tankis

apie 1,2 g/cm³

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++++
(–) netinka / (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pastovių, santykinai pastovių ir nepastovių matmenų medinių konstrukcijų skersinio pjūvio (rievėtiems) paviršiams, išorės darbams. Medinių plokščių kraštams (trumpiesiems), jei plokštės tinkamos ir leidžiamos naudoti išorės darbams. Taip pat labai neatsparių įtrūkiams (įtrūkio plotis < 0,7 mm ) medinių paviršių izoliacijai nuo drėgmės. Reikia laikytis konstruktyvių medienos apsaugos pagrindų.

Netinka medinėms konstrukcijoms, kurios liečiasi su žeme.

Medienos drėgmė turi būti ne didesnė kaip 15 %.
 

Pagrindo paruošimas

Patikrinti medieną, ar nėra konstrukcinių trūkumų. Defektus tinkamai ir profesionaliai pašalinti. Nušlifuoti medinių plokščių galinius ir siauruosius paviršius. Šlifuojant 2 mm spinduliu nuapvalinti statybinių detalių kraštus. Kruopščiai pašalinti šlifavimo dulkes.

Maišymo santykis

A ir B komponentai, santykiu 1 : 1

Dengimo būdas

Maišymas: tūteles rėžtuku įpjauti aukščiau sriegio, abi tūteles (A ir B komponentus) įstatyti į dviejų tūtelių pistoletą. Kaip alternatyva gali būti naudojami du įprastiniai sandarinimo medžiagos pistoletai. Ant maišymo lentos viena šalia kitos išspausti vienodo ilgio A ir B komponentų juosteles. Tūteles vėl uždaryti pridėtais kamšteliais su sriegiu.    
Komponentus ant maišymo lentos glaistykle maišyti tol, kol masė pasidarys vientisos spalvos, homogeniška.

„Capadur Repair H" teptuku arba glaistykle tolygiai padengti medinės plokštės skersinio pjūvio paviršių (galinį paviršių arba siaurąją pusę).  Paprastai pakanka vieno sluoksnio. Kai mediniai paviršiai labai sutrūkinėję arba labai porėti, gali prireikti dar ir kito sluoksnio. Labai sutrūkinėjusių medinių paviršių įtrūkius (plyšių plotis iki 0,7 mm) dengti  „Capadur Repair H " į plyšius įterpti su nelygumus užlyginančiu glaistu.

Dėmesio: glaistyti sulig įtrūkusiu paviršiumi, ne aukščiau įtrūkimo lygio.  Prastova tarp atskirų „Capadur Repair H" sluoksnių turi būti 24 val.

Toliau dengiama įprasta sluoksnių sandaros tvarka - gali būti dengiama vandens pagrindo arba tirpikliniu gruntu, medienos dažais, emaliniais dažais arba dažyvėmis. Prieš dengiant kitu sluoksniu „Capadur Repair H" sluoksnį būtina nušlifuoti.

Sąnaudos

Apie 300-500 ml/m2 vienam sluoksniui, priklausomai nuo medinio paviršiaus faktūros.

Dengimo trukmė

Paruošto mišinio tvermės trukmė - apie 45 min, kai oro  temperatūra +20 °C. Kai temperatūra aukštesnė, tinkamumo dengti trukmė sutrumpėja. Darbo metu vengti tiesioginių saulės spindulių.

Dengimo sąlygos

Aplinkos, produkto ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +10°C ir ne aukštesnė

kaip +30°C. Santykinis oro drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 85 %.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Dulkės nelimpa maždaug po 4 val.

Galima šlifuoti maždaug po 16 val.

Po maždaug 16 val. galima dengti kitą sluoksnį vandens pagrindo ar tirpikliniu gruntu, medienos dažais, emaliniais dažais ar dažyvėmis. Prieš dengiant kitą sluoksnį, paviršių būtina nušlifuoti.
Jei būtinai reikia dengti antrą  „Capadur Repair H" sluoksnį, jis gali būti dengiamas ne anksčiau kaip po 24 val.
Cheminę ir mechaninę apkrovą visiškai išlaiko maždaug po 7 dienų.
(Džiūvimo trukmė, kai oro temperatūra +20 °C ir santykinis oro drėgnumas 60 %.)

Įrankių plovimas

Valoma specialiomis valymo šluostėmis arba plaunama „Disboxid 419 Verdünner" skiedikliu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Masė:
Produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui.
Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Stipriai dirgina akis. Nuodingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius neigiamus pakitimus. Neįkvėpti išpurškiamų garų, aerozolių. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Naudoti rekomenduojamas apsaugos priemones. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamose patalpose. PATEKUS ANT ODOS: plauti muilu ir dideliu kiekiu vandens. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius (jei tokie yra). Toliau plauti akis. Likučius/ pakuotę atiduoti į atliekų šalinimo punktus. Sudėtyje yra epoksidinių junginių. Gali sukelti alergines reakcijas.

Kietiklis:
Produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui.
Stipriai nudegina odą, stipriai pažeidžia akis. Neįkvėpti išpurškiamų garų, aerozolių. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Naudoti rekomenduojamas apsaugines priemones. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamose patalpose. PATEKUS ANT ODOS: plauti muilu ir dideliu kiekiu vandens. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius (jei tokie yra). Toliau plauti akis. Likučius /pakuotę atiduoti į atliekų šalinimo punktus.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės.                            
Medžiagos likučiai: masę su kietikliu palikti, kad sukietėtų, ir sutvarkyti kaip dažų atliekas.

Giscode

RE1

Išsamesni duomenys

žr. Saugos duomenų lapą.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šiame spaudinyje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie nepaminėti šioje techninėje informacijoje, būtina kreiptis į „Caparol″ atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija