caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/114360/041492_RepairP_A_B_Gebinde_TIM_Kompo.png

Capadur Repair P

Dviejų komponentų gruntas medienai, kuri toliau bus apdorojama „Capadur Repair AS” atkuriamąja mase.

Paskirtis

Gruntas pieš naudojant atkuriamąją masę medienai „Capadur Repair AS”.

Savybės

  • Be tirpiklių
  • Impregnuojantis
  • Sutvirtinantis medieną

Pagrindinė medžiaga

Epoksidinė derva

Pakuotė/indų talpa

Du  plastikiniai buteliai po 100 ml ( A + B komponentai)

Spalvos

Raudonos spalvos, skaidrus

Laikymas

Vėsiai. Nepažeistuose buteliuose galioja 24 mėnesius.

Tankis

apie 1,1 g/cm³

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pastovių, santykinai pastovių ir nepastovių matmenų mediniai konstrukciniai elementai.

Puvinio pažeistos vietos rodo, kad medinėje konstrukcijoje užsilaiko drėgmė. Dažniausiai to priežastys yra konstruktyvo defektai, kuriuos reikia suremontuoti naudojant atkuriamąją masę medienai „Capadur Repair AS”. Remontuojant paminklosauginius objektus, gali būti naudojama ir medienos plyšių užpildymo pasta „Histolith Sanopas-Holzrisspaste”.

Medienos drėgmė neturi viršyti 15%.

Pagrindo paruošimas

Patikrinti, ar mediniuose konstrukciniuose elementuose nėra  konstruktyvo defektų. Esamus trūkumus tinkamai pašalinti.
Plyšius ir atviras medienos jungtis/įkirčius išfrezuoti iki ne mažesnio kaip 5 mm pločio ir ne mažesnio kaip 5 mm gylio. Sutrešusią ir nepakankamai tvirtą medieną visiškai pašalinti freza arba pjūklu (tinkamas įrankis: „Fein Multimaster” arba freza su rutuline galvute). Medienos dulkes kruopščiai pašalinti.

Maišymo santykis

A ir B komponentai maišomi santykiu 1 : 1.

Dengimo būdas

Maišymas: reikiamą kiekį A komponento (raudona spalva) ir B komponento (smėlinė spalva) supilti lygiomis dalimis į indą ir lėtais judesiais išmaišyti iki vientisos masės. 

Dengimas: Teptuku, tolygiai suvilgytu „Capadur Repair P” gruntu, padengti remontuojamą vietą. Praėjus 20 min. (vėliausiai po 2 val.) ant nugruntuoto paviršiaus dengti remonto masę „Capadur Repair AS”. Dėmesio: gruntas neturi būti drėgnas. Medžiagos perteklių nuvalyti šluoste.

Jei remontuojamas (atstatomas) didelis plotas, naudojami į remonto masę įterpti atitinkamai pritaikyti medžio gabaliukai. Būtina atkreipti dėmesį, kad tarp medienos užpildo ir remontuojamo medinio konstrukcinio elemento iš visų pusių turi būti ne mažesnė kaip 5 mm pločio remontinės masės siūlė. Visus kontaktinius paviršius nugruntuoti „Capadur Repair P” ir anksčiausiai po 20 min. (vėliausiai po 2 val.) visą paviršių padengti „Capadur Repair AS”. Medinius konstrukcinius elementus įterpti be oro pūslių, o  ištryškusį medžiagos perteklių nubraukti glaistykle.

Sąnaudos

apie 250 ml/m2

Dengimo trukmė

Paruošta medžiaga tinkama dengti apie 20 min., kai oro temperatūra 20 °C. Kai temperatūra aukštesnė, tinkamumo dengti trukmė sutrumpėja. Dirbant vengti tiesioginių saulės spindulių.

Įrankių plovimas

Specialiomis valymo šluostėmis arba „Disboxid 419 Verdünner” skiedikliu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Masė
Produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui.
Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Stipriai dirgina akis. Ilgalaikis nuodingas poveikis vandens organizmams. Neįkvėpti išpurškiamų garų, aerozolių. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Dėvėti apsaugines pirštines, apsauginius drabužius, akių/veido apsaugą. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamose patalpose. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei įmanoma išimti kontaktinius lęšius (jei tokie yra). Toliau plauti akis. PATEKUS ANT ODOS: plauti muilu ir dideliu kiekiu vandens. Likučius/pakuotę atiduoti į atliekų šalinimo punktus.  Sudėtyje yra epoksidinių junginių. Gali sukelti alergines reakcijas.

Kietiklis
Produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui.
Kenksmingas sveikatai prarijus. Stipriai nudegina odą, stipriai pažeidžia akis. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Kenksminga sveikatai įkvėpus.  Neįkvėpti išpurškiamų garų, aerozolių. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Naudoti rekomenduojamas apsaugines priemones. PATEKUS ANT ODOS:  plauti muilu ir dideliu kiekiu vandens. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei įmanoma išimti kontaktinius lęšius (jei tokie yra). Toliau plauti akis. Likučius/pakuotę atiduoti į atliekų šalinimo punktus.Atliekų tvarkymas

Perdirbimui atiduoti tik visiškai tuščias pakuotes.
Medžiagos likučiai: masę su kietikliu palikti kad sukietėtų ir sutvarkyti kaip dažų atliekas.

Giscode

RE1

Išsamesni duomenys

žr. saugos duomenų lapus.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt