caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/17802/018152.png

Histolith Innenkalk

Kalkiniai vidaus dažai kalkių hidrato pagrindu su linų aliejumi.

Paskirtis

Paminklosaugos objektams, taip pat ir gyvenamiesiems namams dažyti autentiškais kalkiniais dažais.
Ypač tinka kalkiniams tinkams dažyti ir sugeriamiems, mineraliniams seniems dažų sluoksniams remontuoti.

Savybės

  • labai gerai pralaidūs vandens garams, sd vertė = 0,01 m
  • sugeriantys ir pasižymintys sorbcija
  • mažo įtempio
  • galima perdažyti daug kartų

Pagrindinė medžiaga

Baltosios kalkės, mineraliniai pigmentai ir užpildai, nedidelis kiekis organinių priedų, pagerinančių pigmentų rišlumą ir dengimą (tarp jų linų aliejaus).

Pakuotė/indų talpa

12,5 l

Spalvos

Balta. Galima užsakyti gamykloje nuspalvinti įvairiomis spalvomis.
Viršutiniu sluoksniu dengiant greta esančius paviršius, būtina dažyti tos pačios partijos dažais arba skirtingos partijos dažus maišyti vienus su kitais.
Galima patiems spalvinti „Calcino-Color" atspalviais, taip pat kalkėms atspariais spalvinamaisiais dažais ir sausaisiais pigmentais. Pigmentų tinkamumą nustatyti bandymų metu.

Blizgesio laipsnis

Blausiai matinis

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Tankis

apie 1,5 g/cm³

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti tvirti, išlaikantys apkrovą, švarūs, be birių dalelių, sausi ir sugeriantys. Laikytis VOB C dalies, DIN 18 363, 3 past. nuorodų.

Pagrindo paruošimas

PI, PII ir PIII skiedinių grupės naujas tinkas
Naujas tinkas turi likti nepadengtas: PI skiedinio grupės – ne mažiau kaip 4 sav., PII ir PIII – ne mažiau kaip 2 sav.
Sukepę paviršiai nuvalomi „Histolith® Fluat".
Alternatyviai kaip freską „Histolith® Innenkalk" kalkinius dažus galima dengti ant nutinkuotų paviršių po maždaug 24 val. Kaip freską dengiant spalvotais dažais, gali skirtis spalva ir atsirasti dėmių.
 
Senas nedažytas tinkas ir seni mineralinių dažų sluoksniai
Paviršius gerai nuplauti. Nelabai stiprius sluoksnius pašalinti.
 
Tinko taisymai
Remonto skiedinio rūšis ir struktūra turi būti tokia pat kaip senojo tinko.
Pataisytos tinko vietos, prieš jas dažant, turi būti gerai surištos ir sukietėjusios. Visos pataisytos tinko vietos patepamos „Histolith® Fluat" ir nuplaunamos.
 
Molio tinkas
Paviršius nuvalyti ir nugruntuoti „Histolith® Silikat-Fixativ". Būtina padengti bandomąjį plotą ir patikrinti, ar neatsiranda rudų dėmių.
 
Natūralus akmuo
Tinka tik įgeriantys natūralūs akmenys.  Esant galimybei, padengti bandomąjį plotą ir patikrinti suderinamumą su dažais. Paviršius gerai nuplauti. Nelabai tvirtus sluoksnius pašalinti. Byrantį natūralų akmenį prieš dažant sutvirtinti „Histolith® Steinfestiger".
 
Dėmesio!
Natūralaus akmens sudėtinės vandenyje tirpios medžiagos gali prasimušti į paviršių ir todėl gali atsirasti dėmių.
 
Pelėsinių grybų arba dumbliagrybių apnikti paviršiai
Paviršius su pelėsinių grybų arba dumbliagrybių apnašomis nuvalyti drėgnu būdu. Išdžiūvus suvilgyti „Histolith® Algenentferner" ir palikti išdžiūti. Dėl sluoksnių dengimo būtina konsultuotis su bendradarbiais užsienyje arba kreiptis į mūsų techninį skyrių.  

Dengimo būdas

Paminklosaugos objektai išskirtinai dažomi šepečiais.

Sluoksnių sandara

Paruoštą pagrindą gruntuoti ir padengti viršutiniu sluoksniu, nelygu pagrindo geba sugerti, atskiedus iki 10% vandens. Stipriai ir nevienodai sugeriantys pagrindai prieš tai gruntuojami „Histolith® Silikat-Fixativ", atskiedus santykiu 2:1 arba 1:1, priklausomai nuo pagrindo gebos sugerti.

Sąnaudos

Dengiant lygius pagrindus, sunaudojama apie 300 – 400 ml/m2.  Dengiant šiurkščius – atitinkamai daugiau.
Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama konkrečiame objekte padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Žemiausia dengimo temperatūra: pagrindo ir aplinkos temperatūra +8°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 4-6 val., vėl galima dengti po 24 val. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Iškart plaunama vandeniu.

Nuorodos

Priklausomai nuo pagrindo savybių, gali skirtis spalva ir atsirasti dėmių.
Todėl rekomenduojama padengti bandomąjį plotą ir patikrinti pagrindo suderinamumą. Kad nebūtų sandūrų, dengiama vienu mostu užgriebiant už ką tik padengto ploto.
Uždengimo priemonės
Aplink dažomus paviršius reikia kruopščiai uždengti, ypač jei tai stiklas, keramika, lakuoti paviršiai, klinkeris, natūralus akmuo, metalas ir mediena.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Dirgina odą. Gali rimtai pakenkti akims. Neįkvėpti garų ir aerozolių. Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant kruopščiai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.  Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti vandeniu. Dirbant mūvėti specialiomis pirštinėmis ir užsidėti apsauginius akinius, antveidį. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti kibirai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeniniai dažai, sudžiūvę - kaip sukietėję dažai arba buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Leidžiame yra (Kat. A/a) 30 g/l (2010). Šiame gaminyje yra < 1 g/l LOJ.

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis.