• youtube

Histolith Leinölfarbe

Aukštos kokybės linų sėmenų aliejaus dažai, santykinai pastovių, nepastovių matmenų išorės ir vidaus konstrukcijos elementams

  Paskirtis

  Linų sėmenų aliejaus dažai santykinai pastovių, nepastovių matmenų išorės ir vidaus mediniams konstrukcijos elementams dažyti, ypač tinka fachverkams, medinėms skiedroms ir mediniams apkalimams.

  Savybės

  • Be kvapo
  • Labai atsparūs oro veiksniams
  • Labai elastiški
  • Ilgas dengimo laikas

  Pagrindinė medžiaga

  Išdžiovintas linų sėmenų aliejus.

  Pakuotė/indų talpa

  1 l, 2,5 l, 10 l

  Spalvos

  Daugelis spalvų nuspalvinamos „ColorExpress" mašinomis.
  Spalvos stabilumas pagal BFS atmeną Nr. 26:
  Rišiklis: Klasė C.
  Spalvinimas: Grupė 1–3 pagal spalvą 
  Esant nepakankamam apšvietimui, šviesūs atspalviai gali pageltonuoti (pvz. viduje). Ši savybė yra tipiška tokioms medžiagoms.

  Blizgesio laipsnis

  Šilko blizgesio.
  Dėmesio: blizgesio laipsnis ant skirtingos įgerties paviršių gali skirtis. Tiesioginių saulės spindulių veikiami paviršiai tampa mažiau blizgūs.

  Laikymas

  Vėsiai. Indai laikomi sandariai uždaryti.

  Tankis

  apie 1,05 g/cm3

  Nuorodos

  Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis"
  1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė
  + + + +
  (–) netinka/ (○) santykinai tinka / (+) tinka

  Tinkami pagrindai

  Pagrindai turi būti tvirti, išlaikantys apkrovą, švarūs, be birių dalelių,
  sausi (medienos drėgmė < 15%) ir sugeriantys drėgmę. Atkreipkite dėmesį į VOB dalies C,
  DIN 18 363, 3-čią pastraipą.

  Pagrindo paruošimas

  Neapdorota mediena:
  Naujos medinės konstrukcijos
  Nušlifuoti plaušo kryptimi, gerai nuvalyti, pašalinti sakus ir kt. Nulaužti aštrias briaunas.

  Sena, sutrešusi mediena
  Paviršių nušlifuoti ir nuvalyti iki sveikos, apkrovą išlaikančios medienos. Aštrias briaunas nulaužti.

  Apkrovą išlaikantys senų dažų sluoksniai:
  Aliejaus ir alkidinės dervos dažai
  kruopščiai nušlifuoti.

  Dispersinių dažų ir akrilinių lakų sluoksniai:
  Pašalinti.
   

  Dengimo būdas

  Dažoma teptuku.

  Sluoksnių sandara

  Impregnavimas:
  ąžuolinė mediena viduje ir išorėje: „Histolith®Halböl"; 
  spygliuočių mediena išorėje: „Capalc Holz-Imprägniergrund";
  spygliuočių mediena viduje:„Histolith®Halböl". 


  Grunto sluoksnis:
  „Histolith®  Leinölfarbe".


  Tarpinis sluoksnis:
  „Histolith®Leinölfarbe".


  Baigiamasis sluoksnis:
  „Histolith®Leinölfarbe".


  Grunto, tarpinį ir baigiamąjį sluoksnius dengti tik nuspalvinus.

  Prieš naudojant gerai išmaišyti.
  „Histolith® LeinölFarbe" gerai įsotinant dažyti plaušo kryptimi. Dažyti visada plonu sluoksniu, susidarantį perteklių sustumiant į plyšius, kitu atveju gali susidaryti raukšlės. Esant poreikiui, skiesti iki 10 % „Histolith®Halböl". 

  Sąnaudos

  Ant lygių paviršių – apie 80 – 100 ml/m2.
  Kiek reikia tiksliai – apskaičiuosite padengę bandomąjį plotą.

  Dengimo sąlygos

  Žemiausia dengimo temperatūra:
  aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +10° C.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Sėmenų aliejaus dažų džiūvimo laikas yra šiek tiek  ilgesnis nei šiuolaikinių sintetinės dervos dažų.
   
  Esant oro temperatūrai +20°C ir santykiniam oro drėgnumui 65%, kitą „Histolith ®Leinölfarbe" sluoksnį galima dengti po 24 val. Esant žemesnei temperatūrai ir didesniam oro drėgnumui, paviršius džiūsta ilgiau. Priklausomai nuo objekto sąlygų, paviršius gali džiūti iki 4 savaičių, todėl šiuo laiku būtina pasirūpinti tinkama apsauga nuo mechaninių pažeidimų ir dulkių poveikio.

  Įrankių plovimas

  Panaudoti įrankiai valomi terpentino pakaitalu.

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Saugoti nuo vaikų. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolių. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Neišleisti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba šią techninę informaciją.

   

  Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Sėmenų aliejumi pramirkusios šluostės ar skudurėliai yra pavojingi, nes gali savaime užsidegti. Todėl jie laikomi sandariai uždarytuose skardiniuose induose arba prieš išmetimą yra gerai išdžiovinami lauke.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Indai su likučiais atiduodami į senų dažų ir emalės surinkimo punktus.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Šiai produktų kategorijai (kat. A/a): 300 g/l LOJ (2010). Šiame produkte LOJ yra mažiau kaip 250 g/l.

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-LL05

  Išsamesni duomenys

  Žr. saugos duomenų lapą.

  Techninė konsultacija

  Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai jums patarsime atsižvelgdami į jūsų objektą.

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p. info@caprol.lt;    www.caparol.lt

  Techninė informacija (TI)

 • Techninė informacija
 • Saugos duomenų lapai (SDA)

 • Saugos duomenų lapai
 • Informacija

 • „Histolith" produktų apžvalga ir paminklosauga
 • Spalvos tikslumas: atkreipkite dėmesį, kad spalva gali skirtis nuo originalo dėl printerio ar naudojamo popieriaus.

  • Spausdinti
  • Į viršų